Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkslich-lam-viec-tuan

Tuần 1(Từ ngày 31/12-04/01/2019)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh

Từ ngày 31/12 đến ngày 04/01/2019

 
Thứ, ngày, tháng
Nội dung công việc
Địa điểm
Giấy mời

Thứ hai

31/12/2018
 
Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng) (đ/c Chủ tịch, đ/c Duy Hải – PCT) VPTU 
 
Giải quyết công việc cơ quan (sáng) (đ/c Hữu Lập – PCT) VPUBND tỉnh 
 
Họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh (chiều) (đ/c Chủ tịch, các PCT)  
 

Thứ ba

01/01/2019
 
Nghỉ Tết Dương lịch  
 

Thứ tư

02/01/2019
 
Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (sáng) (đ/c Chủ tịch, các PCT) VPUBND tỉnh 
 
Làm việc với Công ty cổ phần du lịch Ngôi Sao Biển (9h) đ/c Hữu Phước – PCT) VPTU 
 
Giải quyết công việc cơ quan (chiều) (đ/c Chủ tịch, đ/c Duy Hải - PCT) VPUBND tỉnh 
 
Họp tổng kết năm 2018 AMD (chiều) (đ/c Hữu Lập – PCT) KS Hàm Luông 
 

Thứ năm

03/01/2019
 
Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 (đ/c Chủ tịch, các PCT)  VPTU 
 
Hội nghị trực tuyến ngành Nông nghiệp (8h) (đ/c Hữu Lập – PCT) VPUBND tỉnh 
 

Thứ sáu

04/01/2019
 
Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 (đ/c Chủ tịch, các PCT) VPTU 
 
Hội nghị trực tuyến An toàn Giao thông (8h) (đ/c Hữu Lập – PCT) VPUBND tỉnh 
 
Họp tổng kết năm BQL Khu công nghiệp (chiều) (đ/c Hữu Lập – PCT) BQLKCN 
 

Thứ bảy

05/01/2019
 
Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 (đ/c Chủ tịch, các PCT)  VPTU 
 
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẾN TRE

Tuần 2(Từ ngày 06/01-10/01/2019)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh

Từ ngày 06/01 đến ngày 10/01/2019

 
Thứ, ngày, tháng
Nội dung công việc
Địa điểm
Giấy mời

Chủ Nhật

06/01/2019
 
Dự kỳ thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đ/c Chủ tịch, đ/c Hữu Phước – PCT) VPUBND tỉnh 
 

Thứ hai

07/01/2019
 
Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng) (đ/c Chủ tịch) VPTU 
 
Họp với KTNN Khu vực IX (sáng) (đ/c Duy Hải) VPUBND tỉnh 
 
Họp với Sở TNMT và các ngành về công tác quản lý đất đai (8h) (đ/c Hữu Lập – PCT) VPUBND tỉnh 
 
Họp công tác hạn mặn (9h30) (đ/c Hữu Lập – PCT) VPUBND tỉnh 
 
Họp giao ban VPUBND tỉnh (chiều) (đ/c Chủ tịch, đ/c Hữu Lập – PCT) VPUBND tỉnh 
 
Làm việc với Cty Come and Go về đầu tư dự án phát triển du lịch (15h) (đ/c Chủ tịch) VPUBND tỉnh 
 
Dự kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Nam (cả ngày) (đ/c Hữu Phước – PCT) VP Huyện ủy 
 

Thứ ba

08/01/2019
 
Dự Hội nghị kiểm điểm năm 2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cả ngày) (đ/c Chủ tịch) Sở NN&PTNT 
 
Đi công tác Hà Nội (01 ngày) (đ/c Duy Hải – PCT) Hà Nội 
 
Dự kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại (01 ngày) (đ/c Hữu Lập – PCT) VP Huyện ủy 
 
Dự kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Nam (sáng) (đ/c Hữu Phước –PCT) VP Huyện ủy 
 
Họp BCĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư (chiều) (đ/c Hữu Phước – PCT) VPUBND tỉnh 
 

Thứ tư

09/01/2019
 
Tham dự hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới (14 giờ) (Đ/c Hữu Phước - PCT) PH số 3, VPUBND tỉnh 
Về việc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Thi đua khen thưởng (8 giờ) (Đ/c Hữu Phước - PCT) PH số 3, VPUBND tỉnh 
Tổng kết công tác tiếp dân năm 2018 (sáng) (đ/c Chủ tịch) VP UBND tỉnh 
 
Họp kiểm điểm Đảng đoàn HĐND tỉnh (sáng) (đ/c Duy Hải – PCT) VPHĐND tỉnh 
 
Dự tổng kết năm ngành Điện lực (9h) (đ/c Hữu Lập – PCT) Điện lực tỉnh 
 
Dự họp mặt báo chí công bố Đề án Lễ hội Dừa lần thứ V (sáng) (đ/c Hữu Phước – PCT)  
 
Họp HĐND tỉnh đột xuất (chiều) (đ/c Chủ tịch, các PCT) VPHĐND tỉnh 
 
Tiếp và làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (14h) (đ/c Chủ tịch) VP UBND tỉnh 
 
Dự hội nghị tổng kết năm 2018 ngành Thông tin và truyền thông (chiều) (đ/c Hữu Phước - PCT) Sở TTTT 
 

Thứ năm

10/01/2019
 
Dự Hội thảo Công bố Tầm nhìn chiến lược Duyên hải phía Đông ĐBSCL (sáng) (đ/c Chủ tịch, đ/c Hữu Lập – PCT) TTC Palace 
 
Dự Hội nghị tổng kết năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường (sáng) (đ/c Duy Hải – PCT) Sở TNMT 
 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” (sáng) (đ/c Hữu Phước – PCT) VPTU 
 
Dự Hội thảo Chuỗi giá trị bền vững ngành Dừa (chiều) (đ/c Hữu Lập - PCT) TTC Palace 
 
Hội nghị tổng kết công tác Chữ Thập đỏ và phong trào hiến máu tình nguyện (chiều) (đ/c Hữu Phước – PCT)  
 

Thứ sáu

11/01/2019
 
Dự Hội nghị kiểm điểm năm 2018 đối với Sở Nội vụ (cả ngày) (đ/c Chủ tịch) Sở Nội vụ 
 
Dự Hội nghị tổng kết Sở KH&ĐT (sáng) (đ/c Duy Hải – PCT) Sở KHĐT 
 
Dự Hội nghị Tổng kết “Năm dân vận chính quyền 2018” (sáng) (đ/c Hữu Phước – PCT) VPTU 
 
Dự hội nghị tổng kết Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh (chiều) (đ/c Hữu Phước – PCT)  
 
Họp kiểm điểm Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (cả ngày) (đ/c Hữu Lập – PCT) Sở TNMT 
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 ngành Giao thông vận tải (sáng) (Đ/c Chủ tịch, các PCT) Phòng họp số 3 Văn phòng UBND tỉnh 

Thứ bảy

12/01/2019
 
Dự Lễ công nhận xã NTM Thành Triệu (đ/c Chủ tịch, đ/c Hữu Lập – PCT) Xã Thành Triệu 
 
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẾN TRE

Tuần 3(Từ ngày 14/01-18/01/2019)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh

Từ ngày 14/01 đến ngày 18/01/2019

 
Thứ, ngày, tháng
Nội dung công việc
Địa điểm
Giấy mời

Thứ hai

14/01/2019
 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Công an tỉnh (cả ngày) (đ/c Chủ tịch) HT CA tỉnh 
 
Họp Hội đồng xét duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 (sáng) (đ/c Hữu Phước – PCT) VPUBND tỉnh 
 
Tiếp Hiệp hội phát triển Kinh tế văn hóa Đại Việt - Đài Loan (9h) (đ/c Hữu Lập) VPUBND tỉnh 
 
Họp kiểm tra công tác tổ chức Hội chợ OCOP (15h) (đ/c Hữu Lập – PCT) VPUBND tỉnh 
 
Dự Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh (chiều) (đ/c Hữu Phước – PCT)  
 

Thứ ba

15/01/2019
 
Họp BCĐ để nghe thuyết minh lựa chọn nhà thầu tư vấn của Dự án Bệnh viện ODA Hàn Quốc(cả ngày) (đ/c Chủ tịch) VPUBND tỉnh 
 
Làm việc với Doanh nghiệp Tp Hồ Chí Minh (sáng) (đ/c Hữu Lập – PCT) VPUBND tỉnh 
 
Dự kiểm điểm ở Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh (01 ngày) (đ/c Duy Hải – PCT) ĐUKDN 
 
Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng – Cụm thi đua số VI Bảo hiểm xã hội tỉnh (sáng) (đ/c Hữu Phước – PCT)  
 
Dự tổng kết Liên đoàn lao động tỉnh (chiều) (Đ/c Hữu Phước – PCT) LĐLĐ tỉnh 
 
Hội nghị về PCCC (chiều) (đ/c Hữu Lập – PCT) HT CA tỉnh 
 
Dự Khai mạc Hội chợ Công nghiệp Thương mại tỉnh Bến Tre năm 2019 (19h) (đ/c Hữu Lập – PCT) TT Hội chợ Quốc tế 
 

Thứ tư

16/01/2019
 
Họp BCĐ để nghe thuyết minh lựa chọn nhà thầu tư vấn của Bệnh viện ODA Hàn Quốc (sáng) (đ/c Chủ tịch) VPUBND tỉnh 
 
Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và công tác tôn giáo tỉnh (sáng) (đ/c Hữu Phước – PCT)  
 
Dự Hội nghị trực tuyến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sáng) (đ/c Duy Hải) VPUBND tỉnh 
 
Họp Thường trực BCĐ Kinh tế hợp tác (sáng) (đ/c Hữu Lậ p – PCT) VPUBND tỉnh 
 
Dự lễ kỷ niệm 59 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi - Ngày truyền thống cách mạng của tỉnh Bến Tre (chiều) (đ/c Chủ tịch, đ/c Hữu Phướ c – PCT) VPTU 
 
Họp báo về Hội chợ OCOP xuân 2019 tỉnh Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sáng) (Đ/c Chủ tịch, các PCT) Phòng họp M12 tại Văn phòng Central Group Việt Nam. 
Dự Hội nghị tổng kết năm 2018 của NHNN chi nhánh tỉnh (chiều) (đ/c Duy Hải – PCT) NHNN tỉnh 
 

Thứ năm

17/01/2019
 
Dự lễ kỷ niệm 59 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi - Ngày truyền thống cách mạng của tỉnh Bến Tre (sáng) (đ/c Chủ tịch) Mỏ cày Nam 
 
Dự Hội nghị chuyên đề về áp dụng công nghệ trong Nông nghiệp để phát triển bền vững do Bộ Ngoại giao tổ chức và Diễn đàn Kinh tế hợp tác do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức (ngày 17 - 18/01/2019) (đ/c Hữu Lập – PCT) Hà Nội 
 
Dự Hội nghị tổng kết ngành Bưu điện (sáng) (đ/c Hữu Phước – PCT) Bưu điện tỉnh 
 
Chủ trì cuộc họp xử lý đất quốc phòng bị người dân lấn chiếm (chiều) (đ/c Chủ tịch) VPUBND tỉnh 
 
Dự Hội nghị triển khai xây dựng Địa phương chí (chiều) (đ/c Hữu Phước – PCT) VPTU 
 

Thứ sáu

18/01/2019
 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của BCH Bộ đội Biên phòng (sáng) (đ/c Chủ tịch) BCH BĐBP tỉnh 
 
Đi công tác cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thăm chúc Tết chiến sỹ từ ngày 18 - 20/01/2019 (đ/c Duy Hải – PCT)  
 
Tiếp công dân định kỳ (chiều) (đ/c Chủ tịch) Trụ sở tiếp dân tỉnh 
 
Dự Hội nghị tổng kết ngành Thông tin và truyền thông (chiều) (đ/c Hữu Phước – PCT) Sở TTTT 
 

Thứ bảy

19/01/2019
 
Thăm và chúc tết các hộ gia đình chính sách (cả ngày) (đ/c Chủ tịch)  
 
Thẩm định hồ sơ tài nguyên cát (cả ngày) (đ/c Hữu Lập – PCT) Sở TNMT 
 
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẾN TRE

Tuần 4(Từ ngày 20/01-24/01/2019)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh

Từ ngày 20/01 đến ngày 24/01/2019

 
Thứ, ngày, tháng
Nội dung công việc
Địa điểm
Giấy mời

Chủ Nhật

20/01/2019
 
Dự Lễ công nhận xã NTM Long Thới (đ/c Chủ tịch, đ/c Hữu Lập – PCT) Xã Long Thới 
 

Thứ hai

21/01/2019
 
Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng) (đ/c Chủ tịch, đ/c Duy Hải - PCT) VPTU 
 
Báo cáo chuyên đề về kinh tế-xã hội cho lớp nguồn cán bộ xã (chiều) (đ/c Chủ tịch) Trường Chính trị tỉnh 
 
Họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh (chiều) (các PCT) VPUBND tỉnh 
 

Thứ ba

22/01/2019
 
Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (cả ngày) (đ/c Chủ tịch, các PCT) VPUBND tỉnh 
 

Thứ tư

23/01/2019
 
Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (cả ngày) (đ/c Chủ tịch, các PCT) VPUBND tỉnh 
 
Dự làm việc với Hội quần chúng tỉnh (chiều) (đ/c Hữu Phước – PCT)  
 

Thứ năm

24/01/2019
 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 01/2019 (cả ngày) (đ/c Chủ tịch, đ/c Duy Hải – PCT) VPTU 
 
Thăm và chúc Tết gia đình chính sách (cả ngày) (đ/c Hữu Lập – PCT)  
 

Thứ sáu

25/01/2019
 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 01/2019 (cả ngày) (đ/c Chủ tịch, đ/c Duy Hải – PCT) VPTU 
 
Khảo sát HTX Nông nghiệp (đ/c Hữu Lập -PCT) Ba Tri, Giồng Trôm 
 

Thứ bảy

26/01/2019
 
Dự Lễ công nhận xã NTM Tân Thiềng (đ/c Chủ tịch, đ/c Hữu Lập – PCT) Xã Tân Thiềng 
 
Cà phê doanh nghiệp (đ/c Chủ tịch, các PCT) KS Hàm Luông 
 
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẾN TRE

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer