Skip to main content
Bản in

THÔNG BÁO
Lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Từ ngày 21/4 đến ngày 27/4/2014
____________________

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Địa điểm

Giấy mời

Thứ hai
21/4

- Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng) (Đ/c Chủ tịch, đ/c Cao Trọng).

HT. VP. TU

 

- Dự họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh (chiều) (Đ/c Chủ tịch, các PCT).

 HT số 2
VP. UBND tỉnh

 

- Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa Đoàn đầu tư Nhật Bản và Tây Nam Bộ tại Cần Thơ (Đ/c Anh Tuấn).

TP Cần Thơ

 

Thứ ba
22/4

 

- Dự HN trực tuyến với chính phủ (sáng) (Đ/c Chủ tịch).

Phòng họp TT

Giấy mời số 130

- Kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây dựng (Đ/c Cao Trọng).

HT. VP. TU

 

- Dự Hội nghị triển khai dự án đo đạt địa giới hành chính (sáng) (Đ/c Anh Tuấn).

HT lớn VPUBND tỉnh

Giấy mời số 120

- Dự Hội nghị triển khai chương trình phát triển ngành dừa (chiều) (Đ/c Anh Tuấn).

HT. Sở Công Thương

 

Thứ tư
23/4

- Dự Hội nghị triển khai QĐ 217-QĐ/TW và QĐ 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (sáng) (Đ/c Cao Trọng)

VPTU

 

- Dự HN trực tuyến về công tác giảm nghèo bền vững (chiều) (Đ/c Cao Trọng)

PH số 1-VPUBND

Giấy mời số 129

- Họp Ban điều hành chương trình nước sạch nông thôn (Đ/c Anh Tuấn).

HT. Sở Nông Nghiệp

 

Thứ năm
24/4

- Làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác phối hợp thực hiện dân vận chính quyền (sáng) (Đ/c Chủ tịch).

PH số 2
VP. UBND tỉnh

 

- Dự họp với Trường Cao Đẳng nghề Đồng Khởi (sáng) (Đ/c Cao Trọng).

Phòng họp số 1-VPTU

 

- Họp Ban chỉ đạo kinh tế hợp tác (sáng) (Đ/c Anh Tuấn).

HT số 2. VP UBND tỉnh

Giấy mời số 126

Thứ sáu
25/4

- Dự Hội nghị triển khai kết luận số 92-KL/TW của Bộ chính trị (sáng) (Đ/c Cao Trọng).

HT . VP. TU

 

- Họp giao đất giao rừng, đất Quốc phòng (chiều) (Đ/c Anh Tuấn).

PH số 2. VP UBND tỉnh

Giấy mời số 131

Giấy mời số 133

Thứ bảy
26/4

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch).

 

 
- Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm Điện khí hóa nông thôn PH số 1 - VPUBND Giấy mời số 137
Chủ nhật
27/4
- Dự Lễ trao học bổng và tặng sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Đức, huyện Ba Tri. Trường tiểu học An Đức-Ba Tri Thư mời số 134

- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẾN TRE