Skip to main content
Định dạng: 2014
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu của văn bản Tập tin đính kèm
1 08 /2014/QĐ-UBND 10/04/2014 V/v ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
2 07 /2014/QĐ-UBND 10/04/2014 V/v ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre
3 01 /2014/CT-UBND 19/03/2014 V/v đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4 05 /2014/QĐ-UBND 03/03/2014 V/v ban hành Bảng giá phương tiện thủy nội địa về tàu cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5 04 /2014/QĐ-UBND 03/03/2014 V/v ban hành Bảng giá tính lê phí trước bạ xe ô tô, sơ mi rơ moóc trên địa bàn tỉnh Bến Tre
6 03 /2014/QĐ-UBND 03/03/2014 V/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy, ba bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Bến Tre
7 02 /2014/QĐ-UBND 20/02/2014 V/v quy định các hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
8 01 /2014/QĐ-UBND 03/01/2014 V/v quy định định mức kinh phí ngân sách hỗ trợ hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
9 47 /2013/QĐ-UBND 31/12/2013 V/v ban hành Quy chế xét tôn danh hiệu Doanh nghiệp và Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bến Tre
10 46 /2013/QĐ-UBND 27/12/2013 V/v sửa đổi Điều 3, Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre
11 45 /2013/QĐ-UBND 24/12/2013 V/v tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các hệ thống đường địa phương
12 44 /2013/QĐ-UBND 23/12/2013 V/v ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bến Tre
13 43 /2013/QĐ-UBND 19/12/2013 V/v ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014
14 42 /2013/QĐ-UBND 19/12/2013 V/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
15 41 /2013/QĐ-UBND 18/12/2013 V/v quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014, giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 trở về trước và giá lúa thu nợ thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước
16 40 /2013/QĐ-UBND 08/12/2013 V/v ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre
17 39 /2013/QĐ-UBND 03/12/2013 V/v quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
18 38 /2013/QĐ-UBND 03/12/2013 V/v quy định ký hiệu các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre
19 36 /2013/QĐ-UBND 22/11/2013 V/v quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bến Tre
20 34 /2013/QĐ-UBND 29/10/2013 V/v quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
21 33 /2013/QĐ-UBND 17/10/2013 V/v ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
22 32 /2013/QĐ-UBND 09/10/2013 V/v ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
23 31 /2013/QĐ-UBND 01/10/2013 V/v định lượng kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học viên trong Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre
24 06 /2013/CT-UBND 26/09/2013 V/v nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
25 30 /2013/QĐ-UBND 26/09/2013 V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
26 29 /2013/QĐ-UBND 18/09/2013 V/v quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, xã viên hợp tác xã cử đi đào tạo tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre
27 268 /BC-UBND 26/08/2013 Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2013
28 28 /2013/QĐ-UBND 16/08/2013 V/v ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre" giai đoạn 2013-2015
29 27 /2013/QĐ-UBND 15/08/2013 V/v Quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ cây giống, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
30 26 /2013/QĐ-UBND 14/08/2013 V/v quy định mức trợ cấp, hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bến Tre