Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

 
Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị - Quyết định giải quyết
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Huệ, địa chỉ: ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Huệ, địa chỉ: ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre


<table cellpadding="0" border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="table1">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="30%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">UBND TỈNH BẾN TRE<br />
VĂN PHÒNG<br />
-------------<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Số: 8163
/GB-VPUBND</font></span></h3>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></td>
<td valign="top" width="70%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br />
------------------------&nbsp;<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bến Tre, &nbsp;ngày
&nbsp;27 &nbsp;&nbsp;tháng &nbsp;01 &nbsp;năm 2010</font></span></h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2">
<div style="text-align: center;">

<font size="2" face="Arial">&nbsp;GIẤY BÁO TIN<br />
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân&nbsp;<br />
&nbsp;</font></div>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font><div style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial"> ----------------------</font><p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-indent: 45.1pt; margin-bottom: 12pt;">
<font face="Arial"><font size="2">Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn
của bà Nguyễn Ngọc Huệ, địa chỉ: ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng
Trôm, tỉnh Bến Tre.</font></font> <br /></p><font face="Arial"></font><p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-indent: 45.1pt; margin-bottom: 12pt;">
<font face="Arial"> <font size="2">Nội dung đơn yêu cầu được giải thích rõ việc chi trả
tiền nước sinh hoạt của hộ gia đình bà,… (đơn kèm theo).</font></font></p>
<font face="Arial"></font><p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-indent: 45.1pt; margin-bottom: 12pt;">
<font face="Arial"> <font size="2">Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Cty
TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre để thẩm tra xác minh, xem
xét giải quyết theo thẩm quyền, trả lời đương sự và báo cáo kết quả
về Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi.</font></font> <br /></p><font face="Arial"></font><p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-indent: 45.1pt; margin-bottom: 12pt;">
<font face="Arial"> <font size="2">Đề nghị bà liên hệ Cty TNHH Một thành viên Cấp thoát
nước Bến Tre để được trả lời./.</font></font></p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" height="120" width="30%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<font size="2" face="Arial">&nbsp;Nơi nhận:<br />
</font><font size="2"><span style="font-family: Arial;">-</span><font face="Arial">&nbsp;</font></font><font size="2" face="Arial">Bà Nguyễn Ngọc Huệ</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">;</font></span><font size="2" face="Arial"><br />
- Lưu.</font></p>
<font face="Arial">
<font size="2">&nbsp;</font></font><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;</font></font></p></td>
<td valign="top" height="120" width="70%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<font size="2" face="Arial">TL. CHÁNH VĂN PHÒNG<br />
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN</font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;&nbsp; (Đã ký)<br />
&nbsp;</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Arial"><b><font size="2">Trương Minh An</font></b></font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------

Số: 8163 /GB-VPUBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Bến Tre,  ngày  27   tháng  01  năm 2010

 GIẤY BÁO TIN
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 
 
 
----------------------

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Ngọc Huệ, địa chỉ: ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Nội dung đơn yêu cầu được giải thích rõ việc chi trả tiền nước sinh hoạt của hộ gia đình bà,… (đơn kèm theo).

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Cty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre để thẩm tra xác minh, xem xét giải quyết theo thẩm quyền, trả lời đương sự và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi.

Đề nghị bà liên hệ Cty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre để được trả lời./.

 Nơi nhận:
- Bà Nguyễn Ngọc Huệ;
- Lưu.

 

 

TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN

 

   (Đã ký)
 

 

Trương Minh An

1/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Đào Văn Huân, địa  chỉ ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Đào Văn Huân, địa  chỉ ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành
&nbsp;
4/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Cao Tân Hưng, địa chỉ sô 91/A, đường Hoàng Hoa Thám, thị trân Ba Tri, huyện Ba Tri.Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Cao Tân Hưng, địa chỉ sô 91/A, đường Hoàng Hoa Thám, thị trân Ba Tri, huyện Ba Tri.

<a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/Caotanhung.pdf" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Cao Tân Hưng, đa chỉ sô 91/A, đường Hoàng Hoa Thám, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri.</a>
3/30/2010 12:00 AMĐã ban hànhL.Phương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Hai, địa chỉ số 94/38 ấp Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung, huyện Chợ Lách. Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Hai, địa chỉ số 94/38 ấp Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung, huyện Chợ Lách.
<br />

6/14/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Trần Thị Kim Ánh, địa  chỉ ấp Phú Mỹ, xã Phú Thuận, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Trần Thị Kim Ánh, địa  chỉ ấp Phú Mỹ, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại
&nbsp;
9/9/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại ngày 30/11/2016Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại ngày 30/11/2016
Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại ngày 30/11/2016

Ngày tiếp: 30/11/2016

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Ông Nguyễn Thành Chiến, ấp Bình An, xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 1320/QĐ-UB ngày 05 tháng 4 năm 2002 của UBND tỉnh Bến Tre, về việc giải quyết khiếu nại của ông Chiến.

2. Ông La Thành Mỹ, ấp Phước Hòa, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, về việc giải quyết bác đơn yêu cầu bố trí thêm 02 nền tái định cư (công trình KCN Giao Long giai đoạn 1).

3. Bà Lê Thị Thấm, ấp Giồng Sao, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, về việc giải quyết khiếu nại đất tập đoàn sản xuất của bà Thấm.

4. Ông Huỳnh Văn Be, ấp 4, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Tranh chấp lối đi với ông Nguyễn Văn Chánh./.

11/29/2016 6:00 PMĐã ban hành
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Ngọc Thảo,  địa chỉ Chùa Tân Bửu, ấp An Bình, xã An Thuỷ, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Ngọc Thảo,  địa chỉ Chùa Tân Bửu, ấp An Bình, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri
<br />

3/7/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phụng,  địa chỉ số 126/4 ấp Giang Hà, xã An Điền, huyện Thạnh PhúTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phụng,  địa chỉ số 126/4 ấp Giang Hà, xã An Điền, huyện Thạnh Phú
&nbsp;
5/9/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thao, cư ngụ ấp 5,  xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thao, cư ngụ ấp 5,  xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202035%20Nguyen%20Thi%20Thao.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
11/9/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hùng Thắng,  hộ khẩu thường trú số 57A1 đường 30 tháng 4, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hùng Thắng,  hộ khẩu thường trú số 57A1 đường 30 tháng 4, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
10/18/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  ông Trần Bá Để, địa chỉ  ấp Định Bình, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ LáchThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  ông Trần Bá Để, địa chỉ  ấp Định Bình, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách
&nbsp;
4/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Hồ Văn Xuyên, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của Ông Hồ Văn Xuyên, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành
<br />

12/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Ni, địa chỉ ấp  Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Ni, địa chỉ ấp  Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
<br />

7/11/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Thanh Tân
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Âu, địa chỉ: ấp Long Hoà, xã Long Thới, huyện Chợ LáchTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Âu, địa chỉ: ấp Long Hoà, xã Long Thới, huyện Chợ Lách
<title>HTML clipboard</title>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="30%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">UBND TỈNH BẾN TRE<br />
VĂN PHÒNG<br />
-------------<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Số: 6768 /GB-VPUBND</font></span></h3>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></td>
<td valign="top" width="70%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br />
------------------------&nbsp;<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bến Tre, &nbsp;ngày
&nbsp;27 &nbsp;&nbsp;tháng &nbsp;01 &nbsp;năm 2010</font></span></h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2">
<div style="text-align: center;">

<font size="2" face="Arial">&nbsp;GIẤY BÁO TIN<br />
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân&nbsp;<br />
&nbsp;</font></div>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font><div style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial"> ----------------------</font><p style="text-align: left; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"><font size="2">Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn
của bà Nguyễn Thị Âu, địa chỉ: ấp Long Hoà, xã Long Thới, huyện Chợ
Lách.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: left; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Nội dung đơn khiếu nại về đền bù giải toả (vụ việc
này đã chuyển Thanh tra tỉnh thụ lý).</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: left; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh
tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình UBND tỉnh xem
xét theo quy định.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: left; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh.</font></font></p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" height="120" width="30%">
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2" face="Arial">&nbsp;Nơi nhận:<br />
</font><font size="2"><span style="font-family: Arial;">-</span><font face="Arial">&nbsp;</font>
</font><font size="2" face="Arial">Bà Nguyễn Thị Âu</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">;</font></span><font size="2" face="Arial"><br />
- Lưu.</font></p>
<font face="Arial">
<font size="2">&nbsp;</font></font><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;</font></font></p></td>
<td valign="top" height="120" width="70%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial">TL. CHÁNH VĂN PHÒNG<br />
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN</font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;&nbsp; (Đã ký)<br />
&nbsp;</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Arial"><b><font size="2">Trương Minh An</font></b></font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------

Số: 6768 /GB-VPUBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Bến Tre,  ngày  27   tháng  01  năm 2010

 GIẤY BÁO TIN
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 
 
 
----------------------

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Âu, địa chỉ: ấp Long Hoà, xã Long Thới, huyện Chợ Lách.

