Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Hưng, cư ngụ ấp Long Phú,  xã Long Định, huyện Bình Đại Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Hưng, cư ngụ ấp Long Phú,  xã Long Định, huyện Bình Đại
<br />

4/18/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Nhâm,  địa chỉ ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày NamThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Nhâm,  địa chỉ ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam
<br />

5/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Ngọc Thảo,  địa chỉ Chùa Tân Bửu, ấp An Bình, xã An Thuỷ, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Ngọc Thảo,  địa chỉ Chùa Tân Bửu, ấp An Bình, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri
<br />

3/7/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bạch, địa chỉ số 25D1, Khu phố Mỹ Tân, phường 7, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bạch, địa chỉ số 25D1, Khu phố Mỹ Tân, phường 7, thành phố Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/GBT11/Nguyen%20Thi%20Bach.pdf">Xem file đính kèm!

</a></div>

8/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nhu, địa  chỉ ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày NamThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nhu, địa  chỉ ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam
&nbsp;
11/27/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của Bà Đào Thị Tuyết và ông Phạm Thanh Việt, cư ngụ ấp 3, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri,  tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của Bà Đào Thị Tuyết và ông Phạm Thanh Việt, cư ngụ ấp 3, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri,  tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201838%20Dao%20Thi%20Tuyet%20va%20Pham%20Thanh%20Viet.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
8/30/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Kim Hường,  địa chỉ tổ NDTQ số 2, ấp Tân Phước, xã Tân Thanh, huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Kim Hường,  địa chỉ tổ NDTQ số 2, ấp Tân Phước, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm

<br />


5/4/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Hồng Sương, địa  chỉ ấp 7, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Hồng Sương, địa  chỉ ấp 7, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thà, cư ngụ ấp 12, xã Hưng Lễ,  huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thà, cư ngụ ấp 12, xã Hưng Lễ,  huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201613%20Le%20Thi%20Tha.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/26/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phong Tân, cư ngụ ấp Lân Nam,  xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phong Tân, cư ngụ ấp Lân Nam,  xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201449%20Nguyen%20Phong%20Tan.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo số 108/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 108/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 108/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Xem nội dung: 108_TB_UBND_tlgqkn.pdf
 
Tải tập tin: 108_TB_UBND_tlgqkn.zip

4/21/2018 10:00 AMĐã ban hành
Trả lời đơn khiếu nại bà Nguyễn Thị Đẹp địa chỉ ấp 4, xã Bình Thới, huyện Bình ĐạiTrả lời đơn khiếu nại bà Nguyễn Thị Đẹp địa chỉ ấp 4, xã Bình Thới, huyện Bình Đại
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT20/Nguyen%20Thi%20Dep.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/26/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Giấy mời số 231/GM-VPUBND ngày 15/8/2018 về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dânGiấy mời số 231/GM-VPUBND ngày 15/8/2018 về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân
Giấy mời số 231/GM-VPUBND ngày 15/8/2018 về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân.

Xem nội dung tập tin: GM_231_VPUBND_2018.pdf


Tải tập tin: GM_231_VPUBND_2018.zip

8/16/2018 9:00 AMĐã ban hành
Thông báo số 187/TB-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 187/TB-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 187/TB-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
7/11/2018 5:00 PMĐã ban hành
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn  Thị Minh  Nguyệt, địa chỉ 328, ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn  Thị Minh  Nguyệt, địa chỉ 328, ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Lẹt, địa chỉ ấp 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba TriTrả lời đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Lẹt, địa chỉ ấp 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT35/Bui%20Thi%20Let.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
12/30/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Vân, địa chỉ ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Hoà, huyện Ba TriTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Vân, địa chỉ ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Hoà, huyện Ba Tri
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT12/Le%20Thi%20Van.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
5/12/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Diện, cư ngụ ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây, huyện Ba TriV/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Diện, cư ngụ ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri
<br />

12/29/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Triệu, địa chỉ ấp Lân Nam, xã Phú Sơn, huyện Chợ LáchVề việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Triệu, địa chỉ ấp Lân Nam, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách
&nbsp;
11/1/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo số 344/TB-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)NewThông báo số 344/TB-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 344/TB-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2).

Xem nội dung chi tiết: TB_344_UBND_20181213.pdf

12/17/2018 3:00 PMĐã ban hành
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Ngọc Em, địa chỉ ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày BắcTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Ngọc Em, địa chỉ ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc
<br />

1/16/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Kim Quen địa chỉ ấp Phú Thuận, Quới Thành, Châu ThànhV/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Kim Quen địa chỉ ấp Phú Thuận, Quới Thành, Châu Thành

<br />


10/13/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
testtest

<br />


GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

{mospagebreak}

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

{mospagebreak}

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

{mospagebreak}

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

{mospagebreak}

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

{mospagebreak}

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

GIẤY BÁO TIN

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Dương Phương Thảo, địa chỉ ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Thảo về đền bù giải toả công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Đề nghị đương sự chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

9/8/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Nhúm, địa chỉ ấp 4, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Nhúm, địa chỉ ấp 4, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm
12/19/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo số 319/TB-UBND ngày12/11/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 319/TB-UBND ngày12/11/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 319/TB-UBND ngày12/11/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2).

Xem chi tiết nội dung: TB_319_UBND_20181116085206174170.pdf

11/19/2018 4:50 PMĐã ban hành
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quí và 04 hộ  dân, địa chỉ ấp Giồng Cục, xã An Đức, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quí và 04 hộ  dân, địa chỉ ấp Giồng Cục, xã An Đức, huyện Ba Tri
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ty ngụ tại Ấp 6, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreVề việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ty ngụ tại Ấp 6, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<br />

7/30/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Xuân, ngụ tại số 291 B1, khu phố Bình Nghĩa, phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Xuân, ngụ tại số 291 B1, khu phố Bình Nghĩa, phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style><!--[if !mso]>
<style>
v\:*         { behavior: url(#default#VML) }
o\:*         { behavior: url(#default#VML) }
.shape       { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
<table width="100%" cellpadding="0" border="0" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;193 /QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td width="56%" valign="top" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 27 </font></b><span style="font-weight: 700;">
<font size="2">&nbsp;tháng 01 năm 2010</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h2><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1025"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;top:0;z-index:1' from="165.75pt,2.25pt"
 to="172.5pt,2.25pt" o:allowincell="f" stroked="f" strokeweight="1pt">
 <v:stroke startarrowwidth="narrow" startarrowlength="short" endarrowwidth="narrow"
  endarrowlength="short"/>
</v:line><![endif]--></font><font size="2"></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT
ĐỊNH </font></h2>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Xuân, ngụ
tại số 291 B<sup>1</sup>,<br />
&nbsp;khu phố Bình Nghĩa, phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">&nbsp;</font></b></p>
<h2><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH</font></h2>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Phan Văn Xuân đối với
Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân
thị xã Bến Tre;&nbsp; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 30pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Theo Tờ trình số 765/TTr-STNMT ngày 10 tháng 6 năm 2009
và báo cáo số 1024/BC-TT ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Thanh tra tỉnh.</font></p>
<p style="text-indent: 27pt;" class="MsoBodyTextIndent3"><b>
<font size="2">Kết quả thẩm tra, xác minh:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 15/9/2006, ông Phan Văn Xuân gửi đơn khiếu tố Ủy ban
nhân dân phường 6 giải quyết đất tranh chấp của Ông chưa thỏa đáng; do
chèn ép, gây áp lực để lắp đặt đường ống thoát nước trên thềm nhà ông
cho thuê trọ. Việc tiến hành kiểm tra vệ sinh môi trường khu nhà trọ của
Ông không đúng với quy định pháp luật.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 26/12/2006, UBND thị xã Bến Tre (nay là thành phố
Bến Tre) có công văn số 796/UBND-TTr trả lời đơn khiếu tố của ông Xuân
với nội dung: UBND phường 6 giải quyết việc tranh chấp đất của ông Xuân
là đúng trình tự pháp luật quy định; UBND phường 6 không có chèn ép
trong việc lắp đặt đường ống thoát nước trên thềm nhà cho thuê trọ của
ông Xuân; Về vệ sinh môi trường, UBND phường 6 kiểm tra hệ thống nước
thải sinh hoạt khu nhà trọ của ông Xuân là hoạt động bình thường, nhằm
để nhắc nhở gia đình ông Xuân có biện pháp khắc phục.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 28/02/2008, ông Xuân tiếp tục gửi đơn tố cáo với nội
dung: yêu cầu giải quyết việc ông Phan Thanh Trúc – Phó Chủ tịch UBND
phường, ông Trần Văn Quốc - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường 6, cho lắp
đặt đường ống thoát nước trên thềm nhà trọ của Ông là không đúng; yêu
cầu làm rõ việc bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Bí thư khu phố Bình Nghĩa, ông
Nguyễn Văn Trong - Phó Bí thư Đảng uỷ phường 6, bà Lê Thị Quân - Chủ
tịch UBND phường 6, đã có nhận xét đảng viên sinh hoạt nơi cứ trú đối
với bản thân Ông là không đúng.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 04/9/2008, Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre có công
văn số 1010/UBND-TT kết luận việc ông Phan Văn Xuân tố cáo một số cán bộ
phường 6 lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhũng nhiễu, o ép, tắc trách đối
với gia đình ông Xuân là không có cơ sở.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 02/10/2008, ông Xuân tiếp tục gửi đơn khiếu nại công
văn trên của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre và yêu cầu giải quyết các
nội dung khiếu nại của ông.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 08 tháng 12 năm 2008 Ủy ban nhân dân thành phố Bến
Tre ban hành Quyết định số 63/QĐ-UBND với nội dung: việc khiếu nại của
ông Phan Văn Xuân là không có cơ sở.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;Ngày 07/01/2009, ông Xuân tiếp tục gởi đơn khiếu nại đến
Ủy ban nhân dân tỉnh với 05 nội dung: </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Ủy ban nhân dân phường 6 không khách quan, không công
bằng trong việc giải quyết tranh chấp đất giữa Ông với bà Lương Thị
Quang và bà Trần Thị Tuyết. Cụ thể: việc giải quyết tranh chấp đất giữa
Ông với bà Lương Thị Quang thì dựa theo giấy tờ mua bán đất để giải
quyết, còn việc giải quyết tranh chấp ranh đất với bà Tuyết thì căn cứ
vào hồ sơ kỹ thuật thửa đất để giải quyết; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Yêu cầu xem xét việc Ủy ban nhân dân phường 6 cho bà
Tuyết san lắp mương ranh đang còn tranh chấp; việc Ủy ban nhân dân
