Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 6, Ngày 12/07/2019, 15:08
Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia xây dựng chính quyền
12/07/2019 | Thu Huyền
6 tháng qua, Mặt trận Tổ quốc Việt nam (MTTQVN) tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tập trung thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy với tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”. Nhiều phong trào thi đua yêu nước, xây dựng giao thông nông thôn, nhất là phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp có sự chuyển biến tích cực. Kinh tế tỉnh nhà ổn định và có sự tăng trưởng, đời sống của người dân được nâng lên nhiều mặt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Trong đó, vai trò của MTTQVN tỉnh ngày càng thể hiện rõ hơn, thông qua việc tham gia xây dựng chính quyền.

6 tháng qua, Mặt trận Tổ quốc Việt nam (MTTQVN) tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tập trung thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy với tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”. Nhiều phong trào thi đua yêu nước, xây dựng giao thông nông thôn, nhất là phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp có sự chuyển biến tích cực. Kinh tế tỉnh nhà ổn định và có sự tăng trưởng, đời sống của người dân được nâng lên nhiều mặt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Trong đó, vai trò của MTTQVN tỉnh ngày càng thể hiện rõ hơn, thông qua việc tham gia xây dựng chính quyền.

Tập trung nâng cao công tác giám sát, phản biện xã hội

Giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị, MTTQ các cấp đã trình cấp ủy cùng cấp cho chủ trương thực hiện nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2019. Trong đó, 6 tháng qua MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát được 31 cuộc, trong đó cấp huyện 12 cuộc, cấp xã 19 cuộc. Nội dung giám sát chung quanh việc thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về xuất khẩu lao động; việc triển khai thực hiện quyết định 217 của Trung ương; công tác giảm nghèo; giải quyết thủ tục hành chính; việc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; việc thu các loại quỹ, bình xét hộ nghèo, xét đối tượng được hưởng trợ cấp; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, quản lý nhà nước về tôn giáo. Qua đó, MTTQ các cấp có nhiều phản ảnh, kiến nghị cụ thể đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị được giám sát những hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

 Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn ngày càng phát huy hiệu quả. Đã tham gia giám sát 654 vụ việc, trong đó giám sát đầu tư của cộng đồng 268 công trình, tập trung các nội dung như tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí; việc thực hiện qui chế dân chủ trong xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, việc bình xét hộ nghèo, quản lý các nguồn quỹ do người dân đóng góp xây dựng các công trình công cộng tại địa phương. Qua giám sát cơ bản các nội dung đều thực hiện tốt, những hạn chế thiếu sót kịp thời khắc phục. Phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân giám sát việc thực hiện các qui định, chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam, các phạm nhân ở Trại giam Châu Bình, Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ công an các huyện, thành phố, việc tổ chức thi hành án dân sự, hành chính, trách nhiệm dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Đối với công tác phản biện xã hội, MTTQ các cấp đã tổ chức phản biện 12 cuộc, trong đó cấp tỉnh 5 cuộc, huyện 7 cuộc, đối với các dự thảo Nghị quyết về nhập ấp, khu phố, phát triển đô thị, thu, quản lý thu và sử dụng phí về thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoán sản, nạo vét, nâng cấp sông Ba Lai đoạn từ ngã ba Giao Hòa-Chẹt Sậy đến Cống đập Ba Lai, mở rộng trung tâm hành chính, di dời chợ...

MTTQVN tỉnh phối hợp trao quà cho gia đình chính sách ở Mỏ Cày Nam. (Ảnh: Thu Huyền)

MTTQ cũng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ chính trị. Phối hợp tổ chức cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với người dân 7 cuộc, xoay quanh  các vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, các vấn đề bức xúc của người dân về môi trường. Từ đó, tạo điều kiện để người dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tốt hơn. Thông qua công tác phối hợp, giám sát, góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách, chương trình, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là thông qua giám sát thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; giám sát về phẩm chất, đạo đức lối sống, quan hệ nơi cư trú từ đó có những ý kiến góp ý, phản ảnh mang tính chất xây dựng để đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tốt hơn chức trách nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền xây dựng, phổ biến pháp luật

MTTQVN và Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật MTTQVN tỉnh tham mưu và đóng góp 6 dự án luật, như Luật Kiến trúc, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; Luật giáo dục sửa đổi, Luật quản lý thế sửa đổi; Luật thi hành án hình sự; Luật đầu tư công, do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức. Tham gia đóng góp ý kiến với dự thảo các văn bản pháp luật của các sở, ngành theo yêu cầu và tham gia đóng góp xây dựng các chính sách, văn bản qui phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phố biến trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp người dân về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của MTTQ cấp trên. Phối hợp tuyên truyền vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia đánh giá và xác định chỉ số hài lòng của của người đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Đã tổ chức trên 14.167 cuộc với 429.100 lượt người tham dự. Qua đó, đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, các mâu thuẫn tranh chấp nhỏ lẻ trong nội bộ người dân, tạo sự chuyển biến tích cực thật sự ở địa bàn khu dân cư về tình hình an ninh trật tự.

Theo Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Đảm, thời gian qua việc triển khai thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, chỉ đạo đối với việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội theo Quyết định 127 của Bộ Chính trị có sự quan tâm và phối hợp khá tốt từ UBND tỉnh và một số huyện: Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại, Châu Thành và TP. Bến Tre. Song vẫn còn một số UBND huyện chưa quan tâm đến công tác phản biện xã hội. Cụ thể là không đặt yêu cầu, nội dung để MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện phản biện. Công tác qui hoạch về đất đai, đô thị còn nhiếu bất cập, nhất là trong phát triển các khu dân cư, khu đô thị chưa đáp ứng các yêu cầu theo qui định còn manh mún, tự phát, các công trình, dự án chậm giải ngân; tình trạng vi phạm trong xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất còn diễn biến phức tạp. Sắp tới UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý vi phạm. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.  Đặc biệt là tăng cường công tác phối hợp nắm, quản lý và xử lý các đối tượng sử dụng trái pháp chất ma túy, tín dụng đen để người dân an tâm sản xuất, sinh hoạt vì hiện nay đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục tăng, tín dụng đen vẫn còn diễn biến phức tạp.

Lượt người xem:  2014
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer