Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị
Thứ 5, Ngày 29/10/2009, 00:00
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thoa, đăng ký thường trú tại ấp 06, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
29/10/2009 | Kim Cương

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số: 2389
/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  05  tháng  10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thoa, đăng ký

thường trú tại ấp 06, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thoa đối với Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2007;

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 484/TTr-TT ngày 15 tháng 6 năm 2009.

Kết quả thẩm tra xác minh:

Diện tích 375 m2 đất LNK đang tranh chấp nằm trong diện tích 17.150 m2 đất không rõ nguồn gốc tọa lạc tại ấp Thừa Long, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại. Trước năm 1975, nhiều hộ dân khai phá diện tích 17.150 m2 đất này để sử dụng cất nhà ở và khai thác lá Dừa nước. Đến thời gian chiến tranh ác liệt, các hộ này đi tản cư ở đi nơi khác, đất bỏ trống nên hoang hóa trở lại. Sau năm 1975, bà Trần Thị Thêm (mẹ của ông Ngô Văn Liệt) đến khai phá diện tích 17.150 m2 đất nói trên để khai thác lá Dừa nước. Năm 1986 bà Thêm chết, ông Ngô Văn Liệt tiếp tục sử dụng đất.

Năm 1995, ông Liệt kê khai, đăng ký sử dụng diện tích 17.150 m2 đất lập thành thửa số 696, tờ bản đồ số 01, xã Thừa Đức. Sau đó, một số hộ dân trước đây bỏ phần đất này đi tản cư trở về thương lượng yêu cầu ông Liệt giao lại cho họ một phần đất để sử dụng. Vợ, chồng ông Liệt đồng ý giao lại diện tích 10.961 m2 đất cho 5 hộ dân (theo số liệu đo đạc thực tế năm 2003). Diện tích 6.186 m2 đất còn lại của thửa 696 tờ bản đồ số 1 vợ, chồng ông Liệt tiếp tục sử dụng.

Đến năm 1997, bà Phạm Thị Thuỷ tranh chấp không cho vợ, chồng ông Liệt sử dụng diện tích 6.186 m2 đất còn lại, thuộc thửa số 696, tờ 1 nêu trên với lý do ông Ngoại bà khai phá phần đất này vào năm 1945. Ông Liệt gửi đơn yêu cầu chính quyền giải quyết cho ông được tiếp tục sử dụng đất. Uỷ ban nhân dân xã Thừa Đức tổ chức hoà giải, kết quả không thành.

Năm 1998, bà Phạm Thị Thủy cho bà Thoa đến ở chung nhà với bà Thủy tại ấp Thừa Long, xã Thừa Đức.

Tháng 10 năm 1999, bà Thoa san lắp mặt bằng diện tích 375 m2 đất trong diện tích 6.186 m2 đất vợ, chồng ông Liệt đang sử dụng (bà Thủy đang tranh chấp) để cất nhà ở. Vợ, chồng ông Liệt ngăn cản nhưng bà Thoa vẫn cất nhà.

Năm 2003, bà Thoa đến thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, nhà của bà Thoa đóng cửa. Năm 2004, nhà bị sập, đất bỏ trống.

Năm 2005, Uỷ ban nhân dân xã Thừa Đức tiếp tục tổ chức hoà giải việc bà Thuỷ tranh chấp 6.186 m2 đất với ông Liệt, kết quả: ông Liệt đồng ý giao cho bà Thuỷ sử dụng phần đất có chiều rộng 10 m, chiều dài hết chiều dài của thửa đất trong diện tích 6.186 m2 đất thuộc thửa số 696, tờ 1, xã Thừa Đức.

Ngày 11/12/2006, bà Thoa gửi đơn tranh chấp quyền sử dụng diện tích 375 m2 đất với bà Thuỷ, nội dung: năm 1999 bà Thuỷ đã chuyển nhượng cho bà Thoa diện tích 375 m2 đất nói trên.

Cuối năm 2006, bà Nguyễn Thị Thắm (con bà Thuỷ) cất một căn nhà bằng cây lá để ở trên diện tích 375 m2 đất bà Thoa đang tranh chấp với bà Thủy.

Năm 2007, Uỷ ban nhân dân xã Thừa Đức tiến hành hoà giải việc tranh chấp đất giữa bà Thoa và bà Thủy, kết quả không thành.

Ngày 20/9/2007, Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND, giải quyết bác đơn bà Thoa tranh chấp quyền sử dụng diện tích 375 m2 đất với bà Phạm Thị Thủy, tại thửa số 1/696, tờ bản đồ số 01, xã Thừa Đức. Bà Thoa khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu giải quyết công nhận quyền sử dụng diện tích 375 m2 đất tại thửa số 1/696, tờ bản đồ số 01, xã Thừa Đức cho bà.

Nhận xét, kết luận:

Diện tích 375 m2 đất đang tranh chấp nằm trong diện tích 17.150 m2 đất (LNK), tọa lạc tại ấp Thừa Long, xã Thừa Đức, không rõ nguồn gốc. Do bà Trần Thị Thêm (mẹ ông Ngô Văn Liệt) khai phá vào năm 1975 để khai thác lá Dừa nước. Sau khi bà Thêm chết, vợ, chồng ông Liệt tiếp tục quản lý và kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Sau khi giao lại diện tích 10.961 m2 đất cho 05 hộ dân, còn lại diện tích 6.186 m2 đất vợ, chồng ông Liệt tiếp tục sử dụng. Năm 1997, bà Thuỷ tranh chấp diện tích 6.186 m2 đất nói trên với ông Liệt.

Xét nguồn gốc và quá trình sử dụng diện tích 6.186 m2 đất đang tranh chấp thì không có cơ sở công nhận quyền sử dụng đất cho bà Thuỷ. Tuy nhiên, qua hòa giải, ông Liệt đồng ý giao cho bà Thuỷ sử dụng phần đất có chiều rộng 10m, chiều dài hết thửa đất nằm trong diện tích 6.186 m2 đất đang tranh chấp thuộc thửa số 696, tờ bản đồ số 01, xã Thừa Đức.

Bà Nguyễn Thị Thoa yêu cầu công nhận diện tích 375 m2 đất tại thửa số 1/696 tờ bản đồ số 01, xã Thừa Đức thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà, nhưng bà Thoa không đưa ra được căn cứ hợp pháp để chứng minh cho yêu cầu này. Do đó không có cơ sở để công nhận diện tích 375 m2 đất (thửa số 1/696 tờ bản đồ số 01, xã Thừa Đức) là thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà Nguyễn Thị Thoa.

Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 20/9/2007, giải quyết bác đơn bà Nguyễn Thị Thoa tranh chấp diện tích 375 m2 đất với bà Phạm Thị Thủy là đúng quy định của pháp luật. 

Từ những cơ sở và căn cứ nêu trên,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thoa, đăng ký thường trú tại ấp 06, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đối với Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 20/9/2007 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại.

- Công nhận nội dung Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 20/9/2007 của Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại.    

- Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại chỉ đạo đo đạc cụ thể diện tích phần đất ông Ngô Văn Liệt đồng ý giao cho bà Thủy (chiều rộng 10m, chiều dài hết thửa đất), trong diện tích 6.186 m2 đất, thuộc thửa số 696, tờ bản đồ số 01, xã Thừa Đức; đồng thời ban hành quyết định công nhận sự tự nguyện của ông Liệt giao đất cho bà Thủy sử dụng.

- Bà Nguyễn Thị Thoa và bà Phạm Thị Thuỷ tự thoả thuận số tiền bà Thoa san lắp mặt bằng trên diện tích 375 m2 đất đang tranh chấp, nếu không tự thoả thuận được thì gửi đơn yêu cầu Toà án nhân dân huyện Bình Đại để giải quyết. 

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại tổ chức công bố, tống đạt quyết định này đến bà Nguyễn Thị Thoa, bà Phạm Thị Thủy trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám Đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thừa Đức, bà Nguyễn Thị Thoa, bà Phạm Thị Thuỷ và các đương sự khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định nầy là quyết định giải quyết cuối cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;   
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ TN&MT (để báo cáo);
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;         
- Lưu: VT, (KĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số: 2389
/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  05  tháng  10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thoa, đăng ký

thường trú tại ấp 06, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thoa đối với Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2007;

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 484/TTr-TT ngày 15 tháng 6 năm 2009.

Kết quả thẩm tra xác minh:

Diện tích 375 m2 đất LNK đang tranh chấp nằm trong diện tích 17.150 m2 đất không rõ nguồn gốc tọa lạc tại ấp Thừa Long, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại. Trước năm 1975, nhiều hộ dân khai phá diện tích 17.150 m2 đất này để sử dụng cất nhà ở và khai thác lá Dừa nước. Đến thời gian chiến tranh ác liệt, các hộ này đi tản cư ở đi nơi khác, đất bỏ trống nên hoang hóa trở lại. Sau năm 1975, bà Trần Thị Thêm (mẹ của ông Ngô Văn Liệt) đến khai phá diện tích 17.150 m2 đất nói trên để khai thác lá Dừa nước. Năm 1986 bà Thêm chết, ông Ngô Văn Liệt tiếp tục sử dụng đất.

Năm 1995, ông Liệt kê khai, đăng ký sử dụng diện tích 17.150 m2 đất lập thành thửa số 696, tờ bản đồ số 01, xã Thừa Đức. Sau đó, một số hộ dân trước đây bỏ phần đất này đi tản cư trở về thương lượng yêu cầu ông Liệt giao lại cho họ một phần đất để sử dụng. Vợ, chồng ông Liệt đồng ý giao lại diện tích 10.961 m2 đất cho 5 hộ dân (theo số liệu đo đạc thực tế năm 2003). Diện tích 6.186 m2 đất còn lại của thửa 696 tờ bản đồ số 1 vợ, chồng ông Liệt tiếp tục sử dụng.

Đến năm 1997, bà Phạm Thị Thuỷ tranh chấp không cho vợ, chồng ông Liệt sử dụng diện tích 6.186 m2 đất còn lại, thuộc thửa số 696, tờ 1 nêu trên với lý do ông Ngoại bà khai phá phần đất này vào năm 1945. Ông Liệt gửi đơn yêu cầu chính quyền giải quyết cho ông được tiếp tục sử dụng đất. Uỷ ban nhân dân xã Thừa Đức tổ chức hoà giải, kết quả không thành.

Năm 1998, bà Phạm Thị Thủy cho bà Thoa đến ở chung nhà với bà Thủy tại ấp Thừa Long, xã Thừa Đức.

Tháng 10 năm 1999, bà Thoa san lắp mặt bằng diện tích 375 m2 đất trong diện tích 6.186 m2 đất vợ, chồng ông Liệt đang sử dụng (bà Thủy đang tranh chấp) để cất nhà ở. Vợ, chồng ông Liệt ngăn cản nhưng bà Thoa vẫn cất nhà.

Năm 2003, bà Thoa đến thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, nhà của bà Thoa đóng cửa. Năm 2004, nhà bị sập, đất bỏ trống.

Năm 2005, Uỷ ban nhân dân xã Thừa Đức tiếp tục tổ chức hoà giải việc bà Thuỷ tranh chấp 6.186 m2 đất với ông Liệt, kết quả: ông Liệt đồng ý giao cho bà Thuỷ sử dụng phần đất có chiều rộng 10 m, chiều dài hết chiều dài của thửa đất trong diện tích 6.186 m2 đất thuộc thửa số 696, tờ 1, xã Thừa Đức.

Ngày 11/12/2006, bà Thoa gửi đơn tranh chấp quyền sử dụng diện tích 375 m2 đất với bà Thuỷ, nội dung: năm 1999 bà Thuỷ đã chuyển nhượng cho bà Thoa diện tích 375 m2 đất nói trên.

Cuối năm 2006, bà Nguyễn Thị Thắm (con bà Thuỷ) cất một căn nhà bằng cây lá để ở trên diện tích 375 m2 đất bà Thoa đang tranh chấp với bà Thủy.

Năm 2007, Uỷ ban nhân dân xã Thừa Đức tiến hành hoà giải việc tranh chấp đất giữa bà Thoa và bà Thủy, kết quả không thành.

Ngày 20/9/2007, Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND, giải quyết bác đơn bà Thoa tranh chấp quyền sử dụng diện tích 375 m2 đất với bà Phạm Thị Thủy, tại thửa số 1/696, tờ bản đồ số 01, xã Thừa Đức. Bà Thoa khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu giải quyết công nhận quyền sử dụng diện tích 375 m2 đất tại thửa số 1/696, tờ bản đồ số 01, xã Thừa Đức cho bà.

Nhận xét, kết luận:

Diện tích 375 m2 đất đang tranh chấp nằm trong diện tích 17.150 m2 đất (LNK), tọa lạc tại ấp Thừa Long, xã Thừa Đức, không rõ nguồn gốc. Do bà Trần Thị Thêm (mẹ ông Ngô Văn Liệt) khai phá vào năm 1975 để khai thác lá Dừa nước. Sau khi bà Thêm chết, vợ, chồng ông Liệt tiếp tục quản lý và kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Sau khi giao lại diện tích 10.961 m2 đất cho 05 hộ dân, còn lại diện tích 6.186 m2 đất vợ, chồng ông Liệt tiếp tục sử dụng. Năm 1997, bà Thuỷ tranh chấp diện tích 6.186 m2 đất nói trên với ông Liệt.

Xét nguồn gốc và quá trình sử dụng diện tích 6.186 m2 đất đang tranh chấp thì không có cơ sở công nhận quyền sử dụng đất cho bà Thuỷ. Tuy nhiên, qua hòa giải, ông Liệt đồng ý giao cho bà Thuỷ sử dụng phần đất có chiều rộng 10m, chiều dài hết thửa đất nằm trong diện tích 6.186 m2 đất đang tranh chấp thuộc thửa số 696, tờ bản đồ số 01, xã Thừa Đức.

Bà Nguyễn Thị Thoa yêu cầu công nhận diện tích 375 m2 đất tại thửa số 1/696 tờ bản đồ số 01, xã Thừa Đức thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà, nhưng bà Thoa không đưa ra được căn cứ hợp pháp để chứng minh cho yêu cầu này. Do đó không có cơ sở để công nhận diện tích 375 m2 đất (thửa số 1/696 tờ bản đồ số 01, xã Thừa Đức) là thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà Nguyễn Thị Thoa.

Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 20/9/2007, giải quyết bác đơn bà Nguyễn Thị Thoa tranh chấp diện tích 375 m2 đất với bà Phạm Thị Thủy là đúng quy định của pháp luật. 

Từ những cơ sở và căn cứ nêu trên,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thoa, đăng ký thường trú tại ấp 06, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đối với Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 20/9/2007 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại.

- Công nhận nội dung Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 20/9/2007 của Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại.    

- Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại chỉ đạo đo đạc cụ thể diện tích phần đất ông Ngô Văn Liệt đồng ý giao cho bà Thủy (chiều rộng 10m, chiều dài hết thửa đất), trong diện tích 6.186 m2 đất, thuộc thửa số 696, tờ bản đồ số 01, xã Thừa Đức; đồng thời ban hành quyết định công nhận sự tự nguyện của ông Liệt giao đất cho bà Thủy sử dụng.

- Bà Nguyễn Thị Thoa và bà Phạm Thị Thuỷ tự thoả thuận số tiền bà Thoa san lắp mặt bằng trên diện tích 375 m2 đất đang tranh chấp, nếu không tự thoả thuận được thì gửi đơn yêu cầu Toà án nhân dân huyện Bình Đại để giải quyết. 

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại tổ chức công bố, tống đạt quyết định này đến bà Nguyễn Thị Thoa, bà Phạm Thị Thủy trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám Đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thừa Đức, bà Nguyễn Thị Thoa, bà Phạm Thị Thuỷ và các đương sự khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định nầy là quyết định giải quyết cuối cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;   
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ TN&MT (để báo cáo);
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;         
- Lưu: VT, (KĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

Lượt người xem:   431
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer