Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksChương trình, Đề tài khoa học, Dự án

 
Chương trình, Đề tài khoa học, Dự án
 
• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chợ Lách. - Điạ chỉ: Khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. - Điện thoại: 0753.871.255 
• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. - Địa chỉ: Số 280 đường 3 tháng 2, phường 03, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. - Điện thoại: 0753.827.358 
 
• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: - Phòng Công nghệ sinh học. - Địa chỉ: 0753.814.597 - Fax: 0753.827.522. 
 
​• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: - Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu - Địa chỉ: 109, đường Đoàn Hoàng Minh, phường 5, Tp Bến Tre - Điện thoại: 0753.822178 
 
• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: - Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre. - Địa chỉ: 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, TP Bến Tre. - Điện thoại: 0753.826358 
 
1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo 50 cán bộ khoa học, kỹ thuật ở nước ngoài có trình độ sau đại học của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2009 – 2015 (gọi tắt là Đề án Bến Tre 50), nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
 
1. Mục tiêu Quy hoạch: 1.1. Mục tiêu tổng quát: Từng bước xây dựng hệ thống giao thông vận tải đồng bộ và liên hoàn, có khả năng phát triển bền vững; đảm bảo lưu thông nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, đáp ứng nhu cầu giao lưu vận chuyển ngày một gia tăng và đa dạng; phục vụ chiến lược phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh và quốc phòng. 
 
Tập trung phát triển các ngành công nghiệp thuộc thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng đầu tư công nghiệp chế biến dừa và chế biến thủy sản là hai ngành công nghiệp chủ lực chi phối đến sự phát triển công nghiệp của tỉnh; khuyến khích sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, tạo nguồn thu lớn cho Ngân sách và giải quyết nhiều việc làm cho xã hội; duy trì hợp lý các ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố, giảm dần công nghiệp sử dụng nhiều lao động, tăng dần các ngành công nghiệp cơ bản, ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ.  
 
Đề án này đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Dự án: Xây dựng mô hình nâng cao năng lực quản lý bệnh chổi rồng trên cây Nhãn và cây Chôm chôm huyện Chợ LáchDự án: Xây dựng mô hình nâng cao năng lực quản lý bệnh chổi rồng trên cây Nhãn và cây Chôm chôm huyện Chợ Lách
• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chợ Lách.
- Điạ chỉ: Khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại: 0753.871.255

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chợ Lách.

- Điạ chỉ: Khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753.871.255

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

* Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Lê Văn Đơn.

- Học hàm , học vị: Kỹ sư.

- Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0918.306.075.

- Email: ledon_bt@yahoo.com.vn.

* Người tham gia

- Huỳnh Mai Thảo, Cử nhân.

- Lê Đăng Khánh, Kỹ sư.

- Hà Hữu Ái, Kỹ sư.

- Nguyễn Huỳnh Thiên, Kỹ sư.

- Trần Ngọc Hân, Cử nhân.

- Lê Phước Toàn, Kỹ sư.

- Nguyễn Văn Hoàng, Cử nhân

• Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Tạo sự nhận thức của cộng đồng về bệnh Chổi rồng cho người làm vườn trên địa bàn huyện Chợ Lách.

- Áp dụng các giải pháp một cách đầy đủ, nghiệm ngặt quy trình phòng trừ tổng hợp đối với bệnh chổi rồng trên cây Nhãn và cây Chôm chôm.

• Kết quả thực hiện:

So với mục tiêu chung, kết quả thực hiện đạt yêu cầu:

- Nhận thức của ngươi dân tham gia mô hình dự án được nâng lên, tính cộng đồng được phát huy.

- Bệnh chổi rồng đã được kéo giảm thành công đáng kể thông qua việc áp dụng quy trình.

• Thời gian thực hiện: 12 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2011, kết thúc 10/2013

• Kinh phí thực hiện: 363,691 triệu đồng.

• Số đăng ký: 39/KQNC


PageCacheProxy.xlsx

11/8/2014 3:00 PMĐã ban hành/nguoi-dan-doanh-nghiep/PublishingImages/Lists/chuongtrinhdetaikhoahoc/EditForm/benhchuoirongcaynhan.jpg
Dự án: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre.Dự án: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre.
• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:
- Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.
- Địa chỉ: Số 280 đường 3 tháng 2, phường 03, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại: 0753.827.358

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Địa chỉ: Số 280 đường 3 tháng 2, phường 03, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753.827.358

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

* Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Tôn Thất Hạnh.

- Học hàm, học vị: Kỹ sư.

- Địa chỉ: Số 280 đường 3 tháng 2, phường 03, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0918.262.617.

- Email: hanhtonthat2005@yahoo.com

* Người tham gia

- Tôn Thất Hạnh, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Nguyễn Thanh Tùng, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Trần Cao Tư, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre.

- Nguyễn Văn Bảy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre.

- Nguyễn Cao Đẳng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre.

- Nguyễn Vũ Kha, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre.

- Bùi Ngọc Diễm, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Nguyễn Thái Huy, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

• Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp, các đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người tiêu dùng ở tỉnh Bến Tre về lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đồng thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ làm giảm thiểu tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Hỗ trợ và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ nhằm xác lập và bảo vệ cho các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương để nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường nhằm củng cố uy tín tạo thành các thương hiệu mạnh đối với một số sản phẩm của tỉnh nhà.

• Kết quả thực hiện:

Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong tỉnh Bến Tre về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, góp phần làm giảm thiểu tình trạng vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở địa phương, nâng cao kiến thức, vị thế, vai trò cho cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong tỉnh Bến Tre phát triển mạnh hơn trong những năm tiếp theo.

• Thời gian thực hiện: 14 tháng, bắt đầu từ tháng 01/201, kết thúc 03/2013

• Kinh phí thực hiện: 534,850 triệu đồng.

• Số đăng ký: 42/KQNC​

11/8/2014 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đề tài: Nhân giống cây chuối tiêu (Musa Basloo Sied. EtZuce) bằng phương pháp nuôi cấy môĐề tài: Nhân giống cây chuối tiêu (Musa Basloo Sied. EtZuce) bằng phương pháp nuôi cấy mô
• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:
- Phòng Công nghệ sinh học.
- Địa chỉ: 0753.814.597
- Fax: 0753.827.522.

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Phòng Công nghệ sinh học.

- Địa chỉ: 0753.814.597

- Fax: 0753.827.522.

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

* Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Võ Thanh Truyền.

- Học hàm, học vị: Kỹ sư Công nghệ Sinh học.

- Địa chỉ: 415A, Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, Tp Bến Tre.

- Điện thoại: 0753.814.597

- Email: vothanhtruyen.89@gmail.com

* Người tham gia

- Nguyễn Thị Huỳnh Nga - Cử nhân công nghệ sinh học - Trung tâm ƯD TB KH&CN Bến Tre.

- Nguyễn Xuân Lãm - Cử nhân công nghệ sinh học - Trung tâm ƯD TB KH&CN Bến Tre.

- Võ Thanh Truyền - Kỹ sư công nghệ sinh học - Trung tâm ƯD TB KH&CN Bến Tre.

• Mục tiêu của nhiệm vụ:

Tìm ra quy trình nhân giống cây chuối tiêu bằng phương pháp nuôi cấy mô

• Kết quả thực hiện:

Qua 12 tháng triển khai nhóm thực hiện đề tài đã tìm được:

- Nồng độ Javel tỷ lệ 1:1 kết hợp với thời gian 20 phút cho tỷ lệ mẫu sống vô trùng là tốt nhất 93%.

- Công thức tái sinh chồi Ms+BA 5 mg/l + IAA 0.1 mg/l+30g đường.

- Công thức nhân cụm chồi Ms+BA 4 mg/l + IAA 0.1 mg/l+30g đường.

- Công thức tái sinh cây hoàn chỉnh MS+0.1 mg/l IAA+30g đường (bổ sung 2 g/l than hoạt tính).

- Đề tài đã tìm ra quy trình nhân giống cây chuối tiêu bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Kết quả của đề tài nghiên cứu này có thể sử dụng làm tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo về nuôi cấy mô in-vitro cây chuối nói chung và cây chuối tiêu nói riêng, có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất tạo ra số lượng lớn cây giống chuối tiêu tại Bến Tre.

• Thời gian thực hiện: 15 tháng, bắt đầu từ tháng 06/2012 đến tháng 08/2013

• Kinh phí thực hiện: 99,925 triệu đồng.

• Số đăng ký: 30/KQNC​

11/8/2014 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1 - 3Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer