Skip to main content
Bản in

THÔNG BÁO
Lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh

Từ ngày 13/10 đến ngày 18/10/2014
____________________

 

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Địa điểm

Giấy mời

Thứ hai
20/10

 

   

Thứ ba
21/10

- Tiếp công dân định kỳ (sáng) (Đ/c Chủ tịch)

Trụ sở tiếp công dân tỉnh Giấy mời số 370

- Họp bàn thống nhất việc thu hồi tài sản nhà nước đã cho Công ty TNHH Đất Lành thuê (chiều) (Đ/c Cao Trọng - PCT)

PH số 1 VP.UBND tỉnh Giấy mời số 374

Thứ tư
22/10

- Họp thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 10 (lần 2) (01 ngày)

HT số 2 VP.UBND tỉnh Giấy mời số 382

Thứ năm
23/10

- Dự Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (sáng) (Đ/c Chủ tịch)

HT số 1 VP.UBND tỉnh Giấy mời số 380

- Làm việc với Đoàn nhà đầu tư Nhật Bản (chiều) (Đ/c Cao Trọng - PCT)

PH số 1 VP.UBND tỉnh Giấy mời số 377

Thứ sáu
24/10

- Dự Hội nghị triển khai các văn bản về quy trình điều tra, ra soát Hộ nghèo, hộ cận nghèo và bàn giải pháp giảm nghèo năm 2015 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre (sáng) (Đ/c Ngọc Tam)

HT Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giấy mời số 383

Thứ bảy
25/10

     

- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẾN TRE