Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

 
Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị
Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
 
Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại ngày 30/11/2016 
 
Ngày tiếp: 16/9/2016, Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
 
Ngày tiếp: 13/9/2016, Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
 
Ngày tiếp: 06/7/2016 Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
 
Ngày tiếp: 23/4/2015 Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
 
Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 30 phút. 
 
​Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 30 phút. 
 
Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút kết thúc 17 giờ 00 phút. 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Thông báo số 18/TB-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 18/TB-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 18/TB-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2).

Xem nội dung chi tiết: TB_18_UBND_20190122081644631630.pdf

1/23/2019 9:00 AMĐã ban hành
Giấy mời số 171/GM-VPUBND ngày 06/5/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân Giấy mời số 171/GM-VPUBND ngày 06/5/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân
Giấy mời số 171/GM-VPUBND ngày 06/5/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân

​Xem tập tin

171-GM-VPUBND-v2.pdf

Tải tập tin

171-GM-VPUBND-v2.zip

5/7/2019 11:00 AMĐã ban hành
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Huỳnh Thị Lan Địa chỉ: số 77C Đại lộ Đồng Khởi,  khu phố 6, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Huỳnh Thị Lan Địa chỉ: số 77C Đại lộ Đồng Khởi,  khu phố 6, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

<a href="/downloads/TIEP_DAN/CV Huynh Thi Lan.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của Bà Huỳnh Thị Lan Địa chỉ: số 77C Đại lộ Đồng Khởi,&nbsp; khu phố 6, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.</a>
3/4/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại kỳ 2 tháng 9-2016Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại kỳ 2 tháng 9-2016
Ngày tiếp: 16/9/2016, Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ngày tiếp: 16/9/2016

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút kết thúc 17 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Ông Lê Văn Hạng, ấp Phú Bình, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại quyết định số 312/QĐ-SGD&ĐT ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Bến Tre, về việc giải quyết bác đơn của ông Lê Văn Hạng khiếu nại việc Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo thu hồi bằng tốt nghiệp bổ túc trung học của ông Hạng.

2. Bà Bùi Thị Sảnh, ấp Phú Tây, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam, về việc bác đơn khiếu nại việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng 360m2 đất của bà Sảnh.

3. Bà Nguyễn Thị Hèn, ấp An Bình 1, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, về việc giải quyết không công nhận khiếu nại của Hèn liên quan đến việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà./.

9/16/2016 7:55 AMĐã ban hành
Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 05 năm 2014 Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 05 năm 2014
&nbsp;

Ngày tiếp: 21/5/2014

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút kết thúc 17 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Bà Trần Thị Hảo, ấp Long Hoà, xã Long Thới, huyện Chợ Lách.

2. Bà Võ Thị Nga, ấp Hưng Nhơn, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách.

3. Ông Trương Văn Bé Ba, ấp Hưng Nhơn, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách.

Nội dung: Khiếu nại về đền bù giải toả công trình tuyến tránh huyện Chợ Lách./.

5/20/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của Đào Văn Huân cư trú ấp 1, xã An Phước, huyện Châu ThànhVề việc giải quyết khiếu nại của Đào Văn Huân cư trú ấp 1, xã An Phước, huyện Châu Thành
&nbsp;
1/15/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định trả lời đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được, cư ngụ số 67,  khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng TrômQuyết định trả lời đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được, cư ngụ số 67,  khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm

<style>
&amp;lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&amp;gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="table1">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;3201/QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 25&nbsp; tháng&nbsp; 12 năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="text-align: justify;" colspan="2">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h3><b><span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH</font></span></b></h3>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Được, cư ngụ
số 67,<br />
&nbsp;khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;">
<b><span style="position: relative; top: -3pt; letter-spacing: 0.2pt;">
<font size="2">ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH</font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được về việc đòi
lại phần diện tích khoảng 100m<sup>2</sup> đất hiện do Trung tâm Văn hóa
thể thao huyện Giồng Trôm quản lý;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 37.4pt;">
<font size="2">Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại
Tờ trình số 1980/TTr-STNMT ngày 17 tháng 12 năm 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><b>
<font size="2">Kết quả thẩm tra xác minh:</font></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">&nbsp;Trước năm 1975, ông Phạm Văn Lâu quản lý sử dụng phần
đất (không rõ diện tích) tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm,
huyện Giồng Trôm. Sau khi ông Lâu chết, phần đất trên để lại cho con là
bà Phạm Thị Thôi sử dụng. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Sau năm 1975, bà Thôi chia cho ông Phạm Văn Thơm (cháu họ
bà Thôi) sử dụng một phần, và ông Phạm Văn Ngôn (cháu họ bà Thôi) sử
dụng một phần. Phần diện tích còn lại bà Thôi quản lý sử dụng.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Năm 1978, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm có nhu cầu sử
dụng phần đất của ông Phạm Văn Ngôn để xây dựng Rạp chiếu phim của huyện
và đã giải quyết bồi thường hoa màu cho ông Ngôn số tiền 36.000 đồng (ba
mươi sáu ngàn đồng). </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Riêng phần đất của bà Thôi quản lý sử dụng, năm 1980 bà
Thôi chết, bà Đỗ Thị Được (con bà Thôi) tiếp tục quản lý sử dụng. </font>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">&nbsp;Năm 1983, Nhà nước tiến hành đo đạc đất để lập bản đồ
địa chính, phần đất của bà Được sử dụng có diện tích 950m2 thuộc thửa
1940, 1941, tờ bản đồ số 01. Phần đất Rạp chiếu phim huyện Giồng Trôm sử
dụng có diện tích 1.700m2 thuộc thửa 1807, tờ bản đồ số 01.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Sau khi Rạp chiếu phim huyện xây dựng xong, còn lại phần
đất trống phía sau khoảng 100m<sup>2</sup> ( trên đó có 3 cây dừa do bà
Thôi trồng trước đây), nên gia đình bà Được tự vào thu hoạch dừa và
trồng thêm một số cây chuối. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Năm 1986, Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm
giải tỏa thêm phần đất phía sau Rạp chiếu phim (khoảng 100m2) để xây
dựng trụ sở làm việc.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Năm 1998, Nhà nước đo đạc lại đất để lập bản đồ địa chính,
phần đất Rạp chiếu phim và phần đất xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao
nhập chung thành thửa số 45 (tờ bản đồ số 54) có tổng diện tích 6.037,8m<sup>2</sup>
do Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý, được Uỷ ban nhân
dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất trụ sở làm
việc thuộc sở hữu nhà nước vào ngày 15 tháng 3 năm 2001.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Năm 2009, bà Được gửi đơn khiếu nại yêu cầu Trung tâm Văn
hóa thể thao huyện Giồng Trôm trả lại diện tích khoảng 100m<sup>2</sup>
đất (nằm trong diện tích 6.037,8m<sup>2</sup> đất, thửa đất số 45, tờ
bản đồ số 54, hiện Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Giồng Trôm quản lý),
vì cho rằng phần đất này có nguồn gốc của gia đình bà và bà đang thu
hoạch dừa, trồng chuối tại phần đất trên. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><b>
<font size="2">Nhận xét và kết luận:</font></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Phần diện tích khoảng 100m2 đất bà Đỗ Thị Được khiếu nại
đòi lại nằm trong phần diện tích 1.700m2 đất (theo đo đạc thực tế năm
1983) có nguồn gốc của bà Phạm Thị Thôi và đã cho cháu là ông Phạm Văn
Ngôn sử dụng từ sau năm 1975. Đến năm 1978, Ủy ban nhân dân huyện Giồng
Trôm sử dụng toàn bộ diện tích 1.700m2 đất của ông Ngôn để xây dựng Rạp
chiếu phim của huyện và đã giải quyết bồi thường hoa màu cho ông Ngôn số
tiền 36.000đồng (Ba mươi sáu ngàn đồng).</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Sau khi xây dựng Rạp chiếu phim xong, phần đất trống còn
lại ở phía sau Rạp chiếu phim khoảng 100m2, trên đó có 03 cây dừa do gia
đình bà Thôi trồng trước đây, nhưng số cây dừa này khi Nhà nước quản lý
sử dụng đất của ông Ngôn, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đã tính toán
bồi thường cho ông Ngôn xong. Do vậy việc gia đình bà Được tự vào thu
hoạch dừa và khiếu nại đòi lại phần đất trên là không hợp lý và cũng
không phù hợp quy định pháp luật.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Từ những cơ sở nêu trên,</font></p>
<h5><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH:</font></h5>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><b>
<font size="2">Điều 1.</font></b><font size="2"> Không công nhận nội
dung đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được (thường trú tại số 67, khu phố 3,
thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), về việc đòi lại
phần diện tích khoảng 100m2 đất hiện Trung tâm văn hóa thể thao huyện
Giồng Trôm quản lý.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><b>
<font size="2">- Lý do:</font></b><font size="2"> phần diện tích đất
trên nằm trong diện tích 1.700m2 đất của ông Phạm Văn Ngôn, Nhà nước đã
quản lý sử dụng và đã giải quyết bồi thường tiền hoa màu cho ông Ngôn
vào năm 1978.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 2.</font></b><font size="2"> Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân huyện Giồng Trôm tổ chức công bố và trao Quyết định này đến bà Đỗ
Thị Được trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi
hành. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Nếu không đồng ý với nội dung quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể
từ ngày nhận quyết định) bà Được có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài
nguyên và Môi trường xem xét theo thẩm quyền.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 3.</font></b><font size="2"> Các ông (bà): Chánh Văn
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân thị trấn Giồng Trôm (huyện Giồng Trôm), Trung tâm văn hóa
thể thao huyện Giồng Trôm, bà Đỗ Thị Được và các cá nhân khác có liên
quan căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);<br />
- Bộ TN&amp;MT (để b/c);<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay b/c);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay b/c);<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);<br />
- UBMTTQ tỉnh (để biết);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;<br />
- Lưu: VT.</font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 3201/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  25  tháng  12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Được, cư ngụ số 67,
 khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được về việc đòi lại phần diện tích khoảng 100m2 đất hiện do Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1980/TTr-STNMT ngày 17 tháng 12 năm 2009.       

Kết quả thẩm tra xác minh:

 Trước năm 1975, ông Phạm Văn Lâu quản lý sử dụng phần đất (không rõ diện tích) tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm. Sau khi ông Lâu chết, phần đất trên để lại cho con là bà Phạm Thị Thôi sử dụng.

Sau năm 1975, bà Thôi chia cho ông Phạm Văn Thơm (cháu họ bà Thôi) sử dụng một phần, và ông Phạm Văn Ngôn (cháu họ bà Thôi) sử dụng một phần. Phần diện tích còn lại bà Thôi quản lý sử dụng.

Năm 1978, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm có nhu cầu sử dụng phần đất của ông Phạm Văn Ngôn để xây dựng Rạp chiếu phim của huyện và đã giải quyết bồi thường hoa màu cho ông Ngôn số tiền 36.000 đồng (ba mươi sáu ngàn đồng).

Riêng phần đất của bà Thôi quản lý sử dụng, năm 1980 bà Thôi chết, bà Đỗ Thị Được (con bà Thôi) tiếp tục quản lý sử dụng.

 Năm 1983, Nhà nước tiến hành đo đạc đất để lập bản đồ địa chính, phần đất của bà Được sử dụng có diện tích 950m2 thuộc thửa 1940, 1941, tờ bản đồ số 01. Phần đất Rạp chiếu phim huyện Giồng Trôm sử dụng có diện tích 1.700m2 thuộc thửa 1807, tờ bản đồ số 01.

Sau khi Rạp chiếu phim huyện xây dựng xong, còn lại phần đất trống phía sau khoảng 100m2 ( trên đó có 3 cây dừa do bà Thôi trồng trước đây), nên gia đình bà Được tự vào thu hoạch dừa và trồng thêm một số cây chuối.

Năm 1986, Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm giải tỏa thêm phần đất phía sau Rạp chiếu phim (khoảng 100m2) để xây dựng trụ sở làm việc.

Năm 1998, Nhà nước đo đạc lại đất để lập bản đồ địa chính, phần đất Rạp chiếu phim và phần đất xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao nhập chung thành thửa số 45 (tờ bản đồ số 54) có tổng diện tích 6.037,8m2 do Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý, được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước vào ngày 15 tháng 3 năm 2001.

Năm 2009, bà Được gửi đơn khiếu nại yêu cầu Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm trả lại diện tích khoảng 100m2 đất (nằm trong diện tích 6.037,8m2 đất, thửa đất số 45, tờ bản đồ số 54, hiện Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Giồng Trôm quản lý), vì cho rằng phần đất này có nguồn gốc của gia đình bà và bà đang thu hoạch dừa, trồng chuối tại phần đất trên.

Nhận xét và kết luận:

Phần diện tích khoảng 100m2 đất bà Đỗ Thị Được khiếu nại đòi lại nằm trong phần diện tích 1.700m2 đất (theo đo đạc thực tế năm 1983) có nguồn gốc của bà Phạm Thị Thôi và đã cho cháu là ông Phạm Văn Ngôn sử dụng từ sau năm 1975. Đến năm 1978, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm sử dụng toàn bộ diện tích 1.700m2 đất của ông Ngôn để xây dựng Rạp chiếu phim của huyện và đã giải quyết bồi thường hoa màu cho ông Ngôn số tiền 36.000đồng (Ba mươi sáu ngàn đồng).

Sau khi xây dựng Rạp chiếu phim xong, phần đất trống còn lại ở phía sau Rạp chiếu phim khoảng 100m2, trên đó có 03 cây dừa do gia đình bà Thôi trồng trước đây, nhưng số cây dừa này khi Nhà nước quản lý sử dụng đất của ông Ngôn, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đã tính toán bồi thường cho ông Ngôn xong. Do vậy việc gia đình bà Được tự vào thu hoạch dừa và khiếu nại đòi lại phần đất trên là không hợp lý và cũng không phù hợp quy định pháp luật.

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được (thường trú tại số 67, khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), về việc đòi lại phần diện tích khoảng 100m2 đất hiện Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý.

- Lý do: phần diện tích đất trên nằm trong diện tích 1.700m2 đất của ông Phạm Văn Ngôn, Nhà nước đã quản lý sử dụng và đã giải quyết bồi thường tiền hoa màu cho ông Ngôn vào năm 1978.

          Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm tổ chức công bố và trao Quyết định này đến bà Đỗ Thị Được trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

          Nếu không đồng ý với nội dung quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận quyết định) bà Được có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét theo thẩm quyền.

          Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Giồng Trôm (huyện Giồng Trôm), Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm, bà Đỗ Thị Được và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Bộ TN&MT (để b/c);
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);       
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

12/31/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Tính, cư ngụ số 214A, khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Tính, cư ngụ số 214A, khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
-------------&nbsp; <br />
Số: 2114 /QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 01&nbsp; tháng&nbsp; 9&nbsp;năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left;"><b><span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;QUYẾT ĐỊNH</font></span></b></h3>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Tính, cư
ngụ số 214A, <br />
khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<b><span lang="TR"><font size="2"><br />
ỦY&nbsp; BAN&nbsp; NHÂN&nbsp; DÂN&nbsp; TỈNH</font></span></b><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Phan Văn Tính đối với
Quyết định số 4709/QĐ-UB ngày 4 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân
thị xã Bến Tre;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên &amp; Môi trường tại Tờ trình số 1227/TTr-STNMT
ngày &nbsp;12 &nbsp;tháng 8 &nbsp;năm 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Kết quả thẩm tra xác minh:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Trước đây, vợ chồng ông Dương Văn Tỵ, bà Lương Thị
Thời(ông bà ngoại của bà Dương Thị Phỉ) có quản lý sử dụng một phần đất
tọa lạc tại xã Mỹ Hoá (nay là phường 7, thị xã Bến Tre). Trước năm 1975,
ông Tỵ, bà Thời có cho một số hộ dân tản cư đến cất nhà ở trong phần đất
này, trong đó có hộ ông Phan Văn Tính cất nhà ở từ năm 1962.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Sau năm 1975, ông Dương Văn Tỵ, bà Lương Thị Thời đã chết,
bà Dương Thị Phước (con ông Tỵ, bà Thời) tiếp tục ở căn nhà của ông Tỵ,
bà Thời và quản lý phần diện tích đất còn lại. Riêng các hộ dân còn đang
ở trên đất của ông Tỵ, bà Thời trước đây vẫn tiếp tục ở, bà Phước không
có ý kiến gì. &nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1983, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hóa (nay là phường 7)
tiến hành đo đạc lập hồ sơ địa chính, bà Dương Thị Phước và 14 hộ dân
đang ở tự kê khai đăng ký phần đất đang sử dụng, trong đó bà Dương Thị
Phước kê khai đăng ký diện tích 587m2 (thuộc thửa 1082); ông Phan Văn
Tính kê khai đăng ký diện tích 167m2 (thuộc thửa 1082). &nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1994, bà Dương Thị Phước chết. Đến năm 2002, ông Phan
Văn Tính tháo dỡ nhà để cất lại nhà mới và lấn ra phần đất trống phía
sau nhà (phần đất trống này trước đó ông Tính sử dụng làm sàn nước), lúc
này bà Dương Thị Phỉ (con bà Phước) ngăn cản không cho ông Tính cất nhà
lấn thêm phần đất trống phía sau, vì cho rằng phần đất trống này là của
ông bà ngoại của bà Phỉ để lại cho mẹ của bà, nay bà Phước chết, bà Phỉ
là người thừa kế sử dụng. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Vụ việc tranh chấp trên, Uỷ ban nhân dân phường 7 tổ chức
hòa giải nhưng không thành. Ngày 04 tháng 10 năm 2004, Uỷ ban nhân dân
thị xã Bến Tre ban hành Quyết định số 4709/QĐ-UB, bác nội dung đơn tranh
chấp quyền sử dụng đất của ông Phan Văn Tính về việc xin được sử dụng
phần đất phía sau nhà, tính từ thềm nhà phía sau kéo ra 01 mết. Ông Tính
không đồng ý nội dung quyết định trên và tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến
Uỷ ban nhân dân tỉnh. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 29 tháng 6 năm 2006, bà Phỉ yêu cầu đo đạc lập lại
hồ sơ kỹ thuật địa chính đối với phần đất bà đang sử dụng thuộc thửa số
63 có diện tích 1.034,2m<sup>2</sup>, trong đó có phần đất ông Tính đang
ở. Năm 2007, ông Tính yêu cầu đo đạc tách phần đất ông đang cất nhà ở có
diện tích 43,5m2 và lập thành thửa mới số 102. Thửa số 63 còn lại diện
tích 990,7m<sup>2</sup> và&nbsp; ngày 17/4/2007, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến
Tre cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Dương Thị Phỉ thuộc
thửa 63 với diện tích 990,7m2, trong đó có phần đất trống giữa ông Tính
và bà Phỉ đang tranh chấp. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 15 tháng 5 năm 2008, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên
và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên &amp; Môi trường) tiến hành đo đạc phần
đất của ông Tính đang ở có diện tích 43m<sup>2</sup> (thuộc thửa 102A và
thửa 102B), trong đó thửa 102A có diện tích 4,1m2 năm trong phần đất mở
rộng hẻm công cộng; phần đất ông Tính và &nbsp;bà Phỉ tranh chấp có diện tích
6,9m2 ( bao gồm thửa 102C diện tích 0,7m2 và thửa &nbsp;102D diện tích 6,2m<sup>2</sup>).
Phần đất còn lại của bà Phỉ là 857,8m2, gồm 02 thửa: thửa 63A có diện
tích 810,8m<sup>2</sup> và thửa 63B có diện tích 47m2.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 01 tháng 8 năm 2008, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre
ban hành quyết định số 530/QĐ-UBND thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất đã cấp cho bà Dương Thị Phỉ mang số HP7/01222, diện tích 990,7m2 đất
thuộc thửa 63. Lý do cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan
phần đất đang tranh chấp là không đúng pháp luật. &nbsp;</font></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Nhận xét và kết luận:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Diện tích 6,9m<sup>2</sup> đất tranh chấp (theo đo đạc
thực tế), có nguồn gốc của ông Dương Văn Tỵ và bà Lương Thị Thời. Vào
năm 1962, gia đình cho ông Phan Văn Tính được ông Tỵ, bà Thời cho cất
nhà ở tại phần đất trên và gia đình ông Tính sử dụng phần đất phía sau
nhà để làm sàn nước sinh hoạt gia đình, theo đo đạc thực tế là 6,9m2.
Sau năm 1975, gia đình ông Tính tiếp tục ở và sử dụng phần đất trên, bà
Phước (con ông Tỵ bà Thời) không có ý kiến gì về phần đất gia đình ông
Tính đang sử dụng. &nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1994 bà Phước chết và đến năm 2002, bà Phỉ (con bà
Phước) tranh chấp đòi lại 6,9m2 đất trên, là không phù hợp.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Thực tế phần diện tích 6,9m2 đất trên gia đình ông Tính
sử dụng từ trước năm 1975, nên cần giữ y hiện trạng cho gia đình ông
Tính được tiếp tục sử dụng là phù hợp pháp luật.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Riềng phần diện tích 4,1m2 đất thuộc thửa 102A nằm trong
phạm vi mở rộng đường hẻm, nên gia đình ông Tính có trách nhiệm tự tháo
dở mái nhà để giao lại phần đất trên sử dụng làm lối đi công cộng.
</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Từ những cơ sở nêu trên,</font></p>
<h5><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH:</font></h5>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 1.</font></b><font size="2"> Công nhận nội dung đơn
khiếu nại của ông Phan Văn Tính, ngụ tại số 214A, khu phố 1, phường 7,
thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Huỷ Quyết định số 4709/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2004
của Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 2.</font></b><font size="2"> Công nhận cho ông Phan
Văn Tính được quyền sử dụng diện tích 45,8m<sup>2</sup> đất thuộc thửa
đất số 102B, 102C, 102D. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Buộc ông Phan Văn Tính tháo dỡ phần mái nhà trên phần
đất hẻm có diện tích 4,1m<sup>2</sup> đất thuộc thửa 102A , để sử dụng
làm đường đi công cộng (có hoạ đồ các thửa đất kèm theo).</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 3.</font></b><font size="2"> Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân thị xã Bến Tre tổ chức công bố, trao Quyết định này đến ông Phan Văn
Tính, bà Dương Thị Phỉ trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết
định) để thi hành. </font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 4.</font></b><font size="2"> Các ông (bà): Chánh Văn
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân phường 7 (thị xã Bến Tre), ông Phan Văn Tính, bà Dương Thị Phỉ
và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có
hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;<br />
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);<br />
- Bộ Tài nguyên &amp; Môi trường (thay b/c);&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết); <br />
- UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- Lưu: VT.&nbsp;&nbsp; </font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn Thái Xây </font></span></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số: 2114 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  01  tháng  9 năm 2009

                                              QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Tính, cư ngụ số 214A,
khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; 

Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Phan Văn Tính đối với Quyết định số 4709/QĐ-UB ngày 4 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre;

          Theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 1227/TTr-STNMT ngày  12  tháng 8  năm 2009.                

Kết quả thẩm tra xác minh:

Trước đây, vợ chồng ông Dương Văn Tỵ, bà Lương Thị Thời(ông bà ngoại của bà Dương Thị Phỉ) có quản lý sử dụng một phần đất tọa lạc tại xã Mỹ Hoá (nay là phường 7, thị xã Bến Tre). Trước năm 1975, ông Tỵ, bà Thời có cho một số hộ dân tản cư đến cất nhà ở trong phần đất này, trong đó có hộ ông Phan Văn Tính cất nhà ở từ năm 1962.

Sau năm 1975, ông Dương Văn Tỵ, bà Lương Thị Thời đã chết, bà Dương Thị Phước (con ông Tỵ, bà Thời) tiếp tục ở căn nhà của ông Tỵ, bà Thời và quản lý phần diện tích đất còn lại. Riêng các hộ dân còn đang ở trên đất của ông Tỵ, bà Thời trước đây vẫn tiếp tục ở, bà Phước không có ý kiến gì.  

Năm 1983, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hóa (nay là phường 7) tiến hành đo đạc lập hồ sơ địa chính, bà Dương Thị Phước và 14 hộ dân đang ở tự kê khai đăng ký phần đất đang sử dụng, trong đó bà Dương Thị Phước kê khai đăng ký diện tích 587m2 (thuộc thửa 1082); ông Phan Văn Tính kê khai đăng ký diện tích 167m2 (thuộc thửa 1082).  

Năm 1994, bà Dương Thị Phước chết. Đến năm 2002, ông Phan Văn Tính tháo dỡ nhà để cất lại nhà mới và lấn ra phần đất trống phía sau nhà (phần đất trống này trước đó ông Tính sử dụng làm sàn nước), lúc này bà Dương Thị Phỉ (con bà Phước) ngăn cản không cho ông Tính cất nhà lấn thêm phần đất trống phía sau, vì cho rằng phần đất trống này là của ông bà ngoại của bà Phỉ để lại cho mẹ của bà, nay bà Phước chết, bà Phỉ là người thừa kế sử dụng.

Vụ việc tranh chấp trên, Uỷ ban nhân dân phường 7 tổ chức hòa giải nhưng không thành. Ngày 04 tháng 10 năm 2004, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre ban hành Quyết định số 4709/QĐ-UB, bác nội dung đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của ông Phan Văn Tính về việc xin được sử dụng phần đất phía sau nhà, tính từ thềm nhà phía sau kéo ra 01 mết. Ông Tính không đồng ý nội dung quyết định trên và tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ngày 29 tháng 6 năm 2006, bà Phỉ yêu cầu đo đạc lập lại hồ sơ kỹ thuật địa chính đối với phần đất bà đang sử dụng thuộc thửa số 63 có diện tích 1.034,2m2, trong đó có phần đất ông Tính đang ở. Năm 2007, ông Tính yêu cầu đo đạc tách phần đất ông đang cất nhà ở có diện tích 43,5m2 và lập thành thửa mới số 102. Thửa số 63 còn lại diện tích 990,7m2 và  ngày 17/4/2007, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Dương Thị Phỉ thuộc thửa 63 với diện tích 990,7m2, trong đó có phần đất trống giữa ông Tính và bà Phỉ đang tranh chấp.

Ngày 15 tháng 5 năm 2008, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường) tiến hành đo đạc phần đất của ông Tính đang ở có diện tích 43m2 (thuộc thửa 102A và thửa 102B), trong đó thửa 102A có diện tích 4,1m2 năm trong phần đất mở rộng hẻm công cộng; phần đất ông Tính và  bà Phỉ tranh chấp có diện tích 6,9m2 ( bao gồm thửa 102C diện tích 0,7m2 và thửa  102D diện tích 6,2m2). Phần đất còn lại của bà Phỉ là 857,8m2, gồm 02 thửa: thửa 63A có diện tích 810,8m2 và thửa 63B có diện tích 47m2.

Ngày 01 tháng 8 năm 2008, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre ban hành quyết định số 530/QĐ-UBND thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Dương Thị Phỉ mang số HP7/01222, diện tích 990,7m2 đất thuộc thửa 63. Lý do cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan phần đất đang tranh chấp là không đúng pháp luật.  

Nhận xét và kết luận:

Diện tích 6,9m2 đất tranh chấp (theo đo đạc thực tế), có nguồn gốc của ông Dương Văn Tỵ và bà Lương Thị Thời. Vào năm 1962, gia đình cho ông Phan Văn Tính được ông Tỵ, bà Thời cho cất nhà ở tại phần đất trên và gia đình ông Tính sử dụng phần đất phía sau nhà để làm sàn nước sinh hoạt gia đình, theo đo đạc thực tế là 6,9m2. Sau năm 1975, gia đình ông Tính tiếp tục ở và sử dụng phần đất trên, bà Phước (con ông Tỵ bà Thời) không có ý kiến gì về phần đất gia đình ông Tính đang sử dụng.  

Năm 1994 bà Phước chết và đến năm 2002, bà Phỉ (con bà Phước) tranh chấp đòi lại 6,9m2 đất trên, là không phù hợp.

Thực tế phần diện tích 6,9m2 đất trên gia đình ông Tính sử dụng từ trước năm 1975, nên cần giữ y hiện trạng cho gia đình ông Tính được tiếp tục sử dụng là phù hợp pháp luật.

Riềng phần diện tích 4,1m2 đất thuộc thửa 102A nằm trong phạm vi mở rộng đường hẻm, nên gia đình ông Tính có trách nhiệm tự tháo dở mái nhà để giao lại phần đất trên sử dụng làm lối đi công cộng.

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Phan Văn Tính, ngụ tại số 214A, khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Huỷ Quyết định số 4709/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre.

Điều 2. Công nhận cho ông Phan Văn Tính được quyền sử dụng diện tích 45,8m2 đất thuộc thửa đất số 102B, 102C, 102D.

- Buộc ông Phan Văn Tính tháo dỡ phần mái nhà trên phần đất hẻm có diện tích 4,1m2 đất thuộc thửa 102A , để sử dụng làm đường đi công cộng (có hoạ đồ các thửa đất kèm theo).

          Điều 3. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre tổ chức công bố, trao Quyết định này đến ông Phan Văn Tính, bà Dương Thị Phỉ trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

          Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường 7 (thị xã Bến Tre), ông Phan Văn Tính, bà Dương Thị Phỉ và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tài nguyên & Môi trường (thay b/c);   
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;    
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

9/23/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kiểu, địa  chỉ ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kiểu, địa  chỉ ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Đặng Văn Loan, địa  chỉ số 304 ấp Tân An, xã Tân Xuân, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Đặng Văn Loan, địa  chỉ số 304 ấp Tân An, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri
&nbsp;
1/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Nhãn, địa chỉ  số 351, tổ 17, ấp 4, xã Bình Thành, huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Nhãn, địa chỉ  số 351, tổ 17, ấp 4, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm
&nbsp;
1/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Phạm Kim Cúc, địa chỉ  số 8C, khu phố 2, phường 8, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Phạm Kim Cúc, địa chỉ  số 8C, khu phố 2, phường 8, thành phố Bến Tre
&nbsp;
9/26/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Võ Hữu Chấn, địa  chỉ ấp 1, xã An Hoá, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Võ Hữu Chấn, địa  chỉ ấp 1, xã An Hoá, huyện Châu Thành
&nbsp;
10/16/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà  Trần  Thị  Tuyết  Phương, địa chỉ số 116B/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà  Trần  Thị  Tuyết  Phương, địa chỉ số 116B/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: 101_TB_UBND.pdf

Tải về: 101_TB_UBND.zip

4/18/2018 4:00 PMĐã ban hành
Về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trương Văn Bé Ba, cư ngụ ấp Hưng Nhơn, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchVề việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trương Văn Bé Ba, cư ngụ ấp Hưng Nhơn, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách
&nbsp;
3/12/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trí Dũng –  nhân viên Toà án tỉnh, địa chỉ Toà án tỉnh Bến Tre, phường 7, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trí Dũng –  nhân viên Toà án tỉnh, địa chỉ Toà án tỉnh Bến Tre, phường 7, thành phố Bến Tre
&nbsp;
11/15/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Hồng Tân, địa chỉ  số 1598, ấp Thanh Hoà, xã Thành An, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Hồng Tân, địa chỉ  số 1598, ấp Thanh Hoà, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
2/11/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Vân, địa chỉ ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Hoà, huyện Ba TriTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Vân, địa chỉ ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Hoà, huyện Ba Tri
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT12/Le%20Thi%20Van.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
5/12/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Chánh,  địa chỉ số 180A1, Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Chánh,  địa chỉ số 180A1, Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre
&nbsp;
10/16/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Cao Tấn Hưng, địa  chỉ 91A, đường Hoàng Hoa Thám, khu phố 6, thị trấn Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Cao Tấn Hưng, địa  chỉ 91A, đường Hoàng Hoa Thám, khu phố 6, thị trấn Ba Tri
&nbsp;
10/3/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Sao, địa chỉ ấp  Thanh Hoà, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Sao, địa chỉ ấp  Thanh Hoà, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
10/3/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Thạnh, địa chỉ ấp An Hoà, xã Mỹ An, huyện Thạnh PhúTrả lời đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Thạnh, địa chỉ ấp An Hoà, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT16/Dinh%20Thi%20Thanh.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/29/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bảy, địa  chỉ ấp Chánh Đông, xã Tiên Thuỷ, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bảy, địa  chỉ ấp Chánh Đông, xã Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành
&nbsp;
10/2/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Cúc, địa chỉ số 547, ấp 6, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng TrômTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Cúc, địa chỉ số 547, ấp 6, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT16/Le%20Thi%20Cuc.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/29/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Phụng, địa chỉ ấp  Tân Thành, xã Tân Thủy, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Phụng, địa chỉ ấp  Tân Thành, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri
&nbsp;
9/26/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Năng, địa chỉ  số 704/67 ấp Long Huê, xã Long Thới, huyện Chợ LáchThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Năng, địa chỉ  số 704/67 ấp Long Huê, xã Long Thới, huyện Chợ Lách
&nbsp;
10/3/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phước, địa  chỉ ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phước, địa  chỉ ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm
&nbsp;
9/26/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đèo, địa  chỉ số 92/1, ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh PhúThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đèo, địa  chỉ số 92/1, ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú
&nbsp;
9/26/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hồng, địa  chỉ ấp 5 Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hồng, địa  chỉ ấp 5 Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại
&nbsp;
1/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer