Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

 
Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị
Giấy mời số 171/GM-VPUBND ngày 06/5/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân  
 
Giấy mời số 131/GM-VPUBND ngày 12/4/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân  
 
Giấy mời số 346/GM-VPUBND ngày 22/11/2018 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân. 
 
Giấy mời số 270/GM-VPUBND ngày 14/9/2018 về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân. 
 
Giấy mời số 231/GM-VPUBND ngày 15/8/2018 về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân. 
 
Giấy mời số 172/GM-VPUBND ngày 27/6/2018 về việc tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân. 
 
Giấy mời số 173/GM-VPUBND ngày 27/6/2018 về việc tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân. 
 
Giấy mời số 132/GM-VPUBND ngày 14/5/2018 tỉnh V/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân 
 
Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân 
 
Tham dự buổi đối thoại của Ủy ban nhân dân tỉnh với công dân ngày 08/9/2017  
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Giấy mời số 131/GM-VPUBND ngày 12/4/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân Giấy mời số 131/GM-VPUBND ngày 12/4/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân
Giấy mời số 131/GM-VPUBND ngày 12/4/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân

​Xem nội dung chi tiết:

131-GM-VPUBND.pdf

4/16/2019 2:00 PMĐã ban hành
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà  Trần  Thị  Tuyết  Phương, địa chỉ số 116B/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà  Trần  Thị  Tuyết  Phương, địa chỉ số 116B/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
 
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Giấy mời số 173/GM-VPUBND ngày 27/6/2018 về việc tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dânGiấy mời số 173/GM-VPUBND ngày 27/6/2018 về việc tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân
Giấy mời số 173/GM-VPUBND ngày 27/6/2018 về việc tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân.

Xem chi tiết nội dung: 173_20180627_p1_2.pdf


Tải tập tin: 173_20180627_p1_2.zip

6/27/2018 4:00 PMĐã ban hành
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chuyển, địa chỉ ấp 3, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chuyển, địa chỉ ấp 3, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.

<a href="/downloads/TIEP_DAN/GBT/Nguyen Thi Chuyen.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chuyển, địa chỉ ấp 3, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.</a>
3/4/2010 12:00 AMĐã ban hànhL.Phương
Thông báo về việc xử lý đơn tranh chấp của bà Tống Thị Thanh, địa chỉ ấp An Phú, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri.  Thông báo về việc xử lý đơn tranh chấp của bà Tống Thị Thanh, địa chỉ ấp An Phú, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri. 
12/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại kỳ 2 tháng 9-2016Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại kỳ 2 tháng 9-2016
Ngày tiếp: 16/9/2016, Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ngày tiếp: 16/9/2016

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút kết thúc 17 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Ông Lê Văn Hạng, ấp Phú Bình, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại quyết định số 312/QĐ-SGD&ĐT ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Bến Tre, về việc giải quyết bác đơn của ông Lê Văn Hạng khiếu nại việc Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo thu hồi bằng tốt nghiệp bổ túc trung học của ông Hạng.

2. Bà Bùi Thị Sảnh, ấp Phú Tây, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam, về việc bác đơn khiếu nại việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng 360m2 đất của bà Sảnh.

3. Bà Nguyễn Thị Hèn, ấp An Bình 1, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, về việc giải quyết không công nhận khiếu nại của Hèn liên quan đến việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà./.

9/16/2016 7:55 AMĐã ban hành
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Sáu, cư ngụ số 278/31  ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ LáchQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Sáu, cư ngụ số 278/31  ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table width="100%" cellpadding="0" border="0" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;196 /QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td width="56%" valign="top" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 27 </font></b><span style="font-weight: 700;">
<font size="2">&nbsp;tháng 01 năm 2010</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">QUYẾT ĐỊNH<br />
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Sáu, cư ngụ số 278/31<br />
&nbsp;ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">&nbsp;&nbsp; ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Phan Thị Sáu đối với
quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân
huyện Chợ Lách;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre tại tờ
trình số </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">1012/TTr-TT ngày&nbsp; 23 tháng &nbsp;12&nbsp; năm 2009.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">Kết quả thẩm tra xác minh:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Thực hiện Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm
2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch giải phóng mặt
bằng Dự án xây dựng các cây cầu trên Quốc lộ 57 thuộc địa bàn tỉnh Bến
Tre. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 03 tháng 4 năm 2007, Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách
ban hành quyết định 457/QĐ-UBND thu hồi đất các hộ dân để lập phương án
bồi thường giải phóng mặt bằng công trình cầu Cái Mơn nhỏ. Trong đó, hộ
bà Phan Thị Sáu có diện tích đất bị thu hồi giải tỏa là 4.423,8m<sup>2</sup>
, bao gồm 4.265,4m<sup>2</sup> đất vườn và 158,4m<sup>2</sup> đất thổ cư.
</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Theo phương án bồi thường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt tại quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2008 về
việc phê duyệt phương án bồi thường… và quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày
16 tháng 6 năm 2009 về việc bổ sung phương án bồi thường, bà Phan Thị
Sáu được bồi thường tổng số tiền là 1.366.346.000 đồng. Nhưng bà Sáu vẫn
không đồng ý và tiếp tục khiếu nại yêu cầu xem xét nâng giá bồi thường
về đất, nhà ở và hỗ trợ thêm tiền di dời.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 08 tháng 10 năm 2009, Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách
ban hành Quyết định số 2703/QĐ-UBND, không công nhận nội dung đơn yêu
cầu của bà Phan Thị Sáu. Bà Sáu tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Uỷ ban
nhân dân tỉnh yêu cầu nâng giá bồi thường đất và giá cây trồng.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Nhận xét - kết luận:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Thực hiện Dự án xây dựng công trình cầu Cái Mơn nhỏ trên
Quốc lộ 57 (đoạn xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách), hộ bà Phan Thị Sáu có
diện tích đất bị thu hồi giải tỏa là 4.423,8m2, bao gồm: 4.265,4m2 đất
vườn và 158,4m2 đất thổ cư.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Theo phương án bồi thường của Ban Bồi thường giải phóng
mặt bằng huyện Chợ Lách, đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hộ bà
Phan Thị Sáu được bồi thường tổng số tiền là 1.366.346.000 đồng (Một tỷ
ba trăm sáu mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi sáu ngàn đồng). Trong đó bồi
thường diện tích 4.265,4m2 đất vườn theo đơn giá 225.000đ/1m<sup>2 </sup>
, với số tiền 959.715.000đồng và diện tích 158,4m2 đất thổ cư theo đơn
giá 300.000đ/1m2, với số tiền 47.520.000đồng, là đúng theo đơn giá quy
định tại quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất năm 2008.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Về cây trồng, bao gồm: nhãn, chôm chôm, bưởi, măng cụt,
sầu riêng và các loại cây trồng khác, Ban bồi thường đã tính bồi thường
với số tiền 146.756.000 đồng là đúng theo đơn giá quy định tại quyết
định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân
tỉnh.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Việc bà Sáu khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất và
giá cây trồng là không phù hợp quy định, nên không có cơ sở xem xét.</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">QUYẾT ĐỊNH:</font></b></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 1</font></b><font size="2">. Không công nhận nội
dung đơn khiếu nại và yêu cầu của bà Phan Thị Sáu (cư ngụ số<b>&nbsp;</b>
278/31 ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách) về việc yêu cầu nâng
giá bồi thường đất và giá cây trồng.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Công nhận quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10
năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 2.</font></b><font size="2"> Giao Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân huyện Chợ Lách tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Phan
Thị Sáu trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi
hành.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 3.</font></b><font size="2"> Các Ông (Bà): Chánh văn
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân huyện Chợ Lách, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Thành, bà Phan Thị
Sáu và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.</font><span style="color: black;"><font size="2"><br />
&nbsp;</font></span></p></td>
</tr>
<tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);<br />
- Bộ TN&amp;MT (để báo cáo); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh;&nbsp; UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;<br />
- Lưu: VT.</font></p></td>
<td width="56%" valign="top" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>

HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 196 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  27
 tháng 01 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Sáu, cư ngụ số 278/31
 ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Phan Thị Sáu đối với quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách;

 Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre tại tờ trình số

1012/TTr-TT ngày  23 tháng  12  năm 2009.

Kết quả thẩm tra xác minh:     

Thực hiện Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng các cây cầu trên Quốc lộ 57 thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày 03 tháng 4 năm 2007, Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách ban hành quyết định 457/QĐ-UBND thu hồi đất các hộ dân để lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng công trình cầu Cái Mơn nhỏ. Trong đó, hộ bà Phan Thị Sáu có diện tích đất bị thu hồi giải tỏa là 4.423,8m2 , bao gồm 4.265,4m2 đất vườn và 158,4m2 đất thổ cư.

Theo phương án bồi thường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2008 về việc phê duyệt phương án bồi thường… và quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2009 về việc bổ sung phương án bồi thường, bà Phan Thị Sáu được bồi thường tổng số tiền là 1.366.346.000 đồng. Nhưng bà Sáu vẫn không đồng ý và tiếp tục khiếu nại yêu cầu xem xét nâng giá bồi thường về đất, nhà ở và hỗ trợ thêm tiền di dời.

Ngày 08 tháng 10 năm 2009, Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách ban hành Quyết định số 2703/QĐ-UBND, không công nhận nội dung đơn yêu cầu của bà Phan Thị Sáu. Bà Sáu tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu nâng giá bồi thường đất và giá cây trồng.

Nhận xét - kết luận:

Thực hiện Dự án xây dựng công trình cầu Cái Mơn nhỏ trên Quốc lộ 57 (đoạn xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách), hộ bà Phan Thị Sáu có diện tích đất bị thu hồi giải tỏa là 4.423,8m2, bao gồm: 4.265,4m2 đất vườn và 158,4m2 đất thổ cư.

Theo phương án bồi thường của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Chợ Lách, đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hộ bà Phan Thị Sáu được bồi thường tổng số tiền là 1.366.346.000 đồng (Một tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi sáu ngàn đồng). Trong đó bồi thường diện tích 4.265,4m2 đất vườn theo đơn giá 225.000đ/1m2 , với số tiền 959.715.000đồng và diện tích 158,4m2 đất thổ cư theo đơn giá 300.000đ/1m2, với số tiền 47.520.000đồng, là đúng theo đơn giá quy định tại quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất năm 2008.

- Về cây trồng, bao gồm: nhãn, chôm chôm, bưởi, măng cụt, sầu riêng và các loại cây trồng khác, Ban bồi thường đã tính bồi thường với số tiền 146.756.000 đồng là đúng theo đơn giá quy định tại quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc bà Sáu khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất và giá cây trồng là không phù hợp quy định, nên không có cơ sở xem xét.

QUYẾT ĐỊNH:

               Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại và yêu cầu của bà Phan Thị Sáu (cư ngụ số  278/31 ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách) về việc yêu cầu nâng giá bồi thường đất và giá cây trồng.

- Công nhận quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách.

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Phan Thị Sáu trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Thành, bà Phan Thị Sáu và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ TN&MT (để báo cáo);           
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)
- Đoàn ĐBQH tỉnh;  UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

2/25/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Đàm Thị Xem, đăng ký thường trú tại  số 59/2, Phan Đình Phùng, phường 4, thành phố Bến TreQuyết định giải quyết khiếu nại của bà Đàm Thị Xem, đăng ký thường trú tại  số 59/2, Phan Đình Phùng, phường 4, thành phố Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
</font><b><font size="2">Số:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2572 &nbsp;/QĐ-UBND </font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 28&nbsp; tháng&nbsp; 10&nbsp;năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">QUYẾT&nbsp; ĐỊNH</font></b></p>
<p align="center" style="margin-right: -5.35pt; text-align: center;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đàm Thị Xem, đăng
ký thường trú tại<br />
&nbsp;số 59/2, Phan Đình Phùng, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<b><span lang="TR"><font size="2"><br />
ỦY&nbsp; BAN&nbsp; NHÂN&nbsp; DÂN&nbsp; TỈNH</font></span></b><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét đơn khiếu nại của bà Đàm Thị Xem đối với Quyết định
số 954/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số
860/Tr-TT ngày 14&nbsp; tháng 10 năm 2009.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45.1pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Kết quả
thẩm tra, xác minh:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Theo trình bày của gia đình bà Đàm Thị Xem: Năm 1979 bà
Trần Thị Huê làm giấy tay chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Đông (chồng
bà Đàm Thị Xem) diện tích: 1.800 m<sup>2</sup> đất vườn (trên đất có một
căn nhà cây, lợp lá) và hơn 4.000 m<sup>2</sup> đất ruộng (đo đạc thực
tế 4.522 m<sup>2</sup> thuộc thửa số 248, tờ bản đồ số 11, xã Sơn Đông,&nbsp;thành
phố Bến Tre).</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1982, bà Trần Thị Huê xuất cảnh trái phép, Ủy ban
nhân dân huyện Châu Thành quản lý toàn bộ diện tích đất của bà Huê,
nhưng thực tế huyện không trực tiếp quản lý, hộ ông Nguyễn Văn Đông vẫn
sử dụng.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1983, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
406/QĐ-UB ngày 07/5/1983 phê duyệt đơn xin cấp đất của Trường Tài chính
Bến Tre để xây dựng Trường với diện tích 13.480 m<sup>2</sup> (trong đó
có diện tích 4.522 m<sup>2</sup> đất ruộng của ông Đông nhận chuyển
nhuợng của bà Huê).</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-UB ngày 07/5/1983 của Ủy
ban nhân dân tỉnh, Trường Tài chính tỉnh tiến hành lập phương án bồi
thường thiệt hại nhà ở, hoa màu trên đất cho các hộ dân có đất bị thu
hồi. Do đất ông Nguyễn Văn Đông, không có hoa màu bị thiệt hại nên không
được bồi thường. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 11/6/1986, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 243/UB-CT
đồng ý cho phép Trường Tài chính (đổi tên thành Trường Trung học Kinh tế
Bến Tre) ký hợp đồng cho ông Nguyễn Văn Đông tạm mượn diện tích 4.522 m<sup>2</sup>
đất ruộng sản xuất cấy lúa để giải quyết khó khăn cho gia đình ông Đông.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 04/7/1986, Trường Trung học Kinh tế Bến Tre ký hợp
đồng tạm cho ông Đông &nbsp;mượn 4.522 m<sup>2</sup> đất ruộng nói trên để
sản xuất, Hai bên thỏa thuận khi nhà trường có nhu cầu xây dựng thì ông
Đông phải hoàn trả lại cho trường. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 12/11/1986, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
Quyết định số 1000/QĐ-UB cấp cho ông Nguyễn Văn Đông một căn nhà mang số
236/5 (nay là 59/2) đường Phan Đình Phùng, Phường 4, thị xã Bến Tre (nay
là thành phố Bến Tre) và diện tích đất xung quanh nhà là 880,74 m<sup>2</sup>
thay thế cho việc cấp đất khác cho ông Đông.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1987, Trường Trung học Kinh tế có văn bản đề nghị ông
Đông trả lại diện tích 4.522 m<sup>2</sup> đất ruộng trên để Nhà trường
tiến hành san lắp mặt bằng xây dựng công trình khu nội trú cho sinh viên
và khu thực nghiệm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, nhưng ông
Đông không giao trả đất. Đến tháng 11/2002, ông Đông lập hợp đồng cho
ông Nguyễn Hữu Nghĩa thuê lại diện tích 4.522 m<sup>2</sup> đất ruộng
nói trên và gửi đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận cho ông Đông
được quyền sử dụng diện tích 4.522m<sup>2</sup> đất trên. Năm 20007, ông
Đông chết, ông Nguyễn Hữu Nghĩa vẫn tiếp tục thuê phần đất trên sản xuất.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45.1pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Nhận
xét, Kết luận: </font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Diện tích 4.522 m<sup>2</sup> đất thuộc thửa số 248, tờ
bản đồ số 11, toạ lạc tại xã Sơn Đông, thị xã Bến Tre (nay là thành phố
Bến Tre) trước đây do ông Nguyễn Văn Đông sử dụng. Ngày 07/5/1983, Ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UB phê duyệt cấp phần
đất trên cho Trường Tài chính Bến Tre.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Theo quy định của pháp luật tại thời điểm này, Nhà nước
chỉ bồi thường hoa màu và vật kiến trúc có trên đất. Do trên diện tích
đất thu hồi của ông Đông không có hoa màu và vật kiến trúc nên Nhà nước
không bồi thường. Tuy nhiên sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xem xét bồi
hoàn cho ông Đông một căn nhà và diện tích đất xung quanh nhà là 880,74
m<sup>2</sup> tại đường Phan Đình Phùng, phường 4, thị xã Bến Tre (nay
là thành phố Bến Tre) thay thế cho việc cấp đất.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Theo đề nghị của gia đình ông Đông, Ủy ban nhân dân tỉnh
cho phép Trường Trung học kinh tế kỹ thuật ký hợp đồng cho ông Đông tạm
mượn lại diện tích 4.522 m<sup>2</sup> đất ruộng để sản xuất cải thiện
đời sống với thỏa thuận đến khi nhà trường có nhu cầu sử dụng thì ông
Đông phải trả đất lại cho nhà trường. Sau đó nhà trường nhiều lần yêu
cầu ông Đông trả lại đất thì ông Đông không trả đất mà làm đơn yêu cầu
Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận cho ông được quyền sử dụng diện tích
4.522 m2 đất nói trên. Xét thấy yêu cầu này của ông Đông không phù hợp
với quy định của pháp luật nên không được chấp nhận. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Hiện tại Trường Trung học kinh tế kỹ thuật (nay là Trường
Cao đẳng Bến Tre) cần sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ việc
giảng, dạy mà gia đình ông Đông không có thiện chí trả đất. Do vậy, Ngày
11/5/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 954/QĐ-UBND
thu hồi diện tích 4.522m<sup>2</sup> đất ruộng trên để giao trường Cao
Đẳng Bến Tre quản lý sử dụng vào mục đích công là phù hợp với quy định
của pháp luật.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Việc bà Đàm Thị Xem khiếu nại xin được công nhận cho bà
quyền sử dụng diện tích 4.522 m<sup>2</sup> đất tại thửa 248, tờ bản đồ
số 11, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre là không có cơ sở nên không được
chấp nhận. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Từ những cơ sở nêu trên, </font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: -9.05pt;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>
QUYẾT ĐỊNH</b>:&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 1</font></b><font size="2">. Không công nhận nội
dung đơn khiếu nại của bà Đàm Thị Xem, cư ngụ số 59/2, Phan Đình Phùng,
phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giữ y </font><font size="2">Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày
11/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre .</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 2</font></b><font size="2">. Giao Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà
Đàm Thị Xem trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để
thi hành. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 3</font></b><font size="2">. Các ông (bà): Chánh Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân xã Sơn Đông, bà Đàm Thị Xem và các cá nhân khác có liên
quan căn cứ quyết định thi hành. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.&nbsp; <br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);<br />
- Bộ TN&amp;MT (để b/c);<br />
- TT-TU, TT-HĐND tỉnh (thay b/c);<br />
- Đoàn ĐBQH&nbsp; tỉnh (để biết);<br />
- UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- NCNC, Phòng TD/VP-UB tỉnh;<br />
- Lưu: VT,(KĐ).&nbsp; </font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn Thái Xây </font></span></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số:    2572  /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  28  tháng  10 năm 2009

QUYẾT  ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đàm Thị Xem, đăng ký thường trú tại
 số 59/2, Phan Đình Phùng, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét đơn khiếu nại của bà Đàm Thị Xem đối với Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 860/Tr-TT ngày 14  tháng 10 năm 2009.

Kết quả thẩm tra, xác minh:

Theo trình bày của gia đình bà Đàm Thị Xem: Năm 1979 bà Trần Thị Huê làm giấy tay chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Đông (chồng bà Đàm Thị Xem) diện tích: 1.800 m2 đất vườn (trên đất có một căn nhà cây, lợp lá) và hơn 4.000 m2 đất ruộng (đo đạc thực tế 4.522 m2 thuộc thửa số 248, tờ bản đồ số 11, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre).

Năm 1982, bà Trần Thị Huê xuất cảnh trái phép, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành quản lý toàn bộ diện tích đất của bà Huê, nhưng thực tế huyện không trực tiếp quản lý, hộ ông Nguyễn Văn Đông vẫn sử dụng.

Năm 1983, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UB ngày 07/5/1983 phê duyệt đơn xin cấp đất của Trường Tài chính Bến Tre để xây dựng Trường với diện tích 13.480 m2 (trong đó có diện tích 4.522 m2 đất ruộng của ông Đông nhận chuyển nhuợng của bà Huê).

Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-UB ngày 07/5/1983 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trường Tài chính tỉnh tiến hành lập phương án bồi thường thiệt hại nhà ở, hoa màu trên đất cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Do đất ông Nguyễn Văn Đông, không có hoa màu bị thiệt hại nên không được bồi thường.

Ngày 11/6/1986, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 243/UB-CT đồng ý cho phép Trường Tài chính (đổi tên thành Trường Trung học Kinh tế Bến Tre) ký hợp đồng cho ông Nguyễn Văn Đông tạm mượn diện tích 4.522 m2 đất ruộng sản xuất cấy lúa để giải quyết khó khăn cho gia đình ông Đông.

Ngày 04/7/1986, Trường Trung học Kinh tế Bến Tre ký hợp đồng tạm cho ông Đông  mượn 4.522 m2 đất ruộng nói trên để sản xuất, Hai bên thỏa thuận khi nhà trường có nhu cầu xây dựng thì ông Đông phải hoàn trả lại cho trường.

Ngày 12/11/1986, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UB cấp cho ông Nguyễn Văn Đông một căn nhà mang số 236/5 (nay là 59/2) đường Phan Đình Phùng, Phường 4, thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre) và diện tích đất xung quanh nhà là 880,74 m2 thay thế cho việc cấp đất khác cho ông Đông.

Năm 1987, Trường Trung học Kinh tế có văn bản đề nghị ông Đông trả lại diện tích 4.522 m2 đất ruộng trên để Nhà trường tiến hành san lắp mặt bằng xây dựng công trình khu nội trú cho sinh viên và khu thực nghiệm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, nhưng ông Đông không giao trả đất. Đến tháng 11/2002, ông Đông lập hợp đồng cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa thuê lại diện tích 4.522 m2 đất ruộng nói trên và gửi đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận cho ông Đông được quyền sử dụng diện tích 4.522m2 đất trên. Năm 20007, ông Đông chết, ông Nguyễn Hữu Nghĩa vẫn tiếp tục thuê phần đất trên sản xuất.

Nhận xét, Kết luận:

Diện tích 4.522 m2 đất thuộc thửa số 248, tờ bản đồ số 11, toạ lạc tại xã Sơn Đông, thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre) trước đây do ông Nguyễn Văn Đông sử dụng. Ngày 07/5/1983, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UB phê duyệt cấp phần đất trên cho Trường Tài chính Bến Tre.

Theo quy định của pháp luật tại thời điểm này, Nhà nước chỉ bồi thường hoa màu và vật kiến trúc có trên đất. Do trên diện tích đất thu hồi của ông Đông không có hoa màu và vật kiến trúc nên Nhà nước không bồi thường. Tuy nhiên sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xem xét bồi hoàn cho ông Đông một căn nhà và diện tích đất xung quanh nhà là 880,74 m2 tại đường Phan Đình Phùng, phường 4, thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre) thay thế cho việc cấp đất.

Theo đề nghị của gia đình ông Đông, Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép Trường Trung học kinh tế kỹ thuật ký hợp đồng cho ông Đông tạm mượn lại diện tích 4.522 m2 đất ruộng để sản xuất cải thiện đời sống với thỏa thuận đến khi nhà trường có nhu cầu sử dụng thì ông Đông phải trả đất lại cho nhà trường. Sau đó nhà trường nhiều lần yêu cầu ông Đông trả lại đất thì ông Đông không trả đất mà làm đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận cho ông được quyền sử dụng diện tích 4.522 m2 đất nói trên. Xét thấy yêu cầu này của ông Đông không phù hợp với quy định của pháp luật nên không được chấp nhận.

Hiện tại Trường Trung học kinh tế kỹ thuật (nay là Trường Cao đẳng Bến Tre) cần sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ việc giảng, dạy mà gia đình ông Đông không có thiện chí trả đất. Do vậy, Ngày 11/5/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 954/QĐ-UBND thu hồi diện tích 4.522m2 đất ruộng trên để giao trường Cao Đẳng Bến Tre quản lý sử dụng vào mục đích công là phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc bà Đàm Thị Xem khiếu nại xin được công nhận cho bà quyền sử dụng diện tích 4.522 m2 đất tại thửa 248, tờ bản đồ số 11, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre là không có cơ sở nên không được chấp nhận.

Từ những cơ sở nêu trên,

                                                  QUYẾT ĐỊNH:            

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Đàm Thị Xem, cư ngụ số 59/2, Phan Đình Phùng, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

            Giữ y Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre .

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Đàm Thị Xem trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Đông, bà Đàm Thị Xem và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Bộ TN&MT (để b/c);
- TT-TU, TT-HĐND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH  tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- NCNC, Phòng TD/VP-UB tỉnh;
- Lưu: VT,(KĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

11/11/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn kiến nghị của  ông Phan Văn Bình, địa chỉ số 03 đường 3/2, phường 2, thành phố Bến Tre.Thông báo về việc xử lý đơn kiến nghị của  ông Phan Văn Bình, địa chỉ số 03 đường 3/2, phường 2, thành phố Bến Tre.
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo số 187/TB-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 187/TB-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 187/TB-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
7/11/2018 5:00 PMĐã ban hành
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Nhà, đăng ký thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Nhà, đăng ký thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;41&nbsp; /QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
<span style="font-style: italic;">Bến Tre, </span></font></b><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"><font size="2">ngày 08&nbsp; tháng 01&nbsp; năm 2010</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h3 style="text-indent: 0cm;"><b><span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH</font></span></b></h3>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của
bà Đặng Thị Nhà, <br />
đăng ký thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến
Tre</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<b><span style="position: relative; top: -3pt; letter-spacing: 0.2pt;">
<font size="2">ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH</font></span></b></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn của bà Đặng Thị Nhà đòi lại diện tích
441,2 m<sup>2</sup> đất thuộc thửa số 545, tờ bản đồ số 15 hiện do Uỷ
ban nhân dân xã Tân Xuân quản lý;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
2023 /TTr-STNMT ngày 24 tháng 12 năm 2009;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Kết quả thẩm tra xác minh:</font></b><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;Trước năm 1975, vợ chồng ông Đặng Văn Ngởi (chết năm
1986) và bà Lê Thị Mi (chết năm 2007) quản lý sử dụng diện tích 2.218,2m<sup>2</sup>
đất tọa lạc tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri. </font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1978, Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân sử dụng một phần
đất trong diện tích 2.218,2 m<sup>2</sup> đất của ông Ngởi và bà Mi, để
xây dựng Trạm y tế của xã, theo đo đạc năm 1995 có diện tích 441,2 m<sup>2</sup>.
Sau đó, Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân giao cho ông Ngởi diện tích 837m<sup>2</sup>
đất khác (theo số liệu đo đạc năm 1995) tại thửa&nbsp;số 547, tờ bản đồ số
15, xã Tân Xuân. Ông Ngởi, bà Mi nhận đất sử dụng đến năm 1988 bà Mi
chuyển nhượng diện tích 837 m<sup>2</sup> đất nhận hoán đổi thuộc thửa
số 547, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân cho ông Trần Văn Nơi. </font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Năm 1982,
Trạm y tế di dời nơi khác, năm 1985 Uỷ ban nhân dân xã sử dụng phần đất
Trạm y tế cũ để xây dựng Hợp tác xã thương nghiệp. Năm 1987, Hợp tác xã
thương nghiệp ngưng hoạt động, Uỷ ban nhân dân xã quản lý diện tích
441,2 m<sup>2</sup> đất nói trên đến nay. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 2009, bà Đặng Thị Nhà (con ông Ngởi,bà Mi) gửi đơn
khiếu nại yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết giao trả lại diện tích
441,2m<sup>2</sup> đất nói trên cho gia đình bà mà trước đây Ủy ban nhân
dân xã quản lý, nay không còn sử dụng.</font></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Nhận xét, kết luận: </font></b></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Diện tích 441,2 m<sup>2</sup> đất tại thửa số 545, tờ bản
đồ số 15, xã Tân Xuân, bà Đặng Thị Nhà đang đòi quyền sử dụng, trước đây
nằm trong diện tích 2.218,2 m<sup>2</sup> đất của vợ chồng ông Đặng Văn
Ngởi, bà Lê Thị Mi (cha và mẹ bà Đặng Thị Nhà). Năm 1978, Uỷ ban nhân
dân xã Tân Xuân sử dụng diện tích 441,2 m<sup>2</sup> đất trên để xây
dựng trạm Y tế của Xã, sau đó Ủy ban nhân dân xã đã hoán đổi giao cho
gia đình ông Ngởi diện tích 837m<sup>2</sup> đất khác tại thửa số 547,
tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân, ông Ngởi, bà Mi đã đồng ý nhận diện tích
837m<sup>2</sup> đất sử dụng đến năm 1988 chuyển nhượng cho ông Trần Văn
Nơi sử dụng đến nay. Xét thấy việc bà Đặng Thị Nhà đòi lại diện tích
441,2 m<sup>2 </sup>đất do Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân đang quản lý là
không hợp lý nên không được chấp nhận</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Từ những cơ sở nêu trên,</font></p>
<h5><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH:</font></h5>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 1.</font></b><font size="2"> Không công nhận nội
dung đơn của bà Đặng Thị Nhà (thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân,
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đòi lại diện tích 441,2m<sup>2</sup> đất,
thửa đất số 545, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân, do Uỷ ban nhân dân xã Tân
Xuân quản lý.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Lý do: diện tích đất trên, năm 1978 Ủy ban nhân dân xã
Tân Xuân đã hoán đổi &nbsp;và sử dụng đến nay.</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 2.</font></b><font size="2"> Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân huyện Ba Tri tổ chức công bố và giao Quyết định này đến bà Đặng Thị
Nhà trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.
</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Không đồng ý Quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận
quyết định) bà Nhà có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi
trường để được giải quyết theo thẩm quyền.</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 3.</font></b><font size="2"> Các ông (bà): Chánh Văn
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân xã Tân Xuân (huyện Ba Tri), bà Đặng Thị Nhà và các cá nhân khác
có liên quan căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Bộ TN&amp;MT (để báo cáo);<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay báo cáo);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);<br />
- UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;&nbsp;&nbsp;<br />
- Lưu: VT, (KĐ).</font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 41  /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre,
ngày 08  tháng 01  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Đặng Thị Nhà,
đăng ký thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn của bà Đặng Thị Nhà đòi lại diện tích 441,2 m2 đất thuộc thửa số 545, tờ bản đồ số 15 hiện do Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân quản lý;

          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2023 /TTr-STNMT ngày 24 tháng 12 năm 2009;

Kết quả thẩm tra xác minh: 

 Trước năm 1975, vợ chồng ông Đặng Văn Ngởi (chết năm 1986) và bà Lê Thị Mi (chết năm 2007) quản lý sử dụng diện tích 2.218,2m2 đất tọa lạc tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri.

Năm 1978, Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân sử dụng một phần đất trong diện tích 2.218,2 m2 đất của ông Ngởi và bà Mi, để xây dựng Trạm y tế của xã, theo đo đạc năm 1995 có diện tích 441,2 m2. Sau đó, Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân giao cho ông Ngởi diện tích 837m2 đất khác (theo số liệu đo đạc năm 1995) tại thửa số 547, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân. Ông Ngởi, bà Mi nhận đất sử dụng đến năm 1988 bà Mi chuyển nhượng diện tích 837 m2 đất nhận hoán đổi thuộc thửa số 547, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân cho ông Trần Văn Nơi.

Năm 1982, Trạm y tế di dời nơi khác, năm 1985 Uỷ ban nhân dân xã sử dụng phần đất Trạm y tế cũ để xây dựng Hợp tác xã thương nghiệp. Năm 1987, Hợp tác xã thương nghiệp ngưng hoạt động, Uỷ ban nhân dân xã quản lý diện tích 441,2 m2 đất nói trên đến nay.

Năm 2009, bà Đặng Thị Nhà (con ông Ngởi,bà Mi) gửi đơn khiếu nại yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết giao trả lại diện tích 441,2m2 đất nói trên cho gia đình bà mà trước đây Ủy ban nhân dân xã quản lý, nay không còn sử dụng.

Nhận xét, kết luận:

Diện tích 441,2 m2 đất tại thửa số 545, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân, bà Đặng Thị Nhà đang đòi quyền sử dụng, trước đây nằm trong diện tích 2.218,2 m2 đất của vợ chồng ông Đặng Văn Ngởi, bà Lê Thị Mi (cha và mẹ bà Đặng Thị Nhà). Năm 1978, Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân sử dụng diện tích 441,2 m2 đất trên để xây dựng trạm Y tế của Xã, sau đó Ủy ban nhân dân xã đã hoán đổi giao cho gia đình ông Ngởi diện tích 837m2 đất khác tại thửa số 547, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân, ông Ngởi, bà Mi đã đồng ý nhận diện tích 837m2 đất sử dụng đến năm 1988 chuyển nhượng cho ông Trần Văn Nơi sử dụng đến nay. Xét thấy việc bà Đặng Thị Nhà đòi lại diện tích 441,2 m2 đất do Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân đang quản lý là không hợp lý nên không được chấp nhận

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn của bà Đặng Thị Nhà (thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đòi lại diện tích 441,2m2 đất, thửa đất số 545, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân, do Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân quản lý.

Lý do: diện tích đất trên, năm 1978 Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân đã hoán đổi  và sử dụng đến nay.

          Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức công bố và giao Quyết định này đến bà Đặng Thị Nhà trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

          Không đồng ý Quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận quyết định) bà Nhà có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được giải quyết theo thẩm quyền.

          Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân (huyện Ba Tri), bà Đặng Thị Nhà và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;  
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);        
- Bộ TN&MT (để báo cáo);
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay báo cáo);        
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;  
- Lưu: VT, (KĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

1/19/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trương Văn Bé Ba, cư ngụ ấp Hưng Nhơn, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchVề việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trương Văn Bé Ba, cư ngụ ấp Hưng Nhơn, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách
&nbsp;
3/12/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo số 322/TB-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 322/TB-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 322/TB-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2).

Xem nội dung chi tiết: TB_322_UBND_20181116085457280280.pdf

11/19/2018 5:00 PMĐã ban hành
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đổ Thị Lựu (được bà Đặng Thị  Kim Liên ủy quyền), cư ngụ ấp An Điền, xã An Thuận, huyện Thạnh PhúQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đổ Thị Lựu (được bà Đặng Thị  Kim Liên ủy quyền), cư ngụ ấp An Điền, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú

<a href="/downloads/TIEP_DAN/QD/QD Do Thi Luu.pdf">
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đổ Thị Lựu (được bà Đặng Thị&nbsp; Kim Liên ủy quyền), cư ngụ ấp An Điền, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.</a>
3/4/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Trần Công Nhiệm, địa  chỉ DNTN cây xăng Đại Lợi số 523A/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Trần Công Nhiệm, địa  chỉ DNTN cây xăng Đại Lợi số 523A/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo số 106/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 106/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 106/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)

Xem nội dung: 106_TB_UBND_tlgqkn.pdf

 

Tải tập tin: 106_TB_UBND_tlgqkn.zip

4/21/2018 10:00 AMĐã ban hành
Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 04 năm 2014 Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 04 năm 2014
&nbsp;

Ngày tiếp: 17/4/2014

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút kết thúc 17 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

Bà Nguyễn Thị Kiều, ấp 4, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm.

Nội dung: Khiếu nại quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Kiều./.

4/16/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Lũy, cư ngụ ấp Thuận    Điền, xã An Hiệp, huyện Châu thành, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Lũy, cư ngụ ấp Thuận    Điền, xã An Hiệp, huyện Châu thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201215%20Tran%20Van%20Luy.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/2/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Kim Yến, địa  chỉ ấp Long An, xã Long Hòa, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Kim Yến, địa  chỉ ấp Long An, xã Long Hòa, huyện Bình Đại
&nbsp;
5/9/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quí và 04 hộ  dân, địa chỉ ấp Giồng Cục, xã An Đức, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quí và 04 hộ  dân, địa chỉ ấp Giồng Cục, xã An Đức, huyện Ba Tri
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo số 141/TB-UBND ngày 17/5/2018 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 141/TB-UBND ngày 17/5/2018 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 141/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)

Nội dung giấy mời: 141-TB_201805.pdf

Tải tập tin: ​141-TB_201805.zip

5/18/2018 9:00 AMĐã ban hành
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Ngọc Thảo,  địa chỉ Chùa Tân Bửu, ấp An Bình, xã An Thuỷ, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Ngọc Thảo,  địa chỉ Chùa Tân Bửu, ấp An Bình, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri
<br />

3/7/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Huỳnh Hữu Chí, địa  chỉ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Huỳnh Hữu Chí, địa  chỉ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc
<br />

5/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo số 275/TB-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 275/TB-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 275/TB-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)

Xem chi tiết nội dung: TB_275_UBND_20180925.pdf

9/26/2018 1:00 PMĐã ban hành
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Huôi, cư trú tại ấp Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Huôi, cư trú tại ấp Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu Thành
<br />

12/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kiều, địa  chỉ ấp 4, xã Phong Nẫm, huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kiều, địa  chỉ ấp 4, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm
&nbsp;
3/7/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 05 năm 2014 Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 05 năm 2014
&nbsp;

Ngày tiếp: 21/5/2014

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút kết thúc 17 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Bà Trần Thị Hảo, ấp Long Hoà, xã Long Thới, huyện Chợ Lách.

2. Bà Võ Thị Nga, ấp Hưng Nhơn, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách.

3. Ông Trương Văn Bé Ba, ấp Hưng Nhơn, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách.

Nội dung: Khiếu nại về đền bù giải toả công trình tuyến tránh huyện Chợ Lách./.

5/20/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lâm Thanh Sang,  địa chỉ số 58C, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lâm Thanh Sang,  địa chỉ số 58C, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre
&nbsp;
5/8/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Trần Thị Thới, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Trần Thị Thới, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202650%20Ngo%20Thi%20Thoi.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/19/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Trong, đăng ký thường trú tại ấp 1, xã Bình Hòa, huyện Giồng TrômQuyết định giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Trong, đăng ký thường trú tại ấp 1, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
-------------&nbsp; <br />
Số: </font><span style="color: black;"><font size="2">2376/QĐ-UBND</font></span></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 02&nbsp; tháng&nbsp; 10&nbsp;năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid;" class="MsoNormal">
<b><span style="color: black;"><font size="2">QUYẾT ĐỊNH</font></span></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Về việc giải&nbsp; quyết khiếu nại của bà Phan Thị Trong, đăng
ký <br />
thường trú tại ấp 1, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<b><span lang="TR"><font size="2"><br />
ỦY&nbsp; BAN&nbsp; NHÂN&nbsp; DÂN&nbsp; TỈNH</font></span></b><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 43.9pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Căn cứ
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm
2003;</font></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 43.9pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></span></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 43.9pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Xét đơn
khiếu nại của Phan Thị Trong đối với Quyết định số
<span style="color: black;">2878/QĐ-UB ngày 20 tháng 9 năm 2006</span> của
Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm;</font></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 43.9pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Theo đề nghị của Chánh Thanh
tra tỉnh tại Tờ trình số 639/TTr-TT ngày 07&nbsp;tháng 8 năm 2009.</font></span></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 43.65pt;" class="MsoNormal"><b>
<span style="color: black;"><font size="2">Kết quả thẩm tra xác minh :</font></span></b></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Diện tích
847,2 m<sup>2 </sup>đất (đo đạc thực tế) đang tranh chấp giữa bà Phan
Thị Trong với ông Võ Văn Đức, thuộc một phần&nbsp; thửa 127, tờ bản đồ số 41,
xã Bình Hòa có nguồn gốc của vợ chồng ông Võ Văn Trọng, bà Bùi Thị Trà
(cha, mẹ chồng của bà Trong và là ông, bà ngoại của ông Đức). Ông Trọng
và bà Trà có 04 người con:</font></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: 9.05pt;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;Bà Võ Thị Ngon (mẹ của ông Võ Văn Đức), đã chết.</font></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: 9.05pt;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;Bà Võ Thị Thanh.</font></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: 9.05pt;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;Ông Võ Văn Vị.</font></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: 9.05pt;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;Ông Võ Văn Khai (chồng của bà Phan Thị Trong), đã chết.</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 45.1pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;Theo trình bày của ông Võ Văn Vị: Phần diện tích 847,2 m<sup>2</sup>
đất&nbsp; tranh chấp, trước đây là đất ruộng. Năm 1962, ông Vị cưới vợ, được
ông Trọng cho phần đất ruộng để cất nhà ở. Ông Vị đắp nền dự định cất
nhà nhưng sau đó không cất mà về sinh sống ở ấp 6, xã Bình Thành.</font></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Lúc này do
bà Võ Thị Ngon (chị ruột ông Vị), sống ở quê chồng tại xã Tân Thanh hoàn
cảnh khó khăn, nên ông Vị &nbsp;trao đổi với ông Trọng, bà Trà để lại cho bà
Ngon về cất nhà ở và canh tác diện tích 847,2 m<sup>2</sup> đất trên.
Sau đó bà Ngon về cất nhà ở và sử dụng đất từ năm 1965, đến năm 2004 bà
Ngon chết, con&nbsp; bà Ngon là ông Võ Văn&nbsp; Đức tiếp tục sử dụng đất.</font></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;Theo
trình bày của ông Võ Văn Đức: Phần diện tích 847,2 m<sup>2</sup> đất
tranh chấp, là của ông Trọng, bà Trà cho mẹ ông sử từ năm 1965. Đến
khoảng năm 1995, bà Trong tự ý cho con là ông Võ Công Thắng đến đốn dừa
và cất nhà ở cạnh nhà mẹ của ông. Lúc đó, bà Ngon có ra ngăn cản nhưng
không được. Lúc này ông Đức đi làm ăn xa, mẹ của ông không muốn xãy ra
tranh chấp trong gia đình nên không nhờ chính quyền giải quyết. Năm 1998
khi Nhà nước tổ chức đo đạc, ông Đức không có nhà, bà Ngon tuổi cao
không biết việc phải đi kê khai đăng ký lại nên không đi. Năm 2004, bà
Ngon chết, ông Đức định an táng mẹ ông tại diện tích 847,2 m<sup>2</sup>
đất nói trên thì bà Trong ngăn cản không cho. Sau dó, ông Đức làm thủ
tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần diện tích 847,2 m<sup>2</sup>
đất này không được. Lý do, năm 2000 sau khi đo đạc đất, bà Trong đã&nbsp; kê
khai đo nhập phần đất này vào diện tích đất của gia đình bà &nbsp;và để cho
ông Võ Thành Lập (con bà Trong) đứng tên đăng ký sử dụng. Từ đó, ông Đức
gửi đơn tranh chấp quyền sử dụng diện tích 847,2 m<sup>2</sup> đất trên.</font></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Ủy ban
nhân dân xã Bình Hòa tổ chức hòa giải nhưng không thành.</font></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Ngày
20/9/2006, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm ban hành Quyết định số 2878/QĐ-UBND,
nội dung: Công nhận đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của ông Võ Văn Đức;
yêu cầu ông Võ công Thắng (con bà Phan Thị Trong) là người đang sử dụng
đất tháo dở nhà và giao lại toàn bộ diện tích 847,2 m<sup>2</sup> đất,
thuộc một phần thửa số 127, tờ bản đồ số 1, xã Bình Hòa cho ông Võ Văn
Đức quản lý, sử dụng. Bà Phan Thị Trong khiếu nại đến Ủy ban nhân tỉnh.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45.1pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Nhận
xét, kết luận :</font></b></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Diện tích
847,2 m<sup>2</sup> đất tranh chấp trước đây là đất ruộng của ông Võ Văn
Trọng và bà Bùi Thị Trà để cho con là bà Võ Thị Ngon sử dụng và cất nhà
ở từ năm 1965. Đã kê khai đăng ký sử dụng với Nhà nước. Đến năm 1995, bà
Trong tự đến cất nhà cho con ở và sau đó kê khai đăng ký sử dụng toàn bộ
diện tích 847,2 m<sup>2</sup> đất trên là không hợp lý.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Việc bà
Phan Thị Trong khiếu nại yêu cầu giải quyết cho bà được sử dụng&nbsp; diện
tích 847,2 m<sup>2</sup> đất nói trên vì bà cho rằng đất này cha, mẹ
chồng của bà chỉ để cho bà Ngon ở hết đời phải trả lại. Chồng bà là con
trai út sống chung với cha, mẹ 8nên được quyền sử dụng diện tích đất do
bà Ngon để lại là không có cơ sở và cũng không phù hợp quy định của pháp
luật. </font></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Gia đình
bà Ngon sử dụng đất liên tục từ năm 1965 đến nay nên xét thấy giữ y hiện
trang sử dụng đất cho ông Võ Văn Đức (con bà Ngon) là phù hợp quy định
của pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm giải quyết buộc ông Võ
Công Thắng (con bà Phan Thị Trong) tháo dở nhà, giao lại toàn bộ diện
tích 847,2 m<sup>2</sup> đất cho ông Võ Văn Đức quản lý, sử dụng là phù
hợp qui định pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay ông Thắng không còn quản lý,
sử dụng nhà và đất này mà do ông Võ Thành Lập (em ông Thắng) quản lý, sử
dụng nên cần điều chỉnh lại Điều 2 của quyết định trên cho phù hợp thực
tế. Mặt khác, qua kết quả động viên, ông Võ Văn Đức đồng ý giao lại cho
gia đình bà Trong (cụ thể là ông Võ Thành Lập) diện tích 99,6 m<sup>2</sup>
đất (chiều ngang 3 m, chiều dài 33,2 m), để ông Lập làm lối đi ra lộ là
hợp tình, hợp lý nên được ghi nhận.</font></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 43.9pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Từ những
cơ sở và căn cứ trên,</font></p>
<p align="center" style="margin: 6.75pt 0cm; text-align: center;" class="MsoNormal"><b><font size="2">QUYẾT
ĐỊNH</font></b><font size="2">:</font></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Điều 1</font></b><font size="2">.
Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Phan Thị Trong, đăng ký
thường trú ấp 1, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm.</font></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45.1pt;" class="MsoNormal"><font size="2">- Điều
chỉnh Điều 2 Quyết định số <span style="color: black;">2878/QĐ-UB ngày 20
tháng 9 năm 2006</span> của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cụ thể như
sau:</font></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal"><font size="2">- Ông Võ
Thành Lập và những người có liên quan có trách nhiệm tháo dở nhà, giao
lại toàn bộ diện tích 847,2 m<sup>2</sup> đất, thuộc một phần thửa 127,
tờ bản đồ số 41, xã Bình Hòa cho ông Võ Văn Đức quản lý, sử dụng.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 41.95pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Công nhận cho ông Võ Văn Đức được quyền sử dụng diện
tích 747,6 m<sup>2</sup> đất thuộc một phần thửa số 127, tờ bản đồ số 4,
xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 41.95pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Công nhận cho ông Võ Thành Lập được quyền sử dụng diện
tích 99,6 m<sup>2</sup> đất (chiều ngang 3m, chiều dài 33,2 m) trong
diện tích 847,2 m<sup>2</sup> đất trên để sử dụng làm lối đi (theo họa
đồ đính kèm Quyết định). </font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 41.95pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Các nội dung khác của Quyết định số
<span style="color: black;">2878/QĐ-UB ngày 20 tháng 9 năm 2006</span> của
Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm vẫn giữ nguyên. </font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 41.95pt;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">Điều 2</font></b><font size="2">. Giao Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Giồng Trôm tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà
Phan Thị Trong, ông Võ Văn Đức, ông Võ Thành Lập, ông Võ Công Thắng
trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.</font></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Điều 3</font></b><font size="2">.
Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh,
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Giồng Trôm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa, bà Phan Thị Trong, ông
Võ Văn Đức, ông Võ Thành Lập và các đương sự khác có liên quan căn cứ
quyết định thi hành.</font></p>
<p style="margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Quyết định này là quyết định
giải quyết cuối cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;<br />
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);<br />
- Bộ Tài nguyên &amp; Môi trường (thay b/c);&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết); <br />
- UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- Lưu: VT.&nbsp;&nbsp; </font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn Thái Xây </font></span></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số:
2376/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  02  tháng  10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải  quyết khiếu nại của bà Phan Thị Trong, đăng ký
thường trú tại ấp 1, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét đơn khiếu nại của Phan Thị Trong đối với Quyết định số 2878/QĐ-UB ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 639/TTr-TT ngày 07 tháng 8 năm 2009.

Kết quả thẩm tra xác minh :

Diện tích 847,2 m2 đất (đo đạc thực tế) đang tranh chấp giữa bà Phan Thị Trong với ông Võ Văn Đức, thuộc một phần  thửa 127, tờ bản đồ số 41, xã Bình Hòa có nguồn gốc của vợ chồng ông Võ Văn Trọng, bà Bùi Thị Trà (cha, mẹ chồng của bà Trong và là ông, bà ngoại của ông Đức). Ông Trọng và bà Trà có 04 người con:

 Bà Võ Thị Ngon (mẹ của ông Võ Văn Đức), đã chết.

 Bà Võ Thị Thanh.

 Ông Võ Văn Vị.

 Ông Võ Văn Khai (chồng của bà Phan Thị Trong), đã chết.

 Theo trình bày của ông Võ Văn Vị: Phần diện tích 847,2 m2 đất  tranh chấp, trước đây là đất ruộng. Năm 1962, ông Vị cưới vợ, được ông Trọng cho phần đất ruộng để cất nhà ở. Ông Vị đắp nền dự định cất nhà nhưng sau đó không cất mà về sinh sống ở ấp 6, xã Bình Thành.

Lúc này do bà Võ Thị Ngon (chị ruột ông Vị), sống ở quê chồng tại xã Tân Thanh hoàn cảnh khó khăn, nên ông Vị  trao đổi với ông Trọng, bà Trà để lại cho bà Ngon về cất nhà ở và canh tác diện tích 847,2 m2 đất trên. Sau đó bà Ngon về cất nhà ở và sử dụng đất từ năm 1965, đến năm 2004 bà Ngon chết, con  bà Ngon là ông Võ Văn  Đức tiếp tục sử dụng đất.

 Theo trình bày của ông Võ Văn Đức: Phần diện tích 847,2 m2 đất tranh chấp, là của ông Trọng, bà Trà cho mẹ ông sử từ năm 1965. Đến khoảng năm 1995, bà Trong tự ý cho con là ông Võ Công Thắng đến đốn dừa và cất nhà ở cạnh nhà mẹ của ông. Lúc đó, bà Ngon có ra ngăn cản nhưng không được. Lúc này ông Đức đi làm ăn xa, mẹ của ông không muốn xãy ra tranh chấp trong gia đình nên không nhờ chính quyền giải quyết. Năm 1998 khi Nhà nước tổ chức đo đạc, ông Đức không có nhà, bà Ngon tuổi cao không biết việc phải đi kê khai đăng ký lại nên không đi. Năm 2004, bà Ngon chết, ông Đức định an táng mẹ ông tại diện tích 847,2 m2 đất nói trên thì bà Trong ngăn cản không cho. Sau dó, ông Đức làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần diện tích 847,2 m2 đất này không được. Lý do, năm 2000 sau khi đo đạc đất, bà Trong đã  kê khai đo nhập phần đất này vào diện tích đất của gia đình bà  và để cho ông Võ Thành Lập (con bà Trong) đứng tên đăng ký sử dụng. Từ đó, ông Đức gửi đơn tranh chấp quyền sử dụng diện tích 847,2 m2 đất trên.

Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa tổ chức hòa giải nhưng không thành.

Ngày 20/9/2006, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm ban hành Quyết định số 2878/QĐ-UBND, nội dung: Công nhận đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của ông Võ Văn Đức; yêu cầu ông Võ công Thắng (con bà Phan Thị Trong) là người đang sử dụng đất tháo dở nhà và giao lại toàn bộ diện tích 847,2 m2 đất, thuộc một phần thửa số 127, tờ bản đồ số 1, xã Bình Hòa cho ông Võ Văn Đức quản lý, sử dụng. Bà Phan Thị Trong khiếu nại đến Ủy ban nhân tỉnh.

Nhận xét, kết luận :

Diện tích 847,2 m2 đất tranh chấp trước đây là đất ruộng của ông Võ Văn Trọng và bà Bùi Thị Trà để cho con là bà Võ Thị Ngon sử dụng và cất nhà ở từ năm 1965. Đã kê khai đăng ký sử dụng với Nhà nước. Đến năm 1995, bà Trong tự đến cất nhà cho con ở và sau đó kê khai đăng ký sử dụng toàn bộ diện tích 847,2 m2 đất trên là không hợp lý.

Việc bà Phan Thị Trong khiếu nại yêu cầu giải quyết cho bà được sử dụng  diện tích 847,2 m2 đất nói trên vì bà cho rằng đất này cha, mẹ chồng của bà chỉ để cho bà Ngon ở hết đời phải trả lại. Chồng bà là con trai út sống chung với cha, mẹ 8nên được quyền sử dụng diện tích đất do bà Ngon để lại là không có cơ sở và cũng không phù hợp quy định của pháp luật.

Gia đình bà Ngon sử dụng đất liên tục từ năm 1965 đến nay nên xét thấy giữ y hiện trang sử dụng đất cho ông Võ Văn Đức (con bà Ngon) là phù hợp quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm giải quyết buộc ông Võ Công Thắng (con bà Phan Thị Trong) tháo dở nhà, giao lại toàn bộ diện tích 847,2 m2 đất cho ông Võ Văn Đức quản lý, sử dụng là phù hợp qui định pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay ông Thắng không còn quản lý, sử dụng nhà và đất này mà do ông Võ Thành Lập (em ông Thắng) quản lý, sử dụng nên cần điều chỉnh lại Điều 2 của quyết định trên cho phù hợp thực tế. Mặt khác, qua kết quả động viên, ông Võ Văn Đức đồng ý giao lại cho gia đình bà Trong (cụ thể là ông Võ Thành Lập) diện tích 99,6 m2 đất (chiều ngang 3 m, chiều dài 33,2 m), để ông Lập làm lối đi ra lộ là hợp tình, hợp lý nên được ghi nhận.

Từ những cơ sở và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Phan Thị Trong, đăng ký thường trú ấp 1, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm.

- Điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 2878/QĐ-UB ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cụ thể như sau:

- Ông Võ Thành Lập và những người có liên quan có trách nhiệm tháo dở nhà, giao lại toàn bộ diện tích 847,2 m2 đất, thuộc một phần thửa 127, tờ bản đồ số 41, xã Bình Hòa cho ông Võ Văn Đức quản lý, sử dụng.

- Công nhận cho ông Võ Văn Đức được quyền sử dụng diện tích 747,6 m2 đất thuộc một phần thửa số 127, tờ bản đồ số 4, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm.

- Công nhận cho ông Võ Thành Lập được quyền sử dụng diện tích 99,6 m2 đất (chiều ngang 3m, chiều dài 33,2 m) trong diện tích 847,2 m2 đất trên để sử dụng làm lối đi (theo họa đồ đính kèm Quyết định).

Các nội dung khác của Quyết định số 2878/QĐ-UB ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm vẫn giữ nguyên.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Phan Thị Trong, ông Võ Văn Đức, ông Võ Thành Lập, ông Võ Công Thắng trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa, bà Phan Thị Trong, ông Võ Văn Đức, ông Võ Thành Lập và các đương sự khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tài nguyên & Môi trường (thay b/c);   
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;    
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

10/5/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer