Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
V/v giải quyết đơn tranh chấp đất của ông Nguyễn Huệ Châu ở Khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày NamV/v giải quyết đơn tranh chấp đất của ông Nguyễn Huệ Châu ở Khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
<br />

10/13/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Sáu, địa chỉ  ấp Tiên Hưng, xã Tiên Long, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Sáu, địa chỉ  ấp Tiên Hưng, xã Tiên Long, huyện Châu Thành
&nbsp;
10/16/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, cư ngụ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhV/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, cư ngụ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%20953%20Nguyen%20Thi%20Hong%20Tham.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
4/29/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Trần Tuyết Mai và 08 hộ dân, địa chỉ số 427D, khu phố 1, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Trần Tuyết Mai và 08 hộ dân, địa chỉ số 427D, khu phố 1, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre.
1/8/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
V/v giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Bài, đăng ký thường trú tại ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhV/v giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Bài, đăng ký thường trú tại ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%20966%20Do%20Thi%20Bai.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
5/6/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Võ Thị Diễm, địa chỉ giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Võ Thị Diễm, địa chỉ giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Giồng Trôm
&nbsp;
3/7/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thành, cư ngụ ấp 4, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thành, cư ngụ ấp 4, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201614%20Nguyen%20Van%20Thanh.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/26/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh Thu, địa chỉ số 65D, đường Nguyễn Văn Tư, khu phố Mỹ Tân, phường 7, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh Thu, địa chỉ số 65D, đường Nguyễn Văn Tư, khu phố Mỹ Tân, phường 7, thành phố Bến Tre
&nbsp;
3/9/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Đào Thị Tuyết Mai, địa chỉ số 62B, Đoàn Hoàng Minh, khu phố 2, phường 5, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Đào Thị Tuyết Mai, địa chỉ số 62B, Đoàn Hoàng Minh, khu phố 2, phường 5, thành phố Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/GBT11/Dao%20Thi%20Tuyet%20Mai.pdf">Xem file đính kèm!

</a></div>

8/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phong Tân, cư ngụ ấp Lân Nam,  xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phong Tân, cư ngụ ấp Lân Nam,  xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201449%20Nguyen%20Phong%20Tan.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hồng, địa  chỉ ấp 5 Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hồng, địa  chỉ ấp 5 Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại
&nbsp;
1/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Thạnh, cư ngụ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.Về việc giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Thạnh, cư ngụ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
<p style="text-align: center;"><a href="downloads/Tiepdan-2012/QD/QD%201036%20Huynh%20Van%20Thanh.pdf"><font size="2"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Xem file đính kèm</span></font></a></p>

6/15/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Hiệp, cư ngụ số 115 E, ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreVề việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Hiệp, cư ngụ số 115 E, ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<p style="text-align: center;"><a href="downloads/Tiepdan-2012/QD/QD%201038%20Bui%20Van%20Hiep.pdf"><font size="2"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Xem file đính kèm</span></font></a></p>

6/15/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bé Năm, cư ngụ ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bé Năm, cư ngụ ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
11/1/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Dương Ánh Loan, địa chỉ số 59/E2,  ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Dương Ánh Loan, địa chỉ số 59/E2,  ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201138%20Duong%20Anh%20Loan.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
5/31/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quí và 04 hộ  dân, địa chỉ ấp Giồng Cục, xã An Đức, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quí và 04 hộ  dân, địa chỉ ấp Giồng Cục, xã An Đức, huyện Ba Tri
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Hồ Thanh Lan, địa chỉ  số 343C, Hoàng Lam, khu phố 3, phường 5, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Hồ Thanh Lan, địa chỉ  số 343C, Hoàng Lam, khu phố 3, phường 5, thành phố Bến Tre
<br />

11/15/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định về việc xử lý khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Văn Tùng cư ngụ ấp An Phong, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến TreQuyết định về việc xử lý khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Văn Tùng cư ngụ ấp An Phong, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin đính kèm bên dưới

QD 802 Nguyen Van Tung.pdf


5/18/2015 11:00 AMĐã ban hành
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Cao Tấn Hưng, địa  chỉ 91A, đường Hoàng Hoa Thám, khu phố 6, thị trấn Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Cao Tấn Hưng, địa  chỉ 91A, đường Hoàng Hoa Thám, khu phố 6, thị trấn Ba Tri
&nbsp;
10/3/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Võ Hữu Chấn, địa  chỉ ấp 1, xã An Hoá, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Võ Hữu Chấn, địa  chỉ ấp 1, xã An Hoá, huyện Châu Thành
&nbsp;
10/16/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Võ Văn Thành, bà Trần  Thị Kiêm, địa chỉ ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Võ Văn Thành, bà Trần  Thị Kiêm, địa chỉ ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại
&nbsp;
11/15/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Tươi, địa chỉ ấp 4, xã Châu Bình, huyện Giồng TrômTrả lời đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Tươi, địa chỉ ấp 4, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT8/Dang%20Thi%20Tuoi.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
4/19/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  bà Phạm Thị Nguyệt Châu  và 02 hộ dân, địa chỉ  số 114/1  ấp Thạnh Hoà A,  thị  trấn Thạnh Phú, huyện ThạThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  bà Phạm Thị Nguyệt Châu  và 02 hộ dân, địa chỉ  số 114/1  ấp Thạnh Hoà A,  thị  trấn Thạnh Phú, huyện Thạ
&nbsp;
1/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Chuông, cư ngụ số 621/25, Cư xá Nguyên Hồng, quận Bình Thạnh, Tp.HCMTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Chuông, cư ngụ số 621/25, Cư xá Nguyên Hồng, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%20tra%20loi%20don%20ba%20Nguyen%20Thi%20Chuong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/18/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thi Thanh Trúc ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreVề việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thi Thanh Trúc ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
&nbsp;
1/18/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Đồng, cư ngụ ấp Hội    Thành, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Đồng, cư ngụ ấp Hội    Thành, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD%201882%20Tran%20Van%20Dong.pdf">Xem file đính kèm!

</a></div>

8/31/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo số 249/TB-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 249/TB-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 249/TB-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2).

Xem nội dung chi tiết: ​TB_249_UBND_20180829.pdf 

8/30/2018 8:00 AMĐã ban hành
V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Uông Thị Bồi,  cư ngụ ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreV/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Uông Thị Bồi,  cư ngụ ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<br />

5/26/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của  bà Bùi Thị Năm, địa chỉ ấp số 238A3, khu phố 3, phường Tân Phú, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của  bà Bùi Thị Năm, địa chỉ ấp số 238A3, khu phố 3, phường Tân Phú, thành phố Bến Tre
<title>HTML clipboard</title>
<table width="100%" cellpadding="0" border="0" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td width="30%" valign="top" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">UBND TỈNH BẾN TRE<br />
VĂN PHÒNG<br />
-------------<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Số: 8054
/GB-VPUBND</font></span></h3>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></td>
<td width="70%" valign="top" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br />
------------------------&nbsp;<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bến Tre, &nbsp;ngày
&nbsp;08 &nbsp;&nbsp;tháng &nbsp;02 &nbsp;năm 2010</font></span></h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2">
<div style="text-align: center;">

<font size="2" face="Arial">&nbsp;GIẤY BÁO TIN<br />
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân&nbsp;<br />
&nbsp;</font></div>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font><div style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial"> ----------------------</font><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font face="Arial"><font size="2">Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của
bà Bùi Thị Năm, địa chỉ ấp số 238A3, khu phố 3, phường Tân Phú,
thành phố Bến Tre.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Nội dung đơn khiếu nại quyết định số 99/QĐ-UBND ngày
29/01/2010 của UBND thành phố Bến Tre, về việc giải quyết khiếu nại
về đền bù công trình Sân Vận động tỉnh.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh
tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình UBND tỉnh xem
xét theo quy định.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font face="Arial"><font size="2">Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh.</font></font></p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="120" width="30%" valign="top">
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2" face="Arial">&nbsp;Nơi nhận:<br />
</font><font size="2"><span style="font-family: Arial;">-</span><font face="Arial">&nbsp;</font>
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bà </font></span>
<font size="2" face="Arial">Bùi Thị Năm</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">;</font></span><font size="2" face="Arial"><br />
- Lưu.</font></p>
<font face="Arial">
<font size="2">&nbsp;</font></font><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;</font></font></p></td>
<td height="120" width="70%" valign="top" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial">TL. CHÁNH VĂN PHÒNG<br />
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN</font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;&nbsp; (Đã ký)<br />
&nbsp;</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Arial"><b><font size="2">Trương Minh An</font></b></font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------

Số: 8054 /GB-VPUBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Bến Tre,  ngày  08   tháng  02  năm 2010

 GIẤY BÁO TIN
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 
 
 
----------------------

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Bùi Thị Năm, địa chỉ ấp số 238A3, khu phố 3, phường Tân Phú, thành phố Bến Tre.

 

Nội dung đơn khiếu nại quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND thành phố Bến Tre, về việc giải quyết khiếu nại về đền bù công trình Sân Vận động tỉnh.

 

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét theo quy định.

 

Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh.

 Nơi nhận:
-  Bùi Thị Năm;
- Lưu.

 

 

TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN

 

   (Đã ký)
 

 

Trương Minh An

2/25/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo việc xử lý đơn tranh chấp đất của bà Lê Thị Phụng Duy,địa chỉ số 7 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí MinhThông báo việc xử lý đơn tranh chấp đất của bà Lê Thị Phụng Duy,địa chỉ số 7 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer