Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 4, Ngày 19/06/2019, 15:25
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp
19/06/2019 | Đăng Huy
Sáng ngày 19/6/2019, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

​Sáng ngày 19/6/2019, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Đến dự có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre; Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, cùng MTTQ các tỉnh Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh.

19583_19062019_2019619134134536.jpg

Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Đăng Huy)

Đại hội tiếp tục làm việc với các nội dung: Nghe báo cáo chương trình nội dung ngày làm việc thứ nhất; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trung ương và Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi; Các đại phát biểu tham luận; Nghe báo cáo kết quả hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 và kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ra mắt hạ quyết tâm. Báo cáo kết quả hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, ra mắt hứa hẹn; Phát biểu của lãnh đạo Tỉnh uỷ.

Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - đồng thuận - phát triển” Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 với 95 ủy viên; Ban Thường trực 9 vị gồm chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 5 Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

19583_19062019_2019619134139770.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Đăng Huy)

Ông Đoàn Văn Đảnh được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 với 7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

19583_19062019_2019619134156317.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. (Ảnh: Đăng Huy)

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với một số chỉ tiêu quan trọng: Hàng năm mỗi cơ sở xây dựng ít nhất 1 mô hình tuyên truyền phát huy hiệu quả; 100% ấp, khu phố tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Vận động quỹ vì người nghèo các cấp đạt ít nhất 10 tỷ đồng/năm, phối hợp tuyên truyền, vận động hướng dẫn người nghèo tham gia đề án sinh kế, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 5,3% vào cuối năm 2020; Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội về giám sát cấp tỉnh ít nhất 10 cuộc/năm, cấp huyện ít nhất 5 cuộc/năm, phản biện xã hội theo thực tế nhưng cấp tỉnh ít nhất 4 nội dung/năm, cấp huyện ít nhất 2 nội dung/năm; Đến cuối nhiệm kỳ có 100% cán bộ chuyên trách mặt trận các cấp đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn, 100% Trưởng ban công tác mặt trận là chi ủy viên; hàng năm có 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện được xếp loại vững mạnh, có ít nhất 2 đơn vị vững mạnh xuất sắc, 80% cơ sở được xếp loại vững mạnh, trong đó có ít nhất 30% xuất sắc.

19583_19062019_2019619134146708.jpg

Đoàn đại biểu ra mắt Đại hội và hạ quyết tâm. (Ảnh: Đăng Huy)

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chúc mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhà thành công tốt đẹp. Đồng thời đánh giá cao công tác phối hợp giữa chính quyền và MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào hành động thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương, đạt được kết quả đáng khích lệ. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường khối đoàn kết, phát huy nội lực trong nhân dân, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của địa phương.

19583_19062019_201961913421708.jpg

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. (Ảnh: Đăng Huy)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chúc mừng, biểu dương thành tích to lớn mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hệ thống mặt trận các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, qua báo cáo cũng như trong thảo luận, Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác mặt trận.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại hội và tất cả các cán bộ chủ chốt của mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục suy nghĩ, cụ thể hóa các giải pháp phù hợp, khả thi đối với cấp mình làm thế nào để hạn chế yếu kém được khắc phục triệt để.

Đồng thời, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. MTTQ Việt Nam các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Mặt trận và các tổ chức thành viên phải thật sự đổi mới phương thức và nội dung hoạt động không thể hành chính hóa như hiện nay.

19583_19062019_20196191342936.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Đăng Huy)

“Sau Đại hội, các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ nhanh chóng bắt tay vào việc tổ chức triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nội dung chương trình hành động nhất là việc thực hiện các giải pháp đột phá trên 5 mặt công tác do Đại hội đề ra trong 5 năm tới. Góp phần sớm đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống để cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đưa tỉnh nhà đi lên giàu đẹp, văn minh với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - đồng thuận - phát triển”- Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.  

Dịp này, Ban Tổ chức Đại hội công bố, trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng giấy khen cho 17 tập thể 38 cá nhân với thành tích hoàn thành tốt công tác mặt trận trong nhiệm kỳ 2014-2019.

Lượt người xem:  1000
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer