Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksBáo cáo kinh tế xã hội

 
Báo cáo kinh tế xã hội - Năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quí II và 6 tháng đầu năm 2020 
 
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020 
 
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bến Tre 
 
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2020 
 
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2020 
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2020 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quí II và 6 tháng đầu năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quí II và 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quí II và 6 tháng đầu năm 2020
03/07/2020 8:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg62
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020
03/06/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg335
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bến Tre
29/04/2020 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg160
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2020
06/04/2020 3:15 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg270
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2020Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2020
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2020
03/03/2020 8:15 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg218
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2020
03/02/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg237
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và Năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và Năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và Năm 2019
09/01/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg1110
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre
04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg388
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre
03/11/2019 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg298
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng nằm 2019 tỉnh Bến Tre
01/10/2019 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg398
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre
04/09/2019 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg257
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
01/08/2019 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg385
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre quý II và 6 tháng đầu năm 2019Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre quý II và 6 tháng đầu năm 2019
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre quý II và 6 tháng đầu năm 2019
04/07/2019 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg578
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
31/05/2019 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg491
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
08/05/2019 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg531
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2019
01/04/2019 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg685
Báo cáo  kinh tế-Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2019Báo cáo  kinh tế-Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2019
Báo cáo  kinh tế-Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2019
12/03/2019 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg749
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2019
18/02/2019 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg1875
 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và năm 2018 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và năm 2018
 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và năm 2018
08/01/2019 8:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg2399
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018.
03/12/2018 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg944
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018.
01/11/2018 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg1754
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
01/10/2018 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg745
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre.
30/08/2018 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg917
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
03/08/2018 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg1348
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018
04/07/2018 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg3852
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng năm 2018 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
Báo cáo số 260/BC-CTK ngày 23/5/2018 của Cục Thống kê Bến Tre về việc Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng đầu năm 2018 tỉnh Bến Tre.
05/06/2018 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg703
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2018 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2018 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2018 tỉnh Bến Tre
08/05/2018 2:45 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg510
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quí I năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quí I năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quí I năm 2018
05/04/2018 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg2456
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 02 tháng năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 02 tháng năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 02 tháng năm 2018
08/03/2018 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg1198
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2018
05/02/2018 2:35 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg1300
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer