Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 3, Ngày 03/07/2018, 15:00
Cộng đồng hãy trách nhiệm thực hiện và truyền thông điệp “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”
03/07/2018 | Thanh Hoàng
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến công tác vệ sinh phòng bệnh và coi đó là một trong những công việc quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Chính vì vậy, ngày 02/7/1958 Bác Hồ chính thức viết bài “Vệ sinh yêu nước” đăng trên báo Nhân Dân (số 1572), mở đầu bài báo Bác viết: “Yêu nước thì việc gì có lợi cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được. Điều gì có hại cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết”. Trong bài viết, Bác đã nhắc nhở: “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”. Bài viết của Bác với mục đích kêu gọi toàn thể người dân tích cực tham gia các hoạt động về vệ sinh phòng bệnh với quan điểm “Phòng bệnh hơn trị bệnh”.

​Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến công tác vệ sinh phòng bệnh và coi đó là một trong những công việc quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Chính vì vậy, ngày 02/7/1958 Bác Hồ chính thức viết bài “Vệ sinh yêu nước” đăng trên báo Nhân Dân (số 1572), mở đầu bài báo Bác viết: “Yêu nước thì việc gì có lợi cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được. Điều gì có hại cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết”. Trong bài viết, Bác đã nhắc nhở: “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”. Bài viết của Bác với mục đích kêu gọi toàn thể người dân tích cực tham gia các hoạt động về vệ sinh phòng bệnh với quan điểm “Phòng bệnh hơn trị bệnh”.

16361_03072018_20187381946201.jpg

Đoàn viên, thanh niên nông thôn ra quân thu gom vỏ chai thuốc trừ sâu trên đồng ruộng. (Ảnh TTr)

Nhớ lại, trước khi Bác Hồ chính thức viết lời kêu gọi “Vệ sinh yêu nước” (02/7/1958) đăng trên báo Nhân Dân, với bút danh Tân Sinh (ngày 20/3/1947) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết quyển “Đời sống mới”, lúc này Bác Hồ bận rất nhiều công việc của đất nước trong hoàn cảnh thù trong, giặc ngoài. Bác cho rằng thực hành đời sống mới là một điều cần kíp cho công cuộc cứu quốc và kiến quốc. Quyển “Đời sống mới” Bác viết một cách vắn tắt, rõ ràng, thiết thực, dễ hiểu và Bác mong đồng bào ta mỗi người có một quyển “Đời sống mới” để xem, để hiểu, để thực hành, để nhân dân ta sẽ tiến bộ nhiều hơn. Vì vậy, trong quyển “Đời sống mới” của Bác chủ yếu là hỏi, đáp những vấn đề mà Bác quan tâm lo cho nhân dân ta, trong đó có vấn đề vệ sinh, sức khỏe, cụ thể Bác Viết:

“.... Thí dụ: Ăn ở cho hợp vệ sinh, làm việc cho có ngăn nắp”; “... Lại thí dụ: Nếu người giàu không giúp cho dân nghèo ăn ở đúng vệ sinh, đến khi có bệnh dịch thì người giàu cũng khó sống...”; “... Tục ngữ lại nói: “Đói cho sạch, rách cho thơm”, mình dù nghèo, ai cấm mình ăn ở sạch sẽ? Sạch sẽ tức là một phần đời sống mới. Sạch sẽ thì ít đau ốm. Sức khoẻ thì làm được việc, làm được việc thì có ăn. Xem đó thì biết rằng ai cũng nên làm đời sống mới”....; “Mỗi người, mỗi đoàn thể lại phải theo công việc, nghề nghiệp của mình, mà làm đời sống mới cho hợp với hoàn cảnh. Nhưng bất kỳ người nào, đoàn thể nào, cũng không ngoài năm việc là: ăn, mặc, ở, đi, làm.... Thí dụ: Một em nhi đồng, khi ở nhà thì siêng giúp đỡ cha mẹ, anh em, ăn ở sạch sẽ, không gặp đâu nằm đó, không gặp gì ăn nấy, không ỉa bậy, đái bậy”.... Quan điểm đời sống mới của Bác trong một nhà là: “Trong nhà ngoài vườn, luôn luôn sạch sẽ gọn gàng”; trong một làng thì: “Về vệ sinh, đường sá phải sạch sẽ. Ao tắm giặt, giếng nước uống phải phân biệt và săn sóc cẩn thận. Những ao hồ không cần thì lấp đi, cho đỡ muỗi”; “Phải có cầu xia chung, hoặc cầu xia riêng từng nhà. Đã khỏi hôi thối, ruồi nhặng, lại có phân tốt”. Bác còn quan tâm đời sống mới trong bộ đội, Bác cho rằng: “... Bộ đội đông người ăn chung, ở chung, nếu có bệnh càng dễ lây cho nhau. Cho nên càng phải rất chú ý việc vệ sinh”....

16361_03072018_20187381954794.jpg

Phát động ra quân vệ sinh môi trường đô thị tại Tp Bến Tre. (Ảnh: TH)

Hưởng ứng và triển khai tốt phong trào “Vệ sinh yêu nước” theo tư tưởng và lời kêu gọi của Bác, trong quá trình lãnh đạo, đều hành đất nước Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc nâng cao sức khỏe cho nhân dân thông qua ban hành những chủ trương, chính sách về Y tế. Và thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, các ngành đã tuyên truyền, vận động và được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân qua các cuộc vận động, phong trào: “Ba sạch, ba diệt”, phong trào “Ăn sạch, ở sạch”, “Sạch làng, sạch ngõ”, “Gia đình 3 sạch”… và nhiều chương trình vệ sinh quốc gia, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh đã được thực hiện và mang lại có hiệu quả thiết thực cho cộng đồng dân cư,.... Những chương trình này đã tác động tích cực làm hạn chế và khống chế dịch bệnh xảy ra, cải thiện phần nào môi trường sống và góp phần thực hiện tốt công tác sức khỏe cho nhân dân cả nước nói chung và Bến Tre nói riêng, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…

Trong những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, chủ đạo là ngành Y tế và cùng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị quan tâm phát động, triển khai công tác vệ sinh thường xuyên, sâu rộng thông qua xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị, chương trình “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”…, với các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội và từng gia đình về ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động vệ sinh đối với sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh,….. Và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn dân về công tác vệ sinh phòng bệnh. Nhiều chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh đã được thực hiện, cũng từ những phong trào và chương trình quốc gia này đã tác động tích cực tới việc khống chế dịch bệnh, cải thiện môi trường sống, góp phần làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

16361_03072018_2018738202622.jpg

Tuổi trẻ Tp Bến Tre truyên truyền giữ gìn vệ sinh. (Ảnh: TH)

Để thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh phòng bệnh, các cấp, các ngành cùng nhau đồng hành đẩy mạnh công tác tuyên truyền và làm thường xuyên, liên tục, sâu rộng trong quần chúng nhân dân, dựa vào quần chúng để thực hiện mới có hiệu quả. Song song đó, thường xuyên truyền đi những thông điệp trong cuộc sống hàng ngày của cộng đồng, đó là:

“Vệ sinh sạch sẽ, sức khỏe nâng cao/ Vệ sinh phòng bệnh. Nâng cao sức khỏe/ Vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường góp phần ngăn chặn lây lan dịch bệnh/ Vệ sinh là yêu nước / Toàn dân tích cực hưởng ứng lời kêu gọi Vệ sinh yêu nước của Bác Hồ/ Toàn dân thi đua hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân/ Nhà tiêu hợp vệ sinh, cả xóm làng văn minh/ Vì sức khỏe cộng đồng, hãy xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh/ Cam kết xây dựng cộng đồng không đi tiêu bừa bãi/ Hãy rửa tay với xà phòng để hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân/ Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới/ Vệ sinh cá nhân và Vệ sinh môi trường góp phần ngăn chặn lây lan dịch bệnh/ Giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần phòng chống dịch bệnh…”. Đặc biệt, nhấn mạnh ý nghĩa của hành vi rửa tay với xà phòng: “Vì sức khỏe cộng đồng hãy rửa tay với xà phòng/ Rửa tay sạch đồng nghĩa với sức khỏe và sự phát triển của trẻ/ Để bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của trẻ, hãy dành thêm vài giây để rửa tay với xà phòng.

16361_03072018_201873820913.jpg

Ra quân dọn dẹp cảnh quan môi trường hàng tháng ở xã nông thôn mới Long Hòa, huyện Bình Đại. (Ảnh TTr)

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” và để phong trào này duy trì bền vững, các cấp các ngành, đoàn thể tỉnh nhà hãy cộng đồng trách nhiệm đưa công tác bảo vệ, giữ gìn vệ sinh, môi trường, sức khỏe trở thành công việc thường xuyên hàng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi và xem đây là tiêu chuẩn rèn luyện, phấn đấu của mỗi người có lối sống đẹp, lối sống có văn hóa tiêu biểu, là người tốt, việc tốt cần tôn vinh, biểu dương khen thưởng, để lan tỏa sâu rộng trong cộng động dân cư. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương phải là những người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc hưởng ứng và thực hiện vệ sinh yêu nước bằng hành động thiết thực, với nhiều hình thức vệ sinh môi trường, nhằm giữ gìn nếp sống sạch, đẹp, góp phần làm nên những nét đẹp văn hóa truyền thống và môi trường trong lành để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, thành viên gia đình mình và cộng đồng dân cư nơi mình cư trú. Có thể những việc làm của mình tuy nhỏ, nhưng sẽ có ý nghĩa lớn đó là chung tay cùng với địa phương và nhân dân tỉnh nhà trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhằm đem lại hạnh phúc cho mỗi người dân, mỗi gia đình trong sự phát triển bền vững của quê hương Bến Tre Đồng Khởi.

Lượt người xem:   4512
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer