Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 4, Ngày 28/08/2019, 17:30
Bình Đại: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tạo nền tảng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa bền vững
28/08/2019 | Thanh Hương
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Bình Đại luôn được các cấp Hội duy trì, phát triển sâu rộng, đã tạo sức lan tỏa mạnh thúc đẩy hội viên, nông dân toàn huyện tham gia phát triển đa dạng sản phẩm trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch đúng hướng và phát triển toàn diện, bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của nông dân, từng bước giữ vững ổn định chính trị nông thôn, thực hiện thắng lợi nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới và thay đổi bộ mặt nông thôn địa phương.

​Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Bình Đại luôn được các cấp Hội duy trì, phát triển sâu rộng, đã tạo sức lan tỏa mạnh thúc đẩy hội viên, nông dân toàn huyện tham gia phát triển đa dạng sản phẩm trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch đúng hướng và phát triển toàn diện, bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của nông dân, từng bước giữ vững ổn định chính trị nông thôn, thực hiện thắng lợi nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới và thay đổi bộ mặt nông thôn địa phương.

20455_288201917147_2019827162130194_XL.jpg

Mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Châu Hưng. (Ảnh: Thanh Hương)

Toàn huyện Bình Đại có hơn 16 ngàn hội viên nông dân, tham gia sinh hoạt tại 20 cơ sở hội và nhiều chi tổ, hội. Trong 5 năm qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh và ngành huyện tổ chức 395 lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật, có nội dung xoay quanh các vấn đề về nuôi tôm biển, nuôi tôm càng xanh, nuôi cá lóc thương phẩm, chăm sóc dừa, trồng ca cao trong vườn dừa, nuôi hàu thương phẩm, phòng trị bệnh chổi rồng trên cây nhãn.

Hội tổ chức đưa hơn 7.300 hội viên, nông dân tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài huyện, giúp nông dân tiếp cận cái mới, cách làm hay ứng dụng thực tế vào sản xuất kinh doanh hộ gia đình; thành lập được 66 tổ hợp tác, với 1.126 thành viên, chủ yếu trên lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi; phát triển được 12 HTX. Đồng thời, tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân, các doanh nghiệp tư nhân giúp đỡ nông dân trong sản xuất bằng nhiều hình thức như: ngày công lao động, kinh nghiệm, dạy nghề miễn phí, hỗ trợ cây con giống, với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng, vận động 4.400 hộ khá, giáu giúp cho trên 1.500 hộ nghèo.

20455_28820191724_2019827162136975_XL.jpg

Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Hương)

Bên cạnh đó, được sự quan tâm hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, trung tâm ứng dụng công nghệ cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành tỉnh, huyện trong xây dựng mô hình trình diễn rau sạch trong nhà lưới tại xã Phú Long, mô hình tưới nước nhỏ giọt cho cây bưởi, dừa, nhãn, cây màu ở xã Long Định, Lộc Thuận, Thừa Đức; hỗ trợ máy ủ phân hữu cơ, chế phẩm EM cho các xã Phú Thuận, Thới Lai, Vang Quới Đông,... đã tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất kinh tế hộ mang lại hiệu quả đáng kể.

Dự án AMD đầu tư trên 5 tỷ đồng và hướng dẫn kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp cho 361 hộ nông dân ở các xã Đại Hòa Lộc, Phú Long, Thạnh Trị, Vang Quới Đông, Phú Vang thực hiện thí điểm mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực, nuôi cá chạch lấu thương phẩm, nuôi bò, dê. Nhìn chung, hầu hết các hội viên, nông dân trên địa bàn huyện đều tiếp cận với nguồn vốn sản xuất kinh doanh đúng mục đích và mang lại lợi nhuận cao, góp phần tăng thu nhập cải thiện kinh tế gia đình.  

Từ đó, căn cứ vào tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét 5 năm giai đoạn 2014-2019, toàn huyện có 28.239 lượt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được công nhận ở 4 cấp, chiếm gần 34% tổng số hộ đăng ký, trong đó cấp trung ương có 7 hộ, cấp tỉnh có 101 hộ, cấp huyện có 444 hộ và 27.687 hộ đạt chuẩn cấp xã. Chỉ tính riêng năm 2014, toàn huyện có 13.589 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, năm 2015 có 2.488 hộ, năm 2016 có 2.366 hộ, năm 2017 có 4.987 hộ, năm 2018 có 4.829 hộ.

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện ngày càng được nâng cao cả về chất lượng và số lượng, nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh lên đến hàng tỷ đồng, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi và có mức thu nhập kinh tế cao từ 100 triệu đồng trở lên. So với giai đoạn 2008-2013, số hộ đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, cá biệt có hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Nhiều hộ nghèo cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo trong sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát huy hiệu quả tiềm lực, tiềm năng của địa phương vươn lên thoát nghèo bền vững.

Không chỉ tập trung thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, mà các hội viên, nông dân trên địa bàn huyện còn phát huy vai trò đầu tàu của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong 5 năm qua, các hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tự nguyện đóng góp xây dựng trên 20 căn nhà tình thương, với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng, đồng thời đã tạo việc làm cho hơn 25 ngàn lượt lao động, trong đó có trên 15 ngàn lao động thường xuyên, với mức thu nhập ổn định và mỗi năm đóng góp hàng tỷ đồng vào quỹ phúc lợi địa phương.

Với mục tiêu giảm nghèo theo hướng bền vững, hạn chế tái nghèo, Hội Nông dân huyện Bình Đại phấn đấu mỗi năm có trên 45% số hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trong tổng số hội viên, nông dân đăng ký, trong đó có từ 2-3 nông dân đạt danh hiệu nông dân tỷ phú. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ chú trọng đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất, kinh doanh phù hợp gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư cho phát triển sản xuất.

Đào tạo cho nông dân về trình độ sản xuất thâm canh, kiến thức quản lý kinh tế và thị trường, giúp nông dân tiếp cận và khai thác hiệu quả các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Huy động tối đa các nguồn vốn, khoa học kỹ thuật góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Thúc đẩy liên kết sản xuất, kinh doanh giữa các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi gắn với nhân rộng điển hình tiên tiến phù hợp ở từng vùng, từng khu vực. Tranh thủ sự hỗ trợ tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh bằng những chính sách, hành động cụ thể để động viên hội viên, nông dân tích cực thi đua làm giàu cho gia đình, cho xã hội, xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa mạnh có sức cạnh tranh cao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Lượt người xem:  657
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer