Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 6, Ngày 01/03/2019, 08:53
Bến Tre đảm bảo an ninh biên giới biển gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển, khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế biển
01/03/2019 | Cao Văn Trọng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre
Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển kinh tế luôn là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện xuyên suốt, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển kinh tế luôn là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện xuyên suốt, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng về “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo”, những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nhất quán.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. (Ảnh: Huyền Trang)

Khu vực biên giới biển Bến Tre có vị trí đặc biệt quan trọng về chiến lược quốc phòng - an ninh, có tiềm năng phát triển kinh tế biển đa dạng, phong phú. Vì vậy, xác định nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và vùng ven biển nói riêng là vấn đề trọng tâm trong hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã lãnh, chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập sâu rộng cho cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển, cũng như quán triệt sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày Biên phòng toàn dân” với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng về nội dung. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong tỉnh nói chung, khu vực biên giới biển nói riêng về xây dựng nền Biên phòng toàn dân; về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khai thác các tiềm năng kinh tế vùng ven biển.

Từ khi được Trung ương thống nhất tổ chức “Ngày Biên phòng 03-3 hàng năm”, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh, chỉ đạo tổ chức “Ngày Biên phòng” trên địa bàn tỉnh sát với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng đến các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn tỉnh, nhất là chỉ đạo 03 huyện biên giới biển (Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú) cụ thể hóa thành kế hoạch hành động trên địa bàn để triển khai thực hiện và gắn với các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực và phù hợp với thực tế của từng ngành, địa phương. Ngoài ra, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, cũng như kịp thời hỗ trợ các đơn vị Bộ đội Biên phòng và các xã biên giới biển khi gặp khó khăn trong công tác. Qua đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng khu vực biên giới biển của tỉnh vững mạnh, góp phần thực hiện nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân” hiệu quả và toàn diện, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, nhằm xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh, Bộ đội Biên phòng Bến Tre đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, luôn chủ động phối hợp với các sở, ngành, các lực lượng Công an, Quân sự và chính quyền địa phương các xã biên giới biển bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với thực hiện đồng bộ các biện pháp về công tác biên phòng với xây dựng nền biên phòng toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng. Từ đó, công tác quản lý, xây dựng, bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới biển gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phục vụ tốt công tác xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bộ đội Biên phòng tỉnh duyệt binh tại Lễ ra quân huấn luyện. (Ảnh: BĐBP)

Nhìn tổng thể, năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Bội đội Biên phòng được bảo đảm; giải quyết kịp thời các điểm nóng, các vấn đề mâu thuẫn nảy sinh;… góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh, đồng thời, đây cũng là nguồn động viên, giúp ngư dân an tâm bám biển, chăm lo phát triển sản xuất, cũng như sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền vùng ven biển quê hương. Công tác xây dựng lực lượng cũng được quan tâm, thực hiện có hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở; các hoạt động của địa phương tuyến sau hướng về tuyến trước, nhận đỡ đầu, kết nghĩa với các xã biên giới biển và các đơn vị Bộ đội Biên phòng được thực hiện rất tốt, nhiều địa phương có các nội dung hoạt động phong phú như: Chung sức vì biển đảo quê hương -  Tháng 3 biên giới - Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương,… Đó là nguồn cổ vũ, khích lệ to lớn về vật chất, tinh thần cho các đơn vị Bộ đội Biên phòng yên tâm thực hiện nhiệm vụ, là hậu phương vững chắc nơi tiền tuyến.

Với phương châm kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nên trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đều được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp xem xét, lồng ghép vào các  phương án bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ngoài nguồn vốn đầu tư của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh đã đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển khu vực biên giới biển, đảm bảo có đường ô tô đến trung tâm xã; hệ thống giao thông liên xã, liên ấp được cải tạo, nâng cấp phục vụ cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế và cơ động lực lượng phục vụ chiến đấu khi có tình huống xảy ra,… Nhiều công trình, dự án đã được triển khai thực hiện ở khu vực biên giới biển, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng là lực lượng vũ trang gắn bó mật thiết với nhân dân vùng biên giới biển, trực tiếp tham gia xây dựng các phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa,… xây dựng, củng cố cơ sở chính trị trong khu vực biên giới biển ngày thêm vững chắc. Qua đó, tạo mối quan hệ đoàn kết quân, dân ngày càng gắn bó, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, xây dựng Bộ đội Biên phòng Bến Tre vững mạnh toàn diện để Ngày Biên phòng toàn dân thêm ý nghĩa và thiết thực.

Song song với nhiệm vụ giữ gìn an ninh biên giới biển, trong thời gian qua, tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác tập trung đầu tư khai thác có hiệu quả các tiềm năng kinh tế biển, chủ yếu là kinh tế thủy sản, kết hợp phát triển lâm nghiệp; đẩy mạnh công nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản gắn phát triển nuôi trồng với nâng cao hiệu quả khai thác, đánh bắt; tăng nhanh các ngành dịch vụ, du lịch; kết hợp phát triển kinh tế biển bền vững với bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng biển,... Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, kinh tế biển của tỉnh có bước phát triển mạnh về nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản, với đội tàu đánh bắt xa bờ trên 2.024 chiếc và có 03 cảng cá đã đưa vào hoạt động, cùng với hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở sơ chế thủy hải sản vận hành tốt đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, trong đó có lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ của địa phương - đây vừa là nguồn lực quan trọng xây dựng kinh tế, vừa là lực lượng tham gia bảo vệ quyền chủ quyền vùng biển Việt Nam như tham gia huấn luyện diễn tập, sẵn sàng chiến đấu hoặc xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Những hoạt động đó đã góp phần đưa cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến và dịch vụ; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng ven biển trong khai thác thủy sản với giá trị tăng thêm trong năm 2018 khoảng 6,02%, đã góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh, cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và nhân dân vùng biển nói riêng.

Theo dự báo, trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức đan xen. Nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế có vị trí hết sức quan trọng, đòi hỏi phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia, trong đó lực lượng chức năng, chuyên trách giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Với tinh thần đó, Tôi đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh phải chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau:

Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. (Ảnh: Đăng Huy)

Một là, Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách của Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị,… của cấp trên, nhất là thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia,... Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nhân rộng các mô hình, các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chấp hành pháp luật nhà nước, nhất là trong đánh bắt, khai thác thủy sản, tạo môi trường ổn định để người dân vùng ven biển an tâm lao động, sản xuất.

Hai là, Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tích cực tham gia các chương trình của Trung ương và địa phương về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới biển của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, cải thiện dân sinh, ổn định đời sống của nhân dân các xã biên giới biển.

Ba là, Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp, huấn luyện toàn diện và chuyên sâu, sát đối tượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về quân sự, nắm vững kiến thức chung về kinh tế, văn hóa, xã hội; chú trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho toàn lực lượng, đảm bảo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, Theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển gắn với công tác đảm bảo an ninh biên giới, nhằm tạo sự tương hỗ, tác động qua lại giữa kinh tế với quốc phòng tại địa phương. Thường xuyên tiến hành rà soát, cập nhật các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với các chương trình, đề án về quốc phòng - an ninh, nhất là trong xây dựng khu vực phòng thủ, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu,.. nhằm đảm bảo sự hài hòa, đồng bộ trong tổng thể chung của tỉnh.

Năm là, Tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Huyện ủy 3 huyện biên giới biển và giữa Đảng ủy 3 đồn Biên phòng với Đảng ủy 10 xã biên giới biển; triển khai thực hiện tốt việc phân công đảng viên các đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình trên địa bàn biên giới biển của tỉnh, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển trong mọi tình huống, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của các vùng kinh tế biển.

Với khí thế tiến công, trong thời gian tới, UBND tỉnh rất mong các ngành, các cấp, nhân dân và Bộ đội Biên phòng luôn giữ mối quan hệ gắn bó, cùng tham gia xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, góp sức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển để giữ vững môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ biên giới quốc gia gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh, nhất là Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ luôn giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, nêu cao bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng trong giai đoạn mới.

Lượt người xem:   964
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer