Hôm nay: 23/10/2014
 
Trang chủ arrow Chăn nuôi arrow Bình Đại: Hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020
Bình Đại: Hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 In
Người viết: Tuyết Mai   
19/07/2013

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và các ngành huyện Bình Đại, công tác bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn huyện được đẩy mạnh hoạt động và đạt được kết quả tích cực.

Để giữ vững những kết quả đạt được, huyện Bình Đại tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội của huyện nhà.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân là bước thực hiện quan trọng, từ đó, các ngành chức năng huyện tăng cường công tác tuyên truyền vận động thực hiện BHXH, BHYT sâu rộng trong nhân dân.

Image
Người dân đến khám BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện. (Ảnh: T.Mai)

Đảng uỷ, chi uỷ nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện Chỉ thị 38 của Chính phủ về bảo hiểm y tế toàn dân gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngành y tế huyện thực hiện phương châm “Mỗi thầy thuốc là chiến sĩ tuyên truyền về chính sách BHYT”, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

Huyện mở lớp tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn và nội dung luật BHXH, BHYT cho các đại lý thu, chi trả, các doanh nghiệp trong huyện nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và hoàn thiện kỹ năng tuyên truyền vận động cho các cán bộ, nhân viên thu, chi BHXH, BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT cho người lao động tại các cơ sở, dịch vụ.

Với những nỗ lực của toàn thể cán bộ, đội ngũ cộng tác viên cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, hoạt động thu bảo hiểm y tế toàn dân chuyển biến tích cực, ý thức của người tham gia BHYT ngày càng cao, góp phần hình thành nguồn quỹ ổn định lâu dài cho người tham gia BHYT.

Riêng năm 2012, thu bảo hiểm y tế bắt buộc cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong các doanh nghiệp là trên 4.350 người, với số tiền 6 tỷ 400 triệu đồng, bảo hiểm y tế học sinh có trên  15.700 em tham gia với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng, đạt trên 84%.

Về bảo hiểm y tế hộ dân, năm 2012 có trên 11.700 người tham gia, trong đó có 617 hộ cận nghèo tham gia với số tiền trên 127 triệu đồng, so với năm 2011 tăng  22%.

Ngoài ra Bảo hiểm xã hội huyện còn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội in cấp thẻ cho trên 3.000 trẻ em dưới 6 tuổi, cấp trên 5.500 thẻ BHYT cho đối tượng công nhân hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tính đến cuối năm 2012, tổng số tiền chi trả bảo hiểm y tế trên 9 tỷ 680 triệu đồng, đạt 56%. Trong 6 tháng đầu năm 2013, thu BHYT hộ dân có trên 6.500 hộ tham gia với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng, tăng 26,96% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020, huyện Bình Đại sẽ tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong lộ trình BHYT toàn dân. Tập trung công tác tuyên truyền Luật BHYT, nghĩa vụ và quyền lợi của người tham gia BHYT; tăng cường củng cố các đại lý thu tại 20 xã, thị trấn; thống kê chính xác các danh sách, đối tượng thuộc diện được Nhà nước bảo trợ để cấp thẻ, quan tâm thu 100% thuộc nhóm BHYT bắt buộc, lưu ý đến lao động các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; huy động toàn bộ nhân lực tăng cường tuyên truyền vận động thu BHYT tự nguyện hộ dân, hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, chính sách BHYT từng bước được thực hiện đồng bộ với việc củng cố, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT cho nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Đầu tư trang thiết bị, xây dựng, cải tạo và mở rộng cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là y tế cơ sở thông qua thực hiện Đề án giảm tải bệnh viện. Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Tích cực phòng chống các loại bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, phòng chống suy dinh dưỡng và tiếp tục kiện toàn, củng cố mạng lưới chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ bà mẹ, trẻ em.

Mục tiêu phấn đấu chung là tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu BHYT cho mọi người dân, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT đúng quy định. Cụ thể, đến năm 2015, tỷ lệ dân số tham gia BHYT chiếm trên 75%, trên 80% dân số vào năm 2020. 

 
 
< Trước   Tiếp >