Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
V/v giải quyết  khiếu nại của ông Nguyễn Thành Ri, cư ngụ ấp Thuận  Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreV/v giải quyết  khiếu nại của ông Nguyễn Thành Ri, cư ngụ ấp Thuận  Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202406%20Nguyen%20Thanh%20Ri.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
12/17/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Triệu, địa chỉ ấp Lân Nam, xã Phú Sơn, huyện Chợ LáchVề việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Triệu, địa chỉ ấp Lân Nam, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách
&nbsp;
11/1/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Kim Anh, địa chỉ số 2/1C, khu phố 3, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ LáchTrả lời đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Kim Anh, địa chỉ số 2/1C, khu phố 3, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT33/Bui%20Thi%20Kim%20Anh.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
12/21/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Thái, địa  chỉ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Thái, địa  chỉ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
2/6/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Diệp,  địa chỉ số 98/32B , đường Tán Kế, phường 3, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Diệp,  địa chỉ số 98/32B , đường Tán Kế, phường 3, thành phố Bến Tre
&nbsp;
4/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Tư, địa chỉ số 357B khu phố 2, phường 5, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Tư, địa chỉ số 357B khu phố 2, phường 5, thành phố Bến Tre
<br />

5/26/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bé, cư ngụ ấp 6,  xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bé, cư ngụ ấp 6,  xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202774%20Nguyen%20Thi%20Be.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
12/23/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 02 năm 2014Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 02 năm 2014
&nbsp;

Ngày tiếp: 20/02/2014

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Dũng, ấp 5, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành.

Nội dung: Khiếu nại về đền bù giải toả xây dựng công trình khu dân cư – Khu công nghiệp Giao Long.

2. Bà Nguyễn Thị Hà, số 23 đường 3/2, phường 2, thành phố Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại về đền bù giải toả công trình chỉnh trang Đình An Hội./.

2/18/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lương Thị Sang, địa chỉ ấp 6A, xã An Khánh, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của bà Lương Thị Sang, địa chỉ ấp 6A, xã An Khánh, huyện Châu Thành

<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT31/Luong%20Thi%20Sang.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
11/18/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về  việc xử lý đơn yêu cầu của  ông Nguyễn Văn Khởi, địa chỉ ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về  việc xử lý đơn yêu cầu của  ông Nguyễn Văn Khởi, địa chỉ ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé,  địa chỉ số 343 tổ 1, ấp 8, xã Phước Long, huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé,  địa chỉ số 343 tổ 1, ấp 8, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm
&nbsp;
4/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Bé Ba, đăng ký thường trú tại ấp Thuận Điền, xã An Hiệp,  huyện Châu ThànhV/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Bé Ba, đăng ký thường trú tại ấp Thuận Điền, xã An Hiệp,  huyện Châu Thành
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201540%20Vo%20Van%20Be%20Ba.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/22/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Ẩn,  địa chỉ ấp Thới Trị, xã Châu Hoà, huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Ẩn,  địa chỉ ấp Thới Trị, xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm
&nbsp;
2/6/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của  Bà Võ Cẩm Mỹ địa chỉ: số 106/2, ấp 2, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của  Bà Võ Cẩm Mỹ địa chỉ: số 106/2, ấp 2, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title>
<table width="100%" cellpadding="0" border="0" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
-------------&nbsp; <br />
Số:&nbsp;532/UBND-NC<br />
V/v trả lời đơn khiếu nại<br />
của bà Võ Cẩm Mỹ</font></p></td>
<td width="56%" valign="top" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 10&nbsp; tháng 02&nbsp;năm 2010</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<p style="text-indent: 137.35pt; text-align: center;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;&nbsp;Kính gửi:&nbsp; </font><font size="2">
Bà Võ Cẩm Mỹ địa chỉ: số 106/2, ấp 2, xã Sơn Đông,<br />
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Bà Võ Cẩm Mỹ khiếu nại quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày
13/7/2005 của UBND tỉnh, về việc giải quyết bác nội dung đơn của bà
tranh chấp 14.830m<sup>2</sup> đất với gia đình ông Huỳnh Văn Sơn. Bà Mỹ
Cho rằng nội dung quyết định này có nhiều điểm không phù hợp thực tế và
không đúng pháp luật.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Sau khi chỉ đạo thẩm tra, xác minh lại toàn bộ nội dung
vụ việc, UBND tỉnh có kết luận trả lời cùng bà như sau:</font></p>
<p style="text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 6pt;" class="MsoBodyTextIndent2">
<font size="2">Phần đất vườn 14.830m<sup>2</sup> (nằm trong 51.830m<sup>2</sup>
đất) có nguồn gốc của ông Võ Tấn Nhứt (cha bà Mỹ) đăng ký vào năm 1944,
bằng khoán 249, xã Sơn Đông.</font></p>
<p style="text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 6pt;" class="MsoBodyTextIndent2">
<font size="2">Diện tích 14.830m<sup>2</sup> đất nói trên, được bà Nhì (em
ruột ông Nhứt) quản lý sử dụng từ trước năm 1962. Đến năm 1968, bà Nhì
qua đời, ông Huỳnh Văn Chưởng (chồng bà Nhì) tiếp tục quản lý sử dụng.
Đến năm 1985, ông Chưởng chia cho các con tiếp tục quản lý sử dụng cho
đến nay. Như vậy, gia đình bà Nhì và các con đã quản lý sử dụng phần đất
này từ trước giải phóng cho đến nay và đã kê khai đăng ký quyền sử dụng
đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.</font></p>
<p style="text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 6pt;" class="MsoBodyTextIndent2">
<font size="2">Việc bà Mỹ tiếp tục khiếu nại đòi lại 14.830m<sup>2</sup>
đất nói trên, với lý do cho rằng diện tích đất này trước đây ông Nhứt
cho bà Nhì tạm quản lý để sau này giao lại cho ông Võ Tấn Tài, nhưng
không có giấy tờ chứng minh sự việc này là không có cơ sở để xem xét.</font></p>
<p style="text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 6pt;" class="MsoBodyTextIndent2">
<font size="2">Nay ông Tài đã qua đời, khiếu nại của bà Mỹ cũng không có
tình tiết nào phát sinh mới, nên không có căn cứ để giải quyết. Quyết
định số 2354/QĐ-UBND ngày 13/7/2005 của UBND tỉnh, giải quyết bác nội
dung đơn của bà là phù hợp và đúng pháp luật.</font></p>
<p style="text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 6pt;" class="MsoBodyTextIndent2">
<font size="2">UBND tỉnh yêu cầu bà Mỹ nghiêm túc chấp hành quyết định
nói trên. Từ nay, mọi thắc mắc của bà có liên quan đến nội dung vụ việc
này, UBND tỉnh không xem xét./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như trên (để trả lời);<br />
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (thay báo cáo);<br />
- CT, P.CT UBND tỉnh (để báo cáo);<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh (thay thông báo);<br />
- MTTQ tỉnh (thay thông báo);<br />
- Thanh tra tỉnh, Sở TN và MT (để theo dõi);<br />
- UBND thành phố Bến Tre (để thực hiện);<br />
- Chánh VPUBND tỉnh (để theo dõi);<br />
- TD, NCNC tỉnh (để theo dõi);<br />
- Lưu: VT, </font><font size="2">Tg.</font></p></td>
<td width="56%" valign="top" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
</font><font size="2">KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ CHỦ TỊCH</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">(Đã Ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Nguyễn</font><font size="2"> Văn Hiếu</font></b></p>
</td>
</tr>
</tbody></table>

<p align="center">&nbsp;</p>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số: 532/UBND-NC
V/v trả lời đơn khiếu nại
của bà Võ Cẩm Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  10  tháng 02 năm 2010

  Kính gửi:  Bà Võ Cẩm Mỹ địa chỉ: số 106/2, ấp 2, xã Sơn Đông,
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Bà Võ Cẩm Mỹ khiếu nại quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 13/7/2005 của UBND tỉnh, về việc giải quyết bác nội dung đơn của bà tranh chấp 14.830m2 đất với gia đình ông Huỳnh Văn Sơn. Bà Mỹ Cho rằng nội dung quyết định này có nhiều điểm không phù hợp thực tế và không đúng pháp luật.

Sau khi chỉ đạo thẩm tra, xác minh lại toàn bộ nội dung vụ việc, UBND tỉnh có kết luận trả lời cùng bà như sau:

Phần đất vườn 14.830m2 (nằm trong 51.830m2 đất) có nguồn gốc của ông Võ Tấn Nhứt (cha bà Mỹ) đăng ký vào năm 1944, bằng khoán 249, xã Sơn Đông.

Diện tích 14.830m2 đất nói trên, được bà Nhì (em ruột ông Nhứt) quản lý sử dụng từ trước năm 1962. Đến năm 1968, bà Nhì qua đời, ông Huỳnh Văn Chưởng (chồng bà Nhì) tiếp tục quản lý sử dụng. Đến năm 1985, ông Chưởng chia cho các con tiếp tục quản lý sử dụng cho đến nay. Như vậy, gia đình bà Nhì và các con đã quản lý sử dụng phần đất này từ trước giải phóng cho đến nay và đã kê khai đăng ký quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Việc bà Mỹ tiếp tục khiếu nại đòi lại 14.830m2 đất nói trên, với lý do cho rằng diện tích đất này trước đây ông Nhứt cho bà Nhì tạm quản lý để sau này giao lại cho ông Võ Tấn Tài, nhưng không có giấy tờ chứng minh sự việc này là không có cơ sở để xem xét.

Nay ông Tài đã qua đời, khiếu nại của bà Mỹ cũng không có tình tiết nào phát sinh mới, nên không có căn cứ để giải quyết. Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 13/7/2005 của UBND tỉnh, giải quyết bác nội dung đơn của bà là phù hợp và đúng pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu bà Mỹ nghiêm túc chấp hành quyết định nói trên. Từ nay, mọi thắc mắc của bà có liên quan đến nội dung vụ việc này, UBND tỉnh không xem xét./.
 

  Nơi nhận:                                         
- Như trên (để trả lời);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- CT, P.CT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (thay thông báo);
- MTTQ tỉnh (thay thông báo);
- Thanh tra tỉnh, Sở TN và MT (để theo dõi);
- UBND thành phố Bến Tre (để thực hiện);
- Chánh VPUBND tỉnh (để theo dõi);
- TD, NCNC tỉnh (để theo dõi);
- Lưu: VT,
Tg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã Ký)

Nguyễn Văn Hiếu

 

2/25/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Bé, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Bé, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202407%20Huynh%20Van%20Be.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
12/17/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng, địa chỉ ấp 6,  xã Bình Thắng, huyện Bình ĐạiTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng, địa chỉ ấp 6,  xã Bình Thắng, huyện Bình Đại
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT35/Nguyen%20Thi%20Hong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
12/30/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Bạch, cư ngụ số 6, đường Lý  Văn Lâm, khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà MauV/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Bạch, cư ngụ số 6, đường Lý  Văn Lâm, khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202689%20Tran%20Thi%20Bach.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
12/17/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Kiểu, địa  chỉ ấp 3, xã An Ngãi Tây, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Kiểu, địa  chỉ ấp 3, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri
&nbsp;
4/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Nương, địa chỉ số 115, khu phố 2, phường Phú Khương, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Nương, địa chỉ số 115, khu phố 2, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT33/Nguyen%20Ngoc%20Nuong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
12/21/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Cẩm Vân, địa chỉ số 188/B Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền GiangTrả lời đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Cẩm Vân, địa chỉ số 188/B Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
<a href="/downloads/TIEP_DAN/GBT/Ngothicamvan.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Cẩm Vân, địa chỉ số 188/B Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang</a>
3/18/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 7 năm 2013 Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 7 năm 2013
&nbsp;

Ngày tiếp: 18/7/2013

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 30 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Bà Đặng Thị Huệ, số 530/1 ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre.

Nội dung: Tranh chấp đất với ông Nguyễn Văn Thành.

2. Ông Nguyễn Hoàng Phong, số 30/4 Lãnh Binh Thăng, phường 3, thành phố Bến Tre.

Nội dung: Tranh chấp đất với ông Võ Toàn Thắng.

3. Bà Hồ Thị Liền, ấp An Thạnh 2, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri.

Nội dung: Tranh chấp đất với ông Hồ Trung Dũng./.

7/17/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Nghĩa, cư ngụ ấp Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Nghĩa, cư ngụ ấp Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD 2125 Phan Van Nghia.pdf">Xem file đính kèm!

</a></div>

10/7/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé Sáu cư ngụ ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày BắcVề việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé Sáu cư ngụ ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
10/30/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Bé, địa chỉ ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Bé, địa chỉ ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD 2156 Phan Van Be.pdf">Xem file đính kèm!

</a></div>

10/7/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  ông Trần Hữu Nhơn, địa  chỉ ấp 1, xã An Khánh, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  ông Trần Hữu Nhơn, địa  chỉ ấp 1, xã An Khánh, huyện Châu Thành
&nbsp;
4/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Liên, địa  chỉ ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Liên, địa  chỉ ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri
&nbsp;
4/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà, địa chỉ  số 23 đường 3/2, phường 2, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà, địa chỉ  số 23 đường 3/2, phường 2, thành phố Bến Tre
&nbsp;
8/9/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lệ Nga - giáo viên trường THPT Lê Hoài Đôn, huyện Thạnh PhúTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lệ Nga - giáo viên trường THPT Lê Hoài Đôn, huyện Thạnh Phú
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT18/Nguyen%20Thi%20Le%20Nga.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/21/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu  Hương, địa chỉ số 3C đường Trương Định, phường 6, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu  Hương, địa chỉ số 3C đường Trương Định, phường 6, thành phố Bến Tre
&nbsp;
4/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đông Lạnh, cư ngụ số 79/3C  ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đông Lạnh, cư ngụ số 79/3C  ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202692%20Nguyen%20Dong%20Lanh.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
12/17/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer