Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 2, Ngày 21/09/2015, 17:20
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ IX: Tuyên dương những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 5 năm qua
21/09/2015 | An Châu
“Thi đua là yêu nước; Yêu nước thì phải thi đua”. Hai câu huấn thị của Bác Hồ năm xưa đến nay vẫn nguyên giá trị và đã trở thành động lực cho các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh Bến Tre. Hai câu huấn thị đó đã được treo lên ở nơi trang trọng, được nghe đọc vang lên tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ IX diễn ra vào sáng ngày 18/9/2015 tại Hội trường lớn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

​“Thi đua là yêu nước; Yêu nước thì phải thi đua”. Hai câu huấn thị của Bác Hồ năm xưa đến nay vẫn nguyên giá trị và đã trở thành động lực cho các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh Bến Tre. Hai câu huấn thị đó đã được treo lên ở nơi trang trọng, được nghe đọc vang lên tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ IX diễn ra vào sáng ngày 18/9/2015 tại Hội trường lớn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đại hội huy tụ trên 300 đại biểu là các điển hình tiên tiến và các đại biểu thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành, các huyện, thành phố Bến Tre, đại biểu các lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo.

Dự Đại hội có các đồng chí Trương Vĩnh Trọng – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Văn Dũng – nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tỉnh Bến Tre, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đồng chí Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Cao Văn Trọng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. (Ảnh: An Châu)

Sau lời phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng, đồng chí Trương Duy Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đọc báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2010-2015) của tỉnh Bến Tre.

Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là năm 2015 là năm có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX tỉnh Bến Tre có ý nghĩa rất quan trọng.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của tỉnh cũng như biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc nhất của phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng, tạo khí thế thi đua “Đồng Khởi mới”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh giai đoạn 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2010-2015) của UBND tỉnh, trong 5 năm qua, với bối cảnh khó khăn chung của cả nước do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới và khu vực, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2010-2015).

Phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, với tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, các cấp các ngành, các đơn vị, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Kinh tế duy trì sự phát triển khá ổn định, toàn diện, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm đạt 7,3%, GDP bình quân đầu người đạt 34,7 triệu đồng, tăng 1,66 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Các phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực phát triển kinh tế như công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, nông lâm thủy sản, thương mại – dịch vụ và du lịch,… đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Công nghiệp có bước phát triển khá cao; các thế mạnh của tỉnh như kinh tế vườn và kinh tế thủy sản tiếp tục phát huy hiệu quả; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng chất lượng, hiệu quả, gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu; thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, giá trị sản xuất tăng 7,97%; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,68 tỷ USD, tăng 22,6%/năm.

Các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực văn hóa – xã hội đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội tỉnh. Các phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục gặt hái nhiều kết quả tích cực, chất lượng giáo dục ở các cấp học được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng; mạng lưới trường lớp phát triển đều khắp trên địa bàn, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập; thành quả phổ cập giáo dục các bậc học được duy trì và phát triển. Qua các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều nhà giáo đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

7691_2192015_11215.jpg

Đồng chí Trương Duy Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đọc báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2010-2015). (Ảnh: An Châu)

Các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trong đó, phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn trong toàn tỉnh. Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 90% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa theo chuẩn mới; 100% xã, phường, thị trấn và 100% cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 9 xã đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới. Qua tổng kết các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa đã xuất hiện tập thể điển hình tiêu biểu là huyện Châu Thành, huyện đầu tiên được công nhận Huyện văn hóa.

Các phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; khoa học và công nghệ; an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là việc kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Riêng các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, xã hội từ thiện đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Trong đó, công tác chăm lo cho đối tượng chính sách được thực hiện kịp thời và được toàn xã hội quan tâm hưởng ứng. Phong trào xã hội từ thiện đã khơi dậy tấm lòng tương thân, tương ái, nhân đạo từ thiện của mọi người, từ đó kịp thời giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh cải thiện cuộc sống.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Bến Tre đã phát động phong trào thi đua Quê hương Đồng Khởi chung sức xây dựng nông thôn mới đến các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân. Qua 4 năm triển khai thực hiện, phong trào được cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo được sự chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự

Kết quả thực hiện phong trào, đến nay toàn tỉnh đã có 4 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5 xã hoàn thiện các tiêu chí để tiến tới công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015; 38 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 76 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Chất lượng các tiêu chí được nâng lên, tạo nền tẳng khá vững chắc để phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới trong những năm tiếp theo.

Tiêu biểu nhất trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới là các xã: Châu Bình – huyện Giồng Trôm, Phú Nhuận TP. Bến Tre, Hữu Định – huyện Châu Thành và Sơn Định – huyện Chợ Lách. Đã xuất hiện các tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen như xã Châu Bình (Giồng Trôm), xã Tân Thủy (Ba Tri) và ông Khưu Thoại Sỹ (xã Châu Bình). Ngoài ra còn có hàng trăm tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen với thành tích đóng góp tích cực trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính đã được tích cực triển khai, như phong trào thi đua “Quyết thắng” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong đó bao gồm các phong trào cụ thể như: Ra quân quyết thắng, lập công dâng Bác”, “Sáng tạo, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”; Công an tỉnh có phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” với các phong trào cụ thể như “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, “Xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Nội dung thi đua gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức các phong trào thi đua gắn với phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sĩ Hải quân”, “Thần tốc – Quyết thắng”. Thi đua đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên cán bộ, chiến sĩ, vươn lên, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

7691_2192015_11216.jpg

Đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: An Châu)

Phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 khóa XI. Phong trào thi đua “Phòng chống tham nhũng, lãng phí” được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao. Theo đó, các ngành, các cơ quan, đơn vị chủ động trong công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Qua đó đã xuất hiện nhiều Đảng bộ và gương đảng viên điển hình tiên tiến phấn đấu hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức họag động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các giới; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng tại cơ sở, hướng về cơ sở, thiết thực, được đông đảo các giới tích cực hưởng ứng.

5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các cấp đoàn thể đã tích cực vận động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sâu rộng, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động Ngày vì người nghèo, xây dựng Quỹ vì người nghèo,…

Qua đánh giá các mặt được và chưa được, những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh trong giai đoạn 5 năm (2010-2015), Đại hội đã rút ra những bài học kinh nghiệm như:

Nơi nào có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể các cấp thì nơi đó có phong trào thi đua sôi nổi, tạo ra khí thế mới cũng như động lực để phát triển mạnh các phong trào và cũng là công cụ thúc đẩy mọi người hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu chỉ coi trọng phát động phong trào, không quan tâm đến nội dung của phong trào, không gắn kết được nhiệm vụ chung với công việc hàng ngày thì chỉ là “đánh trống bỏ dùi”, hoặc “đầu voi đuôi chuột”. Nội dung thi đua phải thật sát với yêu cầu cách mạng và điều kiện thực tế của từng ngành, từng cấp, đồng thời phải gắn kết ađược các phong trào thi đua với nhiệm vụ cụ thể của từng người, từng đơn vị, địa phương, cơ sở.

Khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời thì mới có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương người tốt, việc tốt và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

Khen thưởng đột xuất, thường xuyên phải được thực hiện kịp thời mới khuyến khích, động viên, thông tin tuyên truyền rộng rãi các gương điển hình, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong mọi hoạt động đời sống xã hội để mọi người thi đua học tập, noi theo. Chú trọng tổng kết các thực tiễn, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả; chủ động phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu và khen thưởng kịp thời để làm hạt nhân cho các phong trào thi đua tiếp theo.

Tại Đại hội, đồng chí Cao Văn Trọng – Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác khen thưởng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Đào – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thay mặt các tổ chức thành viên và toàn thể nhân hưởng lời phát động thi đua yêu nước của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, hứa quyết tâm thực thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra.

Cũng tại Đại hội, có 4 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 9 điển hình tiên tiến được mời lên báo cáo tham luận và giao lưu với đại biểu dự Đại hội.

Lượt người xem:   14453
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer