Địa chỉ:
Số 7, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An hội
Thành phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre
Việt Nam

Email: banbientap@bentre.gov.vn
Điện thoại: 0275.3827529
Fax: 0275.3822134
 

 
​​