phường 6 cho rằng có động viên bà Tuyết móc cát lên để giử y hiện trạng
phần mương đang tranh chấp là không đúng sự thật; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Việc Ủy ban nhân dân phường 6 chủ trương cho lắp đặt
đường ống thoát nước trên thềm nhà trọ của Ông là việc làm áp đặt đối
với gia đình Ông;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Ủy ban nhân dân phường 6 kiểm tra, kết luận điều kiện
kinh doanh nhà trọ của Ông không đảm bảo vệ sinh môi trường là không
đúng; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Việc nhận xét đảng viên nơi cư trú của Đảng ủy phường 6
đối với bản thân Ông là không đúng sự thật.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Qua thẩm tra xác minh:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">-<b>&nbsp;</b>Năm 1991, ông Phan Văn Xuân có sang nhượng của
bà Nguyễn Thị Lắm (mẹ bà Lương Thị Quang), một phần đất và chỉ làm bằng
giấy tay. Theo nội dung giấy mua bán, phần đất này có diện tích 700m2
với chiều ngang 25 mét, chiều dài 28 mét, tọa lạc tại khu phố Bình Nghiã,
phường 6. Đến năm 1997 sau khi đo đạc lại, thì giữa ông Xuân và bà Trần
Thị Tuyết phát sinh tranh chấp ranh đất, nên Đoàn đo đạc đo bao cả phần
đất của ông Xuân và bà Tuyết với tổng diện tích theo diện tích 1.162,6
m2, thuộc thửa số 134, tờ 21. Lúc này ông Xuân tiếp tục tranh chấp
khoảng 30m2 đất mương khác với ông Nguyễn Huỳnh Tông. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 17/10/2000, Ủy ban nhân dân phường 6 tiến hành hòa
giải việc tranh chấp đất giữa ông Xuân với bà Lương Thị Quang (con bà
Lắm), ông Xuân cho rằng phần đất tranh chấp (khoảng 30m2) nằm trong phần
đất mà bà Lắm đã bán cho ông Xuân, nên UBND phường 6 yêu cầu ông Xuân
cung cấp giấy tờ mua đất giữa ông Xuân và bà Lắm để làm cơ sở xem xét
hòa giải vụ việc trên.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Việc ông Xuân tranh chấp ranh đất với bà Trần Thị Tuyết,
Ủy ban nhân dân phường 6 đã tổ chức hòa giải 03 lần vào các ngày
30/12/2004, ngày 31/3/2005 và ngày 21/4/2005. Qua các lần hòa giải Hội
đồng hòa giải dựa vào các giấy tờ mua đất giữa các bên và hồ sơ kỹ thuật
đo đạc thực tế để làm cơ sở hòa giải động viên các bên thỏa thuận xác
định ranh đất nhưng kết quả hòa giải không thành, nên hồ sơ được chuyển
đến Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre giải quyết.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Vào ngày 21/4/2005, Ủy ban nhân dân phường 6 tổ chức
hòa giải việc tranh chấp ranh đất giữa bà Trần Thị Tuyết và ông Phan Văn
Xuân, trong cuộc hòa giải này giữa bà Tuyết và ông Xuân đã thống nhất
xác định ranh đất sử dụng giữa hai bên, và đã ký tên vào biên bản hòa
giải, nên ngày 22/4/2005, bà Tuyết gửi đơn xin Ủy ban nhân dân phường 6
cho bơm cát san lắp phần đất mương của Bà để sử dụng. Căn cứ theo nội
dung biên bản hòa giải ngày 21/4/2005, ông Phan Thanh Trúc – Phó Chủ
tịch UBND phường 6 có ý kiến chấp thuận cho bà Tuyết được san lắp phần
mương của Bà.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 27/4/2005, Ủy ban nhân dân phường 6 có Thông báo số
61/TB-UB công nhận kết quả hòa giải thành vụ tranh chấp ranh đất giữa bà
Trần Thị Tuyết với ông Phan Văn Xuân vào ngày 21/4/2005. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 02/5/2005, ông Phan Văn Xuân cùng vợ là bà Nguyễn
Thị Nga gửi đơn khiếu nại không đồng ý thực hiện theo Biên bản hòa giải
thành ngày 21/4/2005 và Thông báo số 61/TB-UB ngày 27/4/2005 về việc
công nhận hòa giải thành của Ủy ban nhân dân phường 6.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 06/6/2005, Ủy ban nhân dân phường 6 có Tờ trình số
78/TT-UB chuyển hồ sơ vụ việc tranh chấp ranh đất giữa bà Tuyết với ông
Xuân đến Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre xem xét giải quyết.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">-<b>&nbsp;</b>Việc lắp đặt đường ống để thoát nước công cộng
đoạn giáp nhà trọ của ông Xuân (thuộc Tổ nhân dân tự quản số 10) đến
rạch Cái Cá (thuộc Tổ nhân dân tự quản số 9) là yêu cầu của các hộ dân
02 tổ tự quản số 9 và số 10, mục đích để khắc phục tình trạng ngập nước
vào mùa mưa, gây ô nhiểm môi trường. Nên vào ngày 09/10/2005, lãnh đạo
Khu phố Bình Nghĩa tiến hành họp dân ở khu vực, có sự tham dự của ông
Xuân để động viên ông Xuân cho làm đường ống thoát nước đi ngang thềm
nhà trọ của ông Xuân, nhưng ông Xuân không đồng ý, và đề nghị đặt đường
ống thoát nước đi ngang trên đất của các hộ dân thuộc khu phố Bình Thắng
(nằm ở phía sau nhà trọ của ông Xuân) hoặc đào đặt đường ống thoát nước
nằm ở giữa lộ hẽm.&nbsp; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét thấy đề nghị của ông Xuân không thuận tiện cho việc
làm đường thoát nước, nên ngày 26/7/2006 Ủy ban nhân dân phường 6 tiếp
tục động viên ông Xuân cho lắp đặt đường ống thoát nước đi ngang qua đất
trước khu nhà trọ, ông Xuân đồng ý với điều kiện: làm đường thoát nước
từ trụ rào vào 02 tấc (0,2mét) và khi làm xong phải san lắp, sửa chữa
lại nền nhà như hiện trạng ban đầu.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Nhân dân của 02 Tổ tự quản tiến hành thi công làm đường
ống thoát nước đi ngang trên mí thềm nhà trọ của ông Xuân, và sau khi
làm xong đường thoát nước, nhân dân cũng đã sửa chữa san lắp lại mặt nền
và lót lại gạch tàu theo hiện trạng ban đầu. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Theo phản ảnh của các hộ dân ở tại khu vực, ngày
08/8/2006 Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân phường 6 tiến hành kiểm tra
vệ sinh môi trường khu vực nhà trọ của ông Xuân và khi kiểm tra vợ chồng
ông Xuân đi vắng, nên ngày 10/8/2006 Ủy ban nhân dân phường 6 mời ông
Xuân đến nhắc nhở việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Tại buổi làm việc này
ông Xuân cũng đã thừa nhận mái che nhà trọ có ve ra ngoài lộ hẽm khoảng
0,3 mét và nước thải sinh hoạt khu nhà trọ của Ông để chảy ra khu vực
đất trống của hộ dân&nbsp; khác.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 29/9/2006, Ủy ban nhân dân phường 6 có Báo cáo số
62/BC-UBND với nội dung: Theo ý kiến phản ánh của bà con trong Tổ tự
quản, khu nhà trọ của ông Xuân, không đảm bảo vệ sinh môi trường, làm
ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh là đúng, vì thực tế
khu vực nhà trọ không có hệ thống nước thải sinh hoạt, để nước chảy tràn
ra phần đất trống của bà Nguyễn Thị Thu Hương - ở khu phố Bình Thắng;
mái che nhà trọ lấn chiếm ra phần không gian đường đi. Sau đó Ủy ban
nhân dân phường 6 mời vợ chồng ông Xuân đến làm việc để nhắc nhở yêu cầu
tìm biện pháp khắc phục việc xả nước thảy sinh hoạt ở khu vực nhà trọ.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Việc ông Xuân khiếu nại cho rằng Đảng ủy phường 6 nhận
xét đảng viên nơi cư trú đối với bản thân Ông là không đúng sự thật.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 28/5/2009, Thanh tra tỉnh tiếp xúc đối thoại với ông
Xuân, ông Xuân rút nội dung khiếu nại liên quan việc nhận xét đảng viên
của Đảng ủy phường 6, và nội dung khiếu nại liên quan việc hòa giải
tranh chấp đất giữa ông với bà Trần Thị Tuyết và bà Lương Thị Quang.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;Nhận xét và kết luận:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ông Phan Văn Xuân khiếu nại quyết định số 63/QĐ-UBND ngày
08/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Bến Tre, và yêu cầu giải quyết
việc Ủy ban nhân dân phường 6 cho bà Tuyết san lắp mương đang còn tranh
chấp đất; việc Ủy ban nhân dân phường 6 cho rằng có động viên bà Tuyết
móc cát lên để giử y hiện trạng phần mương đang tranh chấp là không đúng
sự thật; Ủy ban nhân dân phường 6 chủ trương cho lắp đặt đường ống thoát
nước trên thềm nhà trọ của Ông là việc làm áp đặt đối với gia đình Ông;
Ủy ban nhân dân phường 6 kiểm tra, kết luận điều kiện kinh doanh nhà trọ
của Ông không đảm bảo vệ sinh môi trường là không đúng. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Sau khi thẩm tra xác minh, có đủ cơ sở kết luận:</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">-Việc Ủy ban nhân dân phường 6 chấp thuận cho bà Trần Thị
Tuyết san lắp phần mương ranh đang tranh chấp, là từ biên bản hòa giải
thành giữa bà Tuyết với ông Xuân vào ngày 21/4/2005. Trong cuộc hòa giải
này hai bên đã thống nhất xác định ranh đất và ký tên vào biên bản hòa
giải.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Việc đặt đường ống thoát nước công cộng đi ngang qua
khu nhà trọ của ông Xuân là do yêu cầu của nhân dân 02 Tổ nhân dân tự
quản số 09 và số 10, nên sau đó lãnh đạo khu phố Bình Nghĩa họp dân 02
Tổ để lấy ý kiến. Đến ngày 26/7/2006 Ủy ban nhân dân phường 6 động viên
ông Xuân đồng ý cho lắp đặt đường ống thoát nước công cộng đi ngang qua
thềm nhà trọ của ông. Sau khi các hộ dân đào lắp đặt đường ống thoát
nước xong, cũng đã san lắp, sửa chữa, lót gạch lại thềm nhà như hiện
trạng ban đầu. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Như vậy, ông Xuân cho rằng Ủy ban nhân dân phường 6 chủ
trương lắp đặt đường ống thoát nước mưa trên thềm nhà cho thuê trọ của
Ông là việc làm áp đặt, là không đúng.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Việc kiểm tra khu nhà trọ của ông xuân, là do phản ảnh
của các hộ dân tại khu vực cho rằng ông Xuân làm nhà trọ cho thuê lấn
mái che de ra ngoài không gian lộ hẽm và không đảm bảo vệ sinh môi
trường. Và qua thực tế kiểm tra khu nhà trọ của ông Xuân, mái che khu
nhà trọ lấn ra không gian lộ hẻm khoảng 0,3mét và không có hệ thống nước
thải sinh hoạt, để nước thải chảy ra phần đất trống của hộ dân khác, nên
Ủy ban nhân dân phường 6 mời vợ chồng ông Xuân đến làm việc để nhắc nhở
và yêu cầu phải có biện pháp khắc phục việc xả nước thải sinh hoạt, đảm
bảo giữ gìn vệ sinh môi trường trong việc kinh doanh nhà trọ, là việc
làm đúng của chính quyền địa phương.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Từ những cơ sở nêu trên,</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">QUYẾT ĐỊNH:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 1.</font></b><font size="2"> Không công nhận đơn
khiếu nại của ông Phan Văn Xuân (cư ngụ tại số 291B<sup>1</sup>, khu phố
Bình Nghĩa, phường 6, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre). </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Công nhận Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08 tháng&nbsp; 12
năm 2008 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là Thành phố Bến Tre).</font></p>
<p style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt; text-indent: 27pt;" class="MsoBodyTextIndent"><b><font size="2">
Điều 2.</font></b><font size="2"> Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành
phố Bến Tre tổ chức công bố, trao quyết định này đến ông Phan Văn Xuân
trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 3.</font></b><font size="2"> Các ông (bà): Chánh Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân thành phố Bến Tre, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 6, ông Phan Văn
Xuân và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Quyết định nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);<br />
- Bộ TN&amp;MT (để báo cáo); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh;&nbsp; UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;<br />
- Lưu: VT.</font></p></td>
<td width="56%" valign="top" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 193 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  27
 tháng 01 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Xuân, ngụ tại số 291 B1,
 khu phố Bình Nghĩa, phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005;

Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Phan Văn Xuân đối với Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre; 

Theo Tờ trình số 765/TTr-STNMT ngày 10 tháng 6 năm 2009 và báo cáo số 1024/BC-TT ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Thanh tra tỉnh.

Kết quả thẩm tra, xác minh:

Ngày 15/9/2006, ông Phan Văn Xuân gửi đơn khiếu tố Ủy ban nhân dân phường 6 giải quyết đất tranh chấp của Ông chưa thỏa đáng; do chèn ép, gây áp lực để lắp đặt đường ống thoát nước trên thềm nhà ông cho thuê trọ. Việc tiến hành kiểm tra vệ sinh môi trường khu nhà trọ của Ông không đúng với quy định pháp luật.

Ngày 26/12/2006, UBND thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre) có công văn số 796/UBND-TTr trả lời đơn khiếu tố của ông Xuân với nội dung: UBND phường 6 giải quyết việc tranh chấp đất của ông Xuân là đúng trình tự pháp luật quy định; UBND phường 6 không có chèn ép trong việc lắp đặt đường ống thoát nước trên thềm nhà cho thuê trọ của ông Xuân; Về vệ sinh môi trường, UBND phường 6 kiểm tra hệ thống nước thải sinh hoạt khu nhà trọ của ông Xuân là hoạt động bình thường, nhằm để nhắc nhở gia đình ông Xuân có biện pháp khắc phục.

Ngày 28/02/2008, ông Xuân tiếp tục gửi đơn tố cáo với nội dung: yêu cầu giải quyết việc ông Phan Thanh Trúc – Phó Chủ tịch UBND phường, ông Trần Văn Quốc - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường 6, cho lắp đặt đường ống thoát nước trên thềm nhà trọ của Ông là không đúng; yêu cầu làm rõ việc bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Bí thư khu phố Bình Nghĩa, ông Nguyễn Văn Trong - Phó Bí thư Đảng uỷ phường 6, bà Lê Thị Quân - Chủ tịch UBND phường 6, đã có nhận xét đảng viên sinh hoạt nơi cứ trú đối với bản thân Ông là không đúng.

Ngày 04/9/2008, Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre có công văn số 1010/UBND-TT kết luận việc ông Phan Văn Xuân tố cáo một số cán bộ phường 6 lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhũng nhiễu, o ép, tắc trách đối với gia đình ông Xuân là không có cơ sở.

Ngày 02/10/2008, ông Xuân tiếp tục gửi đơn khiếu nại công văn trên của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre và yêu cầu giải quyết các nội dung khiếu nại của ông.

Ngày 08 tháng 12 năm 2008 Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre ban hành Quyết định số 63/QĐ-UBND với nội dung: việc khiếu nại của ông Phan Văn Xuân là không có cơ sở.

 Ngày 07/01/2009, ông Xuân tiếp tục gởi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh với 05 nội dung:

- Ủy ban nhân dân phường 6 không khách quan, không công bằng trong việc giải quyết tranh chấp đất giữa Ông với bà Lương Thị Quang và bà Trần Thị Tuyết. Cụ thể: việc giải quyết tranh chấp đất giữa Ông với bà Lương Thị Quang thì dựa theo giấy tờ mua bán đất để giải quyết, còn việc giải quyết tranh chấp ranh đất với bà Tuyết thì căn cứ vào hồ sơ kỹ thuật thửa đất để giải quyết;

- Yêu cầu xem xét việc Ủy ban nhân dân phường 6 cho bà Tuyết san lắp mương ranh đang còn tranh chấp; việc Ủy ban nhân dân phường 6 cho rằng có động viên bà Tuyết móc cát lên để giử y hiện trạng phần mương đang tranh chấp là không đúng sự thật;

- Việc Ủy ban nhân dân phường 6 chủ trương cho lắp đặt đường ống thoát nước trên thềm nhà trọ của Ông là việc làm áp đặt đối với gia đình Ông;

- Ủy ban nhân dân phường 6 kiểm tra, kết luận điều kiện kinh doanh nhà trọ của Ông không đảm bảo vệ sinh môi trường là không đúng;

- Việc nhận xét đảng viên nơi cư trú của Đảng ủy phường 6 đối với bản thân Ông là không đúng sự thật.

Qua thẩm tra xác minh:

- Năm 1991, ông Phan Văn Xuân có sang nhượng của bà Nguyễn Thị Lắm (mẹ bà Lương Thị Quang), một phần đất và chỉ làm bằng giấy tay. Theo nội dung giấy mua bán, phần đất này có diện tích 700m2 với chiều ngang 25 mét, chiều dài 28 mét, tọa lạc tại khu phố Bình Nghiã, phường 6. Đến năm 1997 sau khi đo đạc lại, thì giữa ông Xuân và bà Trần Thị Tuyết phát sinh tranh chấp ranh đất, nên Đoàn đo đạc đo bao cả phần đất của ông Xuân và bà Tuyết với tổng diện tích theo diện tích 1.162,6 m2, thuộc thửa số 134, tờ 21. Lúc này ông Xuân tiếp tục tranh chấp khoảng 30m2 đất mương khác với ông Nguyễn Huỳnh Tông.

Ngày 17/10/2000, Ủy ban nhân dân phường 6 tiến hành hòa giải việc tranh chấp đất giữa ông Xuân với bà Lương Thị Quang (con bà Lắm), ông Xuân cho rằng phần đất tranh chấp (khoảng 30m2) nằm trong phần đất mà bà Lắm đã bán cho ông Xuân, nên UBND phường 6 yêu cầu ông Xuân cung cấp giấy tờ mua đất giữa ông Xuân và bà Lắm để làm cơ sở xem xét hòa giải vụ việc trên.

Việc ông Xuân tranh chấp ranh đất với bà Trần Thị Tuyết, Ủy ban nhân dân phường 6 đã tổ chức hòa giải 03 lần vào các ngày 30/12/2004, ngày 31/3/2005 và ngày 21/4/2005. Qua các lần hòa giải Hội đồng hòa giải dựa vào các giấy tờ mua đất giữa các bên và hồ sơ kỹ thuật đo đạc thực tế để làm cơ sở hòa giải động viên các bên thỏa thuận xác định ranh đất nhưng kết quả hòa giải không thành, nên hồ sơ được chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre giải quyết.

- Vào ngày 21/4/2005, Ủy ban nhân dân phường 6 tổ chức hòa giải việc tranh chấp ranh đất giữa bà Trần Thị Tuyết và ông Phan Văn Xuân, trong cuộc hòa giải này giữa bà Tuyết và ông Xuân đã thống nhất xác định ranh đất sử dụng giữa hai bên, và đã ký tên vào biên bản hòa giải, nên ngày 22/4/2005, bà Tuyết gửi đơn xin Ủy ban nhân dân phường 6 cho bơm cát san lắp phần đất mương của Bà để sử dụng. Căn cứ theo nội dung biên bản hòa giải ngày 21/4/2005, ông Phan Thanh Trúc – Phó Chủ tịch UBND phường 6 có ý kiến chấp thuận cho bà Tuyết được san lắp phần mương của Bà.

Ngày 27/4/2005, Ủy ban nhân dân phường 6 có Thông báo số 61/TB-UB công nhận kết quả hòa giải thành vụ tranh chấp ranh đất giữa bà Trần Thị Tuyết với ông Phan Văn Xuân vào ngày 21/4/2005.

Ngày 02/5/2005, ông Phan Văn Xuân cùng vợ là bà Nguyễn Thị Nga gửi đơn khiếu nại không đồng ý thực hiện theo Biên bản hòa giải thành ngày 21/4/2005 và Thông báo số 61/TB-UB ngày 27/4/2005 về việc công nhận hòa giải thành của Ủy ban nhân dân phường 6.

Ngày 06/6/2005, Ủy ban nhân dân phường 6 có Tờ trình số 78/TT-UB chuyển hồ sơ vụ việc tranh chấp ranh đất giữa bà Tuyết với ông Xuân đến Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre xem xét giải quyết.

- Việc lắp đặt đường ống để thoát nước công cộng đoạn giáp nhà trọ của ông Xuân (thuộc Tổ nhân dân tự quản số 10) đến rạch Cái Cá (thuộc Tổ nhân dân tự quản số 9) là yêu cầu của các hộ dân 02 tổ tự quản số 9 và số 10, mục đích để khắc phục tình trạng ngập nước vào mùa mưa, gây ô nhiểm môi trường. Nên vào ngày 09/10/2005, lãnh đạo Khu phố Bình Nghĩa tiến hành họp dân ở khu vực, có sự tham dự của ông Xuân để động viên ông Xuân cho làm đường ống thoát nước đi ngang thềm nhà trọ của ông Xuân, nhưng ông Xuân không đồng ý, và đề nghị đặt đường ống thoát nước đi ngang trên đất của các hộ dân thuộc khu phố Bình Thắng (nằm ở phía sau nhà trọ của ông Xuân) hoặc đào đặt đường ống thoát nước nằm ở giữa lộ hẽm. 

Xét thấy đề nghị của ông Xuân không thuận tiện cho việc làm đường thoát nước, nên ngày 26/7/2006 Ủy ban nhân dân phường 6 tiếp tục động viên ông Xuân cho lắp đặt đường ống thoát nước đi ngang qua đất trước khu nhà trọ, ông Xuân đồng ý với điều kiện: làm đường thoát nước từ trụ rào vào 02 tấc (0,2mét) và khi làm xong phải san lắp, sửa chữa lại nền nhà như hiện trạng ban đầu.

Nhân dân của 02 Tổ tự quản tiến hành thi công làm đường ống thoát nước đi ngang trên mí thềm nhà trọ của ông Xuân, và sau khi làm xong đường thoát nước, nhân dân cũng đã sửa chữa san lắp lại mặt nền và lót lại gạch tàu theo hiện trạng ban đầu.

- Theo phản ảnh của các hộ dân ở tại khu vực, ngày 08/8/2006 Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân phường 6 tiến hành kiểm tra vệ sinh môi trường khu vực nhà trọ của ông Xuân và khi kiểm tra vợ chồng ông Xuân đi vắng, nên ngày 10/8/2006 Ủy ban nhân dân phường 6 mời ông Xuân đến nhắc nhở việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Tại buổi làm việc này ông Xuân cũng đã thừa nhận mái che nhà trọ có ve ra ngoài lộ hẽm khoảng 0,3 mét và nước thải sinh hoạt khu nhà trọ của Ông để chảy ra khu vực đất trống của hộ dân  khác.

Ngày 29/9/2006, Ủy ban nhân dân phường 6 có Báo cáo số 62/BC-UBND với nội dung: Theo ý kiến phản ánh của bà con trong Tổ tự quản, khu nhà trọ của ông Xuân, không đảm bảo vệ sinh môi trường, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh là đúng, vì thực tế khu vực nhà trọ không có hệ thống nước thải sinh hoạt, để nước chảy tràn ra phần đất trống của bà Nguyễn Thị Thu Hương - ở khu phố Bình Thắng; mái che nhà trọ lấn chiếm ra phần không gian đường đi. Sau đó Ủy ban nhân dân phường 6 mời vợ chồng ông Xuân đến làm việc để nhắc nhở yêu cầu tìm biện pháp khắc phục việc xả nước thảy sinh hoạt ở khu vực nhà trọ.

- Việc ông Xuân khiếu nại cho rằng Đảng ủy phường 6 nhận xét đảng viên nơi cư trú đối với bản thân Ông là không đúng sự thật.

Ngày 28/5/2009, Thanh tra tỉnh tiếp xúc đối thoại với ông Xuân, ông Xuân rút nội dung khiếu nại liên quan việc nhận xét đảng viên của Đảng ủy phường 6, và nội dung khiếu nại liên quan việc hòa giải tranh chấp đất giữa ông với bà Trần Thị Tuyết và bà Lương Thị Quang.

 Nhận xét và kết luận:

Ông Phan Văn Xuân khiếu nại quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Bến Tre, và yêu cầu giải quyết việc Ủy ban nhân dân phường 6 cho bà Tuyết san lắp mương đang còn tranh chấp đất; việc Ủy ban nhân dân phường 6 cho rằng có động viên bà Tuyết móc cát lên để giử y hiện trạng phần mương đang tranh chấp là không đúng sự thật; Ủy ban nhân dân phường 6 chủ trương cho lắp đặt đường ống thoát nước trên thềm nhà trọ của Ông là việc làm áp đặt đối với gia đình Ông; Ủy ban nhân dân phường 6 kiểm tra, kết luận điều kiện kinh doanh nhà trọ của Ông không đảm bảo vệ sinh môi trường là không đúng.

Sau khi thẩm tra xác minh, có đủ cơ sở kết luận:

-Việc Ủy ban nhân dân phường 6 chấp thuận cho bà Trần Thị Tuyết san lắp phần mương ranh đang tranh chấp, là từ biên bản hòa giải thành giữa bà Tuyết với ông Xuân vào ngày 21/4/2005. Trong cuộc hòa giải này hai bên đã thống nhất xác định ranh đất và ký tên vào biên bản hòa giải.

- Việc đặt đường ống thoát nước công cộng đi ngang qua khu nhà trọ của ông Xuân là do yêu cầu của nhân dân 02 Tổ nhân dân tự quản số 09 và số 10, nên sau đó lãnh đạo khu phố Bình Nghĩa họp dân 02 Tổ để lấy ý kiến. Đến ngày 26/7/2006 Ủy ban nhân dân phường 6 động viên ông Xuân đồng ý cho lắp đặt đường ống thoát nước công cộng đi ngang qua thềm nhà trọ của ông. Sau khi các hộ dân đào lắp đặt đường ống thoát nước xong, cũng đã san lắp, sửa chữa, lót gạch lại thềm nhà như hiện trạng ban đầu.

Như vậy, ông Xuân cho rằng Ủy ban nhân dân phường 6 chủ trương lắp đặt đường ống thoát nước mưa trên thềm nhà cho thuê trọ của Ông là việc làm áp đặt, là không đúng.

- Việc kiểm tra khu nhà trọ của ông xuân, là do phản ảnh của các hộ dân tại khu vực cho rằng ông Xuân làm nhà trọ cho thuê lấn mái che de ra ngoài không gian lộ hẽm và không đảm bảo vệ sinh môi trường. Và qua thực tế kiểm tra khu nhà trọ của ông Xuân, mái che khu nhà trọ lấn ra không gian lộ hẻm khoảng 0,3mét và không có hệ thống nước thải sinh hoạt, để nước thải chảy ra phần đất trống của hộ dân khác, nên Ủy ban nhân dân phường 6 mời vợ chồng ông Xuân đến làm việc để nhắc nhở và yêu cầu phải có biện pháp khắc phục việc xả nước thải sinh hoạt, đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường trong việc kinh doanh nhà trọ, là việc làm đúng của chính quyền địa phương.

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận đơn khiếu nại của ông Phan Văn Xuân (cư ngụ tại số 291B1, khu phố Bình Nghĩa, phường 6, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

- Công nhận Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08 tháng  12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là Thành phố Bến Tre).

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức công bố, trao quyết định này đến ông Phan Văn Xuân trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 6, ông Phan Văn Xuân và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ TN&MT (để báo cáo);           
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)
- Đoàn ĐBQH tỉnh;  UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

2/25/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo số 275/TB-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 275/TB-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 275/TB-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)

Xem chi tiết nội dung: TB_275_UBND_20180925.pdf

9/26/2018 1:00 PMĐã ban hành
Thông báo số 166/TB-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 166/TB-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 166/TB-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)

Xem nội dung: TB_166_UBND_20180611.pdf


Tải tập tin: TB_166_UBND_20180611.zip

6/12/2018 9:00 AMĐã ban hành
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer