Skip to main content
Định dạng: 2014
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu của văn bản Tập tin đính kèm
1 28 /2014/QĐ-UBND 07/10/2014 V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre" giai đoạn 2013 - 2015.
2 27 /2014/QĐ-UBND 18/09/2014 Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với cơ sở chăn nuôi và trung chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre
3 26 /2014/QĐ-UBND 05/09/2014 Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại các cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4 25 /2014/QĐ-UBND 04/09/2014 Ban hành Quy định phận cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5 05 /CT-UBND 26/08/2014 Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
6 1673 /QĐ-UBND 18/08/2014 V/v ban hành tiêu chí xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2014
7 1639 /1639/QĐ-UBND 14/08/2014 V/v bãi bỏ Quyết định 24/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
8 24 /2014/QĐ-UBND 08/08/2014 V/v quy định thời gian nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre
9 1575 /QĐ-UBND 07/08/2014 V/v bãi bỏ Quyết định số 5148/2014/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
10 23 /2014/QĐ-UBND 06/08/2014 Ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
11 22 /2014/QĐ-UBND 30/07/2014 Ban hành Quy chế quản lý và định mức hỗ trợ các nội dung thuộc Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020"
12 21 /2014/QD-UBND 29/07/2014 Ban hành Quy chế phối hợp và điều kiện bảo đảm trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre
13 20 /2014/QĐ-UBND 28/07/2014 Ban hành Quy định về việc sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
14 19 /2014/QĐ-UBND 16/07/2014 Về việc sửa đổi Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
15 18 /2014/QĐ-UBND 04/07/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
16 17 /2014/QĐ-UBND 03/07/2014 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký liên hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
17 16 /2014/QĐ-UBND 02/07/2014 Quyết định về việc quy định mức hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư các vùng: thên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
18 1288 /QĐ-UBND 30/06/2014 Quyết định về việc ban hành tiêu chí xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2014
19 15 /2014/QĐ-UBND 24/06/2014 V/v ban hành Quy chế phối thực hiện công bố và niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre
20 14 /2014/QĐ-UBND 23/06/2014 V/v sửa đổi Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bến Tre
21 13 /2014/QĐ-UBND 04/06/2014 V/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt, phân loại, công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
22 12 /2014/QĐ-UBND 22/05/2014 V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre
23 03 /2014/CT-UBND 12/05/2014 V/v đẩy mạnh cải cách hành chính và chế độ công vụ, công chức
24 95 /BC-UBND 24/04/2014 Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2014
25 09 /2014/QĐ-UBND 22/04/2014 V/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
26 10 /2014/QĐ-UBND 22/04/2014 V/v quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
27 08 /2014/QĐ-UBND 10/04/2014 V/v ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
28 07 /2014/QĐ-UBND 10/04/2014 V/v ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre
29 63 /BC-UBND 26/03/2014 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2014
30 01 /2014/CT-UBND 19/03/2014 V/v đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre