Skip to main content
Bản in

THÔNG BÁO
Lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh

Từ ngày 27/10 đến ngày 01/11/2014
____________________

 

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Địa điểm

Giấy mời

Thứ hai
27/10

- Dự họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh (sáng) (Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch).

VPUBND tỉnh  

- Họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh (chiều) (Đ/c Chủ tịch).

PH số 2 VPUBND tỉnh  

- Họp Hội đồng thẩm định Bảng giá đất năm 2015 tỉnh Bến Tre (sáng) (Đ/c Anh Tuấn-PCT).

PH số 1 VP.UBND tỉnh Giấy mời số 391

Thứ ba
28/10

- Họp với các ngành kiểm tra, hoàn chỉnh phương án giải quyết đất TĐSX Ba Tri (Đ/c Chủ tịch)

   

- Dự họp đối thoại với công dân tại trụ sở Ban Tiếp dân (sáng) (Đ/c Cao Trọng-PCT).

Trụ sở Tiếp Công dân Giấy mời số 387

- Dự họp Quỹ bảo trì đường bộ (chiều) (Đ/c Cao Trọng-PCT).

PH số 1 VP.UBND tỉnh Giấy mời số 392

- Dự họp Hội đồng thi tuyển công chức (sáng) (Đ/c Anh Tuấn - PCT).

PH số 2 VP.UBND tỉnh  

- Dự phát thưởng tôn vinh doanh nghiệp tại Cần Thơ (chiều) (Đ/c Anh Tuấn-PCT).

Tại Cần Thơ  

- Dự kỷ niệm 50 năm truyền thống Đoàn Lộc Ninh – QK 9 (Đ/c Ngọc Tam - PCT).

Quân khu 9  

Thứ tư
29/10

- Làm việc với Sở Giao thông Vận tải về tiến độ cầu Phong Nẫm (Đ/c Chủ tịch).

HT số 2  

- Dự làm việc với Ban thường vụ Thành uỷ Bến Tre (sáng) (Đ/c Cao Trọng-PCT).

VPUBND tỉnh  

- Dự họp nghe báo cáo quy hoạch xây dựng tại khu đất hậu cần Tỉnh đội (chiều) (Đ/c Cao Trọng-PCT).

   

- Dự khai mạc lớp tập huấn phòng chống bạo lực gia đình do Trung ương tổ chức tại Bến Tre  (sáng) (Đ/c Ngọc Tam - PCT).

Khu nghỉ dưỡng Mỹ Thạnh An  

- Dự Họp Thành viên UBND tỉnh (15 giờ) (Chủ tịch và các PCT)

HT số 2 VPUBND tỉnh Giấy mời số 394

Thứ năm
30/10

- Dự họp Ban thường vụ Tỉnh ủy tháng 10/2014 (sáng) (Đ/c Chủ tịch, Đ/c Cao Trọng-PCT, Đ/c Ngọc Tam-PCT).

PH số 1 VPTU  

- Chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình quản lý đất rừng (sáng) (Đ/c Anh Tuấn-PCT). 

PH số 2 VPUBND tỉnh Giấy mời số 395

-  Nghe Sở Nội vụ báo cáo việc khiếu nại của Cảng cá Ba Tri (chiều) (Đ/c Anh Tuấn-PCT).

PH số 2 VPUBND tỉnh  

Thứ sáu
31/10

- Dự họp Ban thường vụ Tỉnh ủy tháng 10/2014 (sáng) (Đ/c Chủ tịch, Đ/c Cao Trọng-PCT, Đ/c Ngọc Tam-PCT).

PH số 1 VPTU  

- Chủ trì thông qua phương án hợp tác khai thác Cảng Giao Long (sáng) (Đ/c Anh Tuấn-PCT).

PH số 1 VPUBND tỉnh  

- Họp giải quyết vướng mắc việc giao đất, cho thuê đất của Công ty CP XNK Bến Tre và Công ty CP may, da xuất khẩu 30/4 (chiều) (Đ/c Cao Trọng-PCT).

PH số 2 VPUBND tỉnh Giấy mời số 396
Thứ sáu
01/11
- Họp bàn giải pháp giải quyết việc di dời chợ Tân Xuân, Ba Tri (sáng) (Đ/c Cao Trọng - PCT) VP.UBND huyện Ba Tri Giấy mời số 398

- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẾN TRE