Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 22/11/2018, 14:45
Phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp
22/11/2018 | Tuấn Kiệt
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo bước chuyển biến tích cực, toàn diện trong tổ chức thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH) theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo bước chuyển biến tích cực, toàn diện trong tổ chức thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH) theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020. Tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh, chủ yếu để các ngành tăng cường trách nhiệm, đề xuất các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo luật định tại các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách BHXH cho người lao động, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tiến tới thực hiện BHXH cho mọi người lao động, trong đó chú trọng tập trung tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đổi mới phương thức phục vụ trong giải quyết các chế độ, chính sách BHXH.

Theo kế hoạch phấn đấu đến cuối năm 2018 số người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN tăng 10% so với cuối năm 2017, BHXH tự nguyện đạt 1.061 người tham gia.

Chỉ tiêu năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc: 101.745 người, BHTN: 89.218 người, BHXH tự nguyện: 1.852 người. Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc: 90%, BHTN: 90%, BHXH tự nguyện: 0,27%. Tốc độ phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc: 4,44%, BHTN: 4,05%, BHXH tự nguyện: 74,56%.

Đến năm 2020, số người tham gia BHXH bắt buộc: 106.987 người, BHTN: 93.679 người, BHXH tự nguyện: 2.778 người. Tỷ lệ tham gia so với số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc: 95%, BHTN: 95%, BHXH tự nguyện: 0,4 %. Tốc độ phát triển số người tham gia BHXH so với năm 2019 về BHXH bắt buộc: 5,15 %, bảo hiểm thất nghiệp: 5 %, BHXH tự nguyện: 50 %. Thực hiện khai thác đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHTN đạt ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia vào cuối năm 2019 và 95% vào cuối năm 2020, đối với BHXH tự nguyện tốc độ phát triển đối tượng tham gia năm sau cao hơn năm trước 50%.

Để thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể chính trị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH theo hướng thường xuyên và liên tục với nhiều hình thức tuyên truyền nhằm bảo đảm các đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin, qua đó nâng cao nhận thức của mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHTN. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các sở, ban, ngành trong triển khai kế hoạch, tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách BHXH của cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp, thực hiện nghiêm các biện pháp xử phạt theo quy định, xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về BHXH. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết, đánh giá định kỳ trong quá trình thực hiện pháp luật về BHXH để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp thực hiện. Bên cạnh đó phải bắt buộc tăng cường vai trò của các đại lý thu, các tuyên truyền viên mang thông tin một cách đầy đủ và chính xác về chính sách, quy định của các văn bản quy định về bảo hiểm đến tận người dân, đây là hoạt động hết sức quan trọng trong công tác vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm.

Lượt người xem:   4795
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer