Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị
Thứ 4, Ngày 20/01/2010, 00:00
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Như, địa chỉ ấp An Thới, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri
20/01/2010 | Kim Cương
HTML clipboard

UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------

Số: 8136 /GB-VPUBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Bến Tre,  ngày    14   tháng  01  năm 2010

 GIẤY BÁO TIN
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 
 
 
----------------------

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Lê Thị Như, địa chỉ ấp An Thới, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri.

 

Nội dung yêu cầu thi hành bản án dân sự phúc thẩm số 472/2008/DS-PT ngày 28/8/2008 của Toà án nhân dân tỉnh.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Cơ quan Thi hành án tỉnh Bến Tre để nơi đây xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Đề nghị bà liên hệ đến Cơ quan Thi hành án tỉnh Bến Tre để biết kết quả giải quyết./.

 Nơi nhận:
-  Bà Lê Thị Như;
- Lưu.

 

 

TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN

 

   (Đã ký)
 

 

Trương Minh An

HTML clipboard

UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------

Số: 8136 /GB-VPUBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Bến Tre,  ngày    14   tháng  01  năm 2010

 GIẤY BÁO TIN
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 
 
 
----------------------

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Lê Thị Như, địa chỉ ấp An Thới, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri.

 

Nội dung yêu cầu thi hành bản án dân sự phúc thẩm số 472/2008/DS-PT ngày 28/8/2008 của Toà án nhân dân tỉnh.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Cơ quan Thi hành án tỉnh Bến Tre để nơi đây xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Đề nghị bà liên hệ đến Cơ quan Thi hành án tỉnh Bến Tre để biết kết quả giải quyết./.

 Nơi nhận:
-  Bà Lê Thị Như;
- Lưu.

 

 

TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN

 

   (Đã ký)
 

 

Trương Minh An

Lượt người xem:   429

UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------

Số: 8136 /GB-VPUBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Bến Tre,  ngày    14   tháng  01  năm 2010

 GIẤY BÁO TIN
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 
 
 
----------------------

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Lê Thị Như, địa chỉ ấp An Thới, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri.

 

Nội dung yêu cầu thi hành bản án dân sự phúc thẩm số 472/2008/DS-PT ngày 28/8/2008 của Toà án nhân dân tỉnh.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Cơ quan Thi hành án tỉnh Bến Tre để nơi đây xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Đề nghị bà liên hệ đến Cơ quan Thi hành án tỉnh Bến Tre để biết kết quả giải quyết./.

 Nơi nhận:
-  Bà Lê Thị Như;
- Lưu.

 

 

TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN

 

   (Đã ký)
 

 

Trương Minh An

','/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg');">
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi

Banner_kndn.jpg

Banner_nguoidan.jpg

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer