Skip to main content
Bản in

THÔNG BÁO
Lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Từ ngày 14/4 đến ngày 18/4/2014
___________________

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Địa điểm

Giấy mời

Thứ hai
14/4

- Dự họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh (chiều) (Đ/c Chủ tịch).

 HT số 2-VP. UBND tỉnh

 

- Dự họp với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh (chiều) (Đ/c Cao Trọng).

PH số 2-VP TU

 

Thứ ba
15/4

- Dự Họp thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 4/2014 (01 ngày) (Đ/c Chủ tịch, các PCT).

HT số 2-VP. UBND tỉnh

Giấy mời

- Dự họp về sử dụng vốn ODA tại TP HCM (01ngày) (Đ/c Cao Trọng).

TP. HCM

Giấy mời

  Thứ tư
16/4

- Dự Hội nghị triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01 ngày) (Đ/c Chủ tịch + Đ/c Cao Trọng).

HT lớn-VP UBND tỉnh

Giấy mời

Giấy mời

- Cùng với TT.TU làm việc với Ủy Ban Kiểm tra Trung ương (chiều) (Đ/c Chủ tịch).

HT VP.TU

 

- Dự Hội nghị nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tại Cần Thơ (Đ/c Anh Tuấn).

Tại Cần Thơ

 

Thứ năm
17/4

- Họp Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh (Đ/c Chủ tịch, các PCT).

PH Số 2

 

- Tiếp dân giải quyết khiếu nại (chiều) (Đ/c Chủ tịch).

Trụ sở Tiếp dân

Giấy mời

- Dự họp nghe các ngành đóng góp phương án sáp nhập các Trung tâm XTĐT, TM, DL (chiều) (Đ/c Cao Trọng).

PH Sở Nội vụ

 

- Dự Hội nghị Bộ Công thương tại Bình Thuận  (Đ/c Anh Tuấn).

Bình Thuận

 

Thứ sáu
18/4

- Dự Họp thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 4/2014 (Lần 2) (01ngày) (Đ/c Chủ tịch, các PCT).

HT số 2-VP UBND tỉnh

Giấy mời

- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẾN TRE