Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin Sở ngành
Thứ 3, Ngày 15/01/2019, 15:34
Xây dựng nền hành chánh hiện đại, hiệu lực, hiệu quả theo hướng chất lượng
15/01/2019 | Thu Huyền
Ngày 15/01/2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 ngành nội vụ. Dự điểm cầu Bến Tre có Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Hiếu, lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể tỉnh.

Ngày 15/01/2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 ngành nội vụ. Dự điểm cầu Bến Tre có Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Hiếu, lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể tỉnh.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá năm 2018 các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai thực hiện, trong đó tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chánh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp. Quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong bộ, cơ quan bộ. Các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng nhiệm vụ tương đồng và các cơ quan Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Công tác quản lý, sử dụng biên chế, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, xây dựng chính quyền được thực hiện đúng theo qui định. Công tác tinh giản biên chế, cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng, tôn giáo, văn thư lưu trữ được tăng cường.

Các đại biểu tại điểm cầu Bến Tre tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thu Huyền)

Tuy nhiên, trong công tác xây dựng thể chế, chính sách vẫn còn văn bản có nội dung chưa phù hợp, thiếu tính khả thi; tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao. Công tác theo dõi thi hành pháp luật thiếu nguồn lực triển khai. Vẫn còn một số bộ ngành, địa phương đề xuất thực hiện biên chế chưa đúng trình tự, thủ tục, gây bức xúc trong dư luận, giảm niềm tin của người dân. Kỷ cương, kỷ luật hành chánh có lúc, có nơi còn lỏng lẽo, chưa đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ trướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành nội vụ năm 2018, đồng thuận với các giải pháp đưa ra trong năm 2019. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp của các đại biểu để kịp thời chấn chỉnh, hoàn thiện các vấn đề còn bất cập. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị ngành nội vụ tiếp tục thể hiện sự đoàn kết gắn bó, nỗ lực, sáng tạo, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đã đề ra. Xây dựng nền hành chánh theo hướng kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả.

Với phương châm hành động là “tăng tốc bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin” với 5 trọng tâm là: Quyết liệt chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng tại các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, hoàn thành 100% văn bản được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chánh, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Tăng cường thanh kiểm tra, siết chặt kỷ cương kỷ luật công vụ. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chánh các cấp, đổi mới phương thức làm việc theo hướng công khai minh bạch. Tăng cường truyền thông, đẩy mạnh xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ.

Lượt người xem:   3808
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer