Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

 
Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị
Thông báo số 141/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Giấy mời số 132/GM-VPUBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh V/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân 
 
Thông báo số 124/TB-UBND ngày 04/5/2018 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2). 
 
Thông báo số 112/TB-UBND ngày 23/4/2018 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 111/TB-UBND ngày 23/4/2018 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 107/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 106/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 109/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 108/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Thông báo về việc xử lý đơn kiến nghị của ông Lê Chí Bửu, địa chỉ số 95D, Hùng Vương, phường 7, thành phố Bến Tre.Thông báo về việc xử lý đơn kiến nghị của ông Lê Chí Bửu, địa chỉ số 95D, Hùng Vương, phường 7, thành phố Bến Tre.
 
1/8/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Giấy mời số 132/GM-VPUBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh V/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dânGiấy mời số 132/GM-VPUBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh V/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân
Giấy mời số 132/GM-VPUBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh V/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân

Nội dung giấy mời: 132_GM_20180514.pdf

Tải tập tin: 132_GM_20180514.zip

5/16/2018 8:00 AMĐã ban hành
Trả lời đơn khiếu nại của  ông Nguyễn Văn Hồng,  địa chỉ ấp Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình ĐạiTrả lời đơn khiếu nại của  ông Nguyễn Văn Hồng,  địa chỉ ấp Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại
 
7/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Thanh Tân
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Phan Thị Ghé, địa chỉ ấp 58/6 ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An, huyện Thạnh PhúThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Phan Thị Ghé, địa chỉ ấp 58/6 ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú
12/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Trinh, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhVề việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Trinh, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
<br />

7/3/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Hà, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhVề việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Hà, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
&nbsp;
7/12/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé Tư, địa  chỉ ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé Tư, địa  chỉ ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
9/12/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần văn Khuyến, cư ngụ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, tỉnh Bến TreVề việc giải quyết khiếu nại của ông Trần văn Khuyến, cư ngụ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, tỉnh Bến Tre
&nbsp;
1/15/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Miếm, địa  chỉ tổ 4, ấp Phước Hậu, xã An Phước, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Miếm, địa  chỉ tổ 4, ấp Phước Hậu, xã An Phước, huyện Châu Thành
&nbsp;
7/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Thanh Tân
Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của bà Trương Thị Sóc, địa chỉ ấp Phú Tây Hạ, xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày NamThông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của bà Trương Thị Sóc, địa chỉ ấp Phú Tây Hạ, xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam
1/8/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Dũ, cư trú tại ấp Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Dũ, cư trú tại ấp Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu Thành
<br />

12/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Cúc, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Cúc, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành
<br />

12/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thới, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thới, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
&nbsp;
7/3/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thơm, địa  chỉ ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thơm, địa  chỉ ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành
&nbsp;
8/9/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Hồ Trung Dũng, địa chỉ ấp 7, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri. Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Hồ Trung Dũng, địa chỉ ấp 7, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri.
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lừa, cư ngụ ấp Bình Lộc xã Đại Hoà Lộc huyện Bình Đại tỉnh Bến TreVề việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lừa, cư ngụ ấp Bình Lộc xã Đại Hoà Lộc huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre
<br />
12/19/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mười,  địa chỉ ấp Gò Da, xã Mỹ Chánh, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mười,  địa chỉ ấp Gò Da, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri

<br />


3/14/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về  việc xử lý đơn yêu cầu của ông Trần Văn Phước, địa chỉ số 99D/5, ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu ThànhThông báo về  việc xử lý đơn yêu cầu của ông Trần Văn Phước, địa chỉ số 99D/5, ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đèo, địa  chỉ số 92/1, ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh PhúThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đèo, địa  chỉ số 92/1, ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú
&nbsp;
9/26/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Minh Tân, cư ngụ  ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Minh Tân, cư ngụ  ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<br />
11/1/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
V/v giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Tuyết Loan, địa chỉ  ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Tuyết Loan, địa chỉ  ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD%201941%20Huynh%20Thi%20Tuyet%20Loan.pdf">Xem file đính kèm!

</a></div>

8/31/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, địa chỉ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành.Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, địa chỉ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành.
12/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Dương Ánh Loan, cư ngụ số 59/E2,  ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, Tp.Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Dương Ánh Loan, cư ngụ số 59/E2,  ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, Tp.Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202328%20Duong%20Anh%20Loan.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/22/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của ông Lê Văn Bốn, địa chỉ  ấp Nhơn Phú, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ LáchThông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của ông Lê Văn Bốn, địa chỉ  ấp Nhơn Phú, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách
<br />

7/11/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Thanh Tân
Tham dự buổi đối thoại của Ủy ban nhân dân tỉnh với công dân  ngày 08/9/2017 Tham dự buổi đối thoại của Ủy ban nhân dân tỉnh với công dân  ngày 08/9/2017
Tham dự buổi đối thoại của Ủy ban nhân dân tỉnh với công dân  ngày 08/9/2017

​Xem tập tin:

300-GM-VPUBND.pdf

Tải tập tin:

300-GM-VPUBND.zip

8/31/2017 5:00 PMĐã ban hành
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xương,  địa chỉ ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ LáchThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xương,  địa chỉ ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách
&nbsp;
1/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Thạnh, địa chỉ ấp An Hoà, xã Mỹ An, huyện Thạnh PhúTrả lời đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Thạnh, địa chỉ ấp An Hoà, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT16/Dinh%20Thi%20Thanh.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/29/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết  khiếu nại của bà Đoàn Thị Dung, cư ngụ ấp Thuận  Điền, xã An Hiệp, huyện Châu thành, tỉnh Bến TreV/v giải quyết  khiếu nại của bà Đoàn Thị Dung, cư ngụ ấp Thuận  Điền, xã An Hiệp, huyện Châu thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201493%20Doan%20Thi%20Dung.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/7/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lý Kim Hổ, địa  chỉ 99/B ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lý Kim Hổ, địa  chỉ 99/B ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
&nbsp;
5/9/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Bùi Quang Tiếng,  địa chỉ ấp An Thạnh 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Bùi Quang Tiếng,  địa chỉ ấp An Thạnh 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri
&nbsp;
1/14/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer