Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

Skip Navigation LinksTrang
Thư viện hệ thống này được tạo bởi tính năng Phát hành để lưu giữ các trang được tạo trong trang này.

  
  
  
  
  
  
Sửa
  
ChiTietDuAn.aspx
  
3/16/2017 1:23 PMDang Tan Dat
Trang Layout Người dân Chi tiết danh mục dự án
ChiTietGopY.aspx
  
9/15/2014 3:20 PMQuan tri Spadmin
Trang Layout Người dân Chi Tiết Góp Ý
ChuongTrinhDeTaiKhoaHoc.aspx
  
12/16/2014 5:17 PMQuan tri Spadmin
Trang layout Full Chương trình đề tài khoa học
dat-cau-hoi.aspx
  
3/22/2014 11:04 AMSystem Account
Trang Layout Người dân Đặt câu hỏi
default.aspx
  
6/24/2019 8:38 PMDang Tan Dat
Trang Layout Người dân Cổng thông tin điện tử Bến Tre - Người dân - Doanh nghiệp
default_copy(1).aspx
  
2/20/2017 9:21 AMQuan tri Spadmin
Trang Layout Người dân Cổng thông tin điện tử Bến Tre - Người dân - Doanh nghiệp
DuAnHangMucDauTu.aspx
  
12/16/2014 5:14 PMQuan tri Spadmin
Trang layout Full Dự án hạng mục đầu tư
GopYThanhCong.aspx
  
7/11/2014 1:21 PMQuan tri Spadmin
Trang VBDT Mới Góp Ý Thành Công
GuiGopY.aspx
  
3/2/2015 1:56 PMDang Tan Dat
Trang VBDT Mới 2zone Gửi Góp Ý
testduan.aspx
  
2/20/2017 8:26 AMQuan tri Spadmin
Trang Layout Người dân testduan
Testing.aspx
  
4/29/2014 9:41 AMSystem Account
Trang Layout Người dân Testing
Thong-ke-van-ban-du-thao-theo-cqbh.aspx
  
9/15/2014 3:51 PMQuan tri Spadmin
Trang layout Full Thống kê văn bản dự thảo theo cơ quan ban hành
thong-ke-van-ban-du-thao-theo-trang-thai.aspx
  
9/30/2014 10:15 AMQuan tri Spadmin
Trang layout Full Thống kê Văn bản Dự thảo theo Trạng thái
thong-ke-van-ben-du-thao.aspx
  
11/7/2014 5:03 PMSystem Account
Trang layout Full Thống kê Văn bản Dự thảo Chi tiết
VanBanDuThao.aspx
  
2/17/2020 2:16 PMDang Tan Dat
Trang VBDT Mới Văn Bản Dự Thảo
VanBanDuThaoGopY.aspx
  
7/9/2018 8:40 AMDang Tan Dat
Trang VBDT Mới Góp Ý Văn Bản Dự Thảo
VanBanDuThaoGopY2.aspx
  
8/14/2015 2:03 PMQuan tri Spadmin
Trang VBDT Mới 2zone VanBanDuThaoGopY2
VanBanDuThaoGopYV2.aspx
  
8/14/2015 3:39 PMQuan tri Spadmin
Trang VBDT Mới Góp Ý Văn Bản Dự Thảo