Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 6, Ngày 02/03/2018, 09:00
Thiết chế văn hóa ở tỉnh ta - thực trạng và tổ chức hoạt động trong hệ thống
02/03/2018 | Thanh Thảo
Thiết chế văn hóa các cấp (Trung tâm Văn hóa, thể thao cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhà văn hóa ở ấp, khu phố) là một thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân, là nơi giữ vị trí nòng cốt trong tổ chức hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương. Thông qua các hoạt động tại thiết chế văn hóa (TCVH) các cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo, cũng như từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch mức hưởng thụ về văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của người dân từng địa bàn trong tỉnh. Qua đó, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tạo niềm tin sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào có đạo hăng say lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.... nhất là tạo nền tảng vững chắc trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị giai đoạn hiện nay và sắp tới.

​Thiết chế văn hóa các cấp (Trung tâm Văn hóa, thể thao cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhà văn hóa ở ấp, khu phố) là một thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân, là nơi giữ vị trí nòng cốt trong tổ chức hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương. Thông qua các hoạt động tại thiết chế văn hóa (TCVH) các cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo, cũng như từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch mức hưởng thụ về văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của người dân từng địa bàn trong tỉnh. Qua đó, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tạo niềm tin sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào có đạo hăng say lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.... nhất là tạo nền tảng vững chắc trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị giai đoạn hiện nay và sắp tới.

15377_23201882618_23677_XL.jpg 

TCVH cấp xã đạt chuẩn trong xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: VH TP)

Tỉnh ta có 164 xã, phường, thị trấn (147 xã nông thôn; 10 phường và 07 thị trấn); 986 ấp, khu phố (trong đó 897 ấp thuộc xã nông thôn; 89 ấp, khu phố thuộc phường, thị trấn). Hiện tại toàn tỉnh có 165 TCVH các cấp cơ bản đạt theo quy định: cấp tỉnh 04; cấp huyện, thành phố 05 (gọi tắt cấp huyện); cấp xã, phường, thị trấn 31 (gọi tắt cấp xã); ấp, khu phố 130 (gọi tắt ở ấp). Hệ thống TCVH trong tỉnh đã phát huy tối đa tác dụng và hiệu quả, tuy nhiên, so với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và trước nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên thì hệ thống TCVH hiện nay trên toàn tỉnh còn không ít những khó khăn, hạn chế, yếu kém, chưa đồng bộ, chưa thật sự đáp ứng về quy mô, tổ chức, nội dung, hình thức hoạt động và mục tiêu, hiệu quả đầu tư như mong muốn. Việc xây dựng TCVH cấp xã chưa đi đôi với cơ chế bộ máy tổ chức, kinh phí hoạt động nên khi đưa vào sử dụng thiếu kinh phí, thiếu con người tổ chức, quản lý....

Mặc dù cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện chưa hoàn chỉnh, trang thiết bị còn thiếu, kinh phí hoạt động trong hệ thống TCVH trong toàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công chức, viên chức hoạt động hệ thống Trung tâm VH-TT cấp tỉnh, cấp huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và phục vụ tốt theo yêu cầu chính trị từng lúc đạt hiệu quả chất lượng cao. TCVH cấp tỉnh tuy chưa hoàn thiện, những đã tổ chức và phát huy hiệu quả tốt các hoạt động tại chỗ, tạo được sự sinh động, phong phú phục vụ quần chúng nhân dân đến tham gia trong thời gian rỗi (mỗi buổi tối có từ 08 đến 10 lớp năng khiếu); duy trì có hiệu quả 07 câu lạc bộ, các đội nhóm sở thích và hơn 10 loại hình trò chơi phục vụ thiếu nhi hàng đêm. Tổ chức tốt các cuộc hội thi, hội diễn liên hoan.... Trung tâm VH-TT cấp huyện tham gia khá đầy đủ các cuộc thi do cấp tỉnh tổ chức và các cuộc thi, liên hoan tổ chức tại cấp huyện. Cấp tỉnh, cấp huyện đều thực hiện tốt yêu cầu các chương trình nghệ thuật quần chúng, chương trình sân khấu hóa trong các dịp lễ trọng đại và tổ chức sự kiện quan trọng.... Trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật đều có thực hiện xã hội hóa một số hoạt động, để góp phần đạt hiệu quả, chất lượng hoạt động trong điều kiện ngân sách được cấp hàng năm không tăng. Đối với các huyện chưa có cơ sở vật chất văn hóa, thể thao đạt chuẩn, cũng đã tăng cường và tổ chức khá tốt các hoạt động hướng về cơ sở. Bên cạnh, vận dụng cơ sở vật chất khác hoặc sử dụng không gian nơi công cộng để tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí... theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong các dịp lễ lớn, các sự kiện theo yêu cầu từng lúc, để vừa đáp ứng nhiệm vụ chính trị, tạo điều kiện để nhân dân hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, nghệ thuật...

15377_23201882625_23681_XL.jpg 

Tổ chức trò chơi dân gian cho thanh niên tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. (Ảnh: TTr)

Việc xây dựng TCVH xã, ấp, nhất là tại các xã nông thôn mới là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của phát triển xã hội trong giai đoạn mới; đáp ứng được điểm, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa cộng đồng: biểu diễn văn nghệ quần chúng mỗi dịp lễ kỷ niệm, hoặc sự kiện tại mỗi địa phương; nơi để người cao tuổi tập dưỡng sinh mỗi buổi sáng; nơi thanh thiếu niên tổ chức rèn luyện thể lực mỗi buổi chiều hay giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các khu dân cư trong xã, ngoài xã với nhau; nơi các đội, nhóm, câu lạc bộ sở thích của từng khu dân cư tổ chức hội họp, sinh hoạt tập thể, tập luyện văn nghệ và các môn thể thao đơn giản.... Hiện tại TCVH xã, ấp, liên ấp là một mô hình tốt, bởi không những diễn ra các hoạt động văn hoá, văn nghệ... của cộng đồng dân cư, mà còn là môi trường để cộng đồng gắn kết sinh hoạt chung, tập hợp tổ chức các hoạt động chính trị, xã hội, là nơi phát huy những giá trị tinh thần có tính chất truyền thống văn hoá của địa phương, giúp nhân dân nâng cao đời sống văn hoá, đặc biệt là đời sống tinh thần...

Hiện tại, ngành chức năng đang có kế hoạch phát huy các giá trị văn hóa dân gian, truyền thống của dân tộc ta nói chung, Bến Tre nói riêng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng phù hợp với xu thế mới nhưng không mất đi những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thông qua các loại hình văn hóa dân gian, truyền thống, để xây dựng con người Bến Tre hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ, phát triển toàn diện với các đức tính cao đẹp của dân tộc và những chuẩn mực riêng của người Bến Tre. Các loại hình văn hóa dân gian đã có ở Bến Tre trước đây như các điệu lý, hò Bến Tre, hát đưa em, hát sắc bùa Phú Lễ, nói thơ Lục Vân Tiên, hát bội, múa bóng rỗi, đờn ca tài tử...; đã được bảo tồn lưu giữ và phát triển tại một ít khu dân cư về hát sắc bùa Phú Lễ; duy trì được một số điệu lý trong các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn; tổ chức phát động sáng tác lời mới một số điệu lý, thi viết lời mới 20 bài bản Tổ nhạc tài tử và vọng cổ,… Hát ru vẫn còn tồn tại trong gia đình ở nông thôn; duy trì được loại hình nghệ thuật truyền thống hát bội trong sinh hoạt lễ hội tín ngưỡng dân gian tại một số đình làng trong tỉnh; loại hình đờn ca tài tử phát triển rộng khắp trong nhiều khu dân cư, đặc biệt biểu diễn thường xuyên tại các điểm du lịch sinh thái, miệt vườn sông nước....

15377_23201882633_23678_XL.JPG 

Tập dượt chương trình tham dự hội diễn tại TCVH cấp tỉnh. (Ảnh: TTr)

Trong hoạt động hệ thống TCVH các cấp vài năm gần đây đều có định hướng đến việc bảo tồn các loại hình văn hóa dân gian gắn với giáo dục truyền thống của quê hương, đất nước; tổ chức tái hiện lại các hình thức trò chơi dân gian, truyền thống mang tính thẩm mỹ cao gắn với rèn luyện thể lực. Hình thức thể hiện thông qua Đội truyên truyền lưu động; sinh hoạt văn hóa cộng đồng…, duy trì các đội, nhóm, câu lạc bộ hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân gian, truyền thống có giá trị, mang bản sắc văn hóa dân tộc (nhằm góp phần quan trọng trong việc bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm yêu quý những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước của người dân và xem đó là cái “hồn”, cũng như để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, quê hương). Một số loại hình văn hóa, thể thao dân gian truyền thống tổ chức thực hiện trong hệ thống TCVH các cấp, nhất là cấp cơ sở duy trì: tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của địa phương; liên hoan đờn ca tài tử, hát dân ca, hát sắc bùa Phú Lễ, các chương trình, tiết mục văn nghệ hát về cội nguồn, đất nước; tri ân công đức các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, các bậc tiền bối đã có công dựng nước và giữ nước, đấu tranh giải phóng dân tộc…. Các trò chơi dân gian, thể thao dân tộc và các hoạt động thể thao hiện đại được tổ chức gắn với các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, quê hương và truyền thống tại địa phương; trong Giỗ Tổ Hùng Vương, các lễ hội tín ngưỡng dân gian tại đình thần,.... Đặc biệt, TCVH cấp xã, ấp phát huy tốt nhất các hoạt động trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hàng năm.

Các hình thức hoạt động tại TCVH các cấp vừa tạo sân chơi bổ ích cho cộng đồng dân cư, nhất là đối với thanh thiếu niên, vừa góp phần rèn luyện nhân cách và thể lực, cũng như từng lúc đáp ứng nhu cầu sáng tạo, học tập, trao đổi thông tin, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, rèn luyện thể lực của các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng sống và nhận thức, ý thức, cũng như hiểu biết pháp luật của người dân.

Có thể nói, mặc dù hệ thống TCVH toàn tỉnh chưa có nhiều, TCVH cấp tỉnh chưa hoàn thiện, cấp huyện có nơi chưa có; cấp xã hiện có còn quá ít so với số xã nông thôn của tỉnh (31/147 xã); ở khu dân cư hiện có cũng rất ít (130/986 ấp, khu phố), song đây là điều đáng phấn khởi, là dấu hiệu đáng mừng trong phát triển hệ thống TCVH ở tỉnh ta hơn 30 năm qua. Xem đây là điều kiện thuận lợi, tạo đà để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong hệ thống TCVH các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đưa những giá trị văn hóa, nghệ thuật đến từng cộng đồng dân cư, góp phần phát huy thành quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động về văn hóa của Trung ương, của Tỉnh ủy Bến Tre trong giai đoạn mới.

Lượt người xem:   1649
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer