Hôm nay: 24/10/2014
 
Trang chủ arrow Tin tức - Sự kiện arrow Xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thủ tục hành chính

Cấp tỉnh, huyện, xã
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Thông tin website

    Khách đang xem: 19

Lượt truy cập

mod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_counter
Xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre In
Người viết: Phạm Thị Tỷ   
25/02/2013

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 665/KH-UBND, ngày 19/01/2012 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nhằm thực hiện tốt, có hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015 nói chung và Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020 nói riêng; nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ sở đào tạo, các cơ quan có liên quan trong việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh công tác đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội, gắn kết giữa cung và cầu về nhân lực, hướng công tác đào tạo vào việc thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch phát triển nhân lực ở các ngành, các cấp, Uỷ ban nhân dân tỉnh có kế hoạch thực hiện với các nội dung thực hiện chủ yếu sau:

Căn cứ vào Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực của các sở, ngành và huyện, thành phố đã được phê duyệt, tiến hành cụ thể hóa thành kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực 5 năm, hàng năm của đơn vị để triển khai thực hiện công tác đào tạo, phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Hình thành Hội đồng đào tạo nhân lực tại tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, thành viên là các sở, ban ngành liên quan, một số cơ sở đào tạo. Hội đồng đào tạo nhân lực tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đào tạo theo nhu cầu phát triển nhân lực của tỉnh.

Triển khai thực hiện việc lồng ghép kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực bao gồm các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển nguồn nhân lực vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, ngành và địa phương. Căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá phát triển nhân lực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổ chức việc đánh giá giám sát tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020 theo định kỳ hàng năm và theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực của tỉnh, kết nối với hệ thống dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia. Đề xuất bố trí quỹ đất để xây dựng, mở rộng các cơ sở đào tạo, đáp ứng yêu cầu về quy mô, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. 

Xây dựng các chương trình, dự án trọng điểm phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực của tỉnh; triển khai có hiệu quả Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015; Đề án Đào tạo 50 cán bộ khoa học kỹ thuật ở nước ngoài có trình độ sau đại học của tỉnh Bến Tre; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và Chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre; bảo đảm điều kiện cơ bản về nhà ở, trường học, bệnh viện và các điều kiện khác đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo, dạy nghề chung trong cả nước; tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất các trường mầm non, phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Bộ, ngành về công tác đào tạo, mở rộng ngành, nghề các trình độ trong các cơ sở đào tạo trên địa bàn.

Huy động các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và đào tạo lại cho người lao động trong các doanh nghiệp; nhân rộng các mô hình dạy nghề, truyền nghề có hiệu quả tại các cơ sở kinh doanh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của toàn xã hội về học nghề; thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng hàng năm về công tác đào tạo, hiệu quả học nghề, trong đó có thông tin về dạy nghề theo nhu cầu xã hội. 

Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện hàng năm, sơ kết giữa kỳ, tổng kết Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện thường xuyên rà soát để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch tổ chức triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các cơ quan đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện.

Trên cơ sở những nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch; căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị để triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, định kỳ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 
< Trước   Tiếp >

Các tin khác...
Advertisement

Tìm kiếm

Tin vắn

Ngày 18/10/2014, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc huyện Ba Tri phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 2 xã Vĩnh Hòa và Vĩnh An trao tặng 5 căn nhà tình thương cho hộ nghèo gồm ông Nguyễn Văn Nghiệp sinh năm 1954 ở ấp Bảo Hòa, ông Trần Văn Lê sinh năm 1957 ở ấp Bến Vựa (xã Vĩnh Hòa), ông Đào Văn Phu sinh năm 1959 ở ấp An Quới, bà Nguyễn Thị An sinh năm 1940 ở ấp An Nhơn, bà Phan Thị Tuyết sinh năm 1959 ở ấp Vĩnh Đức Tây (xã Vĩnh An). Các căn nhà đều có diện tích sử dụng trên 45 m2, kinh phí xây dựng từ 40 triệu đồng trở lên. Trong đó báo Nhân đạo Đời sống phía Nam vận động các đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ mỗi căn 40 triệu đồng, còn lại gia đình góp vào. (Trần Xiện)

 

Trong 5 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh ở Ba Tri đã vận động các đơn vị, tổ chức xã hội và cá nhân đóng góp kinh phí xây tặng 113 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 3,8 tỷ đồng. Trong đó cấp huyện vận động xây tặng 25 căn, số còn lại các xã, thị trấn vận động. (Trần Xiện)

 

Ngày 20/10/2014, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bến Tre phối hợp với UBND 2 xã An Thuận và Phú Khánh tổ chức bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho bà Huỳnh Thị Hoa ở ấp An Ninh A, xã An Thuận, và bà Lê Thị Sữa, ấp Phú Long Phụng A, xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, là cựu thanh niên xung phong đang gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà có diện tích từ 60 - 70m², nền tráng xi-măng, vách tường, mái lợp tôn, tổng kinh phí xây dựng từ 75 đến 90 triệu đồng. Trong đó, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh vận động Quỹ Thiện tâm – Tập đoàn Vingroup hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào. (Văn Minh)

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Liên kết website

Advertisement