Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 2, Ngày 03/12/2018, 15:00
Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X
03/12/2018 | Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X
Trong hai ngày 29 và 30/11/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) năm 2018, xây dựng NQ năm 2019 và thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Đến dự hội nghị có đại diện các vụ địa phương của Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị

​Trong hai ngày 29 và 30/11/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) năm 2018, xây dựng NQ năm 2019 và thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Đến dự hội nghị có đại diện các vụ địa phương của Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung:

1. Về tình hình thực hiện NQ Tỉnh ủy năm 2018

Hội nghị thống nhất nhận định:

Trong năm 2018, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện 9 trọng tâm theo NQ năm đạt kết quả khá tốt; thực hiện đạt và vượt 15/19 chỉ tiêu (CT), còn 4 CT sắp xỉ đạt: (1) kết nạp đảng viên, (2) tổng vốn đầu tư toàn xã hội, (3) thu ngân sách và (4) chi ngân sách (đến cuối năm có khả năng CT kết nạp đảng và thu ngân sách sẽ đạt). Nhiều địa phương, ngành triển khai thực hiện NQ với tinh thần tiến công và sự quyết tâm cao đã tạo sự chuyển biến tích cực; “điểm nghẽn” trong tuyên truyền, vận động từng bước được tháo gỡ; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng quy hoạch cán bộ được tập trung thực hiện; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và cải cách tư pháp được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường; sự phối hợp của hệ thống Mặt trận, các đoàn thể với hệ thống chính quyền được chặt chẽ hơn.

17725_312201883338_201812383135350_XL.jpg

Đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực và đạt mức tăng trưởng khá cao, trong đó tập trung vào việc xây dựng chuỗi, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm; sản xuất công nghiệp và dịch vụ phát triển ổn định, thị trường tiêu thụ được mở rộng; du lịch tiếp tục được quan tâm đầu tư và phát triển.

Công tác giảm nghèo, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được tập trung, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; phạm pháp hình sự, tệ nạn, tai nạn xã hội được kéo giảm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, 9 trọng tâm để tăng tốc theo NQ Tỉnh ủy năm 2018 một số nơi triển khai thực hiện thiếu quyết liệt và hiệu quả chưa cao. Nhiều chủ trương, chính sách vẫn chưa thật sự đi vào cuộc sống và được hưởng ứng của đa số người dân; chủ trương “tăng tốc” có nơi chỉ dừng lại ở khẩu hiệu; việc triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và các mô hình kiêm nhiệm theo NQ số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy còn chậm; công tác kết nạp đảng viên chưa đạt chỉ tiêu; việc giáo dục, quản lý, giám sát đảng viên chưa tốt nên chưa chủ động phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để ngăn chặn từ khi mới manh nha; triển khai “Năm dân vận chính quyền 2018” có nơi thiếu cụ thể; việc nắm bắt tình hình, diễn biến và đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh trong dân, trong tôn giáo có lúc chưa kịp thời.

Sản xuất nông nghiệp còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; việc tổ chức lại sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị, hoạt động của nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác còn nhiều hạn chế; khả năng hấp thụ nguồn vốn huy động cải thiện chậm, tiến độ triển khai nhiều dự án, công trình chưa đáp ứng yêu cầu; triển khai Khu công nghiệp Phú Thuận không hoàn thành theo chỉ tiêu NQ; thiếu giải pháp nuôi dưỡng, tạo nguồn và cơ chế khuyến khích để tăng thu ngân sách; kết quả thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” còn hạn chế.

17725_312201883346_20181238321944_XL.JPG

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hữu Hiệp)

Nhiều nơi triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững chưa quyết liệt; điều kiện về cơ sở vật chất, tình hình biên chế giáo viên ở cấp học mầm non vẫn còn gặp khó khăn; tình hình dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và tình trạng học sinh vi phạm đạo đức vẫn còn xảy ra; công tác xã hội hóa giáo dục còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vùng nông thôn. Tình trạng tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài chưa ngăn chặn được; tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn còn diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân những hạn chế trên là do một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thể hiện được tính quyết liệt, chủ động; năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; công tác cải cách hành chính và phối hợp trong thực thi công vụ giữa các ngành, các cấp chưa đồng bộ, chặt chẽ. Chất lượng lập thủ tục, hồ sơ các dự án, công trình chưa cao nên phải điều chỉnh nhiều lần, dẫn đến triển khai chậm và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách đạt thấp; năng lực hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác còn yếu; nhu cầu cát san lấp tăng nhưng nguồn cung hạn chế nên vẫn còn tình trạng khai thác cát trái phép; tác động của lối sống thực dụng, mặt trái xã hội trong giới trẻ chưa được ngăn chặn kịp thời nên số vụ phạm pháp hình sự xảy ra vẫn còn ở mức khá cao.

2. NQ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng chung:

Tập trung thực hiện thật tốt phương châm “Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - năng động - đổi mới”, lấy “đoàn kết” làm trung tâm; “kỷ cương, năng động” làm cơ sở; hiệu quả công việc là chính. Tiếp tục “tăng tốc” để tạo tiền đề “bứt phá” trong năm 2019. Chọn 10 trọng tâm để tập trung thực hiện, gồm: (1) Tháo gỡ điểm nghẽn trong thông tin tuyên tuyền, vận động; (2) Triển khai đồng bộ NQ số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW về tinh gọn tổ chức bộ máy, gắn với NQ số 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ và NQ số 02-NQ/TU về xây dựng Đảng; (3) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý đảng viên tại chi bộ; (4) Làm cho nội bộ và người dân thông suốt, đồng thuận ngay từ bước đầu triển khai các công trình, dự án; (5) Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 359-KL/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới; (6) Tập trung triển khai các công trình, dự án, nhất là hoàn thành thủ tục triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận; (7) Quản lý chặt chẽ thu thuế, chống thất thu đi đôi với bồi dưỡng nguồn thu để tăng thu ngân sách; (8) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đa dạng phát triển sinh kế, thoát nghèo bền vững, gắn với triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xuất khẩu lao động; (9) Tập trung triển khai các công trình, dự án, ấn phẩm chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020 và đại hội Đảng các cấp; (10) Giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, quyết tâm kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn, tai nạn xã hội, khiếu nại, tố cáo, nhất là tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2018.

3. Hội nghị cũng đã cho ý kiến Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019.

4. Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ; chú trọng đổi mới phương pháp, nâng chất lượng. Số lượng đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm so với năm 2017; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định, đơn tố cáo mạo tên, giấu tên cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giảm.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy một số nơi kết thúc còn chậm; công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều, biện pháp phòng ngừa vi phạm từ xa còn hạn chế. Vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục, giám sát đảng viên và tự kiểm tra, tự giám sát chưa tốt. Thực hiện giám sát thường xuyên, nắm tình hình, phát hiện khi có dấu hiệu vi phạm và những vấn đề nổi lên ở địa phương, đơn vị một số nơi thực hiện chưa kịp thời, hiệu quả tác dụng chưa cao. Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng.

Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2019: Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra 06 chuyên đề, giám sát 01 chuyên đề, nội dung tập trung thực hiện các NQ, chỉ thị, đề án cụ thể hóa NQ Đại hội X Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động thực hiện NQ của Trung ương, một số quy định của Trung ương.

5. Chủ trương thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy 3 sở: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương giải thể Sở Thông tin và Truyền thông; chuyển các chức năng giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Báo chí; xuất bản; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm nhận; chuyển các chức năng giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; hạ tầng thông tin truyền thông sang Sở Khoa học và Công nghệ đảm nhận.

Sau sắp xếp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đổi tên thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch với 7 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 8 đơn vị sự nghiệp công lập; Sở Khoa học và Công nghệ đổi tên thành Sở Khoa học, Công nghệ và Truyền thông với 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, 4 đơn vị trực thuộc ở giai đoạn 1 và sau đó giảm còn 2 đơn vị trực thuộc ở giai đoạn 2.

6. Tại hội nghị lần này, Tỉnh ủy cũng đã tiến hành kiểm tra chấp hành 5 đồng chí Tỉnh ủy viên theo quy chế, nội dung kiểm tra chủ yếu là vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất trên lĩnh vực được giao và tham gia vào sự lãnh đạo chung của Tỉnh ủy. Nhìn chung, các đồng chí được kiểm tra đều có chấp hành nghiêm nội dung thông báo kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nêu được các mặt ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và hướng khắc phục; các đồng chí trong Tỉnh ủy đã góp nhiều ý kiến cụ thể, thẳng thắn, thể hiện tính xây dựng để giúp đồng chí mình tiến bộ, tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số công việc trọng tâm cần quan tâm thực hiện tốt trong năm 2019. Công tác xây dựng đảng sẽ được thực hiện trên cơ sở lấy đoàn kết làm trung tâm, kỷ cương làm nền tảng, đồng thời không ngừng phát huy tính năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai thực hiện tốt các NQ số 18, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, Quy định số 08-QĐ/TW của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, tiếp tục thực hiện NQ số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Trên lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, tiếp tục tháo gỡ “điểm nghẽn” cả trong nội bộ và nhân dân, nhất là các dự án ảnh hưởng trực tiếp đến người dân phải được thông tin, tuyên truyền thông suốt. Nâng cao tính chủ động của từng tổ chức đảng trong kiểm tra, giám sát, xem đây là công cụ hiệu quả trong phòng ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên. Công tác nội chính quan tâm thực hiện việc chống thất thoát tài chính, tài sản, tham nhũng, lãng phí, không để phát sinh các điểm nóng mới về khiếu kiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tai nạn, tệ nạn xã hội...

Trên lĩnh vực nông nghiệp, từng cấp ủy, từng ngành, nhất là các ngành liên quan trực tiếp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Kết luận số 359-KL/TU của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; củng cố vững chắc, đưa hoạt động của các hợp tác xã vào thực chất, làm nền tảng xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; đồng thời, chú ý phát triển du lịch trên nền tảng sản xuất nông nghiệp.

Quan tâm đúng mức lĩnh vực văn hóa - xã hội, hoàn thành cơ bản các công trình văn hóa - nghệ thuật chuẩn bị kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn trong năm 2020 và chào mừng đại hội đảng các cấp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phát huy sức mạnh đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tư tưởng tiến công, hành động quyết liệt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi NQ của Tỉnh ủy năm 2019.

Lượt người xem:   844
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer