Hôm nay: 31/10/2014
 
Trang chủ arrow Bộ máy hành chính
Đơn vị hành chính trong tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Địa chỉ : Số 07 đường Cách mạng tháng Tám - Phường 3 -Thành phố Bến Tre
Điện thoại :
  075.3822115
Fax :
075.3822134

 
Chủ tịch
VÕ THÀNH HẠO
 
     
Phó Chủ tịch
TRẦN ANH TUẤN
 
Phó Chủ tịch
Thường trực

CAO VĂN TRỌNG 
Phó Chủ tịch
TRẦN NGỌC TAM
 

 

Tóm tắt địa lý - hành chính tỉnh bến Tre qua các thời kỳ lịch sử

Năm

Tên gọi phần đất Bến Tre lúc ấy

Đơn vị HC trực thuộc

Ghi chú

1757

 


 

Đất Trà Vang (Trà Vinh, Bến Tre) và Ba Thắc (Sóc Trăng, Bạc Liêu) nhập vào bản đồ Việt Nam

 


 

1779

Tổng Tân An

Châu Định Viễn, dinh Long Hồ, phủ Gia Định

Gồm 2 cù lao Minh và Bảo

1808

Huyện Tân An

Phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh, Gia Định thành.

 


 

1823

Phủ Hoằng An

Trấn Vĩnh Thanh

 


 

1832

Phủ Hoằng An

Tỉnh Vĩnh Long

Một trong Nam Kỳ Lục tỉnh

1837

Phủ Hoằng An và phủ Hoằng Đạo

-nt-

 


 

1844

Phủ Hoằng Trị và phủ Hoằng An

-nt-

 


 

1851

Phủ Hoằng Trị

-nt-

Gồm 4 huyện Bảo Hựu, Bảo An, Tân Minh, Duy Minh.

1867

Sở tham biện Bến Tre (inspection) và sở tham biện Mỏ Cày

Trong số 24 sở tham biện ở Nam Kỳ

Gồm 2 cù lao Minh và Bảo.

1871

Sở tham biện Mỏ Cày

Trong số 18 sở tham biện ở Nam Kỳ

Sở tham biện Bến Tre bị bãi bỏ cùng 6 sở tham biện khác

1876

Hạt Bến Tre (arrondissement)

Thuộc hạt III, tức Vĩnh Long (circonscription).

 


 

1886

Quận Bến Tre

Thuộc tham biện Vĩnh Long

Gồm 4 quận: Bến Tre, Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh

1900

Tỉnh Bến Tre

 


 

Cù lao An Hóa vẫn thuộc tỉnh Mỹ Tho.

1945

- Trước tháng 8, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 9, tỉnh Đồ Chiểu

Nam Kỳ

 

Nam Bộ

 


 

1948

Tỉnh Bến Tre

Nam Bộ

Cù lao An Hóa, 6 xã phía chót cù lao Minh nhập vào Bến Tre.

1954

Tỉnh Bến Tre

 


 

- Sau hiệp định Genève, cù lao An Hóa tách về Mỹ Tho.

1956

Tỉnh Kiến Hòa.

Tỉnh Bến Tre

Nam Phần (chính quyền Sài Gòn)

Nam Bộ (Cách mạng)

Bến Tre gồm cả 3 cù lao An Hóa, Minh và Bảo.

1975

Tỉnh Bến Tre

Trong số 40 tỉnh thành cả nước

Từ 1-5-1975

2000

Tỉnh Bến Tre

Trong số 61 tỉnh thành cả nước

 


 
Advertisement

Tìm kiếm

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Liên kết website

Advertisement