Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 15/10/2020, 11:00
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
15/10/2020 | Huyền Trang
Với tinh thần "Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển", sáng ngày 15/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Với tinh thần "Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển", sáng ngày 15/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

ID2020101584632195_15102020_202010159563180.jpg

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Văn Dũng - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Trần Văn Truyền - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh Tra Chính phủ, đồng chí Phạm Mạnh Khởi - Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và 350 đồng chí đại biểu đại diện cho 56.838 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.

ID2020101584632195_15102020_2020101595612570.jpg

Đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Trương Hùng)

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu: Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, thi đua "Đồng Khởi mới" thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và giữa các thế hệ là điểm sáng rất đáng trân trọng; tinh thần trách nhiệm, tính tiến công của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu có sự chuyển biến tốt.

ID2020101584632195_15102020_2020101595628774.jpg

Đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc. (Ảnh: Trương Hùng)

Kinh tế - xã hội cũng có sự chuyển biến khá toàn diện, rút ngắn được "khoảng cách tụt hậu" với khu vực và cả nước. Kinh tế tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,41%/năm, một số lĩnh vực phát triển nhanh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách và huy động nguồn lực tăng khá; GRDP bình quân đầu người ước đạt 43,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,59%. Cơ sở vật chất, kỹ thuật được tăng cường; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, mức sống của người dân Bến Tre ngày càng được nâng cao và xếp thứ 8 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Quốc phòng - an ninh được tăng cường; chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh.

ID2020101584632195_15102020_2020101595644711.jpg

Đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. (Ảnh: Trương Hùng)

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có nhiệm vụ rất quan trọng là kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội X; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; thảo luận, góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; lựa chọn, bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI và Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tham dự đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, chủ động tham gia thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết, chất lượng vào nội dung các dự thảo Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; cần tập trung vào những nội dung mới, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

ID2020101584632195_15102020_2020101510173477.jpg

Đồng chí Cao Văn Trọng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. (Ảnh: Trương Hùng)

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Điểm lại một số thành tựu nổi bật của tỉnh, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre đã đoàn kết, thống nhất, vững vàng, phát huy tinh thần Đồng Khởi, không ngừng phấn đấu, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành hầu hết chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

ID2020101584632195_15102020_20201015104716289.jpg

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Trương Hùng)

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện được quan tâm; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được chú trọng thực hiện đồng bộ. Bến Tre bảo tồn tốt những phong tục tập quán, lễ hội đặc sắc, đậm đà của miền sông nước, đưa Lễ hội Dừa trở thành thương hiệu của tỉnh. Có thể khẳng định rằng, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã tạo được những tiền đề rất căn cơ và quan trọng để Bến Tre phát triển nhanh hơn trong thời gian tới, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển chung của cả nước; góp phần làm giàu cho quê hương và đất nước ta có được những thành tựu to lớn như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay".

Cùng với những kết quả đạt được, đồng chí Trương Hòa Bình cho rằng, Bến Tre cũng còn những hạn chế như: Kinh tế phát triển chưa toàn diện, một số chỉ tiêu đạt thấp so với Nghị quyết đề ra; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chuyển biến chưa đồng bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu, một số nơi chưa quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; cải cách hành chính và chất lượng thực thi công vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Nhất trí với các nội dung đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh cần xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xác định các trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như kinh tế biển, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, xây dựng hạ tầng giao thông; tăng tỷ trọng dịch vụ với việc đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân.

ID2020101584632195_15102020_20201015111822258.jpg

Đồng chí Trương Hòa Bình trao tặng Đảng bộ tỉnh chân dung Bác Hồ kính yêu. (Ảnh: Trương Hùng)

Chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt lợi thế vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành cho được mục tiêu và tầm nhìn thời gian tới:"Đến năm 2025, Bến Tre là tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 - tỉnh Bến Tre sẽ có nền kinh tế phát triển khá thuộc nhóm 5 tỉnh dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhóm 30 tỉnh dẫn đầu cả nước, tiên tiến và bền vững, tạo môi trường sống lý tưởng cho người dân".

Để đạt được tầm nhìn này, tỉnh cần triển khai 4 trụ cột chiến lược: Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, gắn với thị trường, xem đây là nền tảng ổn định kinh tế - xã hội; Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng, xem đây là mũi đột phá giúp đẩy nhanh tăng trưởng; Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là mũi đột phá tương lai của tỉnh; Nâng cao chất lượng cuộc sống, kiến tạo môi trường xanh bền vững, hướng tới xây dựng địa phương đáng sống.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, trước nhân dân, các đồng chí cần tập trung trí tuệ tham gia đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đề nghị các đồng chí cần liên hệ với tình hình thực tế ở địa phương, thảo luận sâu những hạn chế, những yếu kém, đánh giá một cách khách quan, trung thực, đặc biệt cần tập trung phân tích kỹ, sâu sắc nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan dẫn đến những hạn chế, yếu kém, nêu rõ trách nhiệm, kiến nghị các giải pháp khắc phục. 

"Nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là rất nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, phát động mạnh mẽ cuộc "Đồng Khởi mới" trong xây dựng quê hương, tăng tốc bứt phá thực hiện các đột phá chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm, Bến Tre nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI", đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh.   

Lượt người xem:  601
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer