Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

--= BẾN TRE =--

ĐỊA CHỈ CƠ QUAN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ CỦA TỈNH BẾN TRE


Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: 07 Cách mạng Tháng Tám, Phường 3, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Tel: (84-75) 3822115; Fax: (84-75) 3822134

Website: www.bentre.gov.vn


Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: 28 Lê Đại Hành, Phường 3, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Tel: (84-75) 3825340/3575691; Fax: (84-75) 3825340;

Giám đốc: Ông Lê Xuân Vinh 

Di động: 0913.886.454

Email: sipcbentre@gmail.com; lxvinh.skhdt@bentre.gov.vn

Website: www.sipcbentre.gov.vn


Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: 87A 30/4, Phường 3, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Tel: (84-75) 3817474; Fax: (84-75) 3817718

Website: www.btriza.gov.vn​