Hôm nay: 01/11/2014
 
Trang chủ arrow Đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
In

Bài 1: VÌ SAO ĐẢNG TA TIẾN HÀNH CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"?

Chúng ta nhận thức rằng, qua hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh và ngoại giao đã tạo thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam. Có thể nói, chưa bao giờ thế và lực của đất nước ta mạnh như hiện nay, vị thế của nước ta cao như hiện nay. 
Đọc tiếp...
 
In

Bài 2: Ý NGHĨA, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG

Như đã trình bày ở Bài 1, cuộc vận động này chúng ta tiến hành trên cơ sở rút kinh nghiệm từ những thành công và chưa thành công qua 7 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 3 năm thực hiện việc đẩy mạnh nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đọc tiếp...
 
In

Bài 3: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG

Có ý kiến cho rằng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh nhà chưa chuyển động, còn im ắng. Nhận định đó hoàn toàn thiếu xác thực. Có thể nói, Bến Tre tổ chức phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh khá sớm (dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2-2007)

Đọc tiếp...
 
In

Bài 4: NGƯỜI CÁCH MẠNG PHẢI CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG LÀM NỀN TẢNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng Đảng. Song, Hồ Chí Minh không chỉ quan tâm xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức, mà còn đề cập đến một phương diện khác, đó là xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng.
Đọc tiếp...
 
In

Bài 5: NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN

Đi sâu nghiên cứu di sản tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta thấy Bác có những lời dặn dò về những chuẩn mực đạo đức cụ thể cho từng đối tượng, từ cán bộ, đảng viên, nông dân, trí thức, công an, bộ đội, cho đến văn nghệ sĩ, nhà báo, thanh niên, thiếu niên.

Đọc tiếp...
 
In

Bài 6: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí minh là lãnh tụ cách mạng quan tâm nhiều nhất đến vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Đặc biệt, từ khi Đảng cầm quyền, Bác càng quan tâm đến vấn đề này hơn.

Đọc tiếp...
 
In

Bài 7: NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

 

Đã tiếp thu, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức cách mạng không phải ai cũng thực hiện được. Theo Bác Hồ, thì chỉ có những người có cái tâm trong sáng mới đủ bản lĩnh và năng lực lãnh hội được những chuẩn mực của đạo đức cách mạng.

Đọc tiếp...
 
In

Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh”

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Ban chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X). Đến nay, đã được hơn 10 tháng, kể từ 3-2-2007, và đạt kết quả bước đầu.
Đọc tiếp...