Skip to main content
Bản in

THÔNG BÁO
Lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh

Từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2014
____________________

 

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Địa điểm

Giấy mời

Thứ hai
20/10

- Dự họp giao ban TT. TU (sáng) (Đ/c Chủ tịch, Đ/c Cao Trọng-PCT).

VPTU  

- Dự họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh (chiều) (Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch).

VPUBND tỉnh  

Thứ ba
21/10

- Tiếp công dân định kỳ (Đ/c Chủ tịch)

Phòng Tiếp dân Giấy mời số 370

- Giải quyết khiếu nại tại huyện Chợ Lách  và Long Mỹ huyện Giồng Trôm (sáng) (Đ/c Cao Trọng-PCT).

VP.UBND tỉnh  

- Họp giải quyết vụ Công ty Đất Lành (chiều) (Đ/c Cao Trọng-PCT).

VP.UBND tỉnh Giấy mời số 374
- Họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra việc quản lý đất rừng  (Đ/c Anh Tuấn-PCT).

PH số 2 VPUBND tỉnh

 

- Dự Hội nghị triển khai Kết luận 101-KL/TW của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới (sáng)  (Đ/c Ngọc Tam - PCT).

PH số 1 VPTU

 

- Dự Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 (Đ/c Ngọc Tam - PCT).

Hội trường lớn  

- Dự liên hoan “ Tôi - Người thanh niên Đồng Khởi mới” (19 giờ) (Đ/c Ngọc Tam - PCT).

Nhà Thiếu nhi  

Thứ tư
22/10

- Dự họp thành viên UBND tỉnh (Đ/c Chủ tịch, Đ/c Cao Trọng-PCT).

VPUBND tỉnh Giấy mời số 382

- Dự Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 (Đ/c Ngọc Tam - PCT).

Hội trường lớn  

- Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra Trung ương (chiều) (Đ/c Chủ tịch)

PH số 2 VP Tỉnh uỷ  

- Đi công tác nước ngoài từ ngày 22/10 đến 26/10/2014 (Đ/c Anh Tuấn- PCT).

   

Thứ năm
23/10

- Họp rút kinh nghiệm kỳ thi tuyển Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (sáng) (Đ/c Chủ tịch).

HT số 2 VPUBND tỉnh

Giấy mời số 381

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh (chiều) (Đ/c Chủ tịch).

VPUBND tỉnh  

- Dự họp BCĐ Quỹ bảo trì đường bộ (sáng) (Đ/c Cao Trọng-PCT).

   

- Họp thông qua kế hoạch tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh (sáng) (Đ/c Ngọc Tam-PCT).

BCH Quân sự tỉnh  

- Họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh (chiều) (Đ/c Ngọc Tam-PCT).

Sở KH&CN  

- Họp BCS Đảng UBND tỉnh (16 giờ) 

PH số 2 VP UBND tỉnh  

Thứ sáu
24/10

- Họp các ngành kiểm tra hoàn chỉnh phương án giải quyết khiếu nại đất tập đoàn Ba Tri (Đ/c Chủ tịch).

VPUBND tỉnh  

- Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra nhà ở - đất ở của Bộ Xây dựng (sáng) (Đ/c Cao Trọng –PCT). 

   

- Họp kiểm điểm tại Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (chiều) (Đ/c Cao Trọng –PCT).

Tại Sở SNN&PTNT  

- Họp thành viên BCĐ giảm nghèo tỉnh Bến Tre (sáng) (Đ/c Ngọc Tam-PCT). 

Sở LĐTB&XH Giấy mời số 383

- Dự lễ ký kết hợp tác chiến lược về Viễn thông – CNTT giữa UBND tỉnh Bến Tre và Tập đoàn VNPT (2014-2020) (chiều) (Đ/c Ngọc Tam-PCT). 

HT số 2 VPUBND tỉnh

 

- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẾN TRE