Hôm nay: 22/10/2014
 
Trang chủ arrow Tiếp nhận ý kiến về QĐHC
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH
VÀ CHỦ TỊCH UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Đoàn Công Dũng

Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh

075.8501888

091.7655899

2

Nguyễn Hữu Lập

Giám đốc

Sở Nội vụ

075.3818664

091.3965286

3

Phan Tuấn Thanh

Giám đốc

Sở Tư pháp

075.3825241

090.9698889

4

Nguyễn Trúc Sơn

Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

075.3814489

091.3634242

5

Lê Phi Bằng

Giám đốc

Sở Tài chính

075.3822171

091.3125670

6

Trương Minh Nhựt

Giám đốc

Sở Công thương

075.3811540

090.3336223

7

Đoàn Văn Đảnh

Giám đốc

Sở Nông nghiệp và PTNT

075.3822105

091.8403301

8

Huỳnh Văn Hùng

Giám đốc

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

075.3829388

091.3965007

9

Lê Ngọc Bửu

Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

075.3823296

091.3956651

10

Ngô Văn Tán

Giám đốc

Sở Y tế

075.3812671

091.9278729

11

Đoàn Viết Hồng

Giám đốc

Sở Xây dựng

075.3822155

091.3965238

12

Lê Văn Hoàng

Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải

075.3822371

091.3886191

13

Lê Văn Khê

Giám đốc

Sở Khoa học – Công nghệ

075.2211667

091.6701999

091.3965360

14

Trần Văn Thanh

Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

075.3501552

091.3886000

15

Nguyễn Văn Chinh

Giám đốc

Sở Tài nguyên - Môi trường

075.3813241

090.3034727

16

Hà Thanh Hùng

Giám đốc

Sở Lao động - Thương binh và XH

075.3826362

091.3886132

17

Đặng Thị Quyên

Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

075.3545166

091.8360792

18

Huỳnh Văn Nuôi

Trưởng Ban

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

075.3700878

091.3965445

19

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Giám đốc

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

075.8511511

091.8586154

20

Nguyễn Thanh Hồng

Chủ tịch

UBND huyện
Ba Tri

075.3850077

091.3965425

21

Nguyễn Văn Măn

Chủ tịch

UBND huyện
Bình Đại

075.3851121

091.3965624

22

Trần Văn Thọ

Chủ tịch

UBND huyện
Châu Thành

075.3860351

091.9089963

23

Lê Huy Cường

Chủ tịch

UBND huyện
Chợ Lách

075.3705599

091.8036753

24

Đặng Thanh Khiết

Chủ tịch

UBND huyện
Giồng Trôm

075.3861042

091.8433804

25

Huỳnh Thanh Hiếu

Chủ tịch

UBND huyện
Mỏ Cày Bắc

075.3669939

091.8813191

26

Lê Minh Tấn

Chủ tịch

UBND huyện
Mỏ Cày Nam

075.3843191

091.3965374

27

Nguyễn Minh Cảnh

Chủ tịch

UBND huyện
Thạnh Phú

075.3870956

091.8203464

28

Cao Thành Hiếu

Chủ tịch

UBND TP
Bến Tre


0913886006


BAN BIÊN TẬP
+ Cơ quan trả lời
Chưa có ý kiến trả lời.
 
Advertisement

Tìm kiếm

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Liên kết website

Advertisement