Hôm nay: 26/10/2014
 
Trang chủ
Thi viết văn bia
Thư ngỏ mời tham dự cuộc thi viết Văn bia Nữ tướng Nguyễn Thị Định In
28/08/2012

UBND TỈNH BẾN TRE
BTC THI VIẾT VĂN BIA

Số:   233  /TM-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 14 tháng 8 năm 2012

 

THƯ MỜI
Tham dự cuộc thi viết Văn bia Nữ tướng Nguyễn Thị Định

     

Để đời sau ghi nhớ và tự hào về Nữ tướng Nguyễn Thị Định, “Vị tướng quân gái” của Quân đội Nhân dân Việt Nam và của cả dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức cuộc thi viết Văn bia Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Văn bia sẽ được đặt tại nhà bia Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa nhằm giáo dục các thế hệ về truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam mà tiêu biểu là Nữ tướng Nguyễn Thị Định - tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Bến Tre nói riêng.

Ban tổ chức cuộc thi trân trọng kính mời các nhà văn, nhà báo, các nhà nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức văn học nghệ thuật, thông tấn, báo chí, lực lượng vũ trang… tham dự cuộc thi nhằm góp phần cho cuộc thi đạt kết quả tốt đẹp.

Ban tổ chức cuộc thi rất mong được sự tham gia của quý vị.

Xin chân thành cảm ơn./.

- Thành viên BTC, HĐ Giám khảo;
- Tổng Cục chính trị QĐND VN;
- Hội LHPN các tỉnh, thành phố; 
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố;
- Bộ CHQS các tỉnh, thành phố; 
- Hội VHNT, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện và thành phố Bến Tre;
- Cơ quan thông tấn, Báo Đồng Khởi, 
Đài PTTH Bến Tre, website Bến Tre; 
- Chánh, Phó CVP Nguyễn Văn Hoàng;
- NC: VHXH; 
- Lưu VT, Đ.


TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trương Văn Nghĩa

 

Tập tin đính kèm:
Thể lệ cuộc thi viết Văn bia
Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Đọc tiếp...
 
Advertisement

Tìm kiếm

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Liên kết website

Advertisement