Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 08/03/2018, 09:07
Phụ nữ Bến Tre củng cố, xây dựng tổ chức các cấp Hội vững mạnh
08/03/2018 | Thanh Thảo
Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” thời kháng chiến và “Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ đổi mới, cùng với phụ nữ cả nước, năm qua phụ nữ Bến Tre luôn tỏ rõ năng lực, phẩm chất của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, nhằm góp phần trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng trên quê hương Bến Tre Đồng Khởi.

Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” thời  kháng chiến và “Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ đổi mới, cùng với phụ nữ cả nước, năm qua phụ nữ Bến Tre luôn tỏ rõ năng lực, phẩm chất của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, nhằm góp phần trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng trên quê hương Bến Tre Đồng Khởi.

Tổ chức về nguồn thắp hương Cô Ba Định của các cô là lực lượng vũ trang nữ thời kháng chiến. (Ảnh : TTr)

Năm 2017 là năm chủ trương “hành động”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh xác định việc xây dựng các cấp Hội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong hoạt động Hội và đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, từ đó chất lượng hoạt động Hội tại cơ sở ngày càng được nâng lên, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp Hội trong tỉnh tiến hành rà soát hội viên, phụ nữ trên địa bàn, đánh giá thực trạng, nguyên nhân tỷ lệ tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội đạt thấp và đề ra giải pháp khắc phục. Đầu nhiệm kỳ các cấp Hội khảo sát thực trạng, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phân kỳ thời gian, hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng. Năm qua, có 231 cán bộ Hội 3 cấp được cử đào tạo về chuyên môn, chính trị và các lớp bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh; Hội cấp tỉnh phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 364 cán bộ Hội cơ sở, triển khai sâu các chuyên đề hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021; Hội các huyện, thành phố tổ chức 15 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội (có 1.434 cán bộ Hội cấp xã, chi, tổ Hội tham dự); Hội cấp cơ sở tổ chức tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng nghiệp vụ theo hướng “Cầm tay chỉ việc” cho 7.558 cán bộ chi, tổ Hội.

Mô hình chăn nuôi có hiệu quả của hội viên phụ nữ nông thôn Bến Tre. (Ảnh : TTr)

Điều đáng kể là trên cơ sở quỹ Hội hiện có, Hội cơ sở duy trì thực hiện hỗ trợ chính sách cho cán bộ ở chi, tổ hội nhằm động viên, khích lệ tinh thần chị em tích cực tham gia công tác Hội. Kết quả có 161/164 cơ sở thực hiện hỗ trợ kinh phí hoặc mua Bảo hiểm Y tế cho cán bộ ở chi, tổ Hội, trong đó 42 cơ sở hỗ trợ kinh phí hàng tháng hoặc quý, 56 cơ sở mua Bảo hiểm Y tế, 63 cơ sở thực hiện cả hai hình thức hỗ trợ kinh phí và mua bảo hiểm, còn lại 03 cơ sở bồi dưỡng bằng cách tặng quà cho cán bộ chi, tổ Hội vào dịp lễ, Tết, cuối năm. Nguồn kinh phí hỗ trợ được cơ sở chi từ quỹ Hội và phí ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cấp Hội đề ra và tập trung vào một số giải pháp cơ bản như: Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy kịp thời, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội các cấp, nhất là cấp cơ sở và chi, tổ Hội; quan tâm củng cố các chi, tổ Hội hoạt động trung bình, yếu. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp Hội, chú trọng các tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ, phẩm chất chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công tác Hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới; rà soát, tổng hợp trình độ, năng lực cán bộ để phân cấp đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ phù hợp; khảo sát, đánh giá, phân loại chất lượng chi Hội, tổ Hội, qua đó củng cố chi Hội, tổ Hội yếu kém. Duy trì họp lệ kỳ Ban Chấp hành, sinh hoạt chi Hội, tổ Hội đảm bảo theo quy định; chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng quỹ Hội, tăng cường công tác thu, chi hội phí theo quy định. Hội tỉnh và huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quy định chế độ đi công tác cơ sở cho cán bộ Hội, trong đó quy định ủy viên Ban Chấp hành chuyên trách tỉnh, huyện/thành phố dự sinh hoạt chi hoặc tổ Hội ít nhất 01 quý/01 lần để trao đổi, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội ở cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chi, tổ Hội.

Lao động chăm sóc cây giống của nữ nông thôn Bến Tre. (Ảnh : TTr)

Năm 2018, với chủ trương “tăng tốc”, Hội các cấp đề ra kế hoạch xây dựng các mô hình tập hợp, thu hút phụ nữ đặc thù: Phụ nữ trí thức, phụ nữ thanh niên, phụ nữ doanh nghiệp, phụ nữ cao tuổi,…; duy trì các mô hình thu hút hội viên theo nhu cầu, sở thích, ngành nghề; củng cố, kiện toàn các mô hình thu hút nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, nữ công nhân lao động, phụ nữ tiểu thương, trên cơ sở đó đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, chủ động đề xuất các giải pháp nhằm củng cố, phát triển các mô hình tập hợp hiện có. Song song đó, các cấp Hội quyết tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội, nhất là tổ chức Hội cơ sở, gắn với khắc phục biểu hiện hành chính trong hoạt động của các cấp Hội; cải tiến cách thức chỉ đạo trong hệ thống Hội theo hướng tăng cường đầu tư cho hoạt động tại cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đổi mới nội dung và hình thức, ngày càng đáp ứng được nhu cầu, sự quan tâm của hội viên, phụ nữ.

Hoạt động văn nghệ của nữ cao tuổi thành phố Bến Tre. (Ảnh : TTr)

Với truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của mình, tin rằng phụ nữ Bến Tre Đồng Khởi dù ở bất cứ thời kỳ nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn phát huy những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, luôn tỏa sáng trong công tác, trong gia đình, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong giai đoạn mới. Mặc dù năm qua hoạt động các cấp Hội trong tỉnh vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định, nhưng những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, cũng đã góp phần trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương nói riêng, tỉnh nhà nói chung. Nhất là tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho hội viên, phụ nữ  từng địa bàn. Giai đoạn hiện nay, để phát huy hơn nữa những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là 4 phẩm chất “Tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu”, mỗi người phụ nữ Bến Tre cần phải luôn phấn đấu, học tập để nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng sống, tu dưỡng rèn luyện không ngừng, xứng đáng là người “giữ ngọn lửa ấm” trong mỗi gia đình, đồng thời góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương. Tin rằng, sự kết hợp hài hòa những phẩm chất tinh hoa truyền thống và những tính cách hiện đại, văn minh sẽ tạo nên giá trị đích thực của người phụ nữ Bến Tre Đồng Khởi trong giai đoạn mới luôn đẹp như “Đội quân tóc dài” của phong trào Đồng Khởi năm xưa, cũng như luôn xứng đáng với truyền thống của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Lượt người xem:   666
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer