Hôm nay: 30/10/2014
 
Trang chủ arrow Tin tức - Sự kiện arrow Chuyển biến tích cực từ nghị quyết Trung ương 5

Thủ tục hành chính

Cấp tỉnh, huyện, xã
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Thông tin website

    Khách đang xem: 20

Lượt truy cập

mod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_counter
Chuyển biến tích cực từ nghị quyết Trung ương 5 In
Người viết: Trúc Lan   
18/02/2013

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa 8 về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, thời gian qua, Nghị quyết này đã thực sự đi vào đời sống của đại bộ phận nhân dân. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của văn hóa, có tầm quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế tại huyện Châu Thành.

Sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 5, huyện Châu Thành đã tiến hành triển khai đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, bám sát phương hướng chung, 5 quan điểm chỉ đạo cơ bản, 10 nhiệm vụ cụ thể, và 4 giải pháp của công tác văn hóa.

Image
Chăm sóc hoa kiểng để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. (Ảnh: Tr.Lan)

Qua triển khai, người dân đã nâng cao nhận thức, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền huyện Châu Thành ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn. Đảng bộ huyện đã đưa ra chương trình hành động cụ thể, trong đó, huyện đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cũng như bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tại địa phương.

Thời gian qua, huyện Châu Thành đã kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, thuần phong mỹ tục, nâng cao hiểu biết và trình độ thẩm mỹ, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên tinh thần vui tươi, an toàn và tiết kiệm được người dân thực hiện tốt theo Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị. Điều đáng nói là thời gian gần đây, những tập tục mê tín dị đoan, tập quán lạc hậu ở địa phương bị xóa bỏ thay vào đó là nếp sống văn hóa văn minh.

Vào từng thời điểm, các di sản văn hóa đều được chính quyền địa phương trùng tu, tôn tạo, như: đình Tân Thạch, tượng đài chiến thắng Lộ Thơ, các bia căm thù, bia giao bưu, đình thần các xã, đền thờ liệt sĩ... Huyện đã lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích đình thần Tiên Thủy, di tích anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn tại xã Phước Thạnh.

Những năm qua, với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, các tôn giáo trên địa bàn huyện đã củng cố khối đại đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, công tác từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hàng năm, thông qua những lễ hội truyền thống như giỗ tổ Hùng Vương, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, lễ hội Kỳ Yên,… được tổ chức trang trọng, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của một bộ phận nhân dân, cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc được tổ chức xen lẫn những trò chơi dân gian vui nhộn. Qua đây, đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử trong nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. 

Tại huyện Châu Thành, công tác quản lý các hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện luôn được chú trọng, cụ thể như tổ chức tốt việc cấp giấy phép hành nghề đối với các dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn như dịch vụ karaoke, cà phê, internet…

Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển rộng, mạnh trên khắp địa bàn huyện. Đến nay, các xã, thị trấn đều có thành lập đội văn nghệ, đờn ca tài tử, mỗi ấp có tụ điểm sinh hoạt văn hóa gia đình hoạt động hiệu quả, thu hút nhiều người tham gia sinh hoạt. Các câu lạc bộ duy trì và tiếp tục nâng chất lượng hoạt động qua từng năm.

Với chủ trương xã hội hóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, qua đó góp phần cùng địa phương duy trì và phát triển phong trào.

Thời gian qua, huyện Châu Thành đã gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Tại các địa phương trên địa bàn huyện đã duy trì nhiều mô hình như: quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội, phong trào đề ơn đáp nghĩa. 

Một trong những hoạt động mang lại hiệu quả cao, chuyển biến tốt là xây dựng được các chuẩn mực văn hóa, quy tắc ứng xử trong cán bộ, công nhân, viên chức trong toàn huyện. Châu Thành đã đạt danh hiệu “Huyện điểm về xây dựng văn hóa” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng vào tháng 4/2011. Đến nay, toàn huyện có 99,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 124 khu dân cư, ấp văn hóa, 23 xã, thị trấn văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa.  

Trên cơ sở xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đã tạo điều kiện cho Châu Thành phát triển mạnh về kinh tế. Trong đó có việc phát triển ngành du lịch sinh thái. Những năm qua, thông qua ngành công nghiệp không khói này, đời sống kinh tế của người dân từng bứơc ổn định và phát triển. Hiện toàn huyện có 34 điểm du lịch sinh thái, chỉ tính riêng trong năm 2012, các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn đón gần 500 ngàn lượt khách, trong đó có hơn 287 ngàn lượt khách nước ngoài, đạt doanh thu trên 22,02 tỷ đồng.

Điểm nổi bật của các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn là sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên và những nét văn hóa đặc trưng của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Phát huy tiềm năng và thế mạnh tại địa phương, đa số các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn đều gắn với hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ với du khách trong và ngoài nước, như: đờn ca tài tử, dạo quanh đường quê trên những chuyến xe ngựa, tham quan trên những chuyến xuồng chèo giới thiệu tìm hiểu về nét văn hóa đặc sắc của người Nam bộ. Qua đây, du khách trong và ngoài nước sẽ hiểu hơn về quê hương anh hùng, mảnh đất văn hóa với những người dân cần cù và mến khách.

Tuy nhiên, bên cạnh việc lưu truyền, gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống, Châu Thành cũng có một số khó khăn nhất định trong việc thực hiện Nghị quyết. Đó là việc xây dựng và phát triển văn hóa tiến hành chủ yếu trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, chưa tác động sâu rộng và gắn bó chặt chẽ với kinh tế và chính trị; môi trường văn hóa còn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, nhất là trong thanh niên; đấu tranh, ngăn ngừa văn hóa phẩm độc hại còn nhiều bất cập… 

Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền vận động giáo dục để nâng cao nhận thức trước hết là của người dân, đặc biệt là hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu, xác định được xây dựng đời sống văn hóa là cái nền cho tất cả các lĩnh vực khác, đặc biệt là cái nền để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc thứ hai là rà soát, khảo sát để đánh giá lại thực trạng việc thực hiện tiêu chuẩn văn hóa từ hộ gia đình văn hóa, xóm ấp văn hóa và xã văn hóa, cả đến tiêu chí huyện văn hóa đều phải khảo sát nắm lại đúng thực trạng . Nếu tập trung như thế, trong thời gian tới có thể sẽ tiếp tục duy trì và từng bước nâng chất tốt hơn trong xây dựng đời sống văn hóa, khắc phục dần những điểm yếu trước mắt trong chất lượng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện” - ông Nguyễn Văn Minh – Bí thư Huyện ủy Châu Thành nói.

 
< Trước   Tiếp >
Advertisement

Tìm kiếm

Tin vắn

Ngày 22/10/2014, Hội Người mù huyện Ba Tri tổ chức tặng 250 phần quà cho 250 người mù trên địa bàn huyện, mỗi phần quà gồm 5kg gạo, cùng một số nhu yếu phẩm, trị giá mỗi phần là 200.000 đồng. Toàn bộ quà tặng trên do gia đình phật tử Bảo Huệ ở Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay, Hội Người mù huyện Ba Tri đã vận động và tiếp đón 17 đoàn từ thiện đến tặng trên 2.000 phần quà cho người mù trong huyện, với tổng giá trị trên 800 triệu đồng, góp phần sang sẻ bớt khó khăn trong cuộc sống của người mù. (Trà Dũng)

 

Ngày 18/10/2014, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc huyện Ba Tri phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 2 xã Vĩnh Hòa và Vĩnh An trao tặng 5 căn nhà tình thương cho hộ nghèo gồm ông Nguyễn Văn Nghiệp sinh năm 1954 ở ấp Bảo Hòa, ông Trần Văn Lê sinh năm 1957 ở ấp Bến Vựa (xã Vĩnh Hòa), ông Đào Văn Phu sinh năm 1959 ở ấp An Quới, bà Nguyễn Thị An sinh năm 1940 ở ấp An Nhơn, bà Phan Thị Tuyết sinh năm 1959 ở ấp Vĩnh Đức Tây (xã Vĩnh An). Các căn nhà đều có diện tích sử dụng trên 45 m2, kinh phí xây dựng từ 40 triệu đồng trở lên. Trong đó báo Nhân đạo Đời sống phía Nam vận động các đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ mỗi căn 40 triệu đồng, còn lại gia đình góp vào. (Trần Xiện)

 

Trong 5 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh ở Ba Tri đã vận động các đơn vị, tổ chức xã hội và cá nhân đóng góp kinh phí xây tặng 113 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 3,8 tỷ đồng. Trong đó cấp huyện vận động xây tặng 25 căn, số còn lại các xã, thị trấn vận động. (Trần Xiện)

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Liên kết website

Advertisement