Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Ngởi (con bà Lê Thị  Muội - được ủy quyền), ở ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày BắcV/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Ngởi (con bà Lê Thị  Muội - được ủy quyền), ở ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc

<br />


2/29/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thành Đạt, địa chỉ số 557/1 ấp 1, xã Bình Thành, huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thành Đạt, địa chỉ số 557/1 ấp 1, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm
&nbsp;
5/9/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Bình Hoà, địa  chỉ ấp 165D ấp Tiến Tây Vàm, xã Tiên Thủy, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Bình Hoà, địa  chỉ ấp 165D ấp Tiến Tây Vàm, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành
&nbsp;
8/5/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Trước, cư ngụ ấp Long Nhơn, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre V/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Trước, cư ngụ ấp Long Nhơn, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202124%20Tran%20Thi%20Truoc.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
10/5/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Mai Duyên, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Mai Duyên, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202627%20Nguyen%20Thi%20Mai%20Duyen.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/19/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 7 năm 2013 Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 7 năm 2013
&nbsp;

Ngày tiếp: 18/7/2013

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 30 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Bà Đặng Thị Huệ, số 530/1 ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre.

Nội dung: Tranh chấp đất với ông Nguyễn Văn Thành.

2. Ông Nguyễn Hoàng Phong, số 30/4 Lãnh Binh Thăng, phường 3, thành phố Bến Tre.

Nội dung: Tranh chấp đất với ông Võ Toàn Thắng.

3. Bà Hồ Thị Liền, ấp An Thạnh 2, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri.

Nội dung: Tranh chấp đất với ông Hồ Trung Dũng./.

7/17/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xua, cư ngụ ấp 5,  thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xua, cư ngụ ấp 5,  thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201482%20Nguyen%20Van%20Xua.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/7/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Quan, cư ngụ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu thành, tỉnh Bến Tre.Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Quan, cư ngụ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu thành, tỉnh Bến Tre.
<div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><p><a href="downloads/Tiepdan-2012/QD/QD%201174%20Le%20Van%20Quan.pdf"><font size="2">X</font><font size="2">em tập tin đính kèm</font></a></p></div>


6/27/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Mãnh, địa chỉ ấp An Ninh B, xã An Thuận, huyện Thạnh PhúTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Mãnh, địa chỉ ấp An Ninh B, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT16/Le%20Thi%20Manh.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/29/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Trần Thị Út,  địa chỉ: 227 D, khu phố 3, phường 8,  thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Trần Thị Út,  địa chỉ: 227 D, khu phố 3, phường 8,  thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/CV%203655%20Tran%20Thi%20Ut.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Nguyễn Thế Sung, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của Ông Nguyễn Thế Sung, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành
<br />

12/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết  khiếu nại  của bà Phạm Thị Xuyến, đăng ký thường  trú tại ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu thành, tỉnh Bến TreV/v giải quyết  khiếu nại  của bà Phạm Thị Xuyến, đăng ký thường  trú tại ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201440%20Pham%20Thi%20Xuyen.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/7/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bé Ba, địa chỉ ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Ba TriTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bé Ba, địa chỉ ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT15/Nguyen%20Thi%20Be%20Ba.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/18/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Thái, địa  chỉ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Thái, địa  chỉ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
2/6/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tạo, địa chỉ  số 017 ấp An Định 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tạo, địa chỉ  số 017 ấp An Định 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri
&nbsp;
2/6/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Thanh Ái và bà Lê Thị Mỹ Dung,  cư ngụ ấp 5, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Thanh Ái và bà Lê Thị Mỹ Dung,  cư ngụ ấp 5, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202294%20%20Le%20Thanh%20Ai,%20Le%20Thi%20My%20Dung.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
11/9/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhị, địa chỉ ấp An Bình , xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhị, địa chỉ ấp An Bình , xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
<a href="/downloads/TIEP_DAN/GBT/Nguyen Thi Nhi.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhị, địa chỉ ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.</a>
3/5/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thanh, địa chỉ tổ 7, ấp Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ LáchThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thanh, địa chỉ tổ 7, ấp Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách
12/19/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Trường, cư ngụ ấp Chánh,  xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Trường, cư ngụ ấp Chánh,  xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201514%20Nguyen%20Ngoc%20Truong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/7/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thuật, địa chỉ khu phố 1, Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thuật, địa chỉ khu phố 1, Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
&nbsp;
3/18/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quí và 04 hộ  dân, địa chỉ ấp Giồng Cục, xã An Đức, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quí và 04 hộ  dân, địa chỉ ấp Giồng Cục, xã An Đức, huyện Ba Tri
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phước, địa  chỉ ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phước, địa  chỉ ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm
&nbsp;
10/30/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Thao Đăng ký thường trú tại khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày,  huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Thao Đăng ký thường trú tại khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày,  huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201121%20Huynh%20Van%20Thao.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
5/31/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thiêm, cư ngụ ấp 8,  xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thiêm, cư ngụ ấp 8,  xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
V/v giải quyết khiếu nại của ông Trịnh Ngọc Châu, đăng ký thường trú tại ấp Thuận Điền, xã An Hiệp,  huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Trịnh Ngọc Châu, đăng ký thường trú tại ấp Thuận Điền, xã An Hiệp,  huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201116%20Trinh%20Ngoc%20Chau.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
5/31/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Trần Văn Hùng, địa chỉ ấp  1, xã Vang Quới Đông, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Trần Văn Hùng, địa chỉ ấp  1, xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại
&nbsp;
11/27/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết đơn tranh chấp đất của bà Nguyễn Thị Hai thường trú  tại ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận, huyện Bình ĐạiV/v giải quyết đơn tranh chấp đất của bà Nguyễn Thị Hai thường trú  tại ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD%20163%20Nguyen%20Thi%20Hai.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
1/28/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Lữ Ngọc Líp, cư ngụ số 73/E4,  ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, Tp.Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Ông Lữ Ngọc Líp, cư ngụ số 73/E4,  ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, Tp.Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202326%20Lu%20Ngoc%20Lip.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/22/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của bà Hồ Thị Kim Thảo, địa chỉ ấp 7, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri.  Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của bà Hồ Thị Kim Thảo, địa chỉ ấp 7, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri. 
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thu,  cư ngụ số 5 (khu tập thể Công an tỉnh), đại lộ Đồng Khởi, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thu,  cư ngụ số 5 (khu tập thể Công an tỉnh), đại lộ Đồng Khởi, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201448%20Nguyen%20Van%20Thu.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer