Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

 
Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị
Thông báo số 298/TB-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 280/TB-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 275/TB-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Giấy mời số 270/GM-VPUBND ngày 14/9/2018 về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân. 
 
Thông báo số 249/TB-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2). 
 
Thông báo số 231/TB-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Giấy mời số 231/GM-VPUBND ngày 15/8/2018 về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân. 
 
Thông báo số 197/TB-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2). 
 
Thông báo số 187/TB-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 177/TB-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Hoàng,  địa chỉ ấp An Thới, xã An Thuỷ, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Hoàng,  địa chỉ ấp An Thới, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri
 
5/8/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu  Hương, địa chỉ số 3C đường Trương Định, phường 6, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu  Hương, địa chỉ số 3C đường Trương Định, phường 6, thành phố Bến Tre
 
4/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Vĩnh và 80  hộ dân xã Vĩnh Bình, địa chỉ ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ LáchThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Vĩnh và 80  hộ dân xã Vĩnh Bình, địa chỉ ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách
 
4/18/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại kỳ 2 tháng 9-2016Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại kỳ 2 tháng 9-2016
Ngày tiếp: 16/9/2016, Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ngày tiếp: 16/9/2016

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút kết thúc 17 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Ông Lê Văn Hạng, ấp Phú Bình, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại quyết định số 312/QĐ-SGD&ĐT ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Bến Tre, về việc giải quyết bác đơn của ông Lê Văn Hạng khiếu nại việc Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo thu hồi bằng tốt nghiệp bổ túc trung học của ông Hạng.

2. Bà Bùi Thị Sảnh, ấp Phú Tây, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam, về việc bác đơn khiếu nại việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng 360m2 đất của bà Sảnh.

3. Bà Nguyễn Thị Hèn, ấp An Bình 1, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, về việc giải quyết không công nhận khiếu nại của Hèn liên quan đến việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà./.

9/16/2016 7:55 AMĐã ban hành
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Hà Thị Khanh, địa chỉ  ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hoà, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Hà Thị Khanh, địa chỉ  ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hoà, huyện Ba Tri
 
4/18/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lưu Thị Bửu, địa chỉ số 58/2, ấp Giao Hoà Chợ, xã Giao Hoà, huyện Thạnh Phú. Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lưu Thị Bửu, địa chỉ số 58/2, ấp Giao Hoà Chợ, xã Giao Hoà, huyện Thạnh Phú.
<br />

6/15/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Anh, địa chỉ ấp  Đông Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ LáchThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Anh, địa chỉ ấp  Đông Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách
&nbsp;
5/8/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về ngụ tại số 22/1, ấp 5,Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về ngụ tại số 22/1, ấp 5,Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table width="100%" cellpadding="0" border="0" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;200/QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td width="56%" valign="top" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 27 </font></b><span style="font-weight: 700;">
<font size="2">&nbsp;tháng 01 năm 2010</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b><span style="color: black; font-weight: bold;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">Q</font></span><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;">UYẾT ĐỊNH</font></h3><h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">Về việc giải quyết
khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về ngụ tại số 22/1, ấp 5,Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.</font></h3>
<p style="margin-left: 108pt; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;</font></b></p>
<p style="margin-left: 108pt; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về về việc
xin lại 750m<sup>2</sup> đất do nhà nước quản lý;</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Theo đề
nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 32 /
TTr-STNMT ngày 11 tháng&nbsp; 01 &nbsp;năm 2010,&nbsp; </font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Kết quả
thẩm tra xác minh:</font></b></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Diện tích
750m<sup>2 </sup>đất, bao gồm: 250m<sup>2</sup> đất ao và 500m2 đất sân
phơi, ông Nguyễn Văn Về khiếu nại đòi lại thuộc một phần thửa số 287, tờ
bản đồ số 16, Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú nằm trong &nbsp;diện tích
5.496,0m<sup>2</sup> đất hiện do Phòng Tổ chức Lao động &nbsp;xã hội huyện
Thạnh Phú quản lý sử dụng. Toàn bộ khu vực đất này trước năm 1975 chính
quyền chế độ cũ sử dụng làm căn cứ đồn bót. Sau ngày 30 tháng 4 năm
1975, Công an huyện Thạnh Phú quản lý sử dụng làm trại tạm giam của
huyện. Đến năm 1985, trại tạm giam di dời đi nơi khác, diện tích đất
trên giao lại cho Phòng Tổ chức – Lao động thương binh xã hội (nay là
Phòng Tổ chức Lao động xã hội) trực tiếp quản lý sử dụng đến nay. </font>
</p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;Năm 1990,
ông Nguyễn Văn Về gởi đơn yêu cầu Phòng Tổ chức – Lao động thương binh
xã hội huyện Thạnh Phú trả lại ao cá và phần đất sân phơi lúa có diện
tích 750m<sup>2 </sup>, với lý do ông cho rằng trước đây ông đã cho ông
Lê Văn Tam (Trưởng trại giam) mượn phần đất sân phơi để làm Văn phòng
trại giam và phần đất ao làm nhà vệ sinh cho phạm nhân.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;Năm 1991
Phòng Tổ chức – Lao động thương binh xã hội cùng các ngành chức năng của
huyện tổ chức họp xem xét nội dung đơn khiếu nại đòi đất của ông Về và
đã thống nhất kết luận phần đất ông Về đòi lại trước năm 1975 là đất đồn
bót, nên thuộc quyền quản lý của Nhà nước.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Năm 2009
ông Về tiếp tục gửi đơn khiếu nại đòi lại phần đất trên. Ngày 05 tháng 6
năm 2009, Ủy ban nhân dân Thị Trấn Thạnh Phú có công văn số 11/UBND trả
lời không giải quyết đơn xin lại đất của ông Nguyễn Văn Về. Ông Về tiếp
tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh, vì cho rằng diện tích 750m<sup>2</sup>
đất trên trước đây của cha ông là ông Nguyễn Văn Tuyển đã cho ông vào
năm 1972. Sau năm 1975 ông Về đã cho Trại tạm giam mượn để làm Văn phòng
xét hỏi&nbsp; và nhà vệ sinh cho can phạm, nay ông yêu cầu giao trả lại phần
đất trên.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Ngày 24 tháng 12 năm 2009,
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với ông Lê Văn Tam
(nguyên Trưởng Trại giam của huyện), ông Tam xác nhận: cái ao trước đây
ông mượn để làm cầu vệ sinh là cái ao nằm sau nhà ông Về, &nbsp;hiện ông Về
đang quản lý sử dụng; diện tích 500m<sup>2</sup> đất sân phơi mượn để
làm Văn phòng, sau đó ông Về lấy lại sử dụng và diện tích đất này nằm
trong diện tích 1.958,2m<sup>2</sup> đất&nbsp; ông Về đã kê khai đăng ký vào
năm 1998 (thuộc thửa số 368, tờ bản đồ 16 - thị Trấn Thạnh Phú). Riêng
diện tích khoảng 250m<sup>2</sup> đất ao hiện ông Về đang khiếu nại đòi
lại nằm trong hàng rào bót của chế độ cũ trước đây.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<span style="color: black;"><font size="2">Nhận xét - kết luận:</font></span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Trước đây Trại tạm giam Công an
huyện Thạnh Phú có mượn của ông Nguyễn Văn Về 02 phần đất, gồm phần đất
ao phía sau nhà ông Về để làm nhà vệ sinh trại tạm giam và phần đất sân
phơi lúa để làm Văn phòng xét hỏi can phạm. Năm 1985, trại tạm giam di
dời đi nơi khác, 02 phần đất trên bỏ trống, sau đó ông Về đã lấy lại sử
dụng đến nay.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Theo đo đạc năm 1998 phần diện
tích 500m<sup>2</sup> đất sân phơi và cái ao nằm trong diện tích
1.958,2m2 đất thuộc thửa 368 ông Về đã kê khai đăng ký sử dụng.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Riêng phần diện tích đất ao nằm
phía sau và phần đất trống Phòng Tổ chức Lao động xã hội đang quản lý,
trước đây là đất đồn bót của chế độ cũ, hiện nay 02 phần đất này nằm
trong diện tích 5.496m2 đất thuộc thửa 287, tờ bản đồ số 16, thị trấn
Thạnh Phú, do Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú quản lý.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Việc ông Về khiếu nại đòi lại
750m2 đất hiện Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú quản lý, vì
cho rằng phần đất trên của gia đình ông trước đây cho Trại tạm giam của
Công an huyện Thạnh Phú mượn là không đúng.</font></span></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T<span lang="VI">ừ
những cơ sở nêu trên</span>, </font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm 6pt 144pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">QUYẾT ĐỊNH</font></b><font size="2">:</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Điều 1</font><span style="color: black;"><font size="2">.</font></span></b><span style="color: red;"><font size="2">&nbsp;</font></span><span style="color: black;"><font size="2">Không công nhận
nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về cư ngụ </font></span>
<font size="2">số 22/1, ấp 5, Thị Trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú<span style="color: black;">
v</span></font><span style="color: black;"><font size="2">ề việc đòi lại
diện tích 750m<sup>2</sup> đất<b>&nbsp;</b>hiện Phòng Tổ chức Lao động xã hội
huyện Thạnh Phú quản lý sử dụng.</font></span></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">- <b>Lý do:</b> phần diện tích
đất trên trước đây nằm trong khu vực đồn bót của chế độ cũ, và Nhà nước
đã quản lý năm 1975 đến nay.</font></span></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<span style="color: black;"><font size="2">Điều 2.</font></span></b><span style="color: black;"><font size="2">
Giao chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức công bố, trao
quyết định này đến ông Nguyễn Văn Về trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày
ban hành quyết định) để thi hành.</font></span></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 28.05pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">&nbsp; - N</font></span><span style="color: black;"><font size="2">ếu
không đồng ý với quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận
quyết định) ông Về có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi
trường xem xét theo thẩm quyền.</font></span></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<span style="color: black;"><font size="2">Điều 3. </font></span></b>
<font size="2"><span style="color: black;">Các ông (bà): Chánh Văn phòng</span><b><span style="color: red;">&nbsp;</span></b></font><span style="color: black;"><font size="2">Ủy ban nhân
dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị
Trấn Thạnh Phú, Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú, ông
Nguyễn Văn Về và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi
hành.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Quy</font></span><span style="color: black;"><font size="2">ết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></span></p></td>
</tr>
<tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);<br />
- Bộ TN&amp;MT (để báo cáo); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh;&nbsp; UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;<br />
- Lưu: VT.</font></p></td>
<td width="56%" valign="top" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 200/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  27
 tháng 01 năm 2010

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về ngụ tại số 22/1, ấp 5,Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về về việc xin lại 750m2 đất do nhà nước quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 32 / TTr-STNMT ngày 11 tháng  01  năm 2010, 

Kết quả thẩm tra xác minh:

Diện tích 750m2 đất, bao gồm: 250m2 đất ao và 500m2 đất sân phơi, ông Nguyễn Văn Về khiếu nại đòi lại thuộc một phần thửa số 287, tờ bản đồ số 16, Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú nằm trong  diện tích 5.496,0m2 đất hiện do Phòng Tổ chức Lao động  xã hội huyện Thạnh Phú quản lý sử dụng. Toàn bộ khu vực đất này trước năm 1975 chính quyền chế độ cũ sử dụng làm căn cứ đồn bót. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Công an huyện Thạnh Phú quản lý sử dụng làm trại tạm giam của huyện. Đến năm 1985, trại tạm giam di dời đi nơi khác, diện tích đất trên giao lại cho Phòng Tổ chức – Lao động thương binh xã hội (nay là Phòng Tổ chức Lao động xã hội) trực tiếp quản lý sử dụng đến nay.

 Năm 1990, ông Nguyễn Văn Về gởi đơn yêu cầu Phòng Tổ chức – Lao động thương binh xã hội huyện Thạnh Phú trả lại ao cá và phần đất sân phơi lúa có diện tích 750m2 , với lý do ông cho rằng trước đây ông đã cho ông Lê Văn Tam (Trưởng trại giam) mượn phần đất sân phơi để làm Văn phòng trại giam và phần đất ao làm nhà vệ sinh cho phạm nhân.

 Năm 1991 Phòng Tổ chức – Lao động thương binh xã hội cùng các ngành chức năng của huyện tổ chức họp xem xét nội dung đơn khiếu nại đòi đất của ông Về và đã thống nhất kết luận phần đất ông Về đòi lại trước năm 1975 là đất đồn bót, nên thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Năm 2009 ông Về tiếp tục gửi đơn khiếu nại đòi lại phần đất trên. Ngày 05 tháng 6 năm 2009, Ủy ban nhân dân Thị Trấn Thạnh Phú có công văn số 11/UBND trả lời không giải quyết đơn xin lại đất của ông Nguyễn Văn Về. Ông Về tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh, vì cho rằng diện tích 750m2 đất trên trước đây của cha ông là ông Nguyễn Văn Tuyển đã cho ông vào năm 1972. Sau năm 1975 ông Về đã cho Trại tạm giam mượn để làm Văn phòng xét hỏi  và nhà vệ sinh cho can phạm, nay ông yêu cầu giao trả lại phần đất trên.

Ngày 24 tháng 12 năm 2009, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với ông Lê Văn Tam (nguyên Trưởng Trại giam của huyện), ông Tam xác nhận: cái ao trước đây ông mượn để làm cầu vệ sinh là cái ao nằm sau nhà ông Về,  hiện ông Về đang quản lý sử dụng; diện tích 500m2 đất sân phơi mượn để làm Văn phòng, sau đó ông Về lấy lại sử dụng và diện tích đất này nằm trong diện tích 1.958,2m2 đất  ông Về đã kê khai đăng ký vào năm 1998 (thuộc thửa số 368, tờ bản đồ 16 - thị Trấn Thạnh Phú). Riêng diện tích khoảng 250m2 đất ao hiện ông Về đang khiếu nại đòi lại nằm trong hàng rào bót của chế độ cũ trước đây.

Nhận xét - kết luận:

Trước đây Trại tạm giam Công an huyện Thạnh Phú có mượn của ông Nguyễn Văn Về 02 phần đất, gồm phần đất ao phía sau nhà ông Về để làm nhà vệ sinh trại tạm giam và phần đất sân phơi lúa để làm Văn phòng xét hỏi can phạm. Năm 1985, trại tạm giam di dời đi nơi khác, 02 phần đất trên bỏ trống, sau đó ông Về đã lấy lại sử dụng đến nay.

Theo đo đạc năm 1998 phần diện tích 500m2 đất sân phơi và cái ao nằm trong diện tích 1.958,2m2 đất thuộc thửa 368 ông Về đã kê khai đăng ký sử dụng.

Riêng phần diện tích đất ao nằm phía sau và phần đất trống Phòng Tổ chức Lao động xã hội đang quản lý, trước đây là đất đồn bót của chế độ cũ, hiện nay 02 phần đất này nằm trong diện tích 5.496m2 đất thuộc thửa 287, tờ bản đồ số 16, thị trấn Thạnh Phú, do Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú quản lý.

Việc ông Về khiếu nại đòi lại 750m2 đất hiện Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú quản lý, vì cho rằng phần đất trên của gia đình ông trước đây cho Trại tạm giam của Công an huyện Thạnh Phú mượn là không đúng.

        Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về cư ngụ số 22/1, ấp 5, Thị Trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú về việc đòi lại diện tích 750m2 đất hiện Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú quản lý sử dụng.

- Lý do: phần diện tích đất trên trước đây nằm trong khu vực đồn bót của chế độ cũ, và Nhà nước đã quản lý năm 1975 đến nay.

Điều 2. Giao chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức công bố, trao quyết định này đến ông Nguyễn Văn Về trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

  - Nếu không đồng ý với quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận quyết định) ông Về có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét theo thẩm quyền.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị Trấn Thạnh Phú, Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú, ông Nguyễn Văn Về và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ TN&MT (để báo cáo);           
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)
- Đoàn ĐBQH tỉnh;  UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

2/25/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Việt Phương, địa  chỉ ấp Giao Hoà B, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh PhúThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Việt Phương, địa  chỉ ấp Giao Hoà B, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú
&nbsp;
4/18/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Hùng, địa chỉ  ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Hùng, địa chỉ  ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại
&nbsp;
5/8/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chín (được bà Nguyễn Thị Ba uỷ quyền), địa chỉ số 144/A tổ 7B, khu phố 1, phường Phú Tân, Tp Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chín (được bà Nguyễn Thị Ba uỷ quyền), địa chỉ số 144/A tổ 7B, khu phố 1, phường Phú Tân, Tp Bến Tre
<br />

5/26/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Liêm  (do bà Bùi Thị Y ủy quyền) ngụ tại ấp 1, xã Lương Quới,  huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreV/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Liêm  (do bà Bùi Thị Y ủy quyền) ngụ tại ấp 1, xã Lương Quới,  huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD 2176 Le Thi Liem.pdf">Xem file đính kèm!

</a></div>

10/7/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Tuyết Loan, địa chỉ  ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Tuyết Loan, địa chỉ  ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD%201941%20Huynh%20Thi%20Tuyet%20Loan.pdf">Xem file đính kèm!

</a></div>

8/31/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Hồ Văn Xuyên, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của Ông Hồ Văn Xuyên, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành
<br />

12/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Sáu, địa chỉ  Chủ tịch Hội nông dân huyện Ba Tri, huyện Ba Tri.Trả lời đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Sáu, địa chỉ  Chủ tịch Hội nông dân huyện Ba Tri, huyện Ba Tri.
<br />

8/27/2012 12:00 AMĐã ban hànhPhan Bá Tùng
Thông báo về  việc xử lý đơn phản ánh của ông Vương Tử Đệ, địa chỉ ấp 5, xã Lộc Thuận, huyện Bình ĐạiThông báo về  việc xử lý đơn phản ánh của ông Vương Tử Đệ, địa chỉ ấp 5, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Về việc thu hồi Quyết định giải quyết khiếu nại  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreVề việc thu hồi Quyết định giải quyết khiếu nại  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD%201881%20Bui%20Tuan%20Kiet.pdf">Xem file đính kèm!

</a></div>

8/31/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Năm, địa chỉ ấp số 238A3, khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Năm, địa chỉ ấp số 238A3, khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre
<title>HTML clipboard</title>
<table width="100%" cellpadding="0" border="0" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td width="30%" valign="top" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">UBND TỈNH BẾN TRE<br />
VĂN PHÒNG<br />
-------------<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Số: 8054
/GB-VPUBND</font></span></h3>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></td>
<td width="70%" valign="top" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br />
------------------------&nbsp;<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bến Tre, &nbsp;ngày
&nbsp;08 &nbsp;&nbsp;tháng &nbsp;02 &nbsp;năm 2010</font></span></h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2">
<div style="text-align: center;">

<font size="2" face="Arial">&nbsp;GIẤY BÁO TIN<br />
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân&nbsp;<br />
&nbsp;</font></div>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font><div style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial"> ----------------------</font><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font face="Arial"><font size="2">Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của
bà Bùi Thị Năm, địa chỉ ấp số 238A3, khu phố 3, phường Phú Tân,
thành phố Bến Tre.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Nội dung đơn khiếu nại quyết định số 99/QĐ-UBND ngày
29/01/2010 của UBND thành phố Bến Tre, về việc giải quyết khiếu nại
về đền bù công trình Sân Vận động tỉnh.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh
tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình UBND tỉnh xem
xét theo quy định.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font face="Arial"><font size="2">Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh.</font></font></p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="120" width="30%" valign="top">
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2" face="Arial">&nbsp;Nơi nhận:<br />
</font><font size="2"><span style="font-family: Arial;">-</span><font face="Arial">&nbsp;</font>
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bà Bùi Thị Năm;</font></span><font size="2" face="Arial"><br />
- Lưu.</font></p>
<font face="Arial">
<font size="2">&nbsp;</font></font><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;</font></font></p></td>
<td height="120" width="70%" valign="top" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial">TL. CHÁNH VĂN PHÒNG<br />
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN</font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;&nbsp; (Đã ký)<br />
&nbsp;</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Arial"><b><font size="2">Trương Minh An</font></b></font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------

Số: 8054 /GB-VPUBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Bến Tre,  ngày  08   tháng  02  năm 2010

 GIẤY BÁO TIN
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 
 
 
----------------------

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Bùi Thị Năm, địa chỉ ấp số 238A3, khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre.

 

Nội dung đơn khiếu nại quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND thành phố Bến Tre, về việc giải quyết khiếu nại về đền bù công trình Sân Vận động tỉnh.

 

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét theo quy định.

 

Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh.

 Nơi nhận:
-  Bà Bùi Thị Năm;
- Lưu.

 

 

TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN

 

   (Đã ký)
 

 

Trương Minh An

2/25/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Minh, cư ngụ số 57E,     ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Minh, cư ngụ số 57E,     ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201575%20Nguyen%20Van%20Minh.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/22/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thái, cư ngụ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến TreVề việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thái, cư ngụ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
&nbsp;
1/25/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Thắng, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, địa chỉ  ấp Phú Hữu (ấp 1 cũ), xã Hữu Định, huyện Châu Thành. Thông báo về việc xử lý đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Thắng, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, địa chỉ  ấp Phú Hữu (ấp 1 cũ), xã Hữu Định, huyện Châu Thành.
12/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại tháng 03-2012Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại tháng 03-2012
<br />

Ngày tiếp: 21/3/2012

Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh (số 600B9, đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre)

Lịch làm việc: 01 buổi, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Trình tự tiếp như sau:

  1. Ông Nguyễn Văn Nhiều, địa chỉ ấp 4, Bình Thới, huyện Bình Đại.
  2. Ông Nguyễn Văn Quảng, địa chỉ ấp 4, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri.
3/20/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Đàm Cẩm Hường, cư ngụ ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Đàm Cẩm Hường, cư ngụ ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201492%20Dam%20Cam%20Huong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/7/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà, địa chỉ  số 32, đường 3/2, phường 2, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà, địa chỉ  số 32, đường 3/2, phường 2, thành phố Bến Tre
&nbsp;
11/15/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Kim Quen, địa chỉ ấp Phú Thuận, xã Quới Thành, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Kim Quen, địa chỉ ấp Phú Thuận, xã Quới Thành, huyện Châu Thành
<br />

9/8/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thẩm,  địa chỉ ấp 9, xã An Hiệp, huyện Ba Tri Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thẩm,  địa chỉ ấp 9, xã An Hiệp, huyện Ba Tri
&nbsp;
2/11/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn tố cáo của ông Trần Văn Ni, địa chỉ tổ NDTQ số 8, ấp Thới Thuận, xã Châu Hoà , huyện Giồng Trôm. Thông báo về việc xử lý đơn tố cáo của ông Trần Văn Ni, địa chỉ tổ NDTQ số 8, ấp Thới Thuận, xã Châu Hoà , huyện Giồng Trôm.

<p style="text-align: center;"><a href="downloads/Tiepdan-2012/TB/Tran%20Van%20Ni.pdf"><font size="2"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Xem file đính kèm</span></font></a></p>6/15/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Trả lời đơn khiếu nại của bà Huỳnh Kim Xuyến, địa chỉ ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày NamTrả lời đơn khiếu nại của bà Huỳnh Kim Xuyến, địa chỉ ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam
<a href="/downloads/TIEP_DAN/GBT/Huynhkimxuyen.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của bà Huỳnh Kim Xuyến, địa chỉ ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam</a>
3/11/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại  của bà Giang Thị Lẹ, địa chỉ  ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại  của bà Giang Thị Lẹ, địa chỉ  ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại
&nbsp;
5/8/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Duy Phương, địa chỉ ấp Chánh, xã Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành. Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Duy Phương, địa chỉ ấp Chánh, xã Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành.
1/8/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer