Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 10/09/2020, 16:00
Kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020
10/09/2020 | Trương Hùng
"Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua". Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre đã được phát động sôi nổi ở tất cả các địa phương, đơn vị, cơ quan, nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

"Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua". Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre đã được phát động sôi nổi ở tất cả các địa phương, đơn vị, cơ quan, nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Các phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế

Trong lĩnh vực kinh tế, các phong trào thi đua đã góp phần đưa tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quân 7,2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. GRDP bình quân đầu người ước đạt 44,1 triệu đồng. Bến Tre đạt mức phát triển trung bình và mức sống của người dân Bến Tre đã vươn lên ngang bằng mức sống trung bình của người dân trong khu vực.

ID202098152515284_09092020_202099195810798.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập trao Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước năm 2019. (Ảnh: Huyền Trang)

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi đã được phát động, tổ chức thực hiện có kết quả. Nổi bật là các phong trào thi đua "Sản xuất, kinh doanh giỏi", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí", "Chung sức xây dựng nông thôn mới",… Đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả như: Các mô hình kinh tế hộ, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Các phong trào thi đua tiêu biểu cả thường xuyên và chuyên đề như: "Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng"; "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"; "Năng suất, chất lượng, hiệu quả"; "Đổi mới quản lý, công nghệ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm"; "Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm";... được phát động liên tục trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất. Nhờ phát động các phong trào thi đua, ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 11,6%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp chế biến và các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.

Kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch được quan tâm đầu tư. Thị trường xuất khẩu của tỉnh đã tiếp cận 126 nước và vùng lãnh thổ. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 16,3%/năm. Các loại hình dịch vụ như: vận tải, hậu cần được đầu tư nâng cấp, bưu chính viễn thông và Internet tiếp tục phát triển, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được tăng cường; các loại hình du lịch tiếp tục phát triển. Lượng khách du lịch đến Bến Tre tăng bình quân 16,3%/năm, doanh thu từ du lịch tăng bình quân 26%/năm.

Các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực văn hóa - xã hội

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt"; "Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia", "Trường học thân thiện, học sinh tích cực"... được triển khai sâu rộng, gắn với các cuộc vận động "Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến; nhiều thầy giáo, cô giáo, các em học sinh là những tấm gương tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo được biểu dương, khen thưởng.

ID202098152515284_10092020_2020910151418954.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước năm 2019. (Ảnh: Huyền Trang)

Trong lĩnh vực y tế, phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Thầy thuốc như mẹ hiền" và thực hiện 12 điều y đức do Bộ trưởng Bộ Y tế phát động được đẩy mạnh. Ứng dụng kỹ thuật mới phục vụ công tác khám, chữa bệnh, xã hội hoá công tác y tế, xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế được phát động mạnh mẽ. Các phong trào trên đã góp phần nâng cao công tác khám chữa bệnh, tinh thần trách nhiệm, chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội… phát triển mạnh mẽ, được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. Công tác chăm lo xây dựng, phát triển văn hoá, con người được chú trọng. Đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Các hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình, văn học nghệ thuật tiếp tục phát triển, góp phần tuyên truyền, định hướng xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mạng lưới truyền thanh cơ sở được quan tâm đầu tư, góp phần tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân ngày càng tốt hơn.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ có phong trào thi đua tiêu biểu như phong trào "Sáng kiến cải tiến kỹ thuật", các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng ngày càng thiết thực, hiệu quả. Trong 5 năm qua đã có 101 đề tài nghiên cứu khoa học (cấp nhà nước 9, cấp tỉnh 75, cấp cơ sở 17), 348 sáng kiến cấp tỉnh được công nhận và áp dụng vào cuộc sống.

ID202098152515284_10092020_202091015150235.png

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X (2020-2025) chỉ đạo công tác chuẩn bị tại phiên họp thứ nhất Ban Tổ chức Đại hội. (Ảnh: Trương Hùng)

Qua 5 năm phong trào thi đua yêu nước, toàn tỉnh đã khen thưởng cho hàng ngàn tập thể, cá nhân với các hình thức và số lượng như: 4.035 Giấy khen, 24.791 Bằng khen cấp tỉnh, 399 Cờ thi đua cấp tỉnh, 32 Cờ thi đua của Chính phủ, 438 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 2 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 341 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 74 Huân chương Lao động các hạng và 1 Huân chương Độc lập.

Các phong trào thi đua của tỉnh trong 5 năm qua đã có tác dụng giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tính năng động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới, giúp tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Lượt người xem:  468
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer