Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 31/05/2018, 15:00
Danh sách người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2018
31/05/2018
Danh sách người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2018
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GHI CHÚ
HUYỆN THẠNH PHÚ
1 Võ Văn Tiền  Chánh Văn Phòng HĐND &UBND huyện Thạnh Phú 0986713355
2 Phạm Hồng Lạc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Qui -Huyện Thạnh Phú  
3 Phạm Văn Diệu  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Qưới Điền -Huyện Thạnh Phú  
4 Trần Duy Khánh  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Lợi -Huyện Thạnh Phú  
5 Nguyễn Thị Ngọc Hà Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân xã Đại Điền -Huyện Thạnh Phú  
6 Đặng Hữu Cảnh Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân xã Phú khánh -Huyện Thạnh Phú  
7 Lê Thúy Kiều  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phong -Huyện Thạnh Phú  
8 Lâm Thị Hoàng Lan  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thới Thạnh -Huyện Thạnh Phú  
9 đào Thị Kiều Lý  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hưng -Huyện Thạnh Phú  
10 Nguyễn Thị Ngọc Lin  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ An -Huyện Thạnh Phú  
11 Trần Văn Sỉ  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Thạnh Phú -Huyện Thạnh Phú  
12 Nguyễn Phúc Duy   Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thành -Huyện Thạnh Phú  
13 Nguyễn Văn Thành  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thạnh -Huyện Thạnh Phú  
14 Nguyễn Thị Hồng Liên  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thuận -Huyện Thạnh Phú  
15 Lê Văn Thật  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Nhơn -Huyện Thạnh Phú  
16 Bùi Văn Lượng  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Điền -Huyện Thạnh Phú  
17 Tống Phước Cưng  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giao Thạnh -Huyện Thạnh Phú  
18 Nguyễn Thị Kiều Tiên  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phong -Huyện Thạnh Phú  
19 Trần Thị Minh Khoa   Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hải -Huyện Thạnh Phú  

HUYỆN GIỒNG TRÔM

1 Nguyễn Minh Tâm Chánh Văn Phòng HĐND&Ủy ban nhân dân Huyện Giồng Trôm 0984237013
2 Ngô Tấn Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  Mỹ Thạnh -Huyện Giồng Trôm 01254659066
3 Lê Văn Thắng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  Lương Hòa -Huyện Giồng Trôm 0919150515
4 Bùi Thành Hiếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  Phong Nẫm -Huyện Giồng Trôm 0914522157
5 Hồ văn Trí Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Ủy ban nhân dân xã Phong Mỹ  -Huyện Giồng Trôm 01667631376
6 Lê Duy Khanh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  Châu Hòa -Huyện Giồng Trôm 0976812861
7 Nguyễn Huỳnh Phụng Chủ tịch Ủy ban nhân dân Lương Qưới -Huyện Giồng Trôm 0915033293
8 Lê Minh Bảo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  Bình Hòa -Huyện Giồng Trôm 0975313559
9 Nguyễn Đăng Quang Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị Trấn -Huyện Giồng Trôm 0984372001
10 Huỳnh Ngọc Chiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã châu Bình -Huyện Giồng Trôm 01672182688
11 Nguyễn Quốc Hải Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thành -Huyện Giồng Trôm 0985046421
12 Lê Hồng Minh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  Tân Thanh -Huyện Giồng Trôm 0907236379
13 Lê Thí Thúy Hằng  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  Hưng Nhượng -Huyện Giồng Trôm 0974420290
14 Nguyễn Văn Chở Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  Hưng Lễ -Huyện Giồng Trôm 0945155877
15 Nguyễn Thành Kiếm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phú Đông -Huyện Giồng Trôm 01274700536
16 Mai Văn Ngợi HUV - Bí thư Đảng ủy xã Ủy ban nhân dân xã  Tân Lợi Thạnh -Huyện Giồng Trôm 0912230566
17 Lê Thành Chiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  Tân Hào -Huyện Giồng Trôm 0943574571
18 Nguyễn Hữu Hiểu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long  Mỹ  -Huyện Giồng Trôm 0909886864
19 Nguyễn Ngọc vũ XUV - PCT UBND xã Ủy ban nhân dân xã Lương Phú -Huyện Giồng Trôm 0908764164
20 Trình Minh Trí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Điền -Huyện Giồng Trôm 0946688933
21 Trần Ngọc Liêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Long -Huyện Giồng Trôm 0977269618
22 Nguyễn Thanh Liêm Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân xã Hưng Phong -Huyện Giồng Trôm 0914154508
23 Nguyễn Tấn Thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú -Huyện Giồng Trôm 01687244105
HUYỆN BÌNH ĐẠI
1 Lê Văn Răng Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại 0982843890
2 Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp -Huyện Bình Đại 01298959335
3 Lê Minh Hảo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hòa -Huyện Bình Đại 0976224081
4 Trần Văn Mười Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Định -Huyện Bình Đại 0933244219
5 Nguyễn Hoàng Mơ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận -Huyện Bình Đại 0977728146
6 Nguyễn Duy Phúc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Hưng -Huyện Bình Đại 0984575403
7 Trần Thế Cường Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vang Qưới Tây -Huyện Bình Đại 0975416113
8 Võ Văn Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vang Qưới Đông -Huyện Bình Đại 0987450281
9 Phan Văn Ấm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thới Lai -Huyện Bình Đại 01665833836
10 Trần Kha Vũ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Vang -Huyện Bình Đại 0984534826
11 Lê Thị Thu Dung Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Thuận -Huyện Bình Đại 01682898057
12 Trần Quốc Hải Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Trung -Huyện Bình Đại 0918651262
13 Nguyễn Thaành Trí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Long -Huyện Bình Đại 0978309798
14 Phan Văn Tuấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thới -Huyện Bình Đại 0919089898
15 Nguyễn Thành Nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Hòa Lộc -Huyện Bình Đại 01279034323
16 Đặng Văn Đua Em Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Trị -Huyện Bình Đại 0907611610
17 Lê Chí Dũng Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Bình Đại -Huyện Bình Đại 0984297276
18 Nguyễn Hồng Hải Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thắng -Huyện Bình Đại 0917131535
19 Võ Bằng Trúc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phước -Huyện Bình Đại 0943147367
20 Nguyễn Thị Minh Thơ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thừa Đức -Huyện Bình Đại 01684438321
21 Võ Thị Lũy Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thới Thuận -Huyện Bình Đại 0948845216
HUYỆN MỎ CÀY NAM
1 Nguyễn Thế Hùng Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Mỏ Cày Nam 0919202588
2 Đoàn Thị Huỳnh Anh Công chức văn phòng Thống kê nội vụ Thị trấn Mỏ Cày Nam  
3 Võ Trường An Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thạnh - huyện Mỏ Cày Nam  
4 Huỳnh Văn Thanh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Trung - huyện Mỏ Cày Nam  
5 Trần Văn Hải Bí thư Ủy ban nhân dân xã An Thạnh - huyện Mỏ Cày Nam  
6 Nguyễn Văn Đoàn Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh Đông - huyện Mỏ Cày Nam  
7 Lương Văn Phong Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Định - huyện Mỏ Cày Nam  
8 Phạm Văn Giếng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Hiệp - huyện Mỏ Cày Nam  
9 Lê Thanh Lâm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Đức - huyện Mỏ Cày Nam  
10 Dư Thùy Vân Công chức văn phòng Thống kê nội vụ Ủy ban nhân dân xã An Thới - huyện Mỏ Cày Nam  
11 Đoàn Công Thức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung - huyện Mỏ Cày Nam  
12 Nguyễn Văn Rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Thủy - huyện Mỏ Cày Nam  
13 Võ Văn Khắc Điệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hội - huyện Mỏ Cày Nam  
14 Nguyễn Văn Nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đa Phước Hội - huyện Mỏ Cày Nam  
15 Phan Văn Mẫm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Thới B - huyện Mỏ Cày Nam  
16 Phạm Văn Chơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh Tây - huyện Mỏ Cày Nam  
17 Nguyễn Văn Phương P.Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn - huyện Mỏ Cày Nam  
18 Lê Quang Trung P.Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Mỹ - huyện Mỏ Cày Nam  
HUYỆN MỎ CÀY BẮC
1 Nguyễn Thanh Sơn Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Mỏ Cày Bắc  
2 Phạm Văn Luận Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Ngãi - huyện Mỏ Cày Bắc  
3 Nguyễn Văn Hữu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thành Bình - huyện Mỏ Cày Bắc  
4 Nguyễn Xuân Vĩnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Tân - huyện Mỏ Cày Bắc  
5 Nguyễn Văn Mến Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Lộc - huyện Mỏ Cày Bắc  
6 Trần Duy Thơ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phước Mỹ Trung - huyện Mỏ Cày Bắc  
7 Trần Thị Lâm Duyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân phú Tây - huyện Mỏ Cày Bắc  
8 Nguyễn Văn Thuận Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh Tây - huyện Mỏ Cày Bắc  
9 Lê Tấn Thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Bình - huyện Mỏ Cày Bắc  
10 Huỳnh Thanh Tuấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh Trung A - huyện Mỏ Cày Bắc  
11 Nguyễn Thanh Xuân Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Thạnh Tân - huyện Mỏ Cày Bắc  
12 Nguyễn Thị Lệ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành An - huyện Mỏ Cày Bắc  
13 Trịnh Văn Hòn Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhuận Phú Tân - huyện Mỏ Cày Bắc  
14 Phan Hữu Xuyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ - huyện Mỏ Cày Bắc  
THÀNH PHỐ BẾN TRE
1 Nguyễn Văn Được Chánh văn phòng HĐND &UBND TP. Bến Tre 0985518178
2 Nguyễn Minh Phương Chủ tịch UBND Phường 1- TP.Bến Tre 0918948789
3 Nguyễn Xuân Hoàng Chủ tịch UBND Phường 2- TP.Bến Tre 0913031824
4 Nguyễn Thị kIm Chi Chủ tịch UBND Phường 3- TP.Bến Tre 0937576994
5 Nguyễn Viết Cường Chủ tịch UBND Phường 4- TP.Bến Tre 0933797545
6 Trần Thanh Tùng Chủ tịch UBND Phường5- TP.Bến Tre 0985967790
7 Phạm Thị Thủy Chủ tịch UBND Phường6- TP.Bến Tre 0939847292
8 Trần Vũ Chiến Chủ tịch UBND Phường 7- TP.Bến Tre 0917431513
9 Vũ Văn Thanh Chủ tịch UBND Phường 8- TP.Bến Tre 0919240038
10 Đỗ Thế Vinh Chủ tịch UBND Phường Phú Khương- TP.Bến Tre 0913717330
11 Đỗ Thị Thùy Duyên Chủ tịch UBND Phường Phú Tân- TP.Bến Tre 0966778857
12 Tô Huỳnh Minh Tâm Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh An- TP.Bến Tre 01669042434
13 Trần Lê Hoài Phương Chủ tịch UBND xã  Phú Nhuận- TP.Bến Tre 0916384238
14 Trần Thị Hiền Chủ tịch UBND xã Nhơn Thạnh- TP.Bến Tre 01665559925
15 Trần Thị Kim Nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Hưng- TP.Bến Tre 0916663565
16 Đỗ Văn Tấn Chủ tịch UBND xã Sơn Đông- TP.Bến Tre 0963803738
17 Võ Văn Sang Chủ tịch UBND xã Bình Phú- TP.Bến Tre 0932922779
18 Nguyễn Trung Long Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành- TP.Bến Tre 0978704380
HUYỆN CHÂU THÀNH
1 Dương Văn Phúc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành  0918510979
2 Hồ Quang Tuyến Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành  
3 Trần hoàng Liêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú -Huyện Châu Thành  
4 Trần Thị Châu Giang Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Phước -Huyện Châu Thành  
5 Trần Thị Hồng Quốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hiệp -Huyện Châu Thành  
6 Trần Minh Đức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Qưới Sơn -Huyện Châu Thành  
7 Trần Thị Mỹ Thiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thạch -Huyện Châu Thành  
8 Ngô Thanh Qúy Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Đức -Huyện Châu Thành  
9 Lương Hoài Nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Phước -Huyện Châu Thành  
10 Phan Thị Nhị Hùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Túc -Huyện Châu Thành  
11 Trần Minh Tấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn -Huyện Châu Thành  
12 Lê Bạch Sơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giao Hòa -Huyện Châu Thành  
13 Đặng Công Tấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh -Huyện Châu Thành  
14 Nguyễn Văn Hoàng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Khánh -Huyện Châu Thành  
15 Hồ Hữu Sang Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hóa -Huyện Châu Thành  
16 Phạm Thị Mỹ Trang Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giao Long -Huyện Châu Thành  
17 Đoàn Văn Thanh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Hòa -Huyện Châu Thành  
18 Phan Tấn Đức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Qưới Thành -Huyện Châu Thành  
19 Trương Minh Hùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú An Hòa -Huyện Châu Thành  
20 Đoàn Thanh Phong Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hữu Định -Huyện Châu Thành  
21 Nguyễn Anh Quốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Thủy -Huyện Châu Thành  
22 Lê Thị Tuyết Hằng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Đa -Huyện Châu Thành  
23 Bùi Ngọc Thủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Triệu -Huyện Châu Thành  
24 Bùi Trung Chỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Long -Huyện Châu Thành  
HUYỆN BA TRI
1 Trương Tính Chánh Văn phòng  HĐND&UBND huyện  Ba Tri 0988485763
2 Lê Minh Trí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Thạnh -Huyện Ba Tri 0973911510
3 Khổng Minh Tặng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Thuận -Huyện Ba Tri 0908902478
4 Nguyễn Văn Thủ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thủy -Huyện Ba Tri 0943315878
5 Trần Thị Minh Châu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thủy -Huyện Ba Tri 01644048369
6 Nguyễn Thành Trung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hòa Tây -Huyện Ba Tri 0916702692
7 Phan Huỳnh Mai Công chức VP - TK Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa -Huyện Ba Tri 0979254490
8 Nguyễn Văn Sang Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An -Huyện Ba Tri 01683945005
9 Tăng Thanh Bình Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Đức -Huyện Ba Tri 01633932082
10 Nguyễn Hải Đăng Công chức VP - TK Ủy ban nhân dân xã An Bình Tây -Huyện Ba Tri 01627710527
11 Nguyễn Thị Thu Hân Công chức VP - TK Ủy ban nhân dân Thị trấn -Huyện Ba Tri 0946445533
12 Đào Công Văn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lễ -Huyện Ba Tri 0944482606
13 Trần Văn Nhì  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ngãi -Huyện Ba Tri 0919541886
14 Nguyễn Thị Phương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Tuy -Huyện Ba Tri 0917659212
15 Trần Văn Nở  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân -Huyện Ba Tri 0915741856
16 Lê Văn Đoạn  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Nhơn -Huyện Ba Tri 0946493489
17 Ngô Văn Dân  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh -Huyện Ba Tri 0918609742
18 Cao Văn Truyển  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Chánh -Huyện Ba Tri 0945682513
19 Hồ Văn Út  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa -Huyện Ba Tri 0907887598
20 Nguyễn Công Luận  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ -Huyện Ba Tri 0919578645
21 Trương Văn Nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung -Huyện Ba Tri 01693876552
22 Lê Bảo Quốc Công chức VP - TK Ủy ban nhân dân xã An Phú Trung -Huyện Ba Tri 0908111216
23 Lê Văn Chiến Công chức VP - TK Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung -Huyện Ba Tri 01253392227
24 Nguyễn Văn Út  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng -Huyện Ba Tri 01688527302
25 Nguyễn Ngọc Duy Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hiệp -Huyện Ba Tri 0965618693
CÁC BAN, NGÀNH, SỞ
1 Lê Văn Dài Phó Giám đốc BQLDA NN&PTNT 0918226753
2 Nguyễn Văn Tâm Phó Giám đốc Sở Xây dựng 0913103330
3 Nguyễn Đình Huấn Chánh Văn Phòng Sở Tài Chính 0918089356
4 Nguyễn Văn Chinh Giám đốc Sở TN&MT 0903034727
5 Lâm Văn Tân Giám đốc Sở KHCN 0944075886
6 Lê Văn Nhân Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải 0918433723
7 La Thị Thúy Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0913786660
8 Bùi Văn Hiệp Giám đốc Ban QLDA đâu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 0913657856
9 Huỳnh Văn Trung Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh  
10 Nguyễn Văn Ngôi Chánh Văn phòng Sở Nội Vụ 0915736715
11 Nguyễn Văn Tạo  Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0913708597
12 Nguyễn Minh Cảnh Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư 0918203464
13 Lê Trường Hận Trưởng Phòng Tổng hợp  0909205161
14 Trần Thị Kim Lài Chánh Văn Phòng Sở Thông tin và Truyền thông  
15 Trần Duy Phương Phó Giám đốc Sở VHTT&DL  
16 Cao Thị Nguyên Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 0919614878
17 Nguyễn Thành Thưởng
Phó Giám đốc
Sở Lao động - TB&XH 0913764962
​18
Văn Sáu​Chánh Văn phòngVăn phòng​ UBND tỉnh
0919 826 870

 

*Ghi chú: Thông tin được cập nhật đến tháng 7/2018.

Tập tin đính kèm:
Lượt người xem:   15515
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer