Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVanBanQuyPhamPhapLuat.aspx?FilterField1=LinhVuc&FilterValue1=Đất đai - Nhà ở&InitialTabId=Ribbon

Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Nhập Từ khóa Tìm kiếm vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Loại Văn bản
Cơ quan cập nhật
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan cập nhật
119/2019/QĐ-UBND23/04/2019Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thu hồi đất đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến TreSở Tài nguyên và Môi trường
212/2019/QĐ-UBND 15/03/2019Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bến TreUBND Tỉnh Bến Tre
307/2019/QĐ-UBND 21/01/2019Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2019VP UBND tỉnh Bến Tre
438/2018/QĐ-UBND 04/09/2018Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến TreVP UBND tỉnh Bến Tre
51135/QCPH-CTBT-STNMT17/05/2018Quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đaiSở Tài nguyên và Môi trường
615/2018/QĐ-UBND24/04/2018 Ban hành Quy định về mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bến TreSở Tài nguyên và Môi trường
71833/QĐ-UBND14/08/2017Quyết định Ban hành Bộ Đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất dạng đơn lẻSở Tài nguyên và Môi trường
805/2017/TT-BTNMT25/04/2017Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaiSở Tài nguyên và Môi trường
901/2017/NĐ-CP06/01/2017 Nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hoành Luật đất đaiSở Tài nguyên và Môi trường
1049/2016/TT-BTNMT28/12/2016Thông tư quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đaiSở Tài nguyên và Môi trường
11333/2016/TT-BTC26/12/2016Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Sở Tài nguyên và Môi trường
12332/2016/TT-BTC26/12/2016Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đấtSở Tài nguyên và Môi trường
1345/2015/TT-BTNMT20/10/2015Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trườngSở Tài nguyên và Môi trường
1440/2014/QĐ-UBND30/12/2014Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến TreSở Tài nguyên và Môi trường
1534/2014/QĐ-UBND18/12/2014Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp có vườn, ao trong cùng một thửa đất đang có nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến TreSở Tài nguyên và Môi trường
1633/2014/QĐ-UBND18/12/2014Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Bến TreSở Tài nguyên và Môi trường
1714/NQ-HĐND08/12/2014Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015Sở Tài nguyên và Môi trường
18104/2014/NĐ-CP14/11/2014Nghị định Quy định về khung giá đấtSở Tài nguyên và Môi trường
194097/BTNMT-CNTT30/10/2012Ngày 30 tháng 10 năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn Hướng dẫn quy định trách nhiệm quản lý, lưu trữ tài liệu, cơ sở dữ liệu đất đai và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành tài nguyên và môi trường.Sở Tài nguyên và Môi trường
2027/2008/QĐ-UBND22/12/2008Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2009
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer