Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 02/05/2019, 08:06
Những giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2019
02/05/2019 | Cao Văn Trọng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre
Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để đảm bảo sự phát triển chung và duy trì sự ổn định xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã thống nhất trong suy nghĩ và hành động, cùng nhau tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho kinh tế phát triển bền vững và đảm bảo an sinh, an dân trong toàn tỉnh.

Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để đảm bảo sự phát triển chung và duy trì sự ổn định xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã thống nhất trong suy nghĩ và hành động, cùng nhau tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho kinh tế phát triển bền vững và đảm bảo an sinh, an dân trong toàn tỉnh.

Thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội năm 2018

Với tinh thần tăng tốc, ngay từ đầu năm 2018, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân tỉnh nhà đã đồng lòng, chung sức phát huy tối đa những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ sự kiên định, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, phấn đấu, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội tỉnh nhà đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, với 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; đặc biệt là duy trì thành quả xuất sắc về tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 7,22%, xếp thứ 5/13 tỉnh, thành vùng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. (Ảnh: Đăng Huy)

Mô hình tăng trưởng từng bước được chuyển đổi từ phát triển theo chiều rộng sang kết hợp hài hòa giữa chiều rộng với chiều sâu. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng khu vực Nông nghiệp (KVI), tăng dần khu vực công nghiệp - xây dựng (KVII), thương mại - dịch vụ (KVIII) và gắn với phát triển xanh, bền vững và thân thiện với môi trường. Tốc độ tăng trưởng ở cả ba khu vực đều đạt kế hoạch đề ra, với khu vực I tăng 4,2%; khu vực II tăng 14,37%; khu vực III tăng 6,72%. Nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và thống nhất trên toàn tỉnh, đến nay tỉnh đã công nhận 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, thu hút khá tốt các nguồn lực đầu tư và khai thác hiệu quả nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường được tăng cường, song song với đẩy mạnh xuất khẩu, với hơn 1.000 lao động tham gia vào thị trường lao động ngoài nước theo hình thức hợp đồng. Lĩnh vực du lịch được chú trọng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù, nổi bật của địa phương. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 1 bậc so với năm 2017, đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố; đồng thời, tỉnh đã bứt phá và đạt thứ hạng cao nhất đối với Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Công tác xây dựng đô thị được tập trung và đạt kết quả khả quan; đến nay, thành phố Bến Tre đã được công nhận đô thị loại II, thị trấn Ba Tri và thị trấn Bình Đại đạt đô thị loại IV và nâng số đô thị loại V trong toàn tỉnh lên 12 đơn vị. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, đặc biệt là Đề án xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018-2020 (Đề án 3333/ĐA-UB) được triển khai sâu rộng, với mục tiêu huy động toàn lực trong hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư để xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, mở ra hướng phát triển mới trong phát triển giao thông của tỉnh.​

Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện khá tốt, tạo sự chuyển biến tích cực trên từng lĩnh vực công tác. Mạng lưới trường, lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và nhu cầu học tập của nhân dân; chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều tiến bộ. Quản lý lao động, tư vấn dạy nghề và giới thiệu việc làm có chuyển biến tích cực; cơ cấu lao động chuyển đổi phù hợp xu thế phát triển chung, gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về giáo dục nghề nghiệp được triển khai đồng bộ, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56,1%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 28,05%. Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tiếp tục triển khai các hoạt động để hỗ trợ hiệu quả cho hộ dân, giúp người dân ổn định cuộc sống, nhất là hộ nghèo, cận nghèo. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn khoảng 6,08%. Các chế độ, chính sách ưu đãi cho người có công và các chế độ bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Mạng lưới y tế cơ sở từng bước củng cố và hoàn thiện; chất lượng khám, chữa bệnh của các tuyến đáp ứng cơ bản nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh tiếp tục được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở.

Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở,với trọng tâm là củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo tinh gọn và đúng quy định; hoạt động đổi mới, sắp xếp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được tập trung thực hiện khá tốt. Tỉnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện để đưa Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh vào hoạt động, phục vụ nhân dân vào trung tuần tháng 5/2019. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tuyến biên giới biển ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được thực hiện khá hiệu quả; tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 mặt. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Hoạt động đối ngoại và ngoại giao nhân dân được mở gắn, gắn kết tình hữu nghị với các tổ chức nước ngoài để tranh thủ sự giúp sức, hỗ trợ cho tỉnh trong phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh.

Giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019

Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự thắng lợi trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Với tính chất quan trọng đó, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong năm 2018, khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; đồng thời, nắm bắt, tận dụng thời cơ, cơ hội mới để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ, nhất là chú trọng vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, các ngành, các cấp chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo cụ thể, khả thi, đồng thời xác định rõ lộ trình và nguồn lực thực hiện; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ; cải tiến lề lối, phương pháp làm việc của các cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, công chức, viên chức; rà soát thủ tục hành chính để hợp lý hóa và đồng bộ hóa các quy trình giải quyết từ tỉnh đến cơ sở; xử lý nghiêm đối với những biểu hiện, hành vi chưa đúng quy định trong thi hành nhiệm vụ, đảm bảo bộ máy trong sạch, hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của tỉnh; rà soát, bổ sung giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, từng bước phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với ứng dụng công nghệ cao. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Đề án Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2018-2020. Tập trung xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, củng cố và phát triển các hợp tác xã hoạt động thực chất, bền vững. Phát huy Chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận tập thể cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Thứ ba, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và tổ chức tốt “Ngày Chủ nhật NTM”; tiếp tục duy trì và nâng chất các xã đạt chuẩn, khắc phục việc sụt giảm tiêu chí sau khi được công nhận; tập trung xây dựng huyện NTM Chợ Lách đạt chuẩn huyện NTM và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cùng với thực hiện hiệu quả Đề án giao thông nông thôn. Tích cực huy động nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; tập trung xử lý vấn đề môi trường và an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và phát triển sản xuất, gia tăng thu nhập cho người dân để hoàn thành 4 tiêu chí “cứng” theo chủ trương chung.

Thứ tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm. Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện Chỉ số PCI, Chỉ số Par Index, Chỉ số SIPAS và duy trì Chỉ số PAPI trong thời gian tới. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; đẩy mạnh liên kết, xúc tiến đầu tư với các tỉnh và khu vực, phối hợp với các doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hoạt động du lịch, hội chợ, ngày hội để tuyên truyền, quảng bá du lịch của tỉnh. Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Thứ năm, huy động các nguồn lực xã hội phục vụ đầu tư phát triển; tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công, trong đó ưu tiên nguồn vốn cho các công trình trọng điểm, có tính đột phá cao, tạo động lực và sức lan tỏa lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu/cụm công nghiệp; tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận; đôn đốc các doanh nghiệp, nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đã cam kết với tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản; công tác xác lập pháp lý và quản lý, sử dụng quỹ đất nhà nước quản lý.

Thứ sáu, nâng chất lượng giáo dục đào tạo, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, văn hóa học đường và kỹ năng sống cho học sinh. Chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, người có công, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm và đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Chủ động thực hiện tốt công tác y tế dự phòng; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ngành y tế.

Thứ bảy, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng xã văn hóa NTM và các hoạt động thể dục, thể thao để rèn luyện, nâng cao sức khoẻ cộng đồng. Sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa; trùng tu, tôn tạo các công trình di tích lịch sử văn hóa. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre năm 2019. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các nhà mạng về thuê bao di động, kiểm tra hoạt động kinh doanh Internet,... xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, đưa tin sai sự thật.

Thứ tám, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa các loại tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông đường bộ, bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh. Thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tế các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh.

Thứ chín, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Bến Tre với các tổ chức quốc tế; chủ động liên kết, hợp tác với các tỉnh/thành phố trong khu vực và cả nước; tích cực hội nhập quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của tỉnh. Tập trung tổ chức triển khai xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre, làm nền tảng để thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo tiền đề và cơ sở xây dựng, phát triển tỉnh nhà phù hợp xu thế phát triển trong giai đoạn tới.

Lượt người xem:   1288
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer