Hôm nay: 30/10/2014
 
Trang chủ arrow Tin tức - Sự kiện arrow Chính trị - Xã hội arrow Đảng bộ khối doanh nghiệp lãnh đạo sản xuất kinh doanh đi đôi xây dựng Đảng

Thủ tục hành chính

Cấp tỉnh, huyện, xã
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Thông tin website

    Khách đang xem: 23

Lượt truy cập

mod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_counter
Đảng bộ khối doanh nghiệp lãnh đạo sản xuất kinh doanh đi đôi xây dựng Đảng In
Người viết: Trần Quốc   
23/12/2010

Đảng bộ khối Doanh nghiệp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập và chính thức hoạt động từ ngày 1/4/2010, gồm 36 chi, Đảng bộ, với 1.759 đảng viên; có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp.

Các chi, Đảng bộ trực thuộc hoạt động với nhiều loại hình, lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau. Nhiệm vụ chính của Đảng bộ khối là vừa củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách, ổn định tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở.    

Theo ông Nguyễn Hữu Thiện - Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp, những năm qua, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp trong khối có hiệu quả. 

Image
Đẩy mạnh việc thành lập chi bộ Đảng tại các doanh nghiệp đủ điều kiện. (Ảnh: TrQ)

Nhiều doanh nghiệp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả hoạt động, khẳng định thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, lao động; nộp ngân sách của tỉnh.

Các chi, Đảng bộ thể hiện vai trò hạt nhân chính trị, quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đoàn thể trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, vẫn còn đó một số hạn chế, như: hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh chưa bền vững; đa số các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, sức cạnh tranh yếu; chất lượng sản phẩm, dịch vụ thấp.

Hoạt động liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong khối còn hạn chế; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa cao; phong cách, lề lối làm việc chậm đổi mới, công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt Đảng chưa trở thành nề nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê bình và phê bình chưa thật sự trở thành nền nếp trong sinh hoạt Đảng.

5 năm tới là giai đoạn cả nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao mức tăng trưởng kinh tế - xã hội, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong đó, có trách nhiệm của đội ngũ doanh nghiệp - những chiến sĩ xung kích trên mặt trận kinh tế.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ I đề ra phương hướng trong 5 năm tới là: lãnh đạo thực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đi đôi với xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh; đặc biệt, nâng cao vai trò, nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng trong việc tham gia điều hành doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong xây dựng và phát triển lực lượng công nhân trong doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo định hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Để thực hiện phương hướng đề ra, toàn Đảng bộ khối Doanh nghiệp tập trung các nhiệm vụ và giải pháp, như: bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra “Tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, đưa ngành công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế”.

Trên địa bàn tỉnh có doanh nghiệp nộp ngân sách địa phương hàng năm rất cao, cao hơn nguồn thu ngân sách của một huyện. Tuy nhiên, tỉnh ta chưa có doanh nghiệp hay nhà máy quy mô tầm cỡ quốc gia để chi phối, thúc đẩy nhanh quá trình phát triển và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; do vậy, cần quan tâm kêu gọi đầu tư, phát triển nhanh và mạnh các ngành công nghiệp, dịch vụ.

Tỉnh tập trung tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nâng cao đời sống cho người lao động.

Nhiệm vụ của Đảng bộ khối doanh nghiệp lãnh đạo hổ trợ phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, tôn trọng quyền tự do kinh doanh theo pháp luật của mọi công dân, khuyến khích làm giàu hợp pháp, xóa đói, giảm nghèo.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của Đảng bộ, chi bộ; kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong Đảng.

Cấp ủy cơ sở thể hiện được vai trò là hạt nhân lãnh đạo của doanh nghiệp. Toàn Đảng bộ phấn đấu, mỗi năm có ít nhất 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 20% trong sạch vững mạnh tiêu biểu; hạn chế đến mức thấp nhất số cơ sở đảng yếu kém; có trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng quy mô số lượng các tổ chức cơ sở Đảng trong khối ít nhất là 20%, nâng tổng số tổ chức cơ sở Dảng lên từ 40 - 50; phát triển ít nhất 30% đảng viên mới so với tổng số đảng viên hiện nay để đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ đạt từ 2.400 – 2.500 đảng viên.

Trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đảm bảo tốt mối quan hệ giữa xây và chống. Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp quan tâm hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, tay nghề cao, có đạo đức và trách nhiệm với xã hội. Mạnh dạn quy hoạch, đào tạo một đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh, ý chí, có tri thức, từng bước bố trí đảm nhiệm những nhiệm vụ chủ chốt.

Đảng bộ khối doanh nghiệp chủ động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, Huyện ủy, Thành ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong Đảng bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp với cấp ủy và chính quyền địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong Đảng bộ khối trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm, tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện.

Tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất việc đình công, lãng công trái pháp luật trong các doanh nghiệp, tạo sự gắn bó mật thiết giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, Đảng ủy khối phối hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xúc tiến việc hình thành bộ máy Công đoàn khối doanh nghiệp. Lãnh đạo Công đoàn khối và Công đoàn cơ sở trực thuộc đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hóa, nhà nước hóa; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, để công đoàn thực sự hấp dẫn đối với người lao động và tạo được sự đồng tình, ủng hộ của người sử dụng lao động.

Phấn đấu tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn đều có tổ chức công đoàn, tăng tỷ lệ công nhân gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn. Công đoàn phải thật sự là người bạn, ngôi nhà chung của công nhân, lao động.

Ý thức trọng trách lớn lao được giao phó, toàn Đảng bộ khối doanh nghiệp quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đưa Bến Tre sớm trở thành tỉnh giàu mạnh, phồn vinh, cùng cả nước vững bước trên con đường CNH-HĐH, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 
< Trước   Tiếp >
Advertisement

Tìm kiếm

Tin vắn

Ngày 22/10/2014, Hội Người mù huyện Ba Tri tổ chức tặng 250 phần quà cho 250 người mù trên địa bàn huyện, mỗi phần quà gồm 5kg gạo, cùng một số nhu yếu phẩm, trị giá mỗi phần là 200.000 đồng. Toàn bộ quà tặng trên do gia đình phật tử Bảo Huệ ở Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay, Hội Người mù huyện Ba Tri đã vận động và tiếp đón 17 đoàn từ thiện đến tặng trên 2.000 phần quà cho người mù trong huyện, với tổng giá trị trên 800 triệu đồng, góp phần sang sẻ bớt khó khăn trong cuộc sống của người mù. (Trà Dũng)

 

Ngày 18/10/2014, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc huyện Ba Tri phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 2 xã Vĩnh Hòa và Vĩnh An trao tặng 5 căn nhà tình thương cho hộ nghèo gồm ông Nguyễn Văn Nghiệp sinh năm 1954 ở ấp Bảo Hòa, ông Trần Văn Lê sinh năm 1957 ở ấp Bến Vựa (xã Vĩnh Hòa), ông Đào Văn Phu sinh năm 1959 ở ấp An Quới, bà Nguyễn Thị An sinh năm 1940 ở ấp An Nhơn, bà Phan Thị Tuyết sinh năm 1959 ở ấp Vĩnh Đức Tây (xã Vĩnh An). Các căn nhà đều có diện tích sử dụng trên 45 m2, kinh phí xây dựng từ 40 triệu đồng trở lên. Trong đó báo Nhân đạo Đời sống phía Nam vận động các đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ mỗi căn 40 triệu đồng, còn lại gia đình góp vào. (Trần Xiện)

 

Trong 5 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh ở Ba Tri đã vận động các đơn vị, tổ chức xã hội và cá nhân đóng góp kinh phí xây tặng 113 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 3,8 tỷ đồng. Trong đó cấp huyện vận động xây tặng 25 căn, số còn lại các xã, thị trấn vận động. (Trần Xiện)

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Liên kết website

Advertisement