Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 4, Ngày 03/10/2018, 09:00
Mười năm thực hiện Nghị quyết tam nông trong xây dựng đời sống văn hóa
03/10/2018 | Thanh Thảo
Với vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của việc xây dựng đời sống văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), sau khi tiếp thu Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” (còn gọi là Nghị quyết tam nông), ngành đã triển khai, hướng dẫn trong hệ thống trên toàn tỉnh, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cổ động và lồng ghép chặt chẽ trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), song hành thực hiện cùng chương trình xây dựng nông thôn mới.

​Với vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của việc xây dựng đời sống văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), sau khi tiếp thu Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” (còn gọi là Nghị quyết tam nông), ngành đã triển khai, hướng dẫn trong hệ thống trên toàn tỉnh, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cổ động và lồng ghép chặt chẽ trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), song hành thực hiện cùng chương trình xây dựng nông thôn mới.

17213_310201875727_201810373555382_XL.JPG

Hội thi chủ đề về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: TTr)

Kết quả 10 năm qua, các Đội Tuyên truyền lưu động trong toàn tỉnh đã tổ chức truyên truyền bằng hình thức nghệ thuật hơn 1.000 cuộc, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Nghị quyết tam nông ở tỉnh ta. Hay trong Liên hoan Tuyên truyền lưu động hàng năm đều định hướng nội dung về nông nghiệp, nông dân, nông thôn làm chủ đề tuyên truyền thông qua những câu chuyện thông tin để chuyển tải các nội dung trọng tâm của Nghị quyết tam nông; ca ngợi những tập thể, tấm gương nông dân điển hình, tiêu biểu, nổi bật  trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực hưởng ứng và tham gia xây dựng nông thôn mới; những mô hình tổ hợp tác có hiệu quả góp phần trong phát triển kinh tế của từng địa phương nói riêng, tỉnh nhà nói chung.

Song song đó, gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng, nâng chất các danh hiệu văn hóa, để làm làm cơ sở bền vững trong xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn các quy định, giải pháp thực hiện Tiêu chí số 06 và 16 trong xây dựng nông thôn mới đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử: Nông thôn mới Bến Tre, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tạp chí xây dựng đời sống văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tạp chí văn hóa Bến Tre...

17213_3102018800_20181037367616_XL.jpg

Tiết mục tham dự Hội thi với chủ đề phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn Bến Tre. (Ảnh: TTr)

Việc tuyên truyền thực hiện nếp văn hóa, kỷ cương pháp luật được phối hợp tuyên truyền cụ thể và được các cấp Hội Nông dân, hội viên, nông dân trong tỉnh hưởng ứng thực hiện như: Triển khai thực hiện quy ước cộng đồng ở khu dân cư nông thôn; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở phát huy hiệu quả ở nhiều nơi và có tác dụng cụ thể trong giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: bình xét hộ nghèo, giám sát các nguồn vốn xây dựng công trình nông thôn; tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hoạt động hòa giải cũng được lồng ghép vào phong trào và đã góp phần củng cố phát huy tình làng nghĩa xóm, vận động nhân dân tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu dân cư lành mạnh không có tệ nạn ma tuý- mại dâm, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, khu dân cư đảm bảo tốt an toàn giao thông…. Mọi người, mọi nhà tích cực thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của địa phương, thực hiện quy ước của cộng đồng, nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tham gia xây dựng, trùng tu, bảo vệ các công trình văn hoá lịch sử, xây dựng mới và duy trì các trụ sở ấp, tụ điểm văn hoá gia đình, khu thể thao, vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của người dân. Các lễ hội dân gian đình làng, nghinh ông, miếu thờ đều được tổ chức chu đáo, nghiêm trang theo truyền thống văn hóa địa phương và đúng qui định của Nhà nước.

17213_310201875751_20181037361423_XL.jpg

Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre biểu diễn phục vụ chủ đề về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: TTr)

Các cấp, các ngành tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo vệ môi trường, cùng nhà nước xây dựng, bảo vệ, cải tạo nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng công cộng, khai thông cống rãnh, cải tạo các ao hồ tù đọng thành ao hồ sinh thái, trồng cây xanh, tạo mỹ quan chung ở khu dân cư. Vận động nhân dân không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, vận động đăng ký xử lý rác thải đối với các nơi có điều kiện, nước thải sinh hoạt hộ gia đình được thực hiện theo quy trình, hạn chế gây ô nhiễm ra xung quanh.

Các hộ chăn nuôi cam kết thực hiện mô hình khí sinh học, đệm lót sinh học, hầm biogas gắn với bảo vệ môi trường. Vận động nâng tỷ lệ các hộ gia đình có đủ 03 công trình sinh hoạt hợp vệ sinh; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn kết chặt chẽ với Phong trào TDĐKXDĐSVH, góp phần đáng kể trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các tiêu chí xây dựng “Người tốt, việc tốt”, “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”, nâng chất các danh hiệu văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới được phát động rộng khắp trong các vùng nông thôn của tỉnh, thông qua sinh hoạt tổ nhân dân tự quản hàng tháng ở cộng đồng dân cư. Thiết chế văn hóa xã, ấp được quy hoạch, quan tâm đầu tư xây dựng, để làm phương tiện chuyển tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và góp phần thực Tiêu chí số 06 (Cơ sở vật chất văn hóa) trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.

Hiện tại, toàn tỉnh 165 thiết chế văn hóa cơ sở các cấp cơ bản đáp ứng quy định và yêu cầu xây dựng nông thôn mới (trong đó cấp tỉnh 04; cấp huyện 05/09; cấp xã 31/147 xã nông thôn; ấp 130/897 ấp của 147 xã nông thôn).

Có thể nói, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết tam nông trong Phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần đạt được nhiều kết quả đáng kể; bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, rút ngắn dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn về mọi mặt trong đời sống vật chất, cũng như mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân vùng nông thôn với thành thị.

Lượt người xem:  1533
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer