Sign In

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
Tóm tắt
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
/PublishingImages/ID2021614115821255_14620211254_2021614115933739_XL.jpg

​Sáng 14/6/2021, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương, đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 5 tháng đầu năm 2021 và thúc đẩy giải ngân năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì điểm cầu tỉnh Bến Tre dự hội nghị. 

6/14/2021 12:30 PM/PublishingImages/ID2021614115821255_14620211254_2021614115933739_XL.jpg

​Sáng 14/6/2021, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương, đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 5 tháng đầu năm 2021 và thúc đẩy giải ngân năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì điểm cầu tỉnh Bến Tre dự hội nghị. 

6/14/2021 12:30 PM28212Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoàiApproved
/PublishingImages/ID20216147265183_146202174426_202161472810724_XL.jpg

​Trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, ngày 13/6/2021, ông Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Đại đã đến kiểm tra các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 tại các bến đò ngang trên địa bàn huyện.

6/14/2021 11:00 AM/PublishingImages/ID20216147265183_146202174426_202161472810724_XL.jpg

​Trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, ngày 13/6/2021, ông Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Đại đã đến kiểm tra các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 tại các bến đò ngang trên địa bàn huyện.

6/14/2021 11:00 AM28211Lãnh đạo huyện Bình Đại kiểm tra các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19Approved
/PublishingImages/ID2021612153726974_126202116341_2021612155939771_XL.gif

​Ngày 11/6/2021, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Lách, Cụm thi đua Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố của tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021.

6/12/2021 6:10 PM/PublishingImages/ID2021612153726974_126202116341_2021612155939771_XL.gif

​Ngày 11/6/2021, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Lách, Cụm thi đua Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố của tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021.

6/12/2021 6:10 PM28210Cụm thi đua Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021Approved
/PublishingImages/ID2021612171728912_12062021_202161217187849.png

​Chiều ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". 

6/12/2021 6:00 PM/PublishingImages/ID2021612171728912_12062021_202161217187849.png

​Chiều ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". 

6/12/2021 6:00 PM28209Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Approved
/PublishingImages/ID202161212733537_1262021121734_202161212825928_XL.jpg

​Sáng ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tham dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tham dự và chủ trì hội nghị.

6/12/2021 12:50 PM/PublishingImages/ID202161212733537_1262021121734_202161212825928_XL.jpg

​Sáng ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tham dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tham dự và chủ trì hội nghị.

6/12/2021 12:50 PM28208Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trịApproved
1 - 5Next