Skip to main content
Bản in

 THÔNG BÁO
Lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh  

Từ ngày 15/9 đến ngày 21/9/2014
__________________

 

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Địa điểm

Giấy mời
Thứ hai
15/9

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (sáng) (​Đ/c Chủ tịch + Đ/c Cao Trọng - PCT).

VP TU  

- Họp giao ban VP. UBND (chiều) (Đ/c Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch).

VP.UBND tỉnh  
- Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (15 giờ) (Đ/c Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch).

PH số 2 VPUBND tỉnh

 
Thứ ba
16/9

- Tiếp dân tại huyện Ba Tri (Đ/c Chủ tịch)

Tại Ba Tri Giấy mời số 315

- Dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo (sáng) (Đ/c Cao Trọng – PCT).

VPTU  

- Dự họp kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý dự án Thủy lợi Bắc Bến Tre (chiều) (Đ/c Cao Trọng – PCT).

Sở NN&PTNT  

- Chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án phát triển toàn diện 3 huyện biển (sáng) Đ/c Anh Tuấn – PCT).

HT số 2 VPUBND tỉnh

Giấy mời số 316

- Dự giao ban định kỳ với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh quí III (sáng) (Đ/c Ngọc Tam – PCT).

   
- Dự cùng Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với sở Nội vụ (chiều) (Đ/c Ngọc Tam – PCT).

PH số 1 VP TU

 

- Dự khai mạc giải Vovinam khu vực phía nam (tối) (Đ/c Ngọc Tam – PCT).

Bến Tre  
Thứ tư
17/9

- Họp Thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 9/2014 (sáng) (Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch).

PH số 3 VP UBND tỉnh

Giấy mời số 318

- Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bí thư Thành ủy Hà Nội (sáng) (Đ/c Ngọc Tam - PCT).

Đi khảo sát thực tế  

- Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bí thư Thành ủy Hà Nội (chiều) (Đ/c Chủ tịch + Cao Trọng - PCT + Đ/c Ngọc Tam - PCT).

VP TU  

- Họp bàn nhân sự Bảo hiểm xã hội (16 giờ 30) (Đ/c Ngọc Tam - PCT).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy  

- Dự lễ tuyên truyền giao thông tại Long An (chiều) (Đ/c Anh Tuấn – PCT).

Tại Long An  
Thứ năm
18/9

- Dự hội nghị cán bộ triển khai quán triệt các hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp và hướng dẫn xây dựng đề cương văn kiện Đại hội (các PCT).

VP TU  

- Họp giải quyết khiếu nại tranh chấp đất của công dân (chiều) (Đ/c Cao Trọng – PCT)

PH số 1 VP UBND tỉnh

Giấy mời số 320

- Họp Hội đồng Khoa học & Công nghệ tỉnh (sáng) (Đ/c Ngọc Tam - PCT).

Sở KH&CN  
- Dự hội nghị Sở Thông tin &Truyền thông (chiều) (Đ/c Ngọc Tam - PCT).

HT số 1 VPUBND tỉnh

 
Thứ sáu
19/9

- Dự Hội nghị trực tuyến với Thanh tra Chính phủ (sáng) (Đ/c Chủ tịch).

HT số 1 VP UBND tỉnh

Giấy mời số 321
- Tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ của Ban Kinh tế Trung ương (chiều) (Đ/c Chủ tịch). 

HT số 1 VP UBND tỉnh

 

- Họp giải quyết khiếu nại đất của bà Cúc – Giồng Trôm (sáng) (Đ/c Cao Trọng - PCT).

VPUBND tỉnh  

- Dự họp xem xét Đề án công nhận đô thị (chiều) (Đ/c Cao Trọng - PCT).

VPUBND tỉnh  

- Đi công tác tại Hà Nội (Đ/c Ngọc Tam).

Tại Hà Nội  
Thứ bảy
20/9

- Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (chiều) (Đ/c Chủ tịch).

HT số 1 VP UBND tỉnh  

- Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ (sáng) (Đ/c Anh Tuấn - PCT)

PH trực tuyến (số 1) VPUBND tỉnh Giấy mời số 322

- Đi công tác nước ngoài từ ngày 20/9/2014 đến ngày 04/10/2014 (Đ/c Ngọc Tam - PCT).

Tại Úc  
Chủ nhật
21/9

- Dự lễ phát động làm sạch môi trường thế giới (Đ/c Anh Tuấn – PCT).

Tại Lương Hòa Giồng Trôm Giấy mời số 323

 

- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẾN TRE