Hôm nay: 01/10/2014
 
Trang chủ arrow Tin tức - Sự kiện arrow Xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thủ tục hành chính

Cấp tỉnh, huyện, xã
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Thông tin website

    Khách đang xem: 27

Lượt truy cập

mod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_counter
Xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre In
Người viết: Phạm Thị Tỷ   
25/02/2013

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 665/KH-UBND, ngày 19/01/2012 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nhằm thực hiện tốt, có hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015 nói chung và Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020 nói riêng; nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ sở đào tạo, các cơ quan có liên quan trong việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh công tác đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội, gắn kết giữa cung và cầu về nhân lực, hướng công tác đào tạo vào việc thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch phát triển nhân lực ở các ngành, các cấp, Uỷ ban nhân dân tỉnh có kế hoạch thực hiện với các nội dung thực hiện chủ yếu sau:

Căn cứ vào Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực của các sở, ngành và huyện, thành phố đã được phê duyệt, tiến hành cụ thể hóa thành kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực 5 năm, hàng năm của đơn vị để triển khai thực hiện công tác đào tạo, phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Hình thành Hội đồng đào tạo nhân lực tại tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, thành viên là các sở, ban ngành liên quan, một số cơ sở đào tạo. Hội đồng đào tạo nhân lực tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đào tạo theo nhu cầu phát triển nhân lực của tỉnh.

Triển khai thực hiện việc lồng ghép kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực bao gồm các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển nguồn nhân lực vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, ngành và địa phương. Căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá phát triển nhân lực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổ chức việc đánh giá giám sát tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020 theo định kỳ hàng năm và theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực của tỉnh, kết nối với hệ thống dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia. Đề xuất bố trí quỹ đất để xây dựng, mở rộng các cơ sở đào tạo, đáp ứng yêu cầu về quy mô, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. 

Xây dựng các chương trình, dự án trọng điểm phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực của tỉnh; triển khai có hiệu quả Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015; Đề án Đào tạo 50 cán bộ khoa học kỹ thuật ở nước ngoài có trình độ sau đại học của tỉnh Bến Tre; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và Chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre; bảo đảm điều kiện cơ bản về nhà ở, trường học, bệnh viện và các điều kiện khác đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo, dạy nghề chung trong cả nước; tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất các trường mầm non, phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Bộ, ngành về công tác đào tạo, mở rộng ngành, nghề các trình độ trong các cơ sở đào tạo trên địa bàn.

Huy động các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và đào tạo lại cho người lao động trong các doanh nghiệp; nhân rộng các mô hình dạy nghề, truyền nghề có hiệu quả tại các cơ sở kinh doanh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của toàn xã hội về học nghề; thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng hàng năm về công tác đào tạo, hiệu quả học nghề, trong đó có thông tin về dạy nghề theo nhu cầu xã hội. 

Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện hàng năm, sơ kết giữa kỳ, tổng kết Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện thường xuyên rà soát để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch tổ chức triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các cơ quan đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện.

Trên cơ sở những nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch; căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị để triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, định kỳ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 
< Trước   Tiếp >

Các tin khác...
Advertisement

Tìm kiếm

Tin vắn

Ngày 17/9/2014, Hội Chữ thập đỏ phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Châu Thành mở lớp tập huấn quản lý rủi ro thiên tai, thảm họa dự vào cộng đồng cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các xã, thị trấn. Các học viên được nhóm giảng viên Phòng ngừa, ứng phó thảm họa huyện báo cáo các nội dung về hiểm họa, rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; hướng dẫn các kiến thức cơ bản về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai dự vào cộng đồng, đánh giá thiệt hại và nhu cầu cứu trợ. (Hoàng Loan)

 

Ngày 17/9/2014, Điện lực Châu Thành tổ chức hội nghị khách hàng và triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, áp dụng kể từ ngày 01/10/2014, chuyển đổi từ hình thức hóa đơn tiền điện dạng giấy trước đây sang hình thức mới là hóa đơn điện tử, giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ hóa đơn, thuận tiện cho khách hàng cũng như ngành điện trong hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, kê khai, nộp thuế, góp phần hiện đại hóa công tác hạch toán kế toán. (Hoàng Loan)

 

Ngày 12/9/2014, Ban An toàn giao thông huyện Ba Tri tổ chức buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho trên 100 công nhân của Công ty May mặc Thành Kiều ở xã Bảo Thạnh. Công nhân được phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Giao thông đường bộ và một số văn bản của Nhà nước liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Qua đó giúp công nhân nắm vững những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm, hạn chế vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. (Trần Xiện)

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Liên kết website

Advertisement