 

Nội dung đơn khiếu nại về đền bù giải toả (vụ việc này đã chuyển Thanh tra tỉnh thụ lý).

 

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét theo quy định.

 

Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh.

 Nơi nhận:
-  Bà Nguyễn Thị Âu;
- Lưu.

 

 

TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN

 

   (Đã ký)
 

 

Trương Minh An

1/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo số 327/TB-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 327/TB-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 327/TB-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2).

Xem thông tin chi tiết: TB_327_UBND_20181126041801120120.pdf

11/27/2018 3:40 PMĐã ban hành
Thông báo số 249/TB-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 249/TB-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 249/TB-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2).

Xem nội dung chi tiết: ​TB_249_UBND_20180829.pdf 

8/30/2018 8:00 AMĐã ban hành
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn  Thị Minh  Nguyệt, địa chỉ 328, ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn  Thị Minh  Nguyệt, địa chỉ 328, ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Giúp, địa chỉ  ấp Tân Thông 3, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Giúp, địa chỉ  ấp Tân Thông 3, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc
<br />
10/8/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phong Tân, cư ngụ ấp Lân Nam,  xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phong Tân, cư ngụ ấp Lân Nam,  xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201449%20Nguyen%20Phong%20Tan.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xiếu,   địa chỉ ấ p Tân An, xã Tân Xuân, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xiếu,   địa chỉ ấ p Tân An, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri
&nbsp;
10/30/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Thái, địa  chỉ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Thái, địa  chỉ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
2/6/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của  ông Nguyễn Văn Hồng,  địa chỉ ấp Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình ĐạiTrả lời đơn khiếu nại của  ông Nguyễn Văn Hồng,  địa chỉ ấp Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại
&nbsp;
7/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Thanh Tân
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Trương Văn Luận,  địa chỉ ấp Thanh Tân, xã Bảo Thạnh, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Trương Văn Luận,  địa chỉ ấp Thanh Tân, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri
&nbsp;
8/20/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Thành,  địa chỉ 37 ấp Long Thị, ấp Phước Long, huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Thành,  địa chỉ 37 ấp Long Thị, ấp Phước Long, huyện Giồng Trôm
&nbsp;
2/6/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Trần Văn Lực, địa  chỉ ấp Mỹ Quí, xã Tân Xuân, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Trần Văn Lực, địa  chỉ ấp Mỹ Quí, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri
&nbsp;
8/26/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bạch Yến, địa chỉ ấp Bình Lộc, xã Đại Hoà Lộc, huyện Bình ĐạiTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bạch Yến, địa chỉ ấp Bình Lộc, xã Đại Hoà Lộc, huyện Bình Đại
<a href="/downloads/TIEP_DAN/GBT/Nguyenthibachyen.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bạch Yến, địa chỉ ấp Bình Lộc, xã Đại Hoà Lộc, huyện Bình Đại</a>
3/11/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Quít, địa chỉ  ấp Phước Hậu, xã An Phước, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Quít, địa chỉ  ấp Phước Hậu, xã An Phước, huyện Châu Thành
&nbsp;
2/6/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo số 108/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 108/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 108/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Xem nội dung: 108_TB_UBND_tlgqkn.pdf
 
Tải tập tin: 108_TB_UBND_tlgqkn.zip

4/21/2018 10:00 AMĐã ban hành
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Vân, địa chỉ ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Hoà, huyện Ba TriTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Vân, địa chỉ ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Hoà, huyện Ba Tri
<a href="/downloads/TIEP_DAN/GBT/Le%20Thi%20Van.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Vân, địa chỉ ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Hoà, huyện Ba Tri</a>
3/9/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Nương, địa chỉ số 115, khu phố 2, phường Phú Khương, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Nương, địa chỉ số 115, khu phố 2, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre
<a href="/downloads/TIEP_DAN/GBT/Nguyenngocnuong.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Nương, địa chỉ số 115, khu phố 2, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre</a>
3/11/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer