Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 15/10/2015, 11:00
​Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) thành công tốt đẹp
15/10/2015 | Thanh Trần
Sau 3 ngày, từ 12-14/10/2015 diễn ra, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020) với chủ đề “Phát huy tinh thần đồng khởi, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân” đã thành công tốt đẹp.

Sau 3 ngày, từ 12-14/10/2015 diễn ra, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020) với chủ đề “Phát huy tinh thần đồng khởi, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân” đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, đại biểu các tôn giáo trong tỉnh dự phiên bế mạc Đại hội.

7995_15102015_11668.JPG

Đồng chí Cao Văn Trọng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo chính trị. (Ảnh: Thanh Trần)

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015, đề ra mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015) do đồng chí Cao Văn Trọng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tại Đại hội, kinh tế của tỉnh nhiệm kỳ qua duy trì sự phát triển khá ổn định trên một số lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt 7,3%. Trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,8%/năm, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 13,3%/năm, khu vực dịch vụ tăng 7,8%/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng tăng dần. Cơ cấu lao động cũng chuyển dịch tương ứng, giảm dần lao động khu vực nông nghiệp, tăng lao động khu vực phi nông nghiệp.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,7 triệu đồng/người/năm, tăng 1,66 lần so năm 2010.

Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển. Nông nghiệp phát triển đa dạng, theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiêp phát triển khá, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển khá đa dạng, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia.

Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến; công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của nhân dân; công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, tích cực, góp phần ổn định, nâng cao đời sống nhân dân; khoa học công nghệ có bước đổi mới về tổ chức và hoạt động; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường có sự chuyển biến bước đầu tích cực.

Quốc phòng, an ninh và công tác nội chính được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

7995_15102015_11669.JPG

Đại biểu Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Thanh Trần)

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, nhất là qua thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế yếu kém. Đó là, kinh tế tỉnh nhà phát triển chậm, nhiều chỉ tiêu đạt thấp so Nghị quyết đề ra; văn hóa - xã hội chuyển biến chưa đều, một số lĩnh vực còn nhiều bất cập; quốc phòng an ninh còn tiềm ẩm nhân tố gây mất ổn định; hệ thống chính trị chuyển biến chưa thật sự đồng bộ, một số tổ chức cơ sở đảng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu còn yếu.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kiểm điểm sâu sắc vai trò lãnh đạo, điều hành đồng thời tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, cải thiện môi trường đầu tư.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, tạo sự chuyển biến đột phá trong huy động các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển, gắn với phát triển văn hóa và xây dựng con người, bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại.

Phấn đấu đến năm 2020, người dân Bến Tre có mức sống ngang bằng với mức bình quân chung của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân tăng từ 7-7,5%/năm. Khu vực I tăng 4%/năm, khu vực II tăng 13%/năm, khu vực III tăng 7,5%/năm.

GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 48,6 triệu đồng/người/năm.

Xây dựng thành phố Bến Tre đạt đô thị loại II; các thị trấn Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV và 20 trung tâm xã đạt tiêu chí đô thị loại V; có 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre thống nhất quán triệt phương châm hành động suốt nhiệm kỳ là “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”.

7995_15102015_11666.JPG

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo đại hội. (Ảnh: Thanh Trần)

Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị đánh giá cao những thành tựu quan trọng, khá toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị đại biểu đại hội thảo luận về hiện trạng năng suất lao động của Bến Tre so với giai đoạn trước 2005 – 2010 và so với các tỉnh trong vùng hiện nay, đồng thời xác định chỉ tiêu năng suất lao động cho giai đoạn 2015 – 2020, vì thước đo đầu ra của mô hình tăng trưởng mới là năng suất lao động.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị đại hội bàn về sự cần thiết phải chuyển mạnh, dứt khoát, từ hộ nông dân sản xuất riêng lẻ sang mô hình liên kết sản xuất qua hợp tác xã kiểu mới và liên kết với doanh nghiệp.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng Bến Tre là tỉnh có tiềm năng và sản lượng dừa lớn nhất cả nước. Nếu 163.000 hộ trồng dừa của Bến Tre liên kết lại, hình thành vài trăm hợp tác xã trồng và chế biến dừa thì ngành dừa Bến Tre sẽ có phát triển đột phá. Bến Tre sẽ là thủ phủ dừa của Việt Nam, Việt Nam sẽ là một cường quốc dừa của thế giới.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, bên cạnh nông nghiệp thì du lịch là một ngành kinh tế mà Bến Tre có thế mạnh tiềm năng rất lớn, bắt nguồn từ tài nguyên thiên nhiên, lịch sử văn hóa và lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của quê hương Đồng Khởi.

Để du lịch Bến Tre phát triển đột phá thì đổi mới mô hình phát triển du lịch là khâu quyết định. Cần có quy hoạch và chiến lược phát triển du lịch liên kết vùng, mỗi tỉnh, thành phố là một mắt xích với giá trị văn hóa du lịch địa phương đặc sắc.

Đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Thanh Trần)

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Võ Thành Hạo – Bí thư Tỉnh ủy cho rằng nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, duy trì được sự ổn định và phát triển khá toàn diện.

Nhiệm kỳ tới khó khăn thách thức càng khốc liệt hơn, đòi hỏi quyết tâm chính trị của Đảng bộ càng phải quyết liệt hơn, mới có thể đưa tỉnh nhà phát triển.

Đây là sự kỳ vọng và niềm tin tưởng lớn lao của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cũng như đồng bào Bến Tre đang công tác, học tập, sinh sống ngoài tỉnh.

Để đáp lại tình cảm sâu sắc đó, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên hãy phát huy mạnh mẽ tinh thần cách mạng tiến công, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đoàn kết một lòng.

Trước hết là đoàn kết trong Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng bộ tỉnh, đoàn kết các thế hệ cán bộ, phát huy tâm quyết và trí tuệ với tinh thần “trẻ xông pha, già gương mẫu”, kết nối truyền thống tạo nên sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 52 đồng chí, Ban Thường vụ 16 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 17 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết.

Đồng chí Võ Thành Hạo tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Lượt người xem:  71509
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer