Hôm nay: 21/10/2014
 
Phát thanh - Truyền hình In
  ĐVT 2001 2002 2003 2004 2005
I. Phát thanh            
1. Tổng số đài phát thanh, trạm truyền thanh Đài, trạm 169 169 169 169 169
Chia ra:            
- Đài phát thanh tỉnh Đài 1 1 1 1 1
- Đài truyền thanh huyện, thị xã Đài 8 8 8 8 8
- Trạm truyền thanh xã, phường Trạm 160 160 160 160 160
2. Số giờ phát sóng của đài phát thanh tỉnh Giờ/năm 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460
II. Truyền hình            
1. Đài truyền hình Đài 1 1 1 1 1
2. Tổng số giờ phát sóng Giờ/năm 4.745 6.205 9.125 12.775 12.793
Chia ra:            
- Số giờ phát sóng của Đài truyền hình tỉnh Giờ/năm 1.925 3.285 6.205 6.205 6.205
- Số giờ tiếp sóng của Đài truyền hình Việt Nam VTV Giờ/năm 2.820 2.920 2.920 6.570 6.588
Nguồn: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bến Tre
 
< Trước   Tiếp >
Advertisement

Tìm kiếm

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Liên kết website

Advertisement