Hôm nay: 22/10/2014
 
Trang chủ arrow Phản ánh tình hình THPL
Phản ánh tình hình thi hành pháp luật

THÔNG TIN TIẾP NHẬN
PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

Nhằm đánh giá tình hình tổ chức thi hành và áp dụng pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương; việc chấp hành, tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; phát hiện, khắc phục và xử lý kịp thời những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành nhằm bảo đảm cho pháp luật được thi hành một cách đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương.

Ban Biên tập Website tỉnh Bến Tre mong nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Nội dung phản ánh, kiến nghị bao gồm:

- Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn chi tiết văn bản quy phạm pháp luật nhưng chưa được ban hành hoặc ban hành chậm tiến độ; trách nhiệm của các chủ thể, cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng và ban hành các văn bản này.

- Sự không phù hợp, tính khả thi không cao của những quy định pháp luật với tình hình thực tế tại địa phương; những quy định không thể thực hiện, khó thực hiện hoặc có nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Sự không đồng bộ, thống nhất trong những văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong việc áp dụng pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền.

- Tính kịp thời, đầy đủ trong công tác tuyên truyền, phổ biến những văn bản, quy định pháp luật cho cơ quan, tổ chức và cá nhân biết để thực hiện. Sự phù hợp về nội dung, hình thức, phương pháp và đối tượng được tuyên truyền.

- Những vướng mắc do việc thi hành pháp luật chậm trễ, không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng theo quy định pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức khithực hiện nhiệm vụlàm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân.

- Những vấn đề khác có liên quan đến việc thi hành pháp luật.

- Đề xuất phương án, giải pháp để xử lý những phản ánh, kiến nghị nêu trên.

Mọi thông tin phản ánh, kiến nghị xin gửi về địa chỉ email: banbientap@bentre.gov.vn. Ban Biên tập Website tỉnh Bến Tre sẽ chuyển những phản ánh, kiến nghị tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý:

- Nội dung phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị./.

BAN BIÊN TẬP

 

+ Cơ quan trả lời
Chưa có ý kiến trả lời.
 
Advertisement

Tìm kiếm

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Liên kết website

Advertisement