Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkslich-lam-viec-tuan

Tuần 23(Từ ngày 05/06-09/06/2017)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh

Từ ngày 05/06 đến ngày 09/06/2017

 
Thứ, ngày, tháng
Nội dung công việc
Địa điểm
Giấy mời

Thứ hai

05/06/2017
 
Tham dự kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa XIV từ ngày 05/6 đến ngày 21/6/2017 (Đ/c Chủ tịch) Tại Hà Nội 
 
Đi công tác nước ngoài từ ngày 05/6 đến ngày 09/6/2017 (sáng) (Đ/c Hữu Lập - PCT)   
 
Đi công tác tại Hà Nội (Đ/c Hữu Phước - PCT) Tại Hà Nội 
 
Dự họp giao ban VP.UBND tỉnh (chiều) (Đ/c Duy Hải - PCT) VPUBND tỉnh 
 
Họp BCĐ các Tiểu Ban phục vụ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2017 (16 giờ) (Đ/c Duy Hải - PCT) VPUBND tỉnh 
 

Thứ ba

06/06/2017
 
Đi vận động các doanh nghiệp tài trợ cho Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh (Đ/c Duy Hải - PCT)  
 

Thứ tư

07/06/2017
 
Đi vận động các doanh nghiệp tài trợ cho Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh (Đ/c Duy Hải - PCT)  
 

Thứ năm

08/06/2017
 
Dự họp đoàn kiểm tra thực hiện kết luận số 249 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới gắn với chuỗi giá trị (sáng) (Đ/c Duy Hải - PCT)  
 
Dự họp với Công ty Cổ phần Đại Quang Minh (chiều) (Đ/c Duy Hải - PCT) HT số 1, VPTU 
 

Thứ sáu

09/06/2017
 
Dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đột xuất (Đ/c Duy Hải - PCT) HT số 1 VPTU 
 
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẾN TRE

Tuần 24(Từ ngày 12/06-16/06/2017)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh

Từ ngày 12/06 đến ngày 16/06/2017

 
Thứ, ngày, tháng
Nội dung công việc
Địa điểm
Giấy mời

Thứ hai

12/06/2017
 
Dự kỳ họp Quốc hội lần thứ 3 từ ngày 12/6 đến ngày 21/6/2017 (Đ/c Chủ tịch). Tại Hà Nội 
 
Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng) (Đ/c Duy Hải – PCT) HT số 1 VPTU 
 
Dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN Ngạch chuyên viên Chính (9h) (Đ/c Hữu Phước – PCT) Trung tâm GDTX 
 
Dự họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh (chiều) (Đ/c Duy Hải – PCT) VPUBND tỉnh 
 
Dự họp BQL DA 7 (15h30) (Đ/c Duy Hải – PCT)  
 
Họp triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày 01/7 (chiều) (Đ/c Hữu Phước – PCT) Tại Sở VHTT&DL 
 
Dự hội nghị sơ kết Luật hợp tác xã 2012 (chiều) (Đ/c Hữu Lập – PCT) VPUBND tỉnh 
 

Thứ ba

13/06/2017
 
Dự triển khai kế hoạch kiểm tra của Đoàn Kiểm tra 395 tại Bình Đại và Sở NN&PTNT (sáng) (Đ/c Duy Hải – PCT)  
 
Dự họp nghe báo cáo về điều chỉnh quy hoạch Dự án khu du lịch Cồn Bửng (sáng) (Đ/c Hữu Phước – PCT) HT số 1 VPTU 
 
Đi công tác cơ sở (Đ/c Hữu Lập – PCT)  
 

Thứ tư

14/06/2017
 
Tiếp xúc cử tri (Đ/c Hữu Lập – PCT) Tại huyện Bình Đại 
 
Họp Đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm về mô hình phát triển kinh tế xã hội tại Bình Dương (16h) (Đ/c Hữu Phước – PCT)  
 

Thứ năm

15/06/2017
 
Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất (sáng) (Đ/c Duy Hải – PCT) PH số 1 VPUBND tỉnh 
 
Đi công tác Bình Dương (Đ/c Hữu Phước – PCT) Tại Bình Dương 
 
Làm việc với Văn phòng Điều phối NTM (sáng) (Đ/c Hữu Lập – PCT) Tại Sở NN&PTNT 
 
Đi vận động tài trợ (Đ/c Duy Hải – PCT)  
 
Đối thoại công dân (Đ/c Hữu Lập – PCT) VPUBND tỉnh 
 

Thứ sáu

16/06/2017
 
Đi vận động tài trợ (Đ/c Duy Hải – PCT)  
 
Đi công tác Bình Dương (Đ/c Hữu Phước – PCT) Tại Bình Dương 
 
Dự tiếp công dân với Chủ tịch HĐND tỉnh (Đ/c Hữu Lập – PCT) Ban TCD 
 

Thứ bảy

17/06/2017
 
Dự buổi đón tiếp Chủ tịch Quốc hội CuBa (Đ/c Duy Hải – PCT)  
 
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẾN TRE

Tuần 25(Từ ngày 19/06-23/06/2017)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh

Từ ngày 19/06 đến ngày 23/06/2017

 
Thứ, ngày, tháng
Nội dung công việc
Địa điểm
Giấy mời

Thứ hai

19/06/2017
 
Dự kỳ họp Quốc hội lần thứ 3 từ ngày 19/6 đến ngày 24/6/2017 (Đ/c Chủ tịch). Tại Hà Nội 
 
Làm việc với Kiểm toán nhà nước khu vực IX (8h) (Đ/c Duy Hải – PCT).  
 
Dự Hội nghị với Thanh tra Chính phủ (Đ/c Hữu Lập – PCT). Tại TP.HCM 
 
Đi công tác Hà Nội (chiều) (Đ/c Duy Hải – PCT). Tại Hà Nội 
 
Họp Hội đồng nghệ thuật (14h) (Đ/c Hữu Phước – PCT).   
 

Thứ ba

20/06/2017
 
Đi công tác tại Hà Nội (Đ/c Duy Hải – PCT) Tại Hà Nội 
 
Dự Đại hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2017-2022 (sáng) (Đ/c Hữu Phước – PCT) HT lớn VPUBND tỉnh 
 
Hội nghị ngành Thủy sản (sáng) (Đ/c Hữu Lập – PCT)  Đồng Khởi Palas 
 
Họp các ngành liên quan thống nhất ý kiến về Đề án sáp nhập Trường TC Y tế, TC Văn hóa nghệ thuật vào Trường Cao đẳng Bến Tre (chiều) (Đ/c Hữu Phước – PCT) VPUBND tỉnh 
 
Đối thoại với công dân (Đ/c Hữu Lập – PCT) Tại huyện Châu Thành  
 

Thứ tư

21/06/2017
 
Đi công tác tại Hà Nội (Đ/c Duy Hải – PCT) Tại Hà Nội 
 
Dự Đại hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2017-2022 (sáng) (Đ/c Hữu Phước – PCT) HT lớn VPUBND tỉnh 
 
Dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh (Đ/c Hữu Lập – PCT)  
 
Kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp PTTH Quốc gia (chiều) (Đ/c Hữu Phước – PCT)  
 

Thứ năm

22/06/2017
 
Dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 6 năm 2017 (Đ/c Duy Hải – PCT) HT số 1 VPTU 
 
Thẩm định và cho ý kiến phác thảo tượng Trần Trường Sinh (cơ sở điêu khắc Họa sĩ Lê Dân) (sáng) (Đ/c Hữu Phước – PCT)  
 
Kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp PTTH Quốc gia (sáng) (Đ/c Hữu Phước – PCT)  
 
Họp giải quyết khó khăn của các Hợp tác xã (sáng) (Đ/c Hữu Lập – PCT) Sở KH&ĐT 
 
Họp Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (chiều) (Đ/c Hữu Phước – PCT)  
 
Họp AMD: cho ý kiến HS đề xuất xây dựng các trạm quan trắc môi trường (Đ/c Hữu Lập – PCT) VP AMD 
 

Thứ sáu

23/06/2017
 
Dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 6 năm 2017 (Đ/c Duy Hải – PCT) HT số 1 VPTU 
 
Kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp PTTH Quốc gia (Đ/c Hữu Phước – PCT)  
 
Dự HN chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh (sáng) (Đ/c Hữu Lập – PCT)  
 
Họp nghe báo cáo việc đề xuất nạo vét lòng sông Ba Lai làm hồ chứa nước ngọt của tỉnh (chiều) (Đ/c Hữu Lập – PCT) VPUBND tỉnh 
 

Thứ bảy

24/06/2017
 
Kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp PTTH Quốc gia (Đ/c Hữu Phước – PCT)  
 
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẾN TRE

Tuần 26(Từ ngày 25/06-29/06/2017)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh

Từ ngày 25/06 đến ngày 29/06/2017

 
Thứ, ngày, tháng
Nội dung công việc
Địa điểm
Giấy mời

Chủ Nhật

25/06/2017
 
Họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đoàn Văn Công giải phóng tỉnh Bến Tre (sáng) (Đ/c Hữu Phước – PCT)  
 

Thứ hai

26/06/2017
 
Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng) (Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch)  
 
Dự họp giao ban VP.UBND tỉnh (chiều) (Đ/c Chủ tịch, Đ/c Duy Hải – PCT)  
 
Họp BCĐ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư (chiều) (Đ/c Chủ tịch, Đ/c Hữu Phước – PCT)  
 

Thứ ba

27/06/2017
 
Họp tổng kết Luật xử lý hành chính (sáng) (Đ/c Chủ tịch)  
 
Dự HN sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn (sáng) (Đ/c Hữu Phước – PCT)  
 
Khảo sát sơ kết chuổi giá trị (Đ/c Hữu Lập – PCT)  
 
Làm việc với UBND thành phố Bến Tre (chiều) (Đ/c Chủ tịch)  
 

Thứ tư

28/06/2017
 
Dự họp thành viên UBND tỉnh tháng 6/2017 (Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch)  
 
Dự giao ban định kỳ của TTTU với lãnh đạo MT và các đoàn thể (chiều) (Đ/c Hữu Phước – PCT)  
 

Thứ năm

29/06/2017
 
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội (Đ/c Chủ tịch)  
 
Dự Hội nghị sơ kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội (sáng) (Đ/c Hữu Phước – PCT)  
 
Thẩm định dự án Điều chỉnh quy hoạch thủy lợi Bến Tre (sáng) (Đ/c Hữu Lập – PCT)  
 

Thứ sáu

30/06/2017
 
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội (Đ/c Chủ tịch)  
 
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẾN TRE

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(075)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer