Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin chỉ đạo điều hành

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015
Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014

​Xem file đính kèm: 1205-QD-UBND.pdf

Tải file: 1205-QD-UBND.zip

5/27/2016 5:00 PMĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreBáo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre
7/25/2016 4:00 PMĐã ban hành
Đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2013Đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2013
6/4/2014 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2013Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2013
6/4/2014 12:00 AMĐã ban hành
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợiBáo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi
6/4/2014 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến TreBáo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre
6/4/2014 12:00 AMĐã ban hành
Công văn về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của các DNNNCông văn về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của các DNNN
Công văn số 4114/UBND-KT ngày 11 tháng 8 năm 2016 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

Xem tập tin đính kèm bên dưới:

1. 4114-UBND-KT.pdf

Tải về: 4114-UBND-KT.zip

8/11/2016 4:55 PMĐã ban hành
Về việc Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreVề việc Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre, bao gồm: 1. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016; 2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2014-2016.

Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre, bao gồm:

1. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016;

2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2014-2016.

 

Xem chi tiết: 185-XSKT-TCHC-_20170630035453117110.pdf

 

Tải tập tin:​​ 185-XSKT-TCHC-_20170630035453117110.zip

7/3/2017 10:00 AMĐã ban hành
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin hoạt độngCông ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin hoạt động
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin báo cáo tài chính và kế hoạch kinh doanh với các nội dung cụ thể như sau

​Xem file đính kèm bên dưới:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: 76-KH-XSKT.pdf

2. Công văn về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: 1676-UBND-KTN.pdf

3. Báo cáo tài chính năm 2015: BAO-CAO-TAI-CHINH-2015.pdf

4. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016: 143-BC-XSKT.pdf

5. Công văn về việc điều chỉnh số liệu báo cáo:215-XSKT-KTTK.pdf

6. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015:241-BC-XSKT.pdf

7. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm (2013-2015):242-BC-XSKT.pdf

Tải về: XSKT.zip

7/14/2016 5:00 PMĐã ban hành
Công văn số 2631-UBND-KT ngày 26/5/2016Công văn số 2631-UBND-KT ngày 26/5/2016
V/v  báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2015 và giao kế hoạch năm 2016 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý

​Xem file đính kèm: 2631-UBND-KT.pdf

Tải về: 2631-UBND-KT.zip

5/27/2016 5:00 PMĐã ban hành
Công văn số 1676/UBND-KTN ngày 11/4/2016Công văn số 1676/UBND-KTN ngày 11/4/2016
Về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của các DNNN do tỉnh quản lý

​Xem file đính kèm bên dưới:

​​1. 1676-ubnd-ktn.pdf

Tải về: 1676-ubnd-ktn.zip

4/11/2016 11:00 AMĐã ban hành
V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Cty TNHH MTV Sổ số kiến thiết Bến TreV/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Cty TNHH MTV Sổ số kiến thiết Bến Tre
V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Cty TNHH MTV Sổ số kiến thiết Bến Tre

Xem tập tin:

151-XSKT.pdf

Tải về:

151-XSKT.zip

6/2/2017 3:00 PMĐã ban hành
Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lýBáo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý
Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý

​Xem nội dung tập tin:

2331-UBND-KT_20170605025330666660.pdf

Tải tập tin:

2331-UBND-KT_2017.zip

6/5/2017 5:00 PMĐã ban hành
Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến TreVề việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre
Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre

​Xem tập tin đính kèm: 9. 298-CTTL-KH.pdf

Tải về: 9. 298-CTTL-KH.zip

6/22/2017 10:00 AMĐã ban hành
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2014Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2014
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2014
6/30/2015 4:35 PMĐã ban hành
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre năm 2014Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre năm 2014
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre năm 2014

​Xem file đính kèm bên dưới:

1. ​160-BC-XSKT.pdf

2. 839-UBND-KTN.pdf

3. 943-QD-UBND.pdf

4. BAO CAO TAI CHINH 2014.pdf

Tải về: NAM 2014.zip

7/1/2015 4:50 PMĐã ban hành
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2013Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2013
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2013
6/30/2015 4:30 PMĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014

​Xem file đính kèm

943-QD-UBND.pdf

6/3/2015 1:30 PMĐã ban hành
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre năm 2013Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre năm 2013
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre năm 2013

​Xem file đính kèm bên dưới:

1. 1034-QD-UBND.pdf

2. 1800-UBND-KTN.pdf

3. BAO CAO TAI CHINH 2013.pdf

Tải về: NAM 2013.zip

7/1/2015 4:45 PMĐã ban hành
Giấy ủy quyền công bố thông tin của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến TreGiấy ủy quyền công bố thông tin của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre
Giấy ủy quyền công bố thông tin của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre

​Xem file đính kèm: GIAY UY QUYEN.pdf

Tải về: GIAY UY QUYEN.zip

6/30/2015 4:45 PMĐã ban hành
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013Quyết định Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013
6/4/2014 12:00 AMĐã ban hành
Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre trong năm 2015Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre trong năm 2015
Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre trong năm 2015

​Xem file đính kèm bên dưới:

1. 53-KH-XSKT.pdf

2. 939-QD-UBND.pdf

Tải về: NAM 2015.zip

7/1/2015 5:00 PMĐã ban hành
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến TreBáo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre
6/4/2014 12:00 AMĐã ban hành
Công văn số 161/UQ-XSKT ngày 29/06/2015Công văn số 161/UQ-XSKT ngày 29/06/2015
Công văn số 161/UQ-XSKT ngày 29/06/2015

​Xem file đính kèm:​ 161-UQ-XSKT.pdf

Tải về: 161-UQ-XSKT.zip

7/1/2015 5:05 PMĐã ban hành
Công văn số 4380/UBND-KTN ngày 26/8/2015Công văn số 4380/UBND-KTN ngày 26/8/2015
Về việc thực hiện chế độ báo cáo giám sát tài chính về DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2015

​Xem file đính kèm:  4380-ubnd-ktn.pdf

Tải về: 4380-ubnd-ktn.zip

8/26/2015 4:25 PMĐã ban hành
Báo cáo kết quả giám sát tài chínhBáo cáo kết quả giám sát tài chính
6/4/2014 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bến TreBáo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bến Tre
6/4/2014 12:00 AMĐã ban hành
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2015Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2015
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2015
6/30/2015 4:40 PMĐã ban hành
